Akcja Czytaj na okrągło

Historia Iagellonica

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Slaktarebenck, czyli Krwawe jatki księcia Karola Sudermańskiego, Książka |

  Slaktarebenck, czyli Krwawe jatki księcia Karola Sudermańskiego

  Promocja
  okładka Turecka opończa, belgijska peleryna Obraz państwa bułgarskiego w twórczości satyrycznej przełomu XIX i XX wieku, Książka | Popek Krzysztof

  Niniejsza monografia podejmuje próbę rekonstrukcji obrazu państwa bułgarskiego w twórczo?ci czołowych bułgarskich twórców satyrycznych przełomu XIX oraz XX wieku: Aleko Konstantinowa, Stojana Michajłowskiego, Georgiego Kirkowa oraz grupy karykaturzystów związanych z czasopismem Byłgaran. Przy wykorzystaniu kategorii nowego historyzmu oraz postkolonializmu zostały przedstawione obrazy najważniejszych obszarów funkcjonowania państwa: główne ośrodki władzy (monarcha, premier ora...

  Promocja
  okładka Krakowskie zakłady farmakologiczne Polfa w okresie czwartego planu pięcioletniego 1971-1975, Książka | Aleksandra Arkusz

  Od kilkudziesięciu lat krakowska firma farmaceutyczna mieszcząca się przy ulicy Mogilskiej zajmuje ważne miejsce na mapie lokalnego rynku pracy, jak i polskiego przemysłu farmaceutycznego. Firma została założona w 1930 roku jako filia prężnie działającego szwajcarskiego przed-siębiorstwa „Dr. A. Wander, A.G. Bern”. Do wybuchu II wojny światowej znana była jako producent odżywek wytwarzanych na bazie ekstraktu słodowego, suplementów, a także artykułów pomocniczych stosowanych ...

  Promocja
  okładka Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues Studies in Honour of Professor Maria Dzielska, Książka |

  Studia dedykowane Profesor Marii Dzielskiej. Książka zawiera kilkadziesiąt artykułów badaczy polskich i zagranicznych, dotyczących różnych problemów świata antycznego i bizantyńskiego.

  Promocja
  okładka Który szedł po życie nowe... Opowieść o poecie - legioniście Stanisławie Długoszu "Teterze", Książka | Daszyk KrzysztofKarol

  Stawiony przed wraży sąd, podniose dumnie głowe i rzeknę: "jestem z tych, co idą po życie nowe. Stanisław Długosz, Przed sądem Niniejsza rzecz o Stanisławie Długoszu "Teterze" ukazuje się w roku, w ktorym minęło sto lat od zakończeina wojny polsko-bolszewickiej oraz również sto lat od uchwalenia konstytucji marcowej. Pierwsze z tych wydarzeń zamkneło trzyletni okres zmagań o wytyczenie granic nowo powstałego, po "wielkiej wojnie" z lat 1914-1918, polskiego państwa. Drugie st...

  Promocja
  okładka Zapiski o latach 1597-1614 O wojnie i niewoli, Książka | Gyllenhielm KarlKarlsson

  Karl Karlsson Gyllenhielm był nieslubnym synem Karola, księcia Sudermanii, który w roku 1607 został koronowany na króla Szwecji, a władał krajem jako Karol IX. Fakt pochodzenia z nieprawego łoża odcisnął sie głęboko na życiu Karla Karlssona. Jego matką była Karin Nilsdotter, córka pastora Nicolausa Andreae.[...] Zapiski dobrze obrazują dylemat, przed jakim stanął młody Karl w połowie lat dziewięćdziesiątych. Jego ojciec, ksiąze Karol Suermański, dązył do przejęcia władzy. Spo...

  Promocja
  okładka Zbrodnia w życiu społecznym Europy XIX wieku, Książka | Tadeusz Czekalski

  Dziewiętnasty wiek przyniósł niezwykłą w swojej skali fascynację zbrodnią, przenikającą nie tylko elitarne grono uczonych i praktyków, ale także wpisując się w zainteresowania i ekscytacje znaczącej części społeczeństwa. Zmiany, które nastąpiły w długim dziewiętnastym stuleciu ukształtowały nasze, współczesne rozumienie tego, czym jest zbrodnia, w jaki sposób poszukiwać prawdy o jej istocie, skłaniając zarazem do przemyślenia sensu karania osób dopuszczających się czynów prz...

  Promocja
  okładka Prokopiusz z Cezarei Historia Wojen Tom 2 Wojny z Gotami t. II (ks. V - VIII), Książka |

  Piszący około połowy VI w. Prokopiusz z Cezarei jest zaliczany do najwybitniejszych historyków, zarówno z perspektywy starożytności jak i Bizancjum.

