Historyczna

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Karabiny i karabinki Mauser 98 w Wojsku Polskim w latach 1918-1939, Książka | Krzysztof Haładaj, Paweł M. Rozdżestwieński
  Promocja
  okładka Karabiny i karabinki Mauser 98 w Wojsku Polskim w latach 1918-1939, Książka | Krzysztof Haładaj, Paweł M. Rozdżestwieński

  "Polskie Mausery" - według autorów niniejszego opracowania, to pojęcie dotyczące zarówno broni wyprodukowanej w innych krajach, która w wyniku splotu wydarzeń historycznych znalazła się na uzbrojeniu Wojska Polskiego, jak również broni wyprodukowanej przez rodzimy przemysł. W pracy poruszono sprawy, na które w dotychczasowych opracowaniach w naszym kraju nie zwracano, zdaniem autorów, należytej uwagi lub też ich dotychczasowa interpretacja nie w pełni odpowiada aktualnym usta...

  Promocja
  okładka Rozkazałem załodze skakać Pamiętnik pilota Naczelnego Wodza, Książka | Tyszko Józef
  Promocja
  okładka Rozkazałem załodze skakać Pamiętnik pilota Naczelnego Wodza, Książka | Tyszko Józef

  Józef Tyszko w pierwszych dniach wojny ewakuuje się wraz ze Szkołą na południe, trafia na krótko do sowieckiej niewoli i ostatecznie ucieka przez „zieloną granicę” do Rumunii, dalej przez Liban do Francji aż w końcu dociera do Anglii. Tu, po ponownym przeszkoleniu, podejmuje służbę w 301 dywizjonie bombowym. W 1942 r., podczas dwunastego lotu bojowego, pilotowany przez niego Wellington zostaje zestrzelony nad Belgią. Cała załoga ratuje się na spadochronach, a on sam przedzier...

  Promocja
  okładka Z Hitlerem na zachodzie, Książka |
  Promocja
  okładka Z Hitlerem na zachodzie, Książka |

  Fenomenem błyskawicznej kariery człowieka, który zafascynował i otumanił wielomilionowy europejski naród, w coraz większym stopniu staje się dziś na całym świecie przedmiotem powszechnego zainteresowania. Złożyły się na to między innymi różne aspekty mechanizmu nachalnej, często prymitywnej, ale jakże skutecznej propagandy. Jednym z jej istotnych elementów była elastyczna polityka wydawnicza. Do tych, którym zawiła treść i retoryka „Mein Kampf” sprawiała trudność w percepcji ...

  Promocja
  okładka Armija polska we Francji w świetle faktów, Książka | Skarżyński Wincenty
  Promocja
  okładka Armija polska we Francji w świetle faktów, Książka | Skarżyński Wincenty

  Armija polska we Francji w świetle faktów jest krótkim, skromnym opowiadaniem, nakreślonym z pamiętnika żołnierskiego - epizod rozlicznych przeżyć bojownika wolności, Wincentego Skarzyńskiego. Autor ukazuje nam szczegóły, dotyczące Armji Polskiej w Ameryce, później nazwanej "Armją Polską we Francji" lub popularnia "Armiją Hallerowską". Opis przybycia statku amerykańskiego z pierwszym bataljonem jest naprawdę wzruszający, niemniej uderzają czytelnika swą energią sceny z frontu...

  Promocja
  okładka Samochody pancerne Historia, organizacja, opis, taktyka, wykorzystanie i zwalczanie ... z 157 rycinami, Książka | Żyrkiewicz Leonard
  Promocja
  okładka Samochody pancerne Historia, organizacja, opis, taktyka, wykorzystanie i zwalczanie ... z 157 rycinami, Książka | Żyrkiewicz Leonard

  Na temat motoryzacji armii ukazało się już wiele opracowań szczegółowych i ogólnych, pamiętników i wspomnień, lecz książka „Samochody pancerne. Historia, organizacja, opis, taktyka, wykorzystanie i zwalczanie”, wydana w 1928 roku zajmuje w tej grupie miejsce szczególne. Autor, porucznik Leonard Furs-Żyrkiewicz, przedstawił ówczesny stan wiedzy na temat nowej broni rzetelnie i wyczerpująco, prowadząc narrację w taki sposób, że jego opracowanie jest także i dziś fascynującą le...

