Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia, Ebook | Maciej Tybus
  okładka Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia, Ebook | Maciej Tybus

  Celem publikacji jest prześledzenie wielopoziomowego wpływu, jaki kontakt z cywilizacją japońską wywarł na sztukę holenderską w okresie największego rozwoju Republiki Zjednoczonych Prowincji. Dodatkowym celem jest ukazanie historyczno-ekonomicznych uwarunkować rzutujących na rozwój sztuki, jej powiązań z działalnością Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej oraz roli, jaką dzieła sztuki odgrywały w budowaniu relacji pomiędzy Europą a Japonią. Autor zwróci...

  okładka Kolekcjonerstwo w Chinach do XII wieku n. e., Ebook | Bogna Łakomska
  okładka Kolekcjonerstwo w Chinach do XII wieku n. e., Ebook | Bogna Łakomska

  Kolekcjonerstwo w Chinach do XII w. n.e. to książka prezentująca występujące odwiecznie u mieszkańców „Państwa Środka” oczarowanie przedmiotami wykonanymi z żadów oraz brązu, a także kaligrafią, malarstwem i różnymi osobliwościami, ze szczególnym uwzględnieniem skał i kamieni do rozcierania tuszu. Jest to historia o początkach tworzenia się kultury kolekcjonerstwa obejmującej swym zasięgiem obiekty nierzadko o znaczeniu magicznym, dzieła sztuki, a także przedmio...

  okładka Muzeum Starożytności w Wilnie. Historia i rekonstrukcja zbiorów malarstwa i grafiki, Ebook | Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz
  okładka Muzeum Starożytności w Wilnie. Historia i rekonstrukcja zbiorów malarstwa i grafiki, Ebook | Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz

  Tematem książki jest krótka i burzliwa historia założenia i działalności Muzeum Starożytności w Wilnie (1856–1865) oraz wydarzenia związane z wywiezieniem dużej części jego zbiorów do Muzeum Rumiancewskiego w Moskwie (1868–1869). Omówiono zawiłe dzieje wielu eksponatów wileńskich (malarstwa i grafiki) po zamknięciu Muzeum Rumiancewskiego w XX w. Znalazły się one głównie w zbiorach Państwowego Muzeum Historycznego oraz w Muzeum Sztuk Pięknych im. A. S. Puszkina w ...

  okładka The Artistic Traditions of Non-European Cultures vol 3, Ebook | Katarzyna Szoblik
  okładka The Artistic Traditions of Non-European Cultures vol 3, Ebook | Katarzyna Szoblik

  Vol. 3: Entre el arte y el ritual. Las manifestaciones artísticas en México Pre-colonial y Colonial, y sus supervivencias actuals, editado por Katarzyna Szoblik Indice de contenidos: Introducción; ÉPOCA PRE-COLONIAL: Katarzyna Szoblik, Los instrumentos musicales de los antiguos nahuas; Katarzyna Mikulska, Las “metáforas visuales” en el Códice Borbónico y otros manuscritos religiosos: signos de bolas de zacate y de la noche; José Contel,Tlalloc...

  okładka Strój - zwierciadło kultury, Ebook | Joanna Wasilewska, Magdalena Furmanik-Kowalska
  okładka Strój - zwierciadło kultury, Ebook | Joanna Wasilewska, Magdalena Furmanik-Kowalska

  Ubiór to forma twórczości w najbardziej dosłowny, fizyczny sposób najbliższa człowiekowi, która była przez długi czas, właśnie z tego powodu, niedoceniana i marginalizowana. Historia i historia sztuki zaliczały kostiumologię do „nauk pomocniczych”, a nie do obszaru pierwszoplanowych studiów; również antropolodzy, doceniając społeczne funkcje ubioru, rzadko traktowali go jako samodzielny temat badawczy. Nie bez znaczenia zapewne pozostaje fakt, że w większości ku...

  okładka Kusama Yayoi czyli obsesja kropek, Ebook | Paweł Pachciarek
  okładka Kusama Yayoi czyli obsesja kropek, Ebook | Paweł Pachciarek

