Wirtualne Targi

Seria Teksty Ustaw - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Kodeks postępowania cywilnego (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  W najnowszym 12. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:– z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.),– z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. poz. 803),– z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 535),– z 9 marca 2023 r. o zmianie us...

  Promocja
  okładka Kodeks postępowania karnego. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  W 15. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,- ustawy z 27 października 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o prokuraturze. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane tłem tytuły przed artykułami objaśniają ich sens. Zmiany, które wejdą w życie po 1 stycznia 2023 ...

  Promocja
  okładka Kodeks karny. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  W 13. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:- z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, - z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane tłem tytuły przed artykułami objaśniają ich sens. Zmiany, które wejdą w życie po 1 stycznia 2023 r., czyli 14 marca 2023 r., 18 maja 2...

  Promocja
  okładka Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Publikacja zawiera przepisy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wraz ze wszystkimi protokołami, regulaminami, załącznikami i deklaracjami oraz tabelami ekwiwalencyjnymi. Dodatkowo zamieszczono także tekst Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, jak również dla studentów wydziałów prawa oraz osób zainteresowanych prawem unijnym.

  Promocja
  okładka Prawo o ruchu drogowym (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: PRAWO O RUCHU DROGOWYM:1 czerwca 2021 r. – ustawa z 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463)4 czerwca 2021 r., 4 września 2021 r., 1 stycznia 2022 r., 31 stycznia 2022 r., 4 września 2022 r., z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych – ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1517)1 lipca 2021 r. – ustawa z 30 marca 2021 r...

  Promocja
  okładka Kodeks pracy. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Książka zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy oraz wyciągi najważniejszych ustaw tzw. covidowych. W najnowszym 46. wydaniu książki uwzględniono zmiany wprowadzające m.in. zmiany przepisów regulujących rozliczenie świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach pomocy państwa w związku z epidemią COVID-19.W publikacji zamieszczono skorowidz przedmiotowy do Kodeksu pracy ułatwiający odnalezienie poszczególnych zagadni...

  Promocja
  okładka Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  W najnowszym wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Dołączono także wyciąg z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych ...

  Promocja
  okładka Kodeks pracy. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 49. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający m.in. ostatnie zmiany wynikające z ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641).W Kodeksie pracy uwzględniono nowe regulacje dotyczące:- pracy zdalnej,- badania trzeźwości pracowników,- poprawy przejrzystości i przewidywalności warunków pracy- ułatwienia pracownikom zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (w...

  Promocja
  okładka Kodeks postępowania karnego. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 16. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający m.in. ostatnie zmiany wynikające z ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1860).Uwzględniono nowe regulacje dotyczące:- wprowadzono możliwość kontynuowania rozprawy w sprawie rozpatrywanej w składzie kolegialnym w razie z...

  Promocja
  okładka Kodeks karny. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  KODEKS KARNY13 maja 2023 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 818)18 maja 2023 r. – ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)20 maja 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 852)14 lipca 2023 r. – ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U....

  Promocja
  okładka Kodeks cywilny. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 13. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający m.in. ostatnią zmianę wynikającą z ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.W publikacji zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane tłem tytuły przed artykułami Kodeksu cywilnego objaśniają ich sens.Zmiany, które wejdą w życie po 1 września 2023 r., oznaczono tekst...

  Promocja
  okładka Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Stan prawny na 1 września 2023 r.Najnowsze, 13. wydanie książki zawiera ujednolicone teksty tytułowych aktów prawnych, uwzględniające ostatnie zmiany wynikające m.in. z ustaw:• z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606);• z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615).W publikacji zamieszczono skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnal...

  Promocja
  okładka Kodeks postępowania administracyjnego. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 37. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający zmiany wynikające z ustawy z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.W publikacji zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane tłem tytuły przed artykułami Kodeksu postępowania administracyjnego objaśniają ich sens.Książka jest przeznaczona dla osób...

  Promocja
  okładka Kodeks spółek handlowych. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 13. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający ostatnią zmianę wynikającą z ustawy z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:13 października 2022 r. – ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 807)10 grudnia 2022 r. – ustawa z 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U....