Akademia Jana Długosza

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Pierre Joseph de Solignac Sekretarz króla Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii, Książka | Małgorzata Durbas

  Pierre Joseph de Solignac - sekretarz króla Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii

  Promocja
  okładka Polskie siły powietrzne w Wielkiej Brytanii 1944-1945 Organizacja i działalność bojowa, Książka | Majzner Robert

  "[...] Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest więc wykazanie w jakim stanie organizacyjnym znajdowały się PSP w Wielkiej Brytanii w ostatnim okresie II wojny światowej w Europie i czy stan ten gwarantował realizację zadań, jakie przed nimi stawiały władze wojskowe i cywilne. Skonfrontowanie oczekiwań politycznych z realnymi możliwościami operacyjnymi polskiego lotnictwa, byłoby jednak niemożliwe bez scharakteryzowania wysiłku organizacyjnego oraz wysiłku bojowego a pr...

  Promocja
  okładka Attachaty wojskowe Drugiej Rzeczypospolitej 1919-1945 Strukturalno-organizacyjne aspekty funkcjonowania, Książka | Majzner Robert

  Placówki dyplomatyczne Wojska Polskiego II RP - organy szczególne administracji wojskowej okresu II RP. Były to przede wszystkim przez attachaty wojskowe przy ambasadach Rzeczypospolitej Polskiej. Do zadań polskiej wojskowej służby dyplomatycznej tuż po zakończeniu I wojny światowej należały: • zabezpieczenie bytu i organizacja powrotu do ojczyzny jeńców wojennych narodowości polskiej, • objęcie kontrolą i sprowadzenie do kraju licznych polskich formacji wojskowych, • zakup i...

  Promocja
  okładka Polityczny islam Między religią polityczną a instrumentalizacją religii w polityce, Książka | Anna Zasuń

  Odkąd w VII wieku na terenach pustynnej Arabii Muhammad, a następnie czterech prawowitych kalifów uformowało nową strukturę społeczno-polityczną określaną ummą oraz pierwsze na tym terytorium państwo, islam pełnił w nich rolę nie tylko religii, ale też zbioru politycznych dyrektyw. Już w tym początkowym okresie stanowił kompletny, holistyczny system religijny i zarazem społeczno-polityczny, źródło zasad dotyczących każdego aspektu życia, i pod tym względem był także systemem ...

  Promocja
  okładka Wojny bałkańskie 1912-1913, Książka | Andrzej Krzak

  Tematyka bałkańska jest obecnie dość popularna w historiografii polskiej, co przekłada się również na zainteresowanie czytelników czytelników opisami i analizami działań wojennych, ale i politycznych w tym regionie. Najmniej jednak można zauważyć istnienie w polskiej literaturze białych plam dotyczących nawet dziejów najnowszego tego obszaru. Jak dotąd w polskiej literaturze przedmiotu nie pojawia się pozycja aspirująca do kompletnej i wyczerpującej analizy tematu obu wojen b...

  Promocja
  okładka Duch Święty w polskim piśmiennictwie Średniowiecze i długie trwanie. Studia, Książka | Katarzyna Janus

  Średniowiecze i długie trwanie. Studia

  Promocja
  okładka Między wojna a modernizacją Studia z dziejów kresów południowo-wschodnich Rzeczpospolitej w XVII-XVIII wieku, Książka | Tadeusz Srogosz

  SPIS TREŚCI Wstęp CZEŚĆ PIERWSZA SPOTKANIA Z HISTORIOGRAFIĄ Rozdział I Postacie Kozaków w historiografii Ludwika Kubali Rozdział II W kręgu ukraińskich badaczy ruchów hajdamackich: Petro Mirczuk i Grigorij J. Hraban Rozdział III Modernizacja czy zapóźnienie cywilizacyjne szlacheckiej Rzeczypospolitej? Prawobrzeżna Ukraina w ujęciu Walentyna Otamanowskiego i Mykoly Krykuna Rozdział IV Dzieje dalekiej i płonącej Ukrainy w ujęciu Władysława Andrzeja Serczyka CZEŚĆ DRUGA NIESPOKO...

  Promocja
  okładka W poszukiwaniu symboliki Długoszowych Roczników..., Książka | Kowalska Barbara

  W poszukiwaniu symboliki Długoszowych Roczników

  Promocja
  okładka Polskie wojska specjalne 1941-2021, Książka | Kajetanowicz Jerzy

  Celem niniejszego opracowania jest pokazanie w szerokim zakresie procesu rozwoju polskich wojsk specjalnych, począwszy od ich genezy, rozwoju organizacyjno- strukturalnego w okresie zimnowojennym i po 1990, poprzez zmiany charakteru realizowanych zadań, posiadane możliwości operacyjne, taktykę działań bojowych, system szkolenia i doskonalenia, udział w operacjach utrzymania bezpieczeństwa, na charakterystyce posiadanego uzbrojenia i wyposażenia kończąc.

  Promocja
  okładka Polska w sojuszach polityczno-wojskowych 1919-2019, Książka | Kajetanowicz Jerzy

  Niniejsze opracowanie składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia i załączników obejmujących teksty najważniejszych umów sojuszniczych, traktatów i protokołów, które ratyfikowała Polska w latach 1919-1999.

  Promocja
  okładka Największe bitwy lądowe żołnierza polskiego na Zachodzie w latach 1940-1945, Książka | Janusz Zuziak

  Celem niniejszego opracowania jest ukazanie największych osiągnięć bojowych żołnierza polskiego na Zachodzie w działaniach lądowych na frontach II wojny świtowej. Przedmiotem badań realizowanych przez autora był proces organizacji i szeroko rozumianych przygotowań oddziałów polskich na Zachodzie do udziału w działaniach bojowych oraz sam ich udział w walkach na frontach II wojny światowej.

  Promocja
  okładka Jan ze Stobnicy Wprowadzenie do Kosmografii Ptolemeusza Studium, tekst łaciński, komentarz i przekład, Książka | Robert K. Zawadzki

  Ten zapomniany twórca w pełni zasługuje na opracowanie monograficzne i to zadanie wziął na siebie prof.Zawadzki, i wykonał je znakomicie, oddając do rąk czytelnika cenną książkę, zawierającą we wstępie zarys monograficzny podawanego do druku dzieła oraz tekst łaciński utworu, erudycyjne przypisy do oryginału, a także jego przekład polski. Przedstawioną mi do oceny pracę oceniam wysoko gdyż jest i znacząco poszerza dotychczasową, szczątkową wiedzę o Janie ze Stobnicy oraz udos...

  Promocja
  okładka Budżet Wojska Polskiego z czasów powstania listopadowego, Książka |

  Budżet Wojska Polskiego z czasów powstania listopadowego