  Promocja
  okładka Suplement do września 1939 Ordre de Bataille armii niemieckiej, słowackiej i sowieckiej wraz z obsadami personalnymi, Książka | Zarzycki Piotr
  Promocja
  okładka Suplement do września 1939 Ordre de Bataille armii niemieckiej, słowackiej i sowieckiej wraz z obsadami personalnymi, Książka | Zarzycki Piotr

  Czytając opracowania dotyczące września 1939 roku, nasuwa się nieodparcie dziwne wrażenie, iż przeciwnikiem armii polskiej były mniej lub bardziej zidentyfikowane oddziały niemieckie czy sowieckie pozbawione obsad – niejako odhumanizowane. Daje się też zauważyć dziwna dysharmonia – oddziały polskie, różnego szczebla, mają swoich dowódców, podwładnych, po prostu ludzi, wtłoczonych w wielką machinę Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. Po stronie agresorów natomiast padają czas...

  Promocja
  okładka Jan Rodowicz Anoda Życie i śmierć bohatera "Kamieni na szaniec", Książka | Olczak Mariusz
  Promocja
  okładka Jan Rodowicz Anoda Życie i śmierć bohatera "Kamieni na szaniec", Książka | Olczak Mariusz

  Jan Rodowicz ps. „Anoda” – por., phm., oficer Batalionu AK „Zośka”, kawaler VM, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, dnia 24.XII.1948 r. aresztowany i uwięziony w gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zginął tragicznie w czasie śledztwa w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach dnia 7.I.1949 r.... Bogato ilustrowana biografia przedstawia postać „Anody” przez pryzmat informacji zachowanych w zbiorach publicznych i prywatnych. Na pewno największa ich część poc...

  Promocja
  okładka Sąd kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej w Warszawie sierpień 1940 r. - listopad 1941 r., Książka | Szyprowski Bartłomiej
  Promocja
  okładka Sąd kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej w Warszawie sierpień 1940 r. - listopad 1941 r., Książka | Szyprowski Bartłomiej

  Utworzenie w okupowanej Polsce Polskiego Państwa Podziemnego podległego Rządowi na Uchodźstwie, przebywającemu najpierw w Paryżu a później w Londynie, było ewenementem w stosunku do wszystkich państw okupowanej Europy. Oczywistą jest kwestią, że w warunkach walki z obydwoma okupantami konieczne było powołanie, zarówno w ramach struktur wojskowych jak i cywilnych, aparatu wymiaru sprawiedliwości, który miał przeciwdziałać i karać ewentualne przypadki zdrady jak i innych przest...

  Promocja
  okładka Wspomnienia o polskiej polityce zagranicznej 1926-1939, Książka | Beck Józef
  Promocja
  okładka Wspomnienia o polskiej polityce zagranicznej 1926-1939, Książka | Beck Józef

  Oddajemy do rąk czytelników wspomnienia ministra spraw zagranicznych Józefa Becka składające się z trzech szkiców: Preliminaria do wojny 1939 roku, Komentarze do dyplomatycznej historii wojny 1939 roku, oraz najkrótszy, niedokończony – 20 lat polityki międzynarodowej. Fragmenty studium.... Zostały one podyktowane przez Józefa Becka w czasie internowania Rumunii na przełomie 1939/40 roku oraz w ostatni, w marcu 1943 roku. Obecna edycja, oparta na wydaniu paryskim z 1990 roku, ...

  Promocja
  okładka Czata 49 Relacje i wspomnienia żołnierzy batalionu Armii Krajowej w zasobie Archiwum Akt Nowych, Książka | Bartosz Nowożycki
  Promocja
  okładka Czata 49 Relacje i wspomnienia żołnierzy batalionu Armii Krajowej w zasobie Archiwum Akt Nowych, Książka | Bartosz Nowożycki

  Przez 63 dni Powstania Warszawskiego batalion „Czata 49” przeszedł bardzo długi i krwawy szlak bojowy z Woli przez Stare Miasto, Śródmieście, Czerniaków, Mokotów skończywszy znów w Śródmieściu. Żołnierze „Czaty 49” wzięli udział w dramatycznych i krwawych walkach o takie obiekty jak choćby: cmentarze na Woli, magazyny na ul. Stawki, Dworzec Gdański, szpital św. Jana Bożego. Walczyli również podczas trudnych i przypłaconych wieloma ofiarami akcjach, takich jak: próba połączeni...

  Promocja
  okładka Obrona Westerplatte 1939, Książka | Wójtowicz-Podhorski Mariusz
  Promocja
  okładka Obrona Westerplatte 1939, Książka | Wójtowicz-Podhorski Mariusz

  Odradzająca się po latach niewoli Rzeczpospolita uzyskała dostęp do niewielkiego, mierzącego raptem 75 km pasa wybrzeża, na którym poza przystaniami rybackimi nie było żadnego portu. Mimo, że Rzeczpospolita ponownie uzyskała dostęp do morza, napotkała na swej drodze problemy natury gospodarczej, politycznej i militarnej. Jedną z najważniejszych kwestii była wówczas możliwość kontynuowania walk w obronie granic oraz możliwość sprowadzania materiału wojennego z zagranicy. Port ...

