Wyszczelski Lech

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Ciechanów 1920, Książka | Wyszczelski Lech
  Promocja
  okładka Ciechanów 1920, Książka | Wyszczelski Lech

  Obchodzimy stulecie zwycięstwa w bitwie Warszawskiej 1920 r. Walki z bolszewikami toczone na północ od Warszawy, choć mniej znane niż te na wschodnim przedpolu stolicy - pod Radzyminem i Ossowem, miały ogromny wpływ ostateczny sukces strony polskiej. W starciach w rejonie Ciechanowa, które rozgrywały się miedzy 10 a 20 sierpnia 1920 r., biły się VIII Brygada Jazdy i 18. Dywizja Piechoty z 5. Armii gen. Sikorskiego. Kontratakując, weszły one w lukę między dwiema armiami bolsze...

  Promocja
  okładka Nasielsk 1920, Książka | Wyszczelski Lech
  Promocja
  okładka Nasielsk 1920, Książka | Wyszczelski Lech

  Bitwa o Nasielsk to najważniejsze wydarzenie w bitwie na przedpolach Warszawy powstrzymujące marsz ku Wiśle wojsk rosyjskiego Frontu Zachodniego. Bitwa ta stworzyła podstawy do uruchomienia manewru znad Wieprza, który doprowadził do diametralnego odwrócenia losów generalnej bitwy i zmusiła przeciwnika do ucieczki na wschód. Bitwa o Nasielsk, jako pole bitwy 5. Armii gen. Sikorskiego, jest niedoceniana przez polską historiografię. Milczano o niej z powodu animozji personalnych...

  Promocja
  okładka Lwów 1920, Książka | Wyszczelski Lech
  Promocja
  okładka Lwów 1920, Książka | Wyszczelski Lech

  Wojna polsko-rosyjska 1919–1920 r. obfituje w wiele wydarzeń mogących stanowić temat licznych prac historycznych. Składają się na nie poszczególne kampanie, operacje czy bitwy. Wśród tych ostatnich godna wyeksponowania jest bitwa o Lwów. Co prawda los wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920 r. przesądzony został podczas bitwy na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 r., Ale przyczyniło się do tego powstrzymanie ofensywy 1 Armii Konnej Budionnego pod Lwowem w tym samym czasie załamał...

  Promocja
  okładka Mińsk 1919, Książka | Wyszczelski Lech
  Promocja
  okładka Mińsk 1919, Książka | Wyszczelski Lech

  Opisywane w tej książące wydarzenia odnoszą się do 1919 r. i w zasadzie koncentrują się na przygotowaniu, przeprowadzeniu i skutkach zajęcia Mińska jako centrum polityczno-kulturalnego Białorusinów, narodu nieśmiało aspirującego do własnej państwowości. Była to największa bitwa tej wojny stoczona w pierwszym roku jej trwania. Ale w opracowaniu tym zostały także przybliżone wydarzenia militarne ją poprzedzające, w tym wyprawa wileńska oraz opanowania przez Polaków dwóch znaczą...

  Promocja
  okładka Szkolnictwo wojskowe kadry zawodowej w Polsce do 1939 roku, Książka | Aneta Niewęgłowska, Lech Wyszczelski
  Promocja
  okładka Szkolnictwo wojskowe kadry zawodowej w Polsce do 1939 roku, Książka | Aneta Niewęgłowska, Lech Wyszczelski

  Polska siła zbrojna posiada ponad tysiącletnią historię. Z kolei szkolnictwo wojskowe przygotowujące kadrę dla niej liczy niespełna trzysta lat, do tego uwzględnić należy 123 lata niewoli narodowej. Było to znaczne opóźnienie wobec państw Europy Zachodniej. W pracy pokazane zostały tego przyczyny. Niniejsza publikacja podzielona została na pięć rozdziałów. W pierwszym analizie poddano funkcjonowanie tegoż szkolnictwa do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Korzyst...

