okładka Wstęp do metod i technik badań społecznychksiążka | | Sztumski Janusz Promocja

Wstęp do metod i technik badań społecznych

48.10 zł

Książka. Oprawa miękka

Wstęp do metod i technik badań społecznych

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis

Spis treści Część pierwsza. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Metodologiczne problemy badań społecznych 1.1. Specyfika nauk społecznych 1.2. Przedmiot i cel badań społecznych 1.3. Filozoficzne podstawy badań społecznych 1.4. Moralne aspekty badań społecznych 1.4.1. Uwagi wstępne 1.4.2. Wpływ...

Sztumski Janusz

Spis treści

Część pierwsza. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Metodologiczne problemy badań społecznych
1.1. Specyfika nauk społecznych
1.2. Przedmiot i cel badań społecznych
1.3. Filozoficzne podstawy badań społecznych
1.4. Moralne aspekty badań społecznych
1.4.1. Uwagi wstępne
1.4.2. Wpływ komercjalizacji nauki na postawy i zachowania badających
1.4.3. Propozycja „Dekalogu badacza rzeczywistości społecznej"
1.5. Typy badań
1.5.1. Badania typu poznawczego
1.5.2. Badania dla potrzeb praktyki
1.6. Proces badawczy
1.6.1. Strategia badań w naukach społecznych
1.6.2. Projektowanie procesu badawczego
1.6.3. Badania pilotażowe
1.7. Problem badawczy
1.7.1. Problem badawczy a problem społeczny
1.7.2. Postawy wobec problemów społecznych
1.7.3. Postawa naukowa wobec problemów społecznych
1.7.4. Typy i formy problemów badawczych
1.8. Hipotezy
1.8.1. Co to jest hipoteza?
1.8.2. Typy hipotez
1.8.3. Tworzenie hipotez
1.9. Wskaźniki i zmienne zjawisk społecznych
1.9.1. Proces kształtowania się pojęcia wskaźnika zjawisk społecznych
1.9.2. Pojęcie wskaźnika zjawisk społecznych
1.9.3. Zmienne w badaniach społecznych
1.9.4. Właściwości wskaźników społecznych
1.9.5. Funkcje spełniane przez wskaźniki
1.10. Metody badań
1.10.1. Potoczne i naukowe ujmowanie zjawisk społecznych
1.10.2. Pojęcie metody i jej związek z teorią
1.10.3. Typologia metod
1.10.4. Metody „mieszane"
1.10.5. Metody i techniki badań
1. 11. Rygoryzm i anarchizm metodologiczny
1.11.1. Ukazanie problemu
1.11.2. Zasadny rygoryzm metodologiczny
a osobliwe próby unaukowiania nauk społecznych
1.11.3. Możliwości przezwyciężenia osobliwego rygoryzmu
i anarchizmu metodologicznego
Część druga. PROCES BADAWCZY
2. Eksperyment w naukach społecznych
2.1. Pojmowanie eksperymentów w badaniach społecznych
2.2. Rodzaje eksperymentów stosowanych w naukach społecznych
2.2.1. Eksperyment projektowany w terenie
2.2.2. Eksperyment laboratoryjny
2.2.3. Eksperyment ex-post-facto
2.2.4. Eksperyment projekcyjny
2.2.5. Eksperymenty jednoczesne i sukcesywne
2.3. Wiarygodność badań opartych na eksperymentach
3. Metoda monograficzna
3.1. Uwagi dotyczące genezy metody monograficznej i jej rozwoju
3.2. Założenia metody monograficznej
3.3. Zalety i niedostatki badań monograficznych
4. Badania terenowe
4.1. Określenie badań terenowych
4.2. Typy badań terenowych
4.3. Przygotowanie badań terenowych
4.4. Zachowanie badającego w badaniach terenowych
5. Badania całościowe i reprezentacyjne
5.1. Określenie badań reprezentacyjnych i próbki reprezentacyjnej
5.2. Wielkość próbki reprezentacyjnej
5.3. Metody wyboru próbki reprezentacyjnej
5.3.1. Wybór według przekonań badającego
5.3.2. Wybór w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa
5.4. Zastosowanie metody reprezentacyjnej
5.5. Kłopoty związane z doborem próbki reprezentacyjnej i jej zmianami
6. Obserwacja
6.1. Postrzeganie przypadkowe a obserwacja jako metoda badawcza
6.2. Rodzaje obserwacji
6.2.1. Obserwacja bezpośrednia i pośrednia
6.2.2. Obserwacja kontrolowana i niekontrolowana
6.2.3. Obserwacja jawna i ukryta
6.2.4. Próba systematyzacji
6. 3. Zalety obserwacji i trudności związane ze stosowaniem tej metody badań
7. Wywiad
7.1. Określenie wywiadu jako metody badań
7.2. Typy wywiadu
7.2.1. Wywiady ustne i pisemne
7.2.2. Wywiad skategoryzowany i nieskategoryzowany
7.2.3. Wywiad jawny i ukryty
7.2.4. Wywiady indywidualne i zbiorowe
7.2.5. Wywiad panelowy
7.2.6 Wywiad telefoniczny
7.3. Warunki określające poprawne przeprowadzenie wywiadu
7.4. Środki pomocnicze stosowane przy wywiadach
7.5. Zalety i wady wywiadu
8. Badania ankietowe
(...)
9. Badania oparte na dokumentach
(...)
10. Socjometria
(...)
11. Badania sondażowe
(...)
12. Opracowanie zebranych materiałów badawczych
(...)
13. Wyjaśnianie zjawisk społecznych
(...)
14. Metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości
(...)
Wybrana literatura

Informacje

 • Oprawa miękka

  Typ okładki

 • 9 / 10

  Godzin czytania

 • 336

  Stron

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Produkt dostępny

Zamów teraz – wyślemy jeszcze dzisiaj

Dowiedz się więcej o metodach dostawy

Zobacz pozostałe książki w promocjach:

Spis treści

Część pierwsza. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Metodologiczne problemy badań społecznych
1.1. Specyfika nauk społecznych
1.2. Przedmiot i cel badań społecznych
1.3. Filozoficzne podstawy badań społecznych
1.4. Moralne aspekty badań społecznych
1.4.1. Uwagi wstępne
1.4.2. Wpływ komercjalizacji nauki na postawy i zachowania badających
1.4.3. Propozycja „Dekalogu badacza rzeczywistości społecznej"
1.5. Typy badań
1.5.1. Badania typu poznawczego
1.5.2. Badania dla potrzeb praktyki
1.6. Proces badawczy
1.6.1. Strategia badań w naukach społecznych
1.6.2. Projektowanie procesu badawczego
1.6.3. Badania pilotażowe
1.7. Problem badawczy
1.7.1. Problem badawczy a problem społeczny
1.7.2. Postawy wobec problemów społecznych
1.7.3. Postawa naukowa wobec problemów społecznych
1.7.4. Typy i formy problemów badawczych
1.8. Hipotezy
1.8.1. Co to jest hipoteza?
1.8.2. Typy hipotez
1.8.3. Tworzenie hipotez
1.9. Wskaźniki i zmienne zjawisk społecznych
1.9.1. Proces kształtowania się pojęcia wskaźnika zjawisk społecznych
1.9.2. Pojęcie wskaźnika zjawisk społecznych
1.9.3. Zmienne w badaniach społecznych
1.9.4. Właściwości wskaźników społecznych
1.9.5. Funkcje spełniane przez wskaźniki
1.10. Metody badań
1.10.1. Potoczne i naukowe ujmowanie zjawisk społecznych
1.10.2. Pojęcie metody i jej związek z teorią
1.10.3. Typologia metod
1.10.4. Metody „mieszane"
1.10.5. Metody i techniki badań
1. 11. Rygoryzm i anarchizm metodologiczny
1.11.1. Ukazanie problemu
1.11.2. Zasadny rygoryzm metodologiczny
a osobliwe próby unaukowiania nauk społecznych
1.11.3. Możliwości przezwyciężenia osobliwego rygoryzmu
i anarchizmu metodologicznego
Część druga. PROCES BADAWCZY
2. Eksperyment w naukach społecznych
2.1. Pojmowanie eksperymentów w badaniach społecznych
2.2. Rodzaje eksperymentów stosowanych w naukach społecznych
2.2.1. Eksperyment projektowany w terenie
2.2.2. Eksperyment laboratoryjny
2.2.3. Eksperyment ex-post-facto
2.2.4. Eksperyment projekcyjny
2.2.5. Eksperymenty jednoczesne i sukcesywne
2.3. Wiarygodność badań opartych na eksperymentach
3. Metoda monograficzna
3.1. Uwagi dotyczące genezy metody monograficznej i jej rozwoju
3.2. Założenia metody monograficznej
3.3. Zalety i niedostatki badań monograficznych
4. Badania terenowe
4.1. Określenie badań terenowych
4.2. Typy badań terenowych
4.3. Przygotowanie badań terenowych
4.4. Zachowanie badającego w badaniach terenowych
5. Badania całościowe i reprezentacyjne
5.1. Określenie badań reprezentacyjnych i próbki reprezentacyjnej
5.2. Wielkość próbki reprezentacyjnej
5.3. Metody wyboru próbki reprezentacyjnej
5.3.1. Wybór według przekonań badającego
5.3.2. Wybór w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa
5.4. Zastosowanie metody reprezentacyjnej
5.5. Kłopoty związane z doborem próbki reprezentacyjnej i jej zmianami
6. Obserwacja
6.1. Postrzeganie przypadkowe a obserwacja jako metoda badawcza
6.2. Rodzaje obserwacji
6.2.1. Obserwacja bezpośrednia i pośrednia
6.2.2. Obserwacja kontrolowana i niekontrolowana
6.2.3. Obserwacja jawna i ukryta
6.2.4. Próba systematyzacji
6. 3. Zalety obserwacji i trudności związane ze stosowaniem tej metody badań
7. Wywiad
7.1. Określenie wywiadu jako metody badań
7.2. Typy wywiadu
7.2.1. Wywiady ustne i pisemne
7.2.2. Wywiad skategoryzowany i nieskategoryzowany
7.2.3. Wywiad jawny i ukryty
7.2.4. Wywiady indywidualne i zbiorowe
7.2.5. Wywiad panelowy
7.2.6 Wywiad telefoniczny
7.3. Warunki określające poprawne przeprowadzenie wywiadu
7.4. Środki pomocnicze stosowane przy wywiadach
7.5. Zalety i wady wywiadu
8. Badania ankietowe
(...)
9. Badania oparte na dokumentach
(...)
10. Socjometria
(...)
11. Badania sondażowe
(...)
12. Opracowanie zebranych materiałów badawczych
(...)
13. Wyjaśnianie zjawisk społecznych
(...)
14. Metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości
(...)
Wybrana literatura

  • Wstęp do metod i...

   Książka. Oprawa miękka

   48,10 zł  

  • bumerang