  Promocja
  okładka Kawaleria w operacji i walce Koncepcje użycia i wyszkolenie kawalerii samodzielnej Wojska Polskiego w latach 1921-1939, Książka | Juliusz S. Tym
  Promocja
  okładka Kawaleria w operacji i walce Koncepcje użycia i wyszkolenie kawalerii samodzielnej Wojska Polskiego w latach 1921-1939, Książka | Juliusz S. Tym

  Sztuka wojenna kawalerii polskiej w latach 1921-1939 w jej aspektach taktycznych i operacyjnych, a więc założenia jej taktycznego użycia, a także koncepcje jej operacyjnego wykorzystania nie doczekała się dotychczas całościowego opracowania. Postęp w badaniach nad dziejami Wojska Polskiego nie wyeliminował wielu nadal istniejących luk. Istniejące do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku utrudnienia pozanaukowe w postaci ingerencji cenzury oraz obowiązująca ideologia spo...

  Promocja
  okładka Kraków obronny Fortyfikacje - oblężenia - bitwy, Książka | Łukasik Henryk
  Promocja
  okładka Kraków obronny Fortyfikacje - oblężenia - bitwy, Książka | Łukasik Henryk

  Zwiedzanie Krakowa rozpoczynamy zwykle na Plantach. Powstały one w miejscu dawnych murów obronnych i fosy miejskiej. Stąd tylko krok do jednej z wizytówek królewskiego miasta, jaką jest średniowieczny zespół obronny składający się z Barbakanu, Bramy Floriańskiej i fragmentu dawnych murów obronnych z basztami Pasamoników, Stolarską i Ciesielską oraz Arsenałem Miejskim. Mimo że budowle te stanowią jedynie cząstkę dawnego miejskiego kompleksu fortyfikacyjnego, nadal imponują swą...

  Promocja
  okładka W służbie Polsce Wspomnienia żołnierza i państwowca z lat 1914-1947, Książka | Wiktor Tomir Drymmer
  Promocja
  okładka W służbie Polsce Wspomnienia żołnierza i państwowca z lat 1914-1947, Książka | Wiktor Tomir Drymmer

  Wiktor Tomir Drymmer (1896-1975), piłsudczyk, peowiak, żołnierz I Brygady, uczestnik wojny z Rosją bolszewicką, kawaler VM, oficer II Oddziału Sztabu Generalnego, polski attaché wojskowy w Estonii (1923-1927). Po powrocie z Tallina przeszedł do pracy w centrali MSZ, szybko awansując; w 1931 roku objął stanowisko dyrektora Wydziału Personalnego a od 1933 roku kierował równolegle Departamentem Konsularnym MSZ. Należał do grona najbliższych współpracowników ministra Józefa Becka...

  Promocja
  okładka CANT Z-506 B Airone Morskiego Dywizjonu Lotniczego, Książka | Olejko Andrzej
  Promocja
  okładka CANT Z-506 B Airone Morskiego Dywizjonu Lotniczego, Książka | Olejko Andrzej

  Kilkusethektarowe jezioro Siemień leżące w pobliżu Parczewa do jesieni 2007 r. kryło w sobie zagadkę związaną z losami jedynego, w 1939 r. najnowocześniejszego wodnosamolotu znajdującego się w dyspozycji polskiej Marynarki Wojennej – wodnosamolotu pływakowego typu CANT Z-506 B Airone (Czapla) konstrukcji włoskiej. Historia brawurowego przelotu tego hydroplanu i jego załogi na trasie z włoskiego z Monfalcone koło Triestu do nad bałtyckiego Pucka w przeddzień wybuchu II wojny ś...

  Promocja
  okładka Walki uliczne, Książka | Rowecki Stefan
  Promocja
  okładka Walki uliczne, Książka | Rowecki Stefan

  W 70.rocznicę aresztowania przez niemieckiego okupanta Komendanta Głównego Armii Krajowej, gen. bryg. Stefana Roweckiego, znanego najbardziej pod pseudonimem – „Grot”, pragniemy tym wydawnictwem przypomnieć, że dowódca AK miał także ogromny dorobek twórczy w zakresie piśmiennictwa militarnego. W latach 1916 – 1942 opublikował 114 prac, zarówno o charakterze historycznym w periodykach wojskowych, jak i teoretycznym dotyczącym najistotniejszych zagadnień współczesnego pola walk...