  Promocja
  okładka Wojna o kresy wschodnie 1918-1921, Książka | Wyszczelski Lech
  Promocja
  okładka Wojna o kresy wschodnie 1918-1921, Książka | Wyszczelski Lech

  Konferencja paryska w 1919 roku nie podjęła decyzji w sprawie polskiej granicy wschodniej, pozostawiając to Rosji, ale tej demokratycznej, która miała powstać po zwycięstwie nad bolszewikami. Wojna o Kresy Wschodnie dotyczyła nie tylko kształtu terytorialnego II Rzeczypospolitej, ale miała wymiar międzynarodowy, uniemożliwiała bowiem bolszewikom realizację planu sowietyzacji Europy. Jej znaczenie polegało na tym, że na dwadzieścia lat gwarantowała Polsce niepodległość i suwer...

  Promocja
  okładka Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Książka | Wyszczelski Lech
  Promocja
  okładka Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Książka | Wyszczelski Lech

  Powstanie wielkopolskie należy do tych nielicznych polskich powstań narodowych, które zakończyły się pełnym sukcesem powstańców. Faktem jest, że ofensywa militarna Niemców przeciwko Wielkopolanom została powstrzymana przez układ rozejmowy w Trewirze. Nie umniejsza to jednak osiągnieć powstańców. Do tego sukces ten został osiągnięty samodzielnie, przy niewielkim, wręcz symbolicznym tylko wsparciu kadrowym ze strony Wojska Polskiego.

  Promocja
  okładka W walce o niepodległą i suwerenną Polskę, Książka | Wyszczelski Lech
  Promocja
  okładka W walce o niepodległą i suwerenną Polskę, Książka | Wyszczelski Lech

  Książka ma charakter popularnonaukowy. Nie oznacza jednak to nieprzestrzegania przez autora wymogów źródłowego dokumentowania podawanych faktów i wydarzeń. Pisana jest z myślą o szerokiej rzeszy odbiorców, przede wszystkim młodzieży, dla pogłębiania jej wiedzy historycznej oraz kształtowania patriotyzmu i dumy narodowej bycia Polakami. Nie bez znaczenia jest także i to, że zbliża się setna rocznica odzyskania przez Polskę wolności. To zobowiązuje do znajomości wydarzeń mający...

  Promocja
  okładka W przededniu II wojny światowej, Książka | Aneta Niewęgłowska, Lech Wyszczelski
  Promocja
  okładka W przededniu II wojny światowej, Książka | Aneta Niewęgłowska, Lech Wyszczelski

  Spis treści: Wykaz skrótów /5 Wstęp /7 "Ład wersalski" i jego ułomności /11 Liga Narodów i niespełnione nadzieje na jej stabilizacyjną rolę w świecie /34 Faszyzm i jego wizja panowania w świecie /59 Komintern i idea "frontów ludowych" /69 Pakt antykominternowski /79 Hiszpania poligonem doświadczalnym przez nową wojną światową /89 Polityka "appeasementu" /111 "Pokojowe" zyski terytorialne Niemiec /121 Konferencja w Monachium i jej następstwa /127 Fiasko polityki "ap...

  Promocja
  okładka Silni, zwarci, gotowi, Książka | Wyszczelski Lech
  Promocja
  okładka Silni, zwarci, gotowi, Książka | Wyszczelski Lech

  Kolekcja "Dwudziestolecie międzywojenne " to wyjątkowa seria 39 książek o świecie, który przeminął, ale który wart jest przypomnienia. Zapraszamy czytelników do sentymentalnej podróży, w której postaramy się przedstawić najważniejsze aspekty życia w tamtych czasach. Opowiemy o tym, jak Polacy pracowali i odpoczywali, co ich wzruszało, interesowało czy bulwersowało. W naszej serii nie zapomnimy także o poważniejszych tematach , takich jak: polityka, rozwój nauki i przemysłu or...