  Promocja
  okładka O języku łacińskim Tom 2, Książka | Marek Terencjusz Warron

  Pochodzący z II poł. I wieku przed Chr. traktat Marka Terencjusza Warrona De Lingua Latina ("O języku łacińskim") jest pod wieloma względami dziełem wyjątkowym. Z jednej strony jest to najstarsza obszernie zachowana, jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych rzymskich rozpraw lingwistycznych, bezcenne źródło wiedzy o mało znanym specjalistycznym lub archaicznym słownictwie, prawdziwa kopalnia cytatów z niezachowanych do dziś prac innych autorów. Z drugiej zaś strony, z...

  Promocja
  okładka „Bo imię jego jest Polska” Tadeusz Kościuszko w patriotycznej legendzie i politycznym micie czasów porozbiorowych, Książka | Daszyk Krzysztof

  Publikacja ukazująca się w dwusetną rocznicę wawelskiego pogrzebu Naczelnika insurekcji 1794 roku, opisuje w eseistycznym ujęciu jego dzieje pośmiertne - w patriotycznej legendzie i politycznym micie Polaków doby zaborów.

  Promocja
  okładka Protokół i regesty kancelarii szwedzkiej ekspedycji niemieckiej króla Zygmuna III z lat 1597-1600, Książka | Wojciech Krawczuk

  Polski król, szwedzka kancelaria. Dokumenty po niemiecku, sprawy Estonii, Gdańska. Władztwo Zygmunta III obejmowało Polskę i Litwę w latach 1587-1632, a Szwecję i Finlandię od roku 1592. Zdetronizowany w Szwecji w roku 1599 król podtrzymywał roszczenia do dziedzicznego tronu do końca życia. W burzliwym panowaniu tego władcy z dynastii Wazów lata 1597-1600 były niezwykle trudne, zwłaszcza gdy idzie o północne włości. Wuj, książę Karol Sudermański od początku panowania walczył ...

  Promocja
  okładka Wierni królowi Szwedzi i Finowie na uchodźstwie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w pierwszej połowie XVII wieku, Książka | Wojciech Krawczuk

  Rzeczpospolita Obojga Narodów, z pozoru tak odległa, trwa w naszej pamięci, choć pewne więzi uległy już zerwaniu. Wielkość tego państwa w wiekach złotym i srebrnym, w stuleciach XVI i XVII, brała się z wielości narodów i religii współistniejących w trudnej równowadze. Taka różnorodność jest dla nas dziś niełatwa do przyjęcia i zrozumienia. ?wczesna tolerancja, którą z dumą przywołujemy, była pojmowana inaczej niż obecnie: jako akceptacja odmienności, podejmowanie dialogu, a ...

  Promocja
  okładka Wytwórnia papierosów Czyżyny w Krakowie-Czyżynach, Książka | Andrzej Synowiec

  Wytwórnia Papierosów „Czyżyny” w Krakowie-Czyżynach była największym przedsięwzięciem inwestycyjnym przemysłu tytoniowego, zrealizowanym w ramach planu sześcioletniego (1950–1955). Z wnioskiem budowy zakładu, mającego się stać jednym z najnowocześniejszych w Europie, wystąpiła w 1947 r. Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego. 31 marca 1958 r. Wytwórnia Papierosów „Czyżyny” została połączona z Krakowską Wytwórnią Tytoniu Przemysłowego w Krakowie-Czyżynach w jedno przedsiębior...

  Promocja
  okładka Średniowieczni Rzymianie i przyroda Interdyscyplinarna historia środowiskowa, Książka | Adam Izdebski

  Książka Średniowieczni Rzymianie i przyroda, choć proponuje nowe spojrzenia na dzieje świata bizantyńskiego, nie jest skierowana wyłącznie do bizantynologów. Pisałem ją z myślą o wszystkich badaczach zajmujących się przeszłością człowieka i przyrody.Biorąc za przedmiot Bizancjum, podejmuję się wprowadzenia do polskiego pisarstwa historycznego wizji przeszłości, która dotychczas była w nim słyszalna bardzo słabo — interdyscyplinarnej historii środowiskowej. Na przykładzie dzie...

  Promocja
  okładka Pax i Mars Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632 – 1648, Książka | Ryszard Skowron

  Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632 – 1648.

  Promocja
  okładka From Mentalites to Anthropological History Theory and Methods, Książka |

  The specificity of anthropological history in Poland is being torn between its craving for originality, i.e. for creativity of new qualities in historical studies, and its sense of a being of epigones, imitative with respect to the already classical historiographical models that had emerged many years ago. On the one hand, anthropological historians are aware of great acievements and value of Polish scholarship, on the other hand, they see the need to catch up world historiog...

