Czytaj PL 2022

WSiP

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych Kwalifikacja EE.02 Podręcznik Część 2 Technik mechatronik, Mechatronik, Książka | Goździaszek Piotr, Adrian Mikołajczak

  Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik mechatronik z 2017 roku! Aktualny podręcznik do kształcenia w zawodzie technik mechatronik, zawierający materiał z zakresu kwalifikacji EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 2. publikacji zapoznaje uczniów z wiadomościami wymaganymi na egzaminie zawodowym i uczy praktycznych umiejętności związanych z rozruchem oraz konserwacją urządzeń i sy...

  Promocja
  okładka Oblicza epok Język polski 1 Podręcznik Część 2 Zakres podstawowy i rozszerzony Liceum Technikum, Książka | Chemeprek Dariusz, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski

  Druga część podręcznika Oblicza epok. NOWA EDYCJA do klasy 1 składa się z trzech działów odpowiadających epokom historyczno-literackim. Są to: Renesans Barok Oświecenie Materiał nauczania jest ułożony chronologicznie i podzielony na epoki historycznoliterackie. By pokazać uczniom aktualność dawnej literatury, teksty z epoki zestawiono ze współczesnymi kontekstami, również z kultury popularnej – dobranymi zarówno ze względu na podobieństwo motywów, jak i zróżnicowanie środkó...

  Promocja
  okładka Zbiór zadań praktycznych Kwalifikacja INF.02 Część 2.Systemy operacyjne Technik informatyk. Szkoła branżowa, Książka | Tomasz Klekot

  Zbiór zadań zawiera ćwiczenia, które są powiązane z treścią nowego podręcznika Systemy operacyjne. Kwalifikacja INF.02. Część 2. Publikacja przygotuje do egzaminu zawodowego z kwalifikacji INF.02 z zakresu znajomości systemów operacyjnych Windows i Linux. Zbiór zadań pozwala sprawdzić wiedzę dotyczącą m.in. podstaw systemów operacyjnych, przygotowania danego systemu operacyjnego do pracy oraz administrowania użytkownikami, zasobami i bezpieczeństwem w sieci. Pozwala przećwic...

  Promocja
  okładka Zbiór zadań z budownictwa Technik budownictwa Technik robót wykończeniowych w budownictwie. Szkoła branżowa, Książka | Zbigniew Romik

  Zbiór zadań to idealne narzędzie pomagające ćwiczyć wykonywanie obliczeń, stanowiących uzupełnienie wiedzy teoretycznej zawartej w podręcznikach Budownictwo ogólne i Konstrukcje budowlane. Zadania dotyczą takich zagadnień, jak: przepływ ciepła przez przegrody, działanie na siłach oraz belek, ramy i kratownice statycznie wyznaczalne. Publikacja uczy rozwiązywania zadań związanych z obciążeniami stałymi i zmiennymi, wytrzymałością materiałów, wykopami i nasypami, a także organ...

  Promocja
  okładka Obsługa magazynów Zbiór zadań Część 2 SPL.01 technik logistyk magazynier-logistyk, Książka | Karpus Grażyna

  Zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika Obsługa magazynów. Kwalifikacja SPL.01. Część 2. Zadania w zbiorze zadań zostały opracowane zgodnie z wymaganiami podstawy programowej 2019. Zostały przygotowane na podstawie zadań pojawiających się na egzaminach zawodowych ostatnich lat. Zadania podzielone tematycznie i uporządkowane w zależności od stopnia ich trudności. Uzupełnieniem zadań są załączone dokumenty do wypełnienia. Zbiór zadań obejmuje takie zagadnienia, jak: odbió...

  Promocja
  okładka Historia i teraźniejszość 1 PODRĘCZNIK Zakres podstawowy Liceum Technikum, Książka | Modzelewska-Rysak Izabela, Rysak Leszek, Wolczyński Karol, Cisek Adam

  Obejmuje 3 działy, w tym I dział stanowi wprowadzenie, które przedstawia i porządkuje wybrane zagadnienia oraz pojęcia (w tym z historii i WOS w klasach 4-8 szkoły podstawowej), kluczowe dla problemów omawianych na lekcjach historii i teraźniejszości w liceum i technikum. Pozostałe treści, rozdzielone na 2 działy, dotyczą dziejów świata i Polski w latach 1945–1970. Działy oznaczone cyframi rzymskimi oraz rozdziały (tematy) oznaczone numeracją arabską. Nauczyciel może reali...

  Promocja
  okładka Fizyka 1 Podręcznik Zakres podstawowy Szkoła ponadpodstawowa, Książka | Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Wojewoda GrzegorzF.

  Podręcznik do klasy 1 obejmuje cztery działy tematyczne: Kinematyka Dynamika Energia i jej przemiany Grawitacja i astronomia Każdy z czterech działów składa się z rozdziałów. W każdym rozdziale znajdziemy następujące elementy: spis zagadnień, które będą omawiane w danym temacie, przypomnij sobie – informacja o zagadnieniach, które uczeń powinien przypomnieć przed lekcją, tekst główny rozdziału, doświadczenia, przykłady, wyróżnione de...

  Promocja
  okładka Historia 1 Podręcznik Zakres rozszezrony Szkoła ponadpodstawowa, Książka | Jolanta Choińska-Mika, Włodzimierz Lengauer, Tymowski Michał, Katarzyna Zielińska

  Materiał nauczania został uporządkowany chronologicznie. W podręczniku zostały wyodrębnione działy, gdzie każdy obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski. Podręcznika do klasy 1 obejmuje następujące działy: I. Pradzieje i historia starożytnego Wschodu II. Świat starożytnych Greków III. Rzym i świat śródziemnomorski pod rzymskim panowaniem IV. Kształtowanie się średniowiecznej Europy V. Rozkwit średniow...

  Promocja
  okładka Historia 1 Podręcznik Zakres podstawowy Szkoła ponadpodstawowa., Książka | Faszcza MichałNorbert, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski

  Materiał nauczania został uporządkowany chronologicznie. W podręczniku zostały wyodrębnione działy, obejmujące zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski. Układ treści podręcznika: I. Pradzieje i historia starożytnego Wschodu II. Świat starożytnych Greków III. Imperium Rzymskie IV. Europa wczesnego średniowiecza V. Europa rozkwitu i schyłku średniowiecza VI. Polska w X–XIII wieku VII. Polska w XIV–XV wieku VIII...

  Promocja
  okładka Fizyka 4 Zbiór zadań Zakres rozszerzony Szkoła ponadpodstawowa, Książka | Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach

  Zbiór zadań jest ściśle skorelowany z podręcznikiem Fizyka. Zakres rozszerzony do klasy 4. Zbiór zadań do klasy 4 obejmuje następujące działy: Dualna natura promieniowania i materii Elementy szczególnej teorii względności Fizyka jądrowa Jest przystosowaną do nowej podstawy programowej i udoskonaloną wersją cieszącego się uznaniem uczniów i nauczycieli zbioru zadań Z fizyką w przyszłość. Adresowany jest przede wszystkim do uczniów, którzy zdają egzamin matu...

  Promocja
  okładka Chemia 4 Zbiór zadań Zakres podstawowy i rozszerzony Szkoła ponadpodstawowa., Książka | Paweł Bernard, Joanna Hetmańczyk, Małgorzata Krzeczkowska, Elżbieta Szostak

  Zbiór zadań jest adresowany do wszystkim do uczniów uczących się chemii, zarówno tych poznających chemię w zakresie podstawowym, jak i tych, którzy planują zdawać egzamin maturalny z chemii i planują kontynuować naukę na uczelniach technicznych. Zbiór można polecić również uczniom przygotowującym się do konkursów chemicznych. W każdym dziale są różnego rodzaju zadania zamknięte (np. wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, przyporządkowanie, dobieranie w pary) oraz zadania otwa...

  Promocja
  okładka Zbiór zadań Organizacja transportu Kwalifikacja SPL.04 Część 2 Technik logistyk. Szkoła branżowa, Książka | Monika Knap, Radosław Knap

  Zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika Organizacja transportu. Kwalifikacja SPL.04. Część 2. Zadania w zbiorze zadań zostały opracowane zgodnie z wymaganiami podstawy programowej 2019 oraz na podstawie zadań pojawiających się na egzaminach zawodowych ostatnich lat. Zadania podzielone tematycznie i uporządkowane w zależności od stopnia ich trudności oraz wyposażone w dokumenty do wypełnienia. Zbiór obejmuje takie zagadnienia, jak: charakterystyka rynku transportowego i...

