Świętuj z nami 9. urodziny!

Katalog

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Filtry:
  okładka Szkoła polska drugiej połowy XIX wieku w zaborze pruskim w świetle pamiętników i literatury pięknej, Ebook | Czesław Galek
  okładka Szkoła polska drugiej połowy XIX wieku w zaborze pruskim w świetle pamiętników i literatury pięknej, Ebook | Czesław Galek

  Po opublikowaniu książek dotyczących szkolnictwa na przełomie XIX i XX wieku w zaborze austriackim i rosyjskim w oparciu o literaturę pamiętnikarską i beletrystyczną, przyszła kolej na zabór pruski, którego dotyczy niniejsze opracowanie. W przeciwieństwie do dwu pozostałych zaborów, nie ma pamiętników, które w całości dotyczyłyby funkcjonowania szkolnictwa na terenach zaboru pruskiego. Zwykle lata szkolne są bardziej i mniej znaczącym epizodem w życiu ich autoró...

  okładka Techniki budowlane w kompleksach zabytkowych : słownik terminologiczny ., Ebook | Bonawentura Maciej Pawlicki
  okładka Techniki budowlane w kompleksach zabytkowych : słownik terminologiczny ., Ebook | Bonawentura Maciej Pawlicki

  Publikacja składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się części. Pierwszej, teoretycznej, obejmującej takie zagadnienia jak: ogólne zasady ochrony budowli zabytkowych, pryncypia naukowe ochrony zabytków, dzieje konserwacji zabytków, współczesne akty legislacyjne, zagadnienia inżynieryjne, metodologia i praktyka konserwatorska. Części drugiej, przygotowanej w formie słownika zawierającego około 700 haseł z zakresu technik budowlanych w kompleksach zabytkowych, ...

  okładka Synteza informacji o przedsiębiorstwie. Podejście ontologiczne, Ebook | Jan Andreasik
  okładka Synteza informacji o przedsiębiorstwie. Podejście ontologiczne, Ebook | Jan Andreasik

  Z fragm. Wstępu - ... książka obejmuje zbiór prac autora, które stanowią zwarty, koncepcyjny układ tematyczny dot. syntezy informacji o przedsiębiorstwie w ujęciu ontologicznym. Autor ... podejmuje się zadania zinterpretowania części ontologii formalnej polskiego filozofa Romana Ingardena tak, aby zdefiniować aparaturę pojęciową procesów tworzenia baz wiedzy dla systemów klasy BI (Business Intelligence). Zadaniem tych systemów jest dostarczenie decydentom (inwes...

  okładka Ewolucja ustrojów państw Unii Europejskiej, Ebook | Wojciech Orłowski
  okładka Ewolucja ustrojów państw Unii Europejskiej, Ebook | Wojciech Orłowski

  Praca omawia ustroje państw należących do Unii Europejskiej. Koncentruje się przede wszystkim na szczegółowych zagadnieniach ustrojowych, które są często pomijane w opracowaniach syntetycznych, jednocześnie rezygnując z szerszego przedstawienia problematyki władzy sądowniczej oraz analizy praw podstawowych. Zamierzeniem publikacji jest zachęcenie do samodzielnych, pogłębionych studiów nad tematem w czym powinno pomóc wskazanie literatury podstawowej.

  okładka Mały słownik fizjoterapeuty, Ebook | Helena Bartyzel-Lechforowicz
  okładka Mały słownik fizjoterapeuty, Ebook | Helena Bartyzel-Lechforowicz

  Opracowanie i wydanie słownika podyktowane zostało potrzebą stworzenia materiałów uzupełniających i ułatwiających opanowanie nomenklatury medycznej używanej w diagnostyce i pracy fizjoterapeuty. Hasła uzupełnione zostały zdjęciami ułatwiającymi interpretację pojęć, co sprzyja przyswojeniu materiału. Słownik może być także przydatny w prowadzeniu rehabilitacji środowiskowej oraz wykorzystywany w edukacji rodzin i opiekunów pacjentów.

  okładka Szkice z dziejów Ordynacji Zamojskiej w XVIII wieku : polski wariant zachodnioeuropejskich dóbr rodzinnych, Ebook | Ryszard Orłowski
  okładka Szkice z dziejów Ordynacji Zamojskiej w XVIII wieku : polski wariant zachodnioeuropejskich dóbr rodzinnych, Ebook | Ryszard Orłowski

  Publikacja koncentruje się na problemach społeczno-ekonomicznych osiemnastowiecznej Ordynacji Zamojskiej i jest zbiorem prac ogłoszonych na przełomie wielu lat w wydawnictwach zbiorowych oraz czasopismach. Prace te, często opierając się na materiałach źródłowych, umożliwiają poznanie stanu i funkcjonowania Ordynacji i powinny stanowić zachętę do dalszych badań na ten temat.

  okładka Obraz szkoły w II połowie XIX wieku w zaborze rosyjskim w świetle pamiętników i literatury pięknej, Ebook | Czesław Galek
  okładka Obraz szkoły w II połowie XIX wieku w zaborze rosyjskim w świetle pamiętników i literatury pięknej, Ebook | Czesław Galek

  Publikacja ciekawie ilustruje szkolnictwo II połowy XIX wieku na terenach zaboru rosyjskiego widziane oczami autorów literatury beletrystycznej i pamiętnikarskiej.[...] Praca zawiera bardzo liczne, świetnie dobrane cytaty, znakomicie oddające tamtą atmosferę i oryginalność myślenia cytowanych autorów. Dodatkowo wydobyty ze wspomnień i literatury pamiętnikarskiej obraz szkolnictwa pod zaborem rosyjskim został przez Autora skonfrontowany z ustaleniami historyków w...

  okładka Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej, Ebook | Artur Kuś, Mieczysław Kowerski
  okładka Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej, Ebook | Artur Kuś, Mieczysław Kowerski

  Książka składa się z czterech części. Część pierwsza jest wprowadzeniem w zagadnienie transgranicznego przepływu towarów i osób. Omawia problematykę wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań przepływu towarów oraz istotę swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej i strefie Schengen. Część druga zajmuje się zagadnieniem przepływu towarów z punktu widzenia prawa celnego Unii Europejskiej. Część trzecia podejmuje zagadnienie transgranicznego przemieszczania się os...

  okładka Fizykoterapia, Ebook | Krzysztof Mataczyński, Rafał Sapuła
  okładka Fizykoterapia, Ebook | Krzysztof Mataczyński, Rafał Sapuła

  Odkrycia w fizyce, stały się permanentną motywacją do rozwoju i postępu technicznego, a wieloletnie badania i obserwacje pozwoliły na wykorzystanie tych osiągnięć w świecie medycyny. Istotnym problemem jest poznanie mechanizmów pozytywnego i negatywnego oddziaływania bodźców fizykalnych na organizm na poziomie molekularnym, dotyczących funkcji życiowych komórek, tkanek i narządów. Na obecnym etapie, jest to nadal często proces nie do końca wyjaśniony, będący w s...

  okładka Analiza problematyki wybranych systemów zarządzania : zagadnienia metodologiczne i studia przypadków, Ebook | Jan Andreasik
  okładka Analiza problematyki wybranych systemów zarządzania : zagadnienia metodologiczne i studia przypadków, Ebook | Jan Andreasik

  Książka podejmuje problematykę systemów zarządzania projektami, kapitałem intelektualnym oraz jakością. Szczegółowo omówiono metody identyfikacji problemów w strategicznym zarządzaniu projektem, definicje kapitału intelektualnego i metody audytu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, zaprezentowano analizę porównawczą innowacyjności przedsiębiorstw regionu podkarpackiego i lubelskiego oraz tzw. case study systemu zarządzania jakością szkoły wy...