  Promocja
  okładka Dzieje rodu Zubrów Wspomnienia z Olch, Szlacheckiego Kąta, Pacykowa i Kotuzowa, Książka | Zuber Roman

  W ostatnim ćwierćwieczu ukazało się bardzo dużo wydawnictw wspomnieniowych, opisujących doświadczenia Polaków przesiedlonych po II wojnie światowej na Ziemie Zachodnie z dawnych wschodnich kresów Rzeczypospolitej. Coraz częściej pojawiają się także publikacje mające charakter rodowych genealogii – pisane zarówno przez przedstawicieli tych rodów, jak i zawodowych historyków. Z rzadka jednak mamy do czynienia z publikacjami łączącymi oba te rodzaje pisarstwa. Książkę Romana Zub...

  Promocja
  okładka Llibre de Sent Soví Katalońska średniowieczna księga kucharska, Książka | Rafał Hryszko

  Llibre de Sent Soví (pol. Księga Sent Soví) to najstarsza znana katalońska księga kucharska, a zarazem jedna z najwcześniejszych kompilacji przepisów powstałych w kręgu cywilizacji chrześcijaństwa zachodniego u schyłku średniowiecza. Zbiór pochodzący prawdopodobnie z 1. poł. XIV w. obejmuje receptury przygotowywania 72 dań, spośród których przeważającą część stanowią wskazania dotyczące rozmaitych potraw mięsnych, szeregu wykwintnych sosów do dań mięsnych i rybnych, przystawe...

  Promocja
  okładka Paphos Agora Project Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (, Książka |

  This publication, which is now being bestowed on its readers, opens a new publishing series - Paphos Agora Project. Its purpose is to publish research results of the Jagiellonian University project and cooperating institutions in the Agora and, more broadly, in the anicent city of Nea Paphos, the UNESCO World Heritage List site. The first volume presents the first research results from the years 2011-2015. Further volumes are planned in the coming years. It is hoped that this...

  Promocja
  okładka Oblicza buntu społecznego w II Rzeczypospolitej doby Wielkiego Kryzysu 1930-1935 Uwarunkowania, skala, konsekwencje, Książka | Piotr Cichoracki, Joanna Dufrat, Mierzwa Janusz

  Zespół autorski w oparciu o zdefiniowaną przez siebie precyzyjnie kategorie buntu społecznego, dokonał przebadania ważnego aspektu życia społecznego Polski prowincjonalnej w latach wielkiego kryzysu gospodarczego (1930-1935) […] Kwerendą – w skali dotąd niespotykanej w polskiej historiografii dziejów najnowszych – objęto archiwa na całym obszarze II RP.

  Promocja
  okładka O języku łacińskim Tom 1, Książka | Marek Terencjusz Warron

  Pierwszy tom zawierający przekład zachowanych ksiąg (V-X) dzieła Marka Terencjusza Warrona De Lingua Latina.

  Promocja
  okładka Średniowieczne słodycze katalońskie w źródłach i literaturze (z wyborem tekstów z XIV i XV wieku), Książka | Rafał Hryszko, Rozalia Sasor

  niniejszej pracy zgromadzono teksty będące fragmentami średniowiecznych katalońskich zabytków kultury pisanej. Ich wspólnym mianownikiem są kwestie wyrobu i konsumpcji słodyczy. Wśród nich pierwszoplanową rolę odgrywają teksty użytkowe, czyli średniowieczne receptury cukiernicze spisane w języku katalońskim. Osobne miejsce zajmuje fragment źródła narracyjnego o charakterze kronikarskim, wyjęty z Llibre de les solemnitats de Barcelona (Księgi uroczystości Barcelony) oraz wyimk...

  Promocja
  okładka Rzymska Afryka Północna Scripta minora Tadeusza Kotuli, Książka |

  Tadeusz Kotula był bez wątpienia najważniejszym polskim badaczem starożytnych dziejów Afryki północno-zachodniej. Jego liczne książki i artykuły weszły do międzynarodowego obiegu myśli i do dziś o wielu aspektach historii Afryki północnej w starożytności nigdzie w świecie nie można pisać prac naukowych nie odwołując się do jego publikacji. Do tomu redaktorzy wybrali dwanaście artykułów ilustrujących szerokie spektrum zainteresowań Tadeusza Kotuli - od zagadnień ustrojowych Af...

  Promocja
  okładka Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864-1918 Tom 1-3 Studium prozopograficzne, Książka | Morys-Twearowski Michael

  Monografia poświęcona wójtom na Śląsku Cieszyńskim w latach 1864-1918 mieści się w nurcie prozopografii elit. Temat został sformułowany zgodnie z postulatami Stone'a, który sugerował, aby wybierać do badań prozopograficznych małą grupę osób (chociaż twierdzenie, że około 1300 osób to mała grupa, może nasuwać pewne obiekcje), działającą na przestrzeni nie więcej niż 100 lat, a informacje o nich powinny zostać zaczerpnięte z szerokiego wachlarza źródeł. Ze wstępu...