Seria Metodyki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych (pdf), Ebook | Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
  Promocja
  okładka Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych (pdf), Ebook | Aleksandra Cempura, Anna Kasolik

  Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów pism – nie tylko wszczynających postępowanie, lecz także stanowiących środki odwoławcze od wydanych rozstrzygnięć. Zaprezentowano w niej najważniejsze pisma procesowe:• pozwy,• apelacje,• akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań,• propozycje czynności, które należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia.W opracowaniu zawarto wzory typów pism niezbędnych w toku postępowania administracyjnego, jak o...

  Promocja
  okładka Metodyka pracy prawnika in-house (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Rafał Rybicki, Krzysztof Dzioba
  Promocja
  okładka Metodyka pracy prawnika in-house (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Rafał Rybicki, Krzysztof Dzioba

  Książka przedstawia specyfikę prawną zawodu prawnika korporacyjnego, zasadniczo różniącą się od tego, czym zajmują się adwokaci i radcy prawni pracujący w kancelariach. Autorzy skupiają się na typowych zagadnieniach charakterystycznych dla pracy prawnika in-house (takich jak: prawo pracy, umowy, prawo spółek, ochrona danych, prawnik jako compliance officer), ale podejmują też kwestie biznesowych aspektów pracy prawnika in-house – prawnik jako dyrektor działu, w...

  Promocja
  okładka Metodyka pracy pełnomocnika w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności intelektualnej (pdf), Ebook | Katarzyna Jasińska, Zbigniew Pinkalski, Justyna Rasiewicz, Anna Sokołowska-Ławniczak
  Promocja
  okładka Metodyka pracy pełnomocnika w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności intelektualnej (pdf), Ebook | Katarzyna Jasińska, Zbigniew Pinkalski, Justyna Rasiewicz, Anna Sokołowska-Ławniczak

  W publikacji przedstawiono metodykę pracy pełnomocnika w zakresie wszystkich cywilistycznych reżimów ochrony własności intelektualnej, tj. do roszczeń opartych na prawie własności przemysłowej, prawie autorskim oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Opracowanie zawiera również analizę przepisów o postępowaniu w sprawach z zakresu własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych środków dowodowych (zabezpieczenie środków dowodowych, wyja...

  Promocja
  okładka Metodyka sporządzania umów gospodarczych Edytowalne wzory dostępne online (pdf), Ebook | Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
  Promocja
  okładka Metodyka sporządzania umów gospodarczych Edytowalne wzory dostępne online (pdf), Ebook | Aleksandra Cempura, Anna Kasolik

  Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu oraz aktualne orzecznictwo.Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.W opracowaniu zawarto nie tylko omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli, lecz także wiele przykładów obrazujących konsekwencje stosowania przedstawionych rozwiązań...

  Promocja
  okładka Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych (pdf), Ebook | Henryk Pietrzkowski
  Promocja
  okładka Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych (pdf), Ebook | Henryk Pietrzkowski

  Szóste wydanie niezwykle praktycznej książki, zostało zmienione w bardzo szerokim zakresie ze względu na nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. W nowych rozdziałach, poświęconych sprawności postępowania oraz systemowi gromadzenia materiału procesowego, objaśniono zagadnienia związane m.in. z:posiedzeniem przygotowawczym, planem rozprawy, ciężarem wspierania postępowania przez strony,nadużyciem prawa procesowego oraz niedostosowaniem czynności...

  Promocja
  okładka Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych (pdf), Ebook | Dariusz Świecki
  Promocja
  okładka Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych (pdf), Ebook | Dariusz Świecki

  Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach – adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądem w sprawach karnych, a także aplikantach adwokackich i radcowskich.Książka przedstawia czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w ujęciu praktycznym – według kolejności ich podejmowania. Stanowi swego rodzaju przewodnik po tekście kodeksu, objaśniając poszczególne instytucje procesowe z perspektywy działa...