  okładka Psychiatria pomocnik fizjoterapeuty, Ebook | Helena Bartyzel-Lechforowicz
  okładka Psychiatria pomocnik fizjoterapeuty, Ebook | Helena Bartyzel-Lechforowicz

  We wstępie autorka pisze - "Wiek XX z perspektywy psychiatrycznej niektórzy uznali za wiek lęku i depresji, nożna paradoksalnie mówić - o smutku cywilizacji. ... Choroby psychiczne niedługo staną się problemem numer jeden w światowej medycynie. Popęd cywilizacyjny, pogoń za sukcesem, wzrost chorób wywołanych osłabieniem odporności na stres, starzenie się społeczeństwa, powoduje stały wzrost schorzeń i zaburzeń psychicznych. ... W holistycznym ujęciu zdrowia i ch...

  okładka Szkoła i nauczyciel w II połowie XIX wieku na północno-wschodnich terenach monarchii austro-węgierskiej w polskiej literaturze pamiętnikarskiej i beletrystycznej, Ebook | Czesław Galek
  okładka Szkoła i nauczyciel w II połowie XIX wieku na północno-wschodnich terenach monarchii austro-węgierskiej w polskiej literaturze pamiętnikarskiej i beletrystycznej, Ebook | Czesław Galek

  Szkolnictwu z terenów zaboru austriackiego na przełomie XIX/XX wieku poświęcono wiele publikacji, których główną bazą źródłową były zasoby archiwalne. Oryginalność prezentowanej dysertacji polega na tym, że jej autor oparł ją na dużej ilości źródeł pamiętnikarskich i beletrystycznych. Tego typu materiały źródłowe pozwalają odsłonić w życiu szkoły to, czego trudno się doszukać w aktach urzędowych. Praca oparta na memuarystyce ukazuje w sposób autentyczny życie we...

  okładka Projektowanie strategii organizacji : zagadnienia metodologiczne i studia przypadków, Ebook | Jan Andreasik
  okładka Projektowanie strategii organizacji : zagadnienia metodologiczne i studia przypadków, Ebook | Jan Andreasik

  Praca prezentuje zagadnienia metodologiczne stanowiące podstawę projektowania strategii organizacji. W założeniu autora skrypt ma wspomagać studentów w procesie przygotowania strategii organizacji, ze szczególnym ukierunkowaniem na organizacje samorządowe. 

  okładka Megaron : wspólne problemy dziedzictwa kultury i natury w Polsce i Europie, Ebook | Bonawentura Maciej Pawlicki
  okładka Megaron : wspólne problemy dziedzictwa kultury i natury w Polsce i Europie, Ebook | Bonawentura Maciej Pawlicki

  Publikacja jest zbiorem licznych wypowiedzi i opracowań autora z ostatnich piętnastu lat dotyczących zagadnień ochrony zabytków. W pracy omówiono między innymi problemy w "zakresie realizacji zadań ochrony, niedostrzeganie obowiązku zachowania autentyzmu". Głównym celem pracy "jest pokazanie czytelnikowi nurtujących współczesnych kwestii zachowania świadectw kultury".

  okładka Analfabetyzm funkcjonalny jako jeden z czynników wykluczenia społecznego, Ebook | Janusz Skwarek
  okładka Analfabetyzm funkcjonalny jako jeden z czynników wykluczenia społecznego, Ebook | Janusz Skwarek

  Obecnie coraz częściej mówi się o występowaniu zjawisk analfabetyzmu, których symptomy można zaobserwować we współczesnych społeczeństwach. Niepokojące wydają się być przejawy analfabetyzmu wtórnego oraz funkcjonalnego, dotyczącego trudności rozumienia i wykorzystania informacji pisanych oraz prezentacji graficznych takich jak ikony, wykresy lub diagramy. Warto również zwrócić uwagę na analfabetyzm matematyczny, który czyni ludzi niezdolnymi do wykonywania prost...

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.