Key Text

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Innowacje społeczne Od aktywizacji społeczeństwa do ekosystemu innowacji, Książka |
  Promocja
  okładka Innowacje społeczne Od aktywizacji społeczeństwa do ekosystemu innowacji, Książka |

  Publikacja jest prezentacją holistycznej, ewolucyjno-problemowej analizy innowacji społecznych. Autorzy, praktycy innowacji i naukowcy, nowe procesy społeczne i gospodarcze prezentują w sposób przystępny, ilustrując je przykładami z wielu różnych dziedzin i wskazując na możliwości coraz szerszego spektrum rozwoju tych innowacji. Opisane studia przypadków pokazują, że rozwój innowacji społecznych nie jest efemerydalnym odkryciem końca XX wieku, ale efektem ewolucyjnych zmian w...

  Promocja
  okładka Makroekonomia Vademecum studenta, Książka | Adam Oleksiuk, Jacek Białek
  Promocja
  okładka Makroekonomia Vademecum studenta, Książka | Adam Oleksiuk, Jacek Białek

  Publikacja w sposób zwięzły i przejrzysty przedstawia studentom najważniejsze problemy makroekonomii oraz pozwala na szybkie powtórzenie zagadnień omawianych na wykładach i zajęciach. Jest materiałem, który może zastąpić notatki własne i kolegów. Oszczędza czas, który student poświęca szukając potrzebnych informacji w wielu książkach ekonomicznych.

  Promocja
  okładka Ekonometria podstawy teorii i praktyki, Książka | Brunon R. Górecki
  Promocja
  okładka Ekonometria podstawy teorii i praktyki, Książka | Brunon R. Górecki

  Książka zawiera podstawowy kurs teorii i praktyki ekonometrii. Jest przeznaczona dla studentów różnych dyscyplin ekonomicznych poza specjalizacją ekonometrii. Będzie również użyteczna dla ekonomistów prowadzących analizy danych ekonomicznych, a jednocześnie niedysponujących solidnymi podstawami matematycznymi. W podręczniku uwzględnione zostały najnowsze ujęcia ekonometrii, które rozumiemy dwojako. Po pierwsze – jest to nowe ujęcie problemów tradycyjnej ekonometrii. Po drugi...

  Promocja
  okładka Nobliści z ekonomii 1969-2018 Poglądy laureatów w zarysie, Książka | Leszek Jerzy Jasiński
  Promocja
  okładka Nobliści z ekonomii 1969-2018 Poglądy laureatów w zarysie, Książka | Leszek Jerzy Jasiński

  Analiza dorobku laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych stanowi nie tylko okazję do poznania ich osiągnięć, lecz także umożliwia wzbogacenie własnej wiedzy ekonomicznej. Daje bezpośredni kontakt z rezultatami pracy naukowej ocenionymi szczególnie wysoko jako propozycje rozwiązań najbardziej istotnych zagadnień gospodarczych. Wyróżnienia Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk trafiają bowiem do ludzi wybitnych. Wielu z nich uzyskało wyniki będące kamieniami milow...

  Promocja
  okładka Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej, Książka | Tomasz Sobczak
  Promocja
  okładka Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej, Książka | Tomasz Sobczak

  Publikacja poświęcona jest analizie organizacyjnych i społecznych czynników mających wpływ na kierunki rozwoju współczesnej polskiej ekonomii, która w okresie międzywojennym osiągnęła fazę „wielkiej nauki”. Odzyskanie niepodległości w 1918 r. wiązało się z budową struktur administracji państwowej i samorządowej, odbudową i rozwojem gospodarki, a tym samym rodziło potrzebę kształcenia pracowników mających przygotowanie ekonomiczne i prawnicze. Sytuacja ta w sposób istotny prz...

  Promocja
  okładka Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, Książka |
  Promocja
  okładka Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, Książka |

  Tematem książki są ograniczenia, bariery oraz przeszkody wewnętrzne i zewnętrzne, przed jakimi staje przedsiębiorstwo w procesie umiędzynarodowienia działalności. Autorzy przedstawiają je w szerokim kontekście, a jednocześnie zwracają uwagę na wszechstronność i złożoność ich istoty. W procesie tym postrzegają szanse rozwojowe polskich przedsiębiorstw, ale również podkreślają zagrożenia i problemy, jakie niesie internacjonalizacja, przede wszystkim zaś bezrobocie, zagrożenia e...

  Promocja
  okładka Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości, Książka | Marcin Sitek
  Promocja
  okładka Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości, Książka | Marcin Sitek

  Książka przedstawia analizę finansowania inwestycji na rynku nieruchomości przez bankowość hipoteczną. Można w niej wyróżnić dwie części. W części teoretycznej omówione są nieruchomości jako przedmiot inwestowania, geneza i ewolucja bankowości hipotecznej oraz czynniki ryzyka finansowania nieruchomości z ich klasyfikacją, identyfikacją i oceną. W drugiej części przeprowadzono ocenę oferty kredytowej banków dla inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych i deweloperów. Autor,...

  Promocja
  okładka Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci, Książka | Łukaszewicz Aleksander
  Promocja
  okładka Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci, Książka | Łukaszewicz Aleksander

  Praca naukowa adresowana do osób zajmujących się ekonomią, które chcą dojrzeć w niej coś więcej niż tylko umiejętność posługiwania się bieżącym rachunkiem efektywnościowym. Można nawet rzec, że jest ona prowokacją wobec szablonowych, jednowymiarowych koncepcji i mechanicznego pojmowania zjawisk ekonomicznych i gospodarczych. Autor prowadzi w niej dociekania na temat dylematów własności, racjonalności gospodarczej oraz wzrostu i rozwoju gospodarczego, szeroko wykorzystując św...

  Promocja
  okładka Czas w życiu i pracy, Książka | Hanna Fołtyn
  Promocja
  okładka Czas w życiu i pracy, Książka | Hanna Fołtyn

  Książka składa się z dwóch części. Pierwsza część prezentuje filozoficzne podejście do czasu. Znajduje się tu przegląd wielu interesujących koncepcji związanych z definicją czasu, jego mierzeniem, kategoriami i związkami z przestrzenią. Przedstawia się postrzeganie czasu przez pryzmat jego ograniczenia, kalendarzy, względności w odczuwaniu czasu, koncepcji wykorzystywania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, zwraca się uwagę na pośpiech i przyspieszenie, jakie pojawia ...

  Promocja
  okładka Biznes międzynarodowy Obszary decyzji strategicznych, Książka |
  Promocja
  okładka Biznes międzynarodowy Obszary decyzji strategicznych, Książka |

  Wykłady na temat: zarządzania, marketingu i finansów międzynarodowych, podstawowych teorii handlu i biznesu międzynarodowego, inwestycji zagranicznych, korporacji transnarodowych. Uwzględniają w szerszym zakresie, niż to się zwykle dzieje, problematykę zarządzania finansowego. Wiążą kwestie decyzji finansowych z całokształtem decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Książka kończy się rozważaniami na temat wizerunku inwestycyjnego Polski, jej atrakcyjności dla...

  Promocