Czytaj PL

Katalog

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Filtry:
  okładka Umowy terminowe – jak zawierać i wypowiadać, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Umowy terminowe – jak zawierać i wypowiadać, Ebook | INFOR PL SA

  W książce przedstawiamy, na czym polegają rewolucyjne zmiany w zawieraniu i rozwiązywaniu umów terminowych od 22 lutego 2016 r. Z publikacji można dowiedzieć się m.in.:kiedy można zawierać bez ograniczeń umowy na czas określony,co się zmieni w zawieraniu umów na okres próbny,kiedy umowa na czas określony przekształci się w umowę bezterminową,jak wypowiadać umowy na czas określony.Książka zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów oraz najnowsze interpretacje urzędowe dot...

  okładka Podatki 2016 cz. 5 – Podatki i opłaty lokalne, opłata reklamowa, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Podatki 2016 cz. 5 – Podatki i opłaty lokalne, opłata reklamowa, Ebook | INFOR PL SA

  Od 1 stycznia 2016 wprowadzono liczne zmiany w sposobie pobierania podatku od nieruchomości. Ponadto od 11 września 2015 r. wprowadzono do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nowy parapodatek. Jest nim tzw. opłata reklamowa, którą ma prawo pobierać gmina od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

  okładka Jak ratować firmę – nowe zasady restrukturyzacji, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Jak ratować firmę – nowe zasady restrukturyzacji, Ebook | INFOR PL SA

  Ustawa Prawo restrukturyzacyjne weszła w życie z początkiem 2016 r. Już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem, a w kraju prowadzone są już postępowania restrukturyzacyjne w oparciu o nowe przepisy.Publikacja szczegółowo omawia procedury restrukturyzacyjne oraz to jak postępowanie restrukturyzacyjne wpływa na przedsiębiorstwo. Zwraca uwagę m.in. na to:kiedy należy myśleć o restrukturyzacji,jaki jest wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na przedsiębiorstwo i...

  okładka Kodeks karny skarbowy. Ustawa o kontroli skarbowej. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Kodeks karny skarbowy. Ustawa o kontroli skarbowej. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, Ebook | INFOR PL SA

  Kodeks karny skarbowy i ustawa o kontroli skarbowej zawierają fundamentalne przepisy regulujące zasady odpowiedzialności podatników za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Ich znajomość może się przydać każdemu podatnikowi, szczególnie w kontaktach z urzędnikami kontroli podatkowej lub skarbowej.

  okładka Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem, Ebook | INFOR PL SA

  W publikacji znajduje się 200 aktywnych wzorów pism urzędowych, umów i notatek służbowych dla komórek finansowych oraz rejestr umów ułatwiający ewidencję zaangażowania wydatków. Ponadto zamieszczono wzory zarządzenia w sprawie określenia zasad podpisywania pism i dokumentów oraz w sprawie określenia zasad opracowywania i przekazywania do realizacji aktów prawnych. Zaprezentowano najpopularniejsze umowy wraz z zasadami dotyczącymi ich sporządzania oraz roli głównego księ...

  okładka Dyskryminacja w zatrudnieniu – jak można jej uniknąć, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Dyskryminacja w zatrudnieniu – jak można jej uniknąć, Ebook | INFOR PL SA

  Publikacja opisuje, na czym polega dyskryminacja w zatrudnieniu i jak należy stosować zasady równego traktowania, aby uniknąć zarzutu dyskryminacji. Pracodawca może uniknąć dyskryminacji w zatrudnieniu, opracowując i stosując w zakładzie procedurę antydyskryminacyjną. Wzór takiej procedury został zamieszczony w publikacji.

  okładka Nowa PKPIR 2016 – zmiany od 8 kwietnia 2016 r., Ebook | INFOR PL SA
  okładka Nowa PKPIR 2016 – zmiany od 8 kwietnia 2016 r., Ebook | INFOR PL SA

  Od 8 kwietnia 2016 r. obowiązuje nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zmiana wzoru PKPiR to nie jedyna zmiana związana z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Publikacja „Nowa PKPIR 2016 – zmiany od 8 kwietnia 2016 r.” to komplet informacji o zasadach prowadzenia PKPiR z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

  okładka Kodeks cywilny, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Kodeks cywilny, Ebook | INFOR PL SA

  Obowiązujące od 1 maja 2016 r. zmiany w przepisach zostały w tekście wyróżnione pogrubioną czcionką, dzięki czemu łatwo je odnaleźć w tekście ustawy. Zmiany które wejdą w życie 8 września 2016 r. zostały dodane w ramkach. Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (stan prawny na 4 maja 2016 r.).

  okładka Kodeks księgowego. Ordynacja podatkowa, NIP 2016, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Kodeks księgowego. Ordynacja podatkowa, NIP 2016, Ebook | INFOR PL SA

  Publikacja zawiera ujednolicone teksty Ustawy - Ordynacja podatkowa oraz Ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

  Ujednolicone teksty ustaw zawierają wszystkie zmiany w ww. ustawach według stanu prawnego na dzień 20 marca 2015 r.

