Historyczna

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Walki uliczne, Książka | Rowecki Stefan
  Promocja
  okładka Walki uliczne, Książka | Rowecki Stefan

  W 70.rocznicę aresztowania przez niemieckiego okupanta Komendanta Głównego Armii Krajowej, gen. bryg. Stefana Roweckiego, znanego najbardziej pod pseudonimem – „Grot”, pragniemy tym wydawnictwem przypomnieć, że dowódca AK miał także ogromny dorobek twórczy w zakresie piśmiennictwa militarnego. W latach 1916 – 1942 opublikował 114 prac, zarówno o charakterze historycznym w periodykach wojskowych, jak i teoretycznym dotyczącym najistotniejszych zagadnień współczesnego pola walk...

  Promocja
  okładka Armja polska we Francji w świetle faktów, Książka | Skarżyński Wincenty
  Promocja
  okładka Armja polska we Francji w świetle faktów, Książka | Skarżyński Wincenty

  Armja polska we Francji w świetle faktów" jest krótkim, skromnym opowiadaniem, nakreślonym z pamiętnika żołnierskiego - epizod rozlicznych przeżyć bojownika wolności, Wincentego Skarzyńskiego. Autor ukazuje nam szczegóły, dotyczące Armji Polskiej w Ameryce, później nazwanej "Armją Polską we Francji" lub popularnia "Armiją Hallerowską". Opis przybycia statku amerykańskiego z pierwszym bataljonem jest naprawdę wzruszający, niemniej uderzają czytelnika swą energią sceny z frontu...

  Promocja
  okładka Samochody pancerne Historia, organizacja, opis, taktyka, wykorzystanie i zwalczanie ... z 157 rycinami, Książka | Żyrkiewicz Leonard
  Promocja
  okładka Samochody pancerne Historia, organizacja, opis, taktyka, wykorzystanie i zwalczanie ... z 157 rycinami, Książka | Żyrkiewicz Leonard

  Na temat motoryzacji armii ukazało się już wiele opracowań szczegółowych i ogólnych, pamiętników i wspomnień, lecz książka „Samochody pancerne. Historia, organizacja, opis, taktyka, wykorzystanie i zwalczanie”, wydana w 1928 roku zajmuje w tej grupie miejsce szczególne. Autor, porucznik Leonard Furs-Żyrkiewicz, przedstawił ówczesny stan wiedzy na temat nowej broni rzetelnie i wyczerpująco, prowadząc narrację w taki sposób, że jego opracowanie jest także i dziś fascynującą le...

  Promocja
  okładka Obrona Westerplatte 1939, Książka | Wójtowicz-Podhorski Mariusz
  Promocja
  okładka Obrona Westerplatte 1939, Książka | Wójtowicz-Podhorski Mariusz

  Odradzająca się po latach niewoli Rzeczpospolita uzyskała dostęp do niewielkiego, mierzącego raptem 75 km pasa wybrzeża, na którym poza przystaniami rybackimi nie było żadnego portu. Mimo, że Rzeczpospolita ponownie uzyskała dostęp do morza, napotkała na swej drodze problemy natury gospodarczej, politycznej i militarnej. Jedną z najważniejszych kwestii była wówczas możliwość kontynuowania walk w obronie granic oraz możliwość sprowadzania materiału wojennego z zagranicy. Port ...

  Promocja
  okładka CANT Z-506 B Airone Morskiego Dywizjonu Lotniczego, Książka | Olejko Andrzej
  Promocja
  okładka CANT Z-506 B Airone Morskiego Dywizjonu Lotniczego, Książka | Olejko Andrzej

  Kilkusethektarowe jezioro Siemień leżące w pobliżu Parczewa do jesieni 2007 r. kryło w sobie zagadkę związaną z losami jedynego, w 1939 r. najnowocześniejszego wodnosamolotu znajdującego się w dyspozycji polskiej Marynarki Wojennej – wodnosamolotu pływakowego typu CANT Z-506 B Airone (Czapla) konstrukcji włoskiej. Historia brawurowego przelotu tego hydroplanu i jego załogi na trasie z włoskiego z Monfalcone koło Triestu do nad bałtyckiego Pucka w przeddzień wybuchu II wojny ś...

