okładka Historia 1 Podręcznik Zakres podstawowy Liceum i technikumksiążka | | Michał Norbert Faszcza, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski

Pobierz za darmo fragment ebooka

Historia 1 Podręcznik Zakres podstawowy Liceum i technikum książka

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Dodano do koszyka

Koszyk
Promocja -30%

Produkt dostępny Metody dostawy

Zamówienie wyślemy najpóźniej: w poniedziałek

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Opis treści

Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W podręczniku zostały wyodrębnione działy. Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyodrębnione zostały tematy, z których każdy odpowiada jednej jednostce lekcyjnej. Każdy dział kończy lekcja powtórzeniowa. Liczne polecenia towarzyszące różnym elementom podręcznika służą kształceniu umiejętności wskazanych w celach ogólnych podstawy programowej.

Dodatkowo podręcznik dla klasy 1 rozpoczyna temat, w którym zostały wprowadzone (lub przypomniane ze szkoły podstawowej) najważniejsze pojęcia dotyczące nauk historycznych, informacje odnoszące się do periodyzacji dziejów, rodzajów źródeł historycznych i ich interpretacji oraz różnych sposobów pozyskiwania i krytycznej analizy informacji.

Układ treści (działy) podręcznika:

I. Pradzieje i historia starożytnego Wschodu
II. Świat starożytnych Greków
III. Imperium Rzymskie
IV. Europa w początkach średniowiecza
V. Europa rozkwitu i schyłku średniowiecza
VI. Polska w X–XIII wieku
VII. Polska w XIV–XV wieku
VIII. Kultura średniowiecza

Struktura tematu (jednostki lekcyjnej):

Wypunktowane najważniejsze zagadnienia lekcji.
Oś czasu porządkuje kluczowe wydarzenia omawiane na lekcji.
Tekst główny podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej do zakresu podstawowego.
Ramki słownikowe zawierają wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów historycznych.
Ramki „Warto wiedzieć” zawierają dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem.
Ramki „Ślady przeszłości” zawierają informacje o śladach historii czy konsekwencjach wydarzeń historycznych, z którymi uczeń styka się w codziennym życiu.
Ramki „Biogram” wprowadzają dodatkowe informacje dotyczące ważnych postaci historycznych.
Ramki „Spory, dyskusje, oceny” zawierają oceny ważnych wydarzeń lub postaci historycznych sformułowane przez historyków.
Materiały graficzne (fotografie, rysunki, schematy, mapy, diagramy) – towarzyszą im polecenia ukierunkowujące interpretację danego rodzaju źródła (ikonograficznego, kartograficznego, statystycznego).
„Kalendarium” – zestawienia najważniejszych wydarzeń omawianych na danej lekcji, ułatwia powtarzanie i systematyzację wiadomości.
Podsumowanie (tematu) – krótki tekst syntetyzujący najważniejsze wiadomości i ułatwiający uczniowi sformułowanie wniosków na dany temat.
Polecenia (na zakończenie tematu) – polecenia otwarte sprawdzające opanowanie materiału nauczania.
Praca z tekstem źródłowym – tekst źródłowy (lub historiograficzny) z poleceniami pomagającymi w jego analizie.
Infografiki (całostronicowe lub na rozkładówkach) – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia historyczne.

Struktura materiału powtórzeniowego po dziale:

Powtórzenie (działu) – podsumowanie najważniejszych zagadnień w formie krótkich tekstów wraz z taśmą chronologiczną synchronizującą wydarzenia z różnych dziedzin (np. polityka gospodarka, wojskowość, kultura itp.)
Oś czasu porządkująca kluczowe wydarzenia omawiane w danym dziale.
„Warto przeczytać” – propozycje wartościowych publikacji popularnonaukowych odnoszących się do treści danego działu.
„Źródła – konteksty” – materiał ćwiczeniowy zawierający teksty źródłowe i historiograficzne oraz źródła ikonograficzne wraz z zestawami poleceń.
Polecenia (otwarte) odnoszące się do treści działu isprawdzające opanowanie materiału nauczania.

Szczegółowe informacje na temat książki Historia 1 Podręcznik Zakres podstawowy Liceum i technikum

Opinie i oceny książki Historia 1 Podręcznik Zakres podstawowy Liceum i technikum

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Historia 1 Podręcznik Zakres podstawowy Liceum i technikum

Historia 1 Podręcznik Zakres podstawowy Liceum i technikum

Michał Norbert Faszcza, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski,

Moja ocena:
  • Historia 1 Podręcznik...

   Książka. Oprawa miękka

   63,96 zł  

  • bumerang