  Kilkuletnia Yayoi niczym bohaterka powieści Carrolla, doświadcza na łąkach górzystego Matsumoto rzeczy osobliwych. Ludzkim głosem przemawiają do niej kwiaty i zwierzęta. Kilkanaście lat później artystka wiedziona obsesyjną potrzebą tworzenia pokrywa w całości swoją pracownię wraz ze znajdującymi się w niej przedmiotami motywem sieci. Na ulicach Nowego Yorku organizuje skandalizujące nagie happeningi, za co w Japonii przez długi czas będzie krytykowana i skazana ...

  okładka Lucian Freud malarz ciała, Ebook | Mateusz Soliński
  okładka Lucian Freud malarz ciała, Ebook | Mateusz Soliński

  Spoglądając na dzieło Luciana Freuda w kontekście przemian europejskiej 1sztuki od czasów renesansu, aż po pierwszą dekadę XXI wieku, nie ulega wątpliwości, że brytyjski artysta zapisał kolejny, ale jednocześnie być może ostatni rozdział w historii malarstwa figuratywnego, stając się jego, jak napisał Sebastian Smee (w odniesieniu do XX stulecia), „najwspanialszym wzmacniaczem”. Lucian Freud pozostając wierny tradycyjnej metodzie malarstwa portretowego kładł nac...

  okładka Wybór, Ebook | Eugenia Markova
  okładka Wybór, Ebook | Eugenia Markova

  Eugenia Markowa (Gina z Pinkusów Szwarc) urodziła się w Koninie w 1895 roku, dzieciństwo i młodość spędziła w Łodzi, zmarła w Paryżu w 1973 roku. Książka, którą zatytułowała Wybór, jest szczególną formą jej wspomnień spisanych w języku polskim w latach 50. XX wieku, następnie przetłumaczonych na francuski i w tym języku opublikowanych we Francji w 1961 roku. Wersja polska Wyboru została zniszczona przez córkę Giny i Marka, Tereskę Torres pod koniec lat 50. Ninie...

  okładka Architektura staroruska w akwarelach Giacoma Quarenghiego, Ebook | Dominik Ziarkowski
  okładka Architektura staroruska w akwarelach Giacoma Quarenghiego, Ebook | Dominik Ziarkowski

  Przedmiotem książki jest seria akwarel z widokami zabytków Moskwy i okolic, sporządzona przez Giacoma Quarenghiego, znanego włoskiego architekta pracującego w Rosji na przełomie XVIII i XIX wieku. Te niezwykle interesujące pod względem artystycznym oraz ikonograficznym dzieła nie uzyskały do tej pory pełnego omówienia w literaturze naukowej, gdyż rosyjscy oraz włoscy badacze, zajmujący się twórczością Quarenghiego, skupiali swoją uwagę głównie na jego działalnoś...

  okładka Korea art and artistic relations with Europe, Ebook | Agnieszka Kluczewska-Wójcik
  okładka Korea art and artistic relations with Europe, Ebook | Agnieszka Kluczewska-Wójcik

  Korea. Art and Artistic Relations with Europe contains selected papers presented at the international conference organized by the Polish Institute of World Art Studies in Warsaw in 2012. Those include analyses of the aesthetic concepts and interpretations of Korean art and cultural traditions. The volume consists of 18 studies divided into four sections: I. Heritage, Continuity, Change, II. Korea's Eternal Spirit, III. Korean Art in European Museums, IV. New Ko­...

  okładka Sztuka naskalna, Ebook | Andrzej Rozwadowski
  okładka Sztuka naskalna, Ebook | Andrzej Rozwadowski

  Sztuka naskalna jest fenomenem światowym. Najstarsze obrazy na skałach człowiek zaczął tworzyć w paleolicie, w niektórych rejonach świata powstawały one jeszcze całkiem niedawno. Studia nad sztuką naskalną przeżywają dziś swoisty renesans, w poznawaniu tego dziedzictwa biorą aktywny udział także polscy naukowcy. Niniejsza książka jest właśnie prezentacją polskich inicjatyw w tej sferze badań. Okazuje się, że w kraju, w którym nie ma żadnego zwartego ko...

  okładka Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej, Ebook | Dorota Grubba-Thiede
  okładka Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej, Ebook | Dorota Grubba-Thiede

  Obszar współczesnej rzeźby, który w XX w. ulegał skokowemu rozszerzeniu, od lat 60., przyjmował niejednokrotnie metaforyczną formę kłącza rozwidlającego się w różnych kierunkach, nie dających się określić prostymi jednoznacznymi definicjami. Podobne problemy obserwujemy w polu badań nad rzeźbiarską figuracją. Książkę współtworzą cztery rozdziały, z różnych perspektyw eksponujące ewolucje powojennej rzeźby polskiej, z jednoczesnymi kontekstami sztuki spoza gra...

  okładka Art and Shamanhood, Ebook | Elvira Eevr Djaltchinova-Malec
  okładka Art and Shamanhood, Ebook | Elvira Eevr Djaltchinova-Malec

  This volume is the result of the 10th International Society for Shamanistic Research Conference held in Warsaw 5–9 October 2011. The Conference was organized by: the Polish Institute of World Art Studies, the Institute of Eastern Studies at the Adam Mickiewicz University, the State Ethnographic Museum in Warsaw and the International Society for Shamanistic Research. Contents: Umberto Sansoni The shamanic-ecstatic hypothesis for the Alpine rock art o...

  okładka Lis w kulturze Japonii, Ebook | Anna Korpalska
  okładka Lis w kulturze Japonii, Ebook | Anna Korpalska

  Lis jest postacią od wieków obecną w kulturze Japonii. Występuje w licznych opowieściach ludowych, utworach literackich i sztukach teatralnych. Rzeźby w kształcie lisów można zobaczyć w rozsianych po całym kraju chramach poświęconych kultowi Inari - bóstwa wszelkiej pomyślności. W oczach Japończyków zwierzę to od dawna otoczone było mistyczną i nadprzyrodzoną aurą, choć jednocześnie nie było pozbawione pierwiastka komicznego. Wierzono, że posiada magiczne moce, ...

  okładka History of art history in central eastern and south-eastern Europe vol. 1, Ebook | Jerzy Malinowski
  okładka History of art history in central eastern and south-eastern Europe vol. 1, Ebook | Jerzy Malinowski

  Two volumes of studies were prepared in connection with the Jubilee International Conference celebrating the 200th Anniversary of the First Lecture on the History of Art at Vilna / Wilno / Vilnius University on September 14–16, 2010 in Toruń.On September 15, 1810, professor of “etching and the literature of fine arts” Joseph (Józef) Saunders (London 1773 – Krzemieniec, Volhynia 1854) delivered the lecture at the Faculty of Literature and Art, entitled Discours s...

  okładka Artyści Andersa. Continuità e novità, Ebook | Jan Wiktor Sienkiewicz
  okładka Artyści Andersa. Continuità e novità, Ebook | Jan Wiktor Sienkiewicz

  Książka profesora Jana Wiktora Sienkiewicza Artyści Andersa. Continuita e novita jest długo oczekiwanym i niezmiernie ważnym w dziejach polskiej historii sztuki XX wieku wypełnieniem luki, w ramach ciągle nie w pełni rozpoznanego obszaru zagadnień związanych z polską plastyką powstałą poza granicami Polski. Głównym tematem opracowania, są dzieje plastyki polskiej w łonie 2 Korpusu generała Andersa, w których jak w soczewce przenikały się zarówno „continuita” jak...

  okładka Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce, Ebook | Łukasz Guzek
  okładka Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce, Ebook | Łukasz Guzek

  Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce stanowi podsumowanie badań i doświadczeń zebranych w pracy z artystami od początku lat dziewięćdziesiątych. Zawiera kompleksowe opracowanie problematyki sztuki akcji w powiązaniu z przemianami zachodzącymi w sztuce od połowy lat sześćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych. Na podstawie analiz strukturalnych zostały wyodrębnione środki artystyczne i formy wspólne dla budowy dzieł sztuki akcji oraz konteksty ich stosowania. ...

  okładka Sztuka stroju, strój w sztuce, Ebook | Magdalena Furmanik-Kowalska, Anna Straszewska
  okładka Sztuka stroju, strój w sztuce, Ebook | Magdalena Furmanik-Kowalska, Anna Straszewska