  Promocja
  okładka Tajna gra mocarstw o Polskę Wiosna-lato 1939, Książka | Wyszczelski Lech
  Promocja
  okładka Tajna gra mocarstw o Polskę Wiosna-lato 1939, Książka | Wyszczelski Lech

  Publikacja znanego historyka poświęcona grze dyplomatycznej i rokowaniom między Anglią, Francją, Niemcami, Włochami i Rosją, wyprzedzająca napad Niemiec hitlerowskich na Polskę we wrześniu 1939 roku. Skrupulatnie przeprowadzona analiza przyczyn wybuchu II wojny światowej.

  Promocja
  okładka Skrywane oblicza II Rzeczypospolitej, Książka | Wyszczelski Lech
  Promocja
  okładka Skrywane oblicza II Rzeczypospolitej, Książka | Wyszczelski Lech

  Historię państw i narodów wyznaczają ich przywódcy polityczni i wojskowi. Z reguły są to osoby wybitne i powszechnie szanowane. W oficjalnych życiorysach na ogół prezentowane są ich najważniejsze dokonania oraz cechy charakteru mające stanowić wzorce do naśladowania. Tymczasem byli to ludzie niepozbawieni słabości, niekiedy małostkowi w działaniu, także w życiu prywatnym, czasami przejawiali niekonwencjonalne zachowania. Byli także autorami wydarzeń mających znaczenie państwo...

  Promocja
  okładka Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920, Książka | Wyszczelski Lech
  Promocja
  okładka Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920, Książka | Wyszczelski Lech

  Los jeńców rosyjskich wziętych do niewoli przez Wojsko Polskie w wojnie 1919-1920 przestał być jedynie przedmiotem badań historyków i awansował do rangi problemów politycznych. Rosjanie starają się udowodnić, że winy historyczne leżą po obu stronach i tak jak Katyń obciąża ich sumienie, Polacy odpowiadają za eksterminację jeńców radzieckich w wojnie 1919-1920 roku, m.in. w tzw. obozach śmierci w Strzałowie i Tucholi. Zdaniem historyków polskich liczby zgonów jeńców podawane p...

  Promocja
  okładka Bitwy polskiego września, Książka | Wyszczelski Lech, Włodarkiewicz Wojciech, Jurga Tadeusz
  Promocja
  okładka Bitwy polskiego września, Książka | Wyszczelski Lech, Włodarkiewicz Wojciech, Jurga Tadeusz

  Publikacja przypomina najciekawsze bitwy stoczone przez żołnierza polskiego podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Działania te opisane zostały w popularnej serii Bellony "Historyczne Bitwy". Przypominamy kontrofensywę nad Bzurą, obronę stolicy i walki o Lwów na południowym skrzydle polskiej obrony.

  Promocja
  okładka Polskie działania specjalne 1918-1939, Książka | Wyszczelski Lech
  Promocja
  okładka Polskie działania specjalne 1918-1939, Książka | Wyszczelski Lech

  Niekonwencjonalne formy prowadzenia wojen i walki zbrojnej znane były już w starożytności. Dwudziesty wiek to liczne działania nieregularne w formie partyzantki prowadzonej w II wojnie światowej przeciwko okupacyjnym wojskom niemieckim, a po zakończeniu tej wojny jako jedna z podstawowych form walki narodów kolonialnych i znajdujących się pod obcym panowaniem, pozwalająca im wybić się na niepodległość. Polskie działania specjalne okresu międzywojennego, traktowane współcześni...

