Seria Komentarze problemowe

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Egzekucja z rachunku bankowego. Komentarz (pdf), Ebook | Michał Mikołajczak

  Książka zawiera praktyczny komentarz do przepisów o egzekucji z rachunku bankowego, która jest jednym z najczęstszych i najbardziej efektywnych sposobów dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym.Niewątpliwym walorem publikacji są przede wszystkim trafnie dobrane przykłady zaczerpnięte z praktyki bankowej oraz egzekucyjnej, pozwalające szybko i skutecznie odnaleźć odpowiedzi na najczęściej występujące problemy.Pozycja omawia kwestie związane z zakresem oraz skutkami z...

  okładka Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Komentarz, wzory pism (pdf), Ebook | Małgorzata Mędrala

  Publikacja stanowi kompleksowe omówienie teoretycznych i praktycznych aspektów regulacji prawnych związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Autorka w przystępny sposób wyjaśnia poszczególne przepisy, odwołując się przy tym do innych aktów prawnych, a także przywołując orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny dotyczące omawianej problematyki.W komentarzu uwzględniono m.in.:• szczególne rozwiązania w zakresie prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych prz...

  okładka Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Bartosz Karolczyk

  Książka stanowi praktyczny przewodnik dla zawodowych pełnomocników i sędziów w zakresie postępowań przed wyspecjalizowanymi sądami własności intelektualnej.Komentarz, przygotowany przez grupę praktyków z doświadczeniem procesowym w sprawach własności intelektualnej, problemowo analizuje kluczowe zmiany wprowadzone przez ustawę z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw wprowadzającej postępowanie odrębne w sprawach własnoś...

  okładka Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz (pdf), Ebook | Martyna Sługocka, Michał Bursztynowicz

  Książka stanowi komentarz do najistotniejszych z punktu widzenia praktyki jednostek samorządu terytorialnego przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.Zawarte w publikacji zagadnienia pogrupowane w bloki tematyczne zostały przedstawione w sposób syntetyczny i przystępny. Czytelnik znajdzie tu omówienie takich problemów jak:konsekwencje śmierci strony przed wszczęciem postępowania oraz w trakcie jego trwania,uzupełnianie braków formalnych podań,rozpa...

  okładka Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz (pdf), Ebook | Damian Tokarczyk

  Książka stanowi przekrojowy komentarz do wszystkich przepisów stanowiących przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników, kształtowaniem stosunku pracy, regulacją zbiorowych stosunków pracy. W publikacji uwzględniono wszystkie znane Autorowi ustawy przewidujące odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia pracownicze. Zaprezentowano najważniejsze instytucje prawa karnego i wykroczeń na tle przestępstw i wykroczeń prawa pracy. Adresaci:Publikacja jest ...