  Badania stroju w kontekście sztuk plastycznych mają na świece i w Polsce długą tradycję, ale w ostatnich dziesięcioleciach nabrały szczególnego dynamizmu. Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów prezentujących najnowsze metody stosowane w studiach nad ubiorem jako obiektem artystycznym, a także strojem jako znaczącym elementem dzieła sztuki. "Sztuka stroju, strój w sztuce" składa się z dwóch części, które odpowiadają głównym problemom badawczym wskazanym w...

  okładka History of art history in central eastern and south-eastern Europe vol. 2, Ebook | Jerzy Malinowski
  okładka History of art history in central eastern and south-eastern Europe vol. 2, Ebook | Jerzy Malinowski

  Two volumes of studies were prepared in connection with the Jubilee International Conference celebrating the 200th Anniversary of the First Lecture on the History of Art at Vilna / Wilno / Vilnius University on September 14–16, 2010 in Toruń.On September 15, 1810, professor of “etching and the literature of fine arts” Joseph (Józef) Saunders (London 1773 – Krzemieniec, Volhynia 1854) delivered the lecture at the Faculty of Literature and Art, entitled Discours s...

  okładka Chińskie tkaniny haftowane od XVIII do XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Ebook | Katarzyna Zapolska
  okładka Chińskie tkaniny haftowane od XVIII do XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Ebook | Katarzyna Zapolska

  Książka Chińskie tkaniny haftowane od XVIII do XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie jest pierwszym tego rodzaju, interesującym studium tekstyliów w literaturze polskojęzycznej. Burzliwe dzieje Muzeum Narodowego w Warszawie wywarły znaczący wpływ na obecny stan kolekcji. Trzon zbioru stanowią tekstylia z okresu panowania dynastii Qing (1644–1911). Stały się one punktem wyjścia do badań nad ikonografią i techniką wykonania. Autorka zapoznaje czytel...

  okładka Tour through England, Ebook | Agnieszka Whelan
  okładka Tour through England, Ebook | Agnieszka Whelan

  Tour through England, the travel journal of Princess Izabela Czartosyska inaugurates the series Sources for art history, dedicated to the publication of original, historical documents. The journal is a unique record of observations and personal connections made in the summer of 1790 by Czartoryska, a major patron, gardening expert and political figure in the Polish-Lithuanian Commonwealth. In an introductory essay, Agnieszka Whelan contextualizes the observation...

  okładka South-East Asia, Ebook | Izabela Kopania
  okładka South-East Asia, Ebook | Izabela Kopania

  The preparation of this book began in 2011 and was connected with the 5th centenary of establishing contacts between Europe and South-East Asia. After Goa was conquered by the Portuguese in 1509, Admiral Alfonso de Albuquerque, the Deputy Governor of Portuguese India sent an expedition to Malakka (today Malaysia) in 1511. On the 24th of August they seized the city and built the Famosa fortress. In the same year, the diplomat Duarte Fernandes reached Ayutthaya, w...

  okładka Twórczość grupy Dziewięciu Grafików, Ebook | Małgorzata Ksenia Krzyżanowska
  okładka Twórczość grupy Dziewięciu Grafików, Ebook | Małgorzata Ksenia Krzyżanowska

  Tom poświęcony jest twórczości krakowskiej grupy Dziewięciu Grafików.
  Ich dorobek stanowi ważne, acz nieco zapomniane, ogniwo w polskiej sztuce XX wieku.
  Grupa jako jedna z pierwszych inicjowała polskie życie artystyczne po II wojnie światowej.

  okładka Art of Japan Japanisms, Ebook | Agnieszka Kluczewska-Wójcik
  okładka Art of Japan Japanisms, Ebook | Agnieszka Kluczewska-Wójcik

  Art of Japan, Japanism and Polish-Japanese Art Relations consists of 48 studies prepared in conjunction with the international conference organized by the Polish Society of Oriental Art (now Polish Institute of World Art Studies) at the Museum of Japanese Art and Technology “Manggha” in Krakow in 2010. These include analyses of the aesthetic concepts and interpretations of Japanese art history from the Middle Ages to the present. The art of Japan was known in ...