  Promocja
  okładka Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych (pdf), Ebook | Barbara Adamiak, Janusz Borkowski
  Promocja
  okładka Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych (pdf), Ebook | Barbara Adamiak, Janusz Borkowski

  Książka jest rezultatem wieloletnich przemyśleń i doświadczeń zebranych przez autorów w czasie orzekania w sądownictwie administracyjnym. Problemy pojawiające się w toku stosowania prawa procesowego i materialnego we wszystkich stadiach rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych zostały przedstawione od strony praktycznej.W najnowszym wydaniu uwzględniono ostatnie zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczące m.in.:właściwości sądów administracyjnych przez wprowadze...

  Promocja
  okładka Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Hanna Knysiak-Sudyka, Agata Cebera, Jakub Firlus, Hanna Knysiak-Sudyka
  Promocja
  okładka Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Hanna Knysiak-Sudyka, Agata Cebera, Jakub Firlus, Hanna Knysiak-Sudyka

  W książce zostały omówione najważniejsze etapy postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem środków odwoławczych oraz nadzwyczajnych środków prawnych weryfikacji orzeczeń sądowych. Opracowanie zostało podzielone na trzy części:w części pierwszej dokonano analizy prawnej pełnomocnictwa procesowego, tj.: ustanowienie pełnomocnika i jego skutki procesowe, zakres pełnomocnictwa, wygaśnięcie pełnomocnictw...

  Promocja
  okładka Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych (pdf), Ebook | Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
  Promocja
  okładka Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych (pdf), Ebook | Aleksandra Cempura, Anna Kasolik

  Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów pism nie tylko wszczynających postępowanie, lecz także stanowiących środki odwoławcze od wydanych rozstrzygnięć. Zaprezentowano w niej najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykła...

  Promocja
  okładka Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych (pdf), Ebook | Kazimierz Pawelec
  Promocja
  okładka Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych (pdf), Ebook | Kazimierz Pawelec

  Opracowanie przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z ustawowymi znamionami przestępstw w komunikacji drogowej oraz wykroczeniami godzącymi w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zawarto w nim m.in. kwestie dotyczące:• istoty dowodzenia i ciężaru dowodu,• inicjatywy dowodowej stron i sądu,• oceny dowodów,• procesowych konsekwencji braków w postępowaniu dowodowym.Książka zawiera praktyczne uwagi dotyczące pracy obrońcy lub pełnomocnika, poczynając od udziału w czynności...

  Promocja
  okładka Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Cezary Rogula, Agnieszka Zemke-Górecka
  Promocja
  okładka Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Cezary Rogula, Agnieszka Zemke-Górecka

  Publikacja obejmuje wszystkie aspekty mediacji – od zagadnień ogólnych aż po problemy specyficzne dla mediacji w danej kategorii spraw i dziedzinie prawa (cywilne, karne, administracyjne, rodzinne, gospodarcze itd.) oraz koszty przeprowadzania mediacji. Szczegółowo zaprezentowano również rolę prawników (przede wszystkim adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów) w mediacji, zarówno po stronie pełnomocnika, jak i mediatora, w tym opisano konkretne...

  Promocja
  okładka Metodyka prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o błędy medyczne (pdf), Ebook | Damian Wąsik
  Promocja
  okładka Metodyka prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o błędy medyczne (pdf), Ebook | Damian Wąsik

  Publikacja całościowo omawia postępowanie przygotowawcze w sprawach dotyczących błędów medycznych, czyli jednej z najbardziej złożonych i specyficznych kategorii spraw karnych, wymagających od organów procesowych nie tylko intuicji i typowego doświadczenia procesowego, lecz także wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu prawa i medycyny. W opracowaniu omówiono m.in.:• sposób określania granic śledztwa,• podstawy działań wykrywczych i dowodowych,• sposoby gromadzenia mat...

  Promocja
  okładka Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych (pdf), Ebook | Henryk Pietrzkowski
  Promocja
  okładka Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych (pdf), Ebook | Henryk Pietrzkowski

  W Metodyce przedstawiono przebieg postępowania cywilnego w ujęciu praktycznym, objaśniono krok po kroku postępowanie cywilne z punktu widzenia obowiązków i uprawnień procesowych sędziego. Publikacja została znacznie zmieniona w stosunku do poprzedniego wydania. Obowiązujące w nowym systemie gromadzenia materiału procesowego reguły przytaczania przez strony twierdzeń i dowodów omówiono w kontekście nowych lub zmienionych przepisów dotyczących m.in.: pisma przygotowaw...