  Promocja
  okładka Fizyka 1 Podręcznik Zakres rozszerzony Szkoła ponadpodstawowa, Książka | Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

  Podręcznik zawiera wszystkie treści zgodne z wymaganiami nowej podstawy programowej w zakresie rozszerzonym. W podręczniku znajdują się ciekawostki Wiedzieć więcej oraz infografiki do treści popularnonaukowych wraz z zadaniami. Każdy dział jest zakończony podsumowaniem wiadomości w formie repetytorium, które pomoże uczniowi powtórzyć i utrwalić wiedzę, oraz zestawem zadań problemowych i obliczeniowych wiążących zagadnienia omówione w całym dziale, które ułatwią uczniowi spra...

  Promocja
  okładka Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi INF.02 Podręcznik. Część 4 Technikum, Książka | Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

  Nowy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk z zakresu kwalifikacji INF.02 (Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych). Podręcznik przedstawia sieciowy system operacyjny Linux – w tym konfigurację interfejsu sieciowego i poczty elektronicznej, a także sposoby korzystania z programów klient FTP i wget. Szczegółowo opisuje zasady administrowania systemem Linux, a mianowicie: zarządzanie użytkownikami i gru...

  Promocja
  okładka Napęd urządzeń i systemów mechatronicznych Kwalifikacja ELM.03 Podręcznik Część 3 Technik mechatronik Mechatronik, Książka | Tokarz Michał, Sierny Stanisław, Łukasz Lip

  Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik z zakresu kwalifikacji ELM.03 (Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych). Podręcznik przedstawia najważniejsze wiadomości dotyczące urządzeń napędu pneumatycznego, w tym na temat budowy układu napędu pneumatycznego, klasy sprężonego powietrza układu przygotowania, sprężonego powietrza, a także silników, siłowników, zaworów, przewodów, przyłączy i złącz oraz zbiorników sprężonego powietrza...

  Promocja
  okładka Zbiór zadań Organizacja transportu Kwalifikacja SPL.04 Część 1 Technik logistyk, Książka | Monika Knap, Radosław Knap

  Zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika Organizacja transportu. Kwalifikacja SPL.04. Część 1. Zadania w zbiorze zadań zostały opracowane zgodnie z wymaganiami podstawy programowej 2019 oraz na podstawie zadań pojawiających się na egzaminach zawodowych ostatnich lat. Zadania podzielone tematycznie i uporządkowane w zależności od stopnia ich trudności. Uzupełnieniem zadań są załączone dokumenty do wypełnienia. Zbiór obejmuje takie zagadnienia, jak: BHP, podstawy logistyk...

  Promocja
  okładka Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych Kwalifikacja ELM.03 Podręcznik Część 1 Technik mechatronik Mechatronik, Książka | Tokarz Michał, Sierny Stanisław, Łukasz Lip

  Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik z zakresu kwalifikacji ELM.03 (Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych). Publikacja przedstawia najważniejsze wiadomości dotyczące podstaw rysunku technicznego, w tym rzutowania prostokątnego i rzutowania aksonometrycznego, widoków, przekrojów, wymiarowania, rysunków wykonawczych, złożeniowych, montażowych, schematycznych, operacyjnych i zabiegowych, a także systemów CAD. Podręcznik szcz...

  Promocja
  okładka Systemy operacyjne Kwalifikacja INF.02 Podręcznik Część 2 technikum, Książka | Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

  Nowy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk z zakresu kwalifikacji INF.02 (Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych). Podręcznik przedstawia wszystkie niezbędne informacje o instalacji i konfiguracji systemu Windows 10. Publikacja pomoże także przyszłym technikom informatykom opanować umiejętności dotyczące instalacji systemu Linux Ubuntu 20.04. Szczegółowo przedstawia architekturę tych systemów i zasa...

  Promocja
  okładka Przeszłość i dziś Język polski Podręcznik 4 Zakres podstawowy i rozszerzony Liceum i technikum, Książka | Jacek Kopciński

  W podręczniku Przeszłość i dziś dla klasy 4 omówione są najważniejsze nurty, zjawiska i dzieła literackie na tle przełomowych wydarzeń historycznych po roku 1956 i w kontekście istotnych kierunków filozoficznych i estetycznych. Materiał nauczania jest ułożony chronologicznie i podzielony na działy według epok historycznoliterackich, a te – na rozdziały odpowiadające najważniejszym zagadnieniom poszczególnych epok. Chronologiczny układ treści nauczania pozwala uczniom poznawa...

  Promocja
  okładka Zbiór zadań praktycznych Kwalifikacja INF.02 Część 1 Urządzenia techniki komputerowej Technik informatyk, Książka | Tomasz Klekot

  Zbiór zadań zawiera ćwiczenia, które są powiązane z treścią nowego podręcznika Urządzenia techniki komputerowej. Kwalifikacja INF.02. Część 1. Sprawdza wiedzę dotyczącą m.in.: identyfikacji elementów elektronicznych, charakterystyki systemów informatycznych i informacyjnych, cyberbezpieczeństwa, identyfikacji procesorów i parametrów płyty głównej, znajomości kart rozszerzeń, identyfikacji pamięci komputerowej. Pozwala przećwiczyć takie umiejętności, jak: przeliczanie wartoś...

  Promocja
  okładka Urządzenia techniki komputerowej Kwalifikacja INF.02 Podręcznik Część 1, Książka | Klekot Tomasz, Marciniuk Tomasz

  Nowy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk z zakresu kwalifikacji INF.02 (Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych). Podręcznik przedstawia najważniejsze wiadomości dotyczące systemów informatycznych. Szczegółowo opisuje rodzaje i budowę procesorów, sposoby montażu i zasady ich użytkowania. Wyczerpująco omawia również zagadnienia pamięci komputerowych, rodzaju i budowy pamięci wewnętrznych i zewnętrzn...

  Promocja
  okładka Podzespoły układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych Kwalifikacja ELM.03 Podręcznik Część 2 Technik mechatronik Mechatronik, Książka | Tokarz Michał, Sierny Stanisław, Łukasz Lip

  Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik z zakresu kwalifikacji ELM.03 (Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych). Publikacja przedstawia wiadomości dotyczące elementów elektronicznych: rezystancyjnych, indukcyjnych, kondensatorów, diod półprzewodnikowych, tranzystorów bipolarnych i unipolarnych, elementów przełączających i transoptorów. Opisuje najważniejsze informacje dotyczące urządzeń elektronicznych (filtry sygnałów, zasila...

  Promocja
  okładka Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Kwalifikacja MOT.06 Podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów samochodowych Część 2 Technikum, branżowa szkoła II stopnia, Książka | Figurski Janusz, Stanisław Kowalczyk, Polak Filip, Mariusz Szymańczak

  Podręcznik koncentruje się na organizacji pracy w serwisie samochodowym. Omawia szczegółowo różne stanowiska naprawcze oraz specjalistyczne wyposażenie warsztatów. Przedstawia zasadę kontroli obsługi i jakości naprawy wykonanych usług, a także opisuje nadzór nad obsługą technicznego wyposażenia warsztatu. Publikacja wprowadza w podstawy pracy stacji kontroli pojazdów, jej wyposażenia i zasad przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Zawiera przykładowe tabele wskazujące mo...

  Promocja
  okładka Obsługa magazynów Zbiór zadań Kwalifikacja SPL.01 Część 1 Technik logistyk Magazynier-Logistyk, Książka | Karpus Grażyna

  Zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika Obsługa magazynów. Kwalifikacja SPL.01. Część 1. Zadania w zbiorze zadań zostały opracowane zgodnie z wymaganiami podstawy programowej 2019. Zostały przygotowane na podstawie zadań pojawiających się na egzaminach zawodowych ostatnich lat. Zadania podzielone tematycznie i uporządkowane w zależności od stopnia ich trudności. Uzupełnieniem zadań są załączone dokumenty do wypełnienia. Zbiór zadań omawia zagadnienia dotyczące BHP; mia...