  Najnowsze zmiany wprowadzone w tekstach ustaw zostały w tekście wyróżnione pogrubioną czcionką, podkreśleniem lub kursywą - dzięki czemu łatwo je odnaleźć.

  okładka Podatek od spadków i darowizn 2016, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Podatek od spadków i darowizn 2016, Ebook | INFOR PL SA

  Od 18 października 2015 r. zmieniły się zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Spadkobiercy są lepiej chronieni w sytuacji, gdy w spadku odziedziczą długi. Odpowiedzialność spadkobiercy za długi pozostawione przez spadkodawcę została ograniczona tylko do tzw. stanu czynnego spadku, tj. do wartości aktywów spadku. W publikacji przedstawmy kolejno co się zmieniło w przepisach i jak zmieniła się tym samym sytuacja prawna spadkobierców.

  okładka Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ebook | INFOR PL SA

  Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W opracowaniu: - Zasady prowadzenia księgi - Rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, korekta przychodów, rozliczenie dofinansowań) - Rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, korekta kosztów, dowody księgowe rozliczające koszty) - Zamknięcie księgi (podsumowanie roczne zapisó...

  okładka Zamknięcie roku 2015, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Zamknięcie roku 2015, Ebook | INFOR PL SA

  Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Przed ich zamknięciem jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz prawidłowo ustalić wynik finansowy. Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych można podzielić na cztery etapy. Etap I – Sprawdzenie kompletności i poprawności ewidencji księgowej Etap II - Inwentaryzacja Etap III – Wycena aktywów i pasy...

  okładka Ustawa o samorządzie gminnym z komentarzem, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Ustawa o samorządzie gminnym z komentarzem, Ebook | INFOR PL SA

  Publikacja zawiera szczegółową analizę wszystkich artykułów ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z wykorzystaniem kluczowych orzeczeń sądów, rozstrzygnięć administracyjnych oraz tez doktryny. Książka omawia nie tylko obecne przepisy, lecz także zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r.

  okładka Nowe Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne (PDF), Ebook | INFOR PL SA
  okładka Nowe Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne (PDF), Ebook | INFOR PL SA

  Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zgłaszania osób wykonujących odpłatne umowy zlecenia do odpowiednich ubezpieczeń w ZUS. Obowiązek ubezpieczeniowy będzie uzależniony od wysokości przychodu z każdej umowy zawieranej przez te osoby. Publikacja zawiera kompleksowe omówienie najbardziej popularnych cywilnoprawnych form zatrudnienia, m.in. umów zlecenia, o dzieło czy kontraktów menedżerskich, w tym zawieranych z członkami rad nadzorczych.

  okładka Spadki, testamenty, darowizny po zmianach, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Spadki, testamenty, darowizny po zmianach, Ebook | INFOR PL SA

  Od 18 października 2015 r. weszły w życie istotne zmiany w prawie spadkowym. Głównym celem zmian jest ograniczenie odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Jednocześnie zadbano, aby zmiana ta nie stała się źródłem nadmiernych, niepotrzebnych kosztów dla spadkobierców związanych z ustaleniem stanu majątku spadkowego (dotychczas ustalał je odpłatnie komornik sądowy, ewentualnie urząd skarbowy).

  okładka Nowe Prawa Rodziców - zasilki, urlopy, zwolnienia, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Nowe Prawa Rodziców - zasilki, urlopy, zwolnienia, Ebook | INFOR PL SA

  Nowe prawa rodziców - pierwszy i jedyny na rynku kompleksowy poradnik wskazujący rodzicom jak w praktyce korzystać z nowych przepisów po 1 stycznia 2016 r., a firmom – jak je stosować. Nowe przepisy zostały wyjaśnione na praktycznych przykładach. Każdy rodzic może sprawdzić, jak od 2 stycznia 2016 r. będzie mógł skorzystać z przysługującego mu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego lub wychowawczego. Będzie mógł zastosować znajdujące się w publikacji wzory w...

  okładka Dokumentowanie wydatków, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Dokumentowanie wydatków, Ebook | INFOR PL SA

  Prawidłowa dokumentacja wydatków to jeden z podstawowych warunków, które podatnik musi spełnić aby rozliczyć wydatki w kosztach podatkowych. Dokumentowanie wydatków ma również duży wpływ na rozliczenia VAT. W publikacji przedstawiamy przegląd najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji MF w sprawach związanych z dokumentowaniem wydatków w firmie.

  okładka 100 pytań o zmiany w prawie pracy, Ebook | INFOR PL SA
  okładka 100 pytań o zmiany w prawie pracy, Ebook | INFOR PL SA

  Publikacja zawiera odpowiedzi na najtrudniejsze pytania dotyczące zmian w prawie pracy, które zostaną wprowadzone w 2015 r. Wyjaśnienia będą dotyczyły zmian m.in.: w zakresie przeprowadzania wstępnych badań lekarskich, udzielania urlopów macierzyńskich, zawierania i rozwiązywania umów terminowych, zatrudniania pracowników tymczasowych. Nowe regulacje zostaną wyjaśnione na praktycznych przykładach.

  okładka Inwentaryzacja - jak sprawnie przeprowadzić, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Inwentaryzacja - jak sprawnie przeprowadzić, Ebook | INFOR PL SA

  „Poradnik Gazety Prawnej” jako jedyny na rynku całościowo omawia najważniejsze i aktualne tematy dla księgowych, kadrowych i właścicieli firm. Każdy numer „Poradnika Gazety Prawnej” poświęcony jest jednemu, konkretnemu tematowi, dzięki temu omówiony jest dogłębnie i kompleksowo. Czasopismo ukazuje się od 1995 r. i zyskało sobie uznaną markę oraz szerokie grono Czytelników. W miesięczniku zamieszczane są praktyczne przykłady i rozwiązania problemów prawnych, komentarze s...

  okładka Kodeks księgowego „Ustawa o VAT”, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Kodeks księgowego „Ustawa o VAT”, Ebook | INFOR PL SA

  Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2015 r. i 1 stycznia 2016 r.

  okładka Przewodnik po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 r, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Przewodnik po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 r, Ebook | INFOR PL SA

  Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie treści przepisu przed i po nowelizacji od 1 lipca 2015 r., wyjaśnienia i komentarze ekspertów do każdego zmienionego przepisu, omówienie zmian w rozporządzeniach wykonawczych.

  okładka 100 pytań o zmiany w przepisach ZUS.                                        Składki, Zasiłki, e-zwolnienia, emerytury, świadczenia rodzinne, Ebook | INFOR PL SA
  okładka 100 pytań o zmiany w przepisach ZUS.                                        Składki, Zasiłki, e-zwolnienia, emerytury, świadczenia rodzinne, Ebook | INFOR PL SA

  Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące zmian dotyczących m.in.: nowego katalogu ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniom społecznym i warunków objęcia tymi ubezpieczeniami, zniesienia niektórych obowiązków płatników związanych z dokumentacją rozliczeniową, zasad oskładkowania przychodów z umowy zlecenia. „100 pytań o zmiany w ZUS” to zebrane i kompleksowo opracowane odpowiedzi na najczęściej zadawane przez płatników pytania, których znajomość jest niezbędna,...

  okładka Kodeks cywilny, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Kodeks cywilny, Ebook | INFOR PL SA

  Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks cywilny uwzględniający zmiany wprowadzone w regulacjach dotyczących spadkobrania obowiązujących od 18 października 2015 r. i wprowadzonych ustawą z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 539). Dzięki tym zmianom spadkobiercy z mocy prawa dziedziczą spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Nie muszą przy tym sk...

  okładka Darowizny towarów na cele charytatywne – skutki podatkowe i rachunkowe, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Darowizny towarów na cele charytatywne – skutki podatkowe i rachunkowe, Ebook | INFOR PL SA

  Darowizna towarów na cele charytatywne nie pozostaje bez wpływu na rozliczenia podatkowe i ewidencję księgową darczyńców i obdarowanych. W publikacji kompleksowo omawiamy skutki podatkowe i rachunkowe przekazania darowizny u obu stron tej czynności.

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.