  Promocja
  okładka Z Hitlerem na zachodzie, Książka |
  Promocja
  okładka Z Hitlerem na zachodzie, Książka |

  Promocja
  okładka Rozkazałem załodze skakać Pamiętnik pilota Naczelnego Wodza, Książka | Tyszko Józef
  Promocja
  okładka Rozkazałem załodze skakać Pamiętnik pilota Naczelnego Wodza, Książka | Tyszko Józef

  Promocja
  okładka Suplement do września 1939 Ordre de Bataille armii niemieckiej, słowackiej i sowieckiej wraz z obsadami personalnymi, Książka | Zarzycki Piotr
  Promocja
  okładka Suplement do września 1939 Ordre de Bataille armii niemieckiej, słowackiej i sowieckiej wraz z obsadami personalnymi, Książka | Zarzycki Piotr

  Czytając opracowania dotyczące września 1939 roku, nasuwa się nieodparcie dziwne wrażenie, iż przeciwnikiem armii polskiej były mniej lub bardziej zidentyfikowane oddziały niemieckie czy sowieckie pozbawione obsad – niejako odhumanizowane. Daje się też zauważyć dziwna dysharmonia – oddziały polskie, różnego szczebla, mają swoich dowódców, podwładnych, po prostu ludzi, wtłoczonych w wielką machinę Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. Po stronie agresorów natomiast padają czas...

  Promocja
  okładka Jan Rodowicz Anoda Życie i śmierć bohatera "Kamieni na szaniec", Książka | Olczak Mariusz
  Promocja
  okładka Jan Rodowicz Anoda Życie i śmierć bohatera "Kamieni na szaniec", Książka | Olczak Mariusz

  Jan Rodowicz ps. „Anoda” – por., phm., oficer Batalionu AK „Zośka”, kawaler VM, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, dnia 24.XII.1948 r. aresztowany i uwięziony w gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zginął tragicznie w czasie śledztwa w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach dnia 7.I.1949 r.... Bogato ilustrowana biografia przedstawia postać „Anody” przez pryzmat informacji zachowanych w zbiorach publicznych i prywatnych. Na pewno największa ich część poc...

  Promocja
  okładka Sąd kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej w Warszawie sierpień 1940 r. - listopad 1941 r., Książka | Szyprowski Bartłomiej
  Promocja
  okładka Sąd kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej w Warszawie sierpień 1940 r. - listopad 1941 r., Książka | Szyprowski Bartłomiej

  Utworzenie w okupowanej Polsce Polskiego Państwa Podziemnego podległego Rządowi na Uchodźstwie, przebywającemu najpierw w Paryżu a później w Londynie, było ewenementem w stosunku do wszystkich państw okupowanej Europy. Oczywistą jest kwestią, że w warunkach walki z obydwoma okupantami konieczne było powołanie, zarówno w ramach struktur wojskowych jak i cywilnych, aparatu wymiaru sprawiedliwości, który miał przeciwdziałać i karać ewentualne przypadki zdrady jak i innych przest...

  Promocja
  okładka Wspomnienia o polskiej polityce zagranicznej 1926-1939, Książka | Beck Józef
  Promocja
  okładka Wspomnienia o polskiej polityce zagranicznej 1926-1939, Książka | Beck Józef

  Oddajemy do rąk czytelników wspomnienia ministra spraw zagranicznych Józefa Becka składające się z trzech szkiców: Preliminaria do wojny 1939 roku, Komentarze do dyplomatycznej historii wojny 1939 roku, oraz najkrótszy, niedokończony – 20 lat polityki międzynarodowej. Fragmenty studium.... Zostały one podyktowane przez Józefa Becka w czasie internowania Rumunii na przełomie 1939/40 roku oraz w ostatni, w marcu 1943 roku. Obecna edycja, oparta na wydaniu paryskim z 1990 roku, ...

  Promocja
  okładka Kawaleria w operacji i walce Koncepcje użycia i wyszkolenie kawalerii samodzielnej Wojska Polskiego w latach 1921-1939, Książka | Juliusz S. Tym
  Promocja
  okładka Kawaleria w operacji i walce Koncepcje użycia i wyszkolenie kawalerii samodzielnej Wojska Polskiego w latach 1921-1939, Książka | Juliusz S. Tym

  Sztuka wojenna kawalerii polskiej w latach 1921-1939 w jej aspektach taktycznych i operacyjnych, a więc założenia jej taktycznego użycia, a także koncepcje jej operacyjnego wykorzystania nie doczekała się dotychczas całościowego opracowania. Postęp w badaniach nad dziejami Wojska Polskiego nie wyeliminował wielu nadal istniejących luk. Istniejące do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku utrudnienia pozanaukowe w postaci ingerencji cenzury oraz obowiązująca ideologia spo...

  Promocja
  okładka Kraków obronny Fortyfikacje - oblężenia - bitwy, Książka | Łukasik Henryk
  Promocja
  okładka Kraków obronny Fortyfikacje - oblężenia - bitwy, Książka | Łukasik Henryk