Tomasz R. Aleksandrowicz

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze, Książka | Tomasz R. Aleksandrowicz
  Promocja
  okładka Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze, Książka | Tomasz R. Aleksandrowicz

  Książka poświęcona jest zmianom zachodzącym we współczesnej infosferze i związanymi z nimi zagrożeniami dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa. Autor zrywa z tradycyjnym ujęciem określenia bezpieczeństwa informacyjnego państwa jako zdolności do ochrony własnych zasobów informacyjnych. Stwierdza, iż w świetle współczesnych zagrożeń państwo musi posiadać zarówno zdolności defensywne, jak i ofensywne, tak w zakresie pozyskiwania potrzebnych informacji, jak i prezentowania wła...

  Promocja
  okładka Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku, Książka | Tomasz R. Aleksandrowicz
  Promocja
  okładka Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku, Książka | Tomasz R. Aleksandrowicz

  Książka poświęcona jest rozpoznaniu i analizie megatrendów, które będą kształtować międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa w połowie XXI wieku. Autor podkreśla różnice pomiędzy zachodzącymi obecnie zmianami i tymi, z którymi mieliśmy do czynienia w przeszłości. W publikacji zidentyfikowane są trzy podstawowe megatrendy kształtujące międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa tj.: rozwój nowoczesnych technologii, rekonfiguracja układu sił na arenie międzynarodowej oraz kryzys sy...

  Promocja
  okładka Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Książka | Tomasz R. Aleksandrowicz
  Promocja
  okładka Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Książka | Tomasz R. Aleksandrowicz

  Od poprzedniego wydania Bezpieczeństwa w Unii Europejskiej minęło już ponad siedem lat. We współczesnych stosunkach międzynarodowych to wręcz cała epoka. Zmieniło się środowisko bezpieczeństwa, w jakim funkcjonuje Unia Europejska, zmieniła się sama Unia, zmiany te są dalekie od zakończenia. W ciągu tych lat Unia Europejska musiała stawić czoła kryzysowi bliskowschodniemu i będącego jego konsekwencją kryzysowi imigracyjnemu. Fala uciekinierów z Syrii i innych państw regionu sp...

  Promocja
  okładka Świat w sieci Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Książka | Tomasz R. Aleksandrowicz
  Promocja
  okładka Świat w sieci Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Książka | Tomasz R. Aleksandrowicz

  Drugie wydanie „Świata w sieci...” zostało uaktualnione oraz wzbogacone o nowy podrozdział dotyczący analizy sieci społecznych – narzędzia, który pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie świata sieciowego. Także i w tym przypadku autor, pozostając w ramach nauk o bezpieczeństwie, korzystał z osiągnięć innych dziedzin wiedzy, m.in.: z matematyki, a przede wszystkim teorii grafów.

  Promocja
  okładka Analiza informacji Teoria i praktyka, Książka | Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz
  Promocja
  okładka Analiza informacji Teoria i praktyka, Książka | Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz

  Analiza informacji leży u podstaw niemal każdej codziennej czynności, podejmowanej decyzji, zaplanowanych działań. We współczesnym świecie – wypełnionym informacją, docierającą do każdego człowieka przez media, środki komunikacji elektronicznej, służbowe i prywatne lektury – analiza to sposób i narzędzie, które pozwala odnaleźć się w złożonej i wymagającej rzeczywistości. Książka, jako jedyna w Polsce pełna monografia dotycząca analizy informacji, skierowana jest do: - prac...

  Promocja
  okładka Świat w sieci Państwa, społeczeństwa, ludzie W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Książka | Tomasz R. Aleksandrowicz
  Promocja
  okładka Świat w sieci Państwa, społeczeństwa, ludzie W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Książka | Tomasz R. Aleksandrowicz

  Podstawowym zadaniem autora było zdefiniowanie sieciowego paradygmatu bezpieczeństwa państwa i określenie jego elementów dających się wyabstrahować w myśli strategicznej zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Praca nosi zatem charakter teoretyczny. W kontekście poznawczym publikacja prezentuje charakter i wpływ analizowanych przemian na kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, tworząc określony wkład do wiedzy ogólnej o bezpieczeństwie i proponując nową interpret...

  Promocja
  okładka Analiza informacji w działaniu, Książka | Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz
  Promocja
  okładka Analiza informacji w działaniu, Książka | Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz

  Dr Krzysztof Liedel: Verba docent, exempla trahunt” – słowa uczą, przykłady pociągają. Kierując się tą właśnie myślą postanowiliśmy uzupełnić naszą publikacją „Analiza informacji. Teoria i praktyka” kolejnym tomem, tym razem stanowiącym zbiór przykładów tekstów analitycznych, opracowanych przez wybitnych przedstawicieli świata akademickiego, administracji publicznej oraz sfery prywatnej. Chcielibyśmy, aby skorzystali z niej ci, którzy na co dzień zajmują się analizą, trak...

  Promocja
  okładka Podstawy walki informacyjnej, Książka | Tomasz R. Aleksandrowicz
  Promocja
  okładka Podstawy walki informacyjnej, Książka | Tomasz R. Aleksandrowicz

  Podstawowym celem publikacji jest określenie znaczenia walki i wojny informacyjnej dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w warunkach społeczeństwa informacyjnego i radykalnego wzrostu znaczenia informacji jako czynnika strategicznego. Walka i wojna informacyjna stały się immanentnym elementem konfliktów, przede wszystkim poniżej progu otwartej wojny, stając się częścią konfliktów i wojen o charakterze hybrydowym. Przedmiotem analizy w publikacji są obserwowane zmi...

  Promocja
  okładka Terroryzm międzynarodowy, Książka | Tomasz R. Aleksandrowicz
  Promocja
  okładka Terroryzm międzynarodowy, Książka | Tomasz R. Aleksandrowicz

  Publikacja poświęcona jest podstawowym zagadnieniom terroryzmu międzynarodowego i sposobom jego zwalczania. Autor przedstawia fenomen terroryzmu jako zjawiska interdyscyplinarnego, wymagającego zaangażowania wiedzy z zakresu psychologii i socjologii, prawa karnego, kryminologii, prawa międzynarodowego, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. Od poprzedniego wydania zaszły we współczesnym świecie istotne zmiany; dotyczyły one także zagrożeń ze strony terroryzmu między...

  Promocja
  okładka Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Książka | Tomasz R. Aleksandrowicz
  Promocja
  okładka Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Książka | Tomasz R. Aleksandrowicz

  Opracowanie poświęcone zostało kwestii bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Autor starał się umieścić problematykę bezpieczeństwa UE w szerokim kontekście, rozpoczynając swoje rozważania od podjęcia próby syntetycznego opisu przemian w stosunkach międzynarodowych na przełomie XX i XXI stulecia. Wydaje się bowiem oczywiste, iż zakończenie zimnej wojny, postępujące procesy globalizacyjne, powstanie społeczeństwa informacyjnego i – równolegle – społeczeństwa sieciowego, a także p...

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.