  Promocja
  okładka Rozpruwanie Rosji, Książka | Wyszczelski Lech
  Promocja
  okładka Rozpruwanie Rosji, Książka | Wyszczelski Lech

  Józef Piłsudski, twórca polskiej polityki wschodniej, Rosję traktował jako przeszkodę w funkcjonowaniu wolnej Polski. Najpierw próbował realizować wizję federacyjną polegającą na odgrodzeniu Rosji od pozostałej części Europy Środkowo-Wschodniej kordonem państw pod polskim kierownictwem. Po ostatecznym fiasku tej wizji zaczął lansować tzw. prometeizm, polegający na rozsadzaniu od wewnątrz Rosji Radzieckiej przez narody dążące do wyzwolenia się z jej hegemonii. Narodowa Demokra...

  Promocja
  okładka Wojna polsko-rosyjska. 1919-1920, Książka | Wyszczelski Lech
  Promocja
  okładka Wojna polsko-rosyjska. 1919-1920, Książka | Wyszczelski Lech

  Wojna polsko-rosyjska 1919–1920 obrosła w wiele mitów i legend. Jest to zrozumiałe w kontekście znaczenia tej batalii dla losów Polski i całej Europy. Publikacja podejmuje m.in. następujące problemy: • Kto był agresorem i jakie były rzeczywiste cele walczących państw? • Dlaczego Piłsudski wstrzymał ofensywę jesienią 1919 roku? • Stawka na Petlurę i jej konsekwencje • Zdobycie czy zajęcie opuszczonego Kijowa i propaganda tego wydarzenia • Czy istotnie zdarzył się "cud" nad Wis...

  Promocja
  okładka Obrona Warszawy 1939, Książka | Wyszczelski Lech
  Promocja
  okładka Obrona Warszawy 1939, Książka | Wyszczelski Lech

  Promocja
  okładka O Marszałku Edwardzie Śmigłym-Rydzu, Książka | Wyszczelski Lech
  Promocja
  okładka O Marszałku Edwardzie Śmigłym-Rydzu, Książka | Wyszczelski Lech

  Śmigły-Rydz należał do pierwszoplanowych osób obozu niepodległościowego, który pod przewodnictwem Józefa Piłsudskiego przygotowywał grunt do walki o wolną Polskę. Zdobył uznanie jako waleczny żołnierz i ceniony dowódca. W czasie wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 r. należał do najwybitniejszych dowódców liniowych Wojska Polskiego. Po przewrocie majowym 1926 r. nadal był inspektorem armii i trzymany był przez Piłsudskiego z dala od polityki. W dość tajemniczych okolicznościach ...

  Promocja
  okładka Wojsko II Rzeczypospolitej, Książka | Wyszczelski Lech
  Promocja
  okładka Wojsko II Rzeczypospolitej, Książka | Wyszczelski Lech

  Nieco ponaddwudziestoletni okres funkcjonowania Wojska Polskiego, w tym ponad dwa lata w systemie wojennym, przyniósł wiele pozytywnych dokonań, chociaż błędów także nie brakowało. Wojsko, z założenia apolityczne, w praktyce nie realizowało tej zasady, zwłaszcza od przewrotu majowego 1926 r., co więcej, aspirowało do ogrywania znaczącej roli politycznej w państwie. Wpływ na to mieli jego zwierzchnicy, szczególnie marszałkowie Józef Piłsudski i Edward Śmigły-Rydz. Wojsko Polsk...

  Promocja
  okładka Wojna o polskie Kresy 1918-1921, Książka | Wyszczelski Lech
  Promocja
  okładka Wojna o polskie Kresy 1918-1921, Książka | Wyszczelski Lech

  Wojny o Kresy Wschodnie lat 1918-1920 stanowiły wydarzenie ogromnej wagi dla losów odrodzonej Polski. Angażowały wielomilionowe rzesze Polaków, ich bezpośrednich uczestników. Miały wielki wpływ na politykę II Rzeczypospolitej w całym dwudziestoleciu międzywojennym. Mimo to nie doczekały się one, jak dotąd, literatury historycznej na miarę ich znaczenia. Brak jest w polskiej historiografii monograficznego opracowania tego tematu. Ukazują się prace obejmujące każdą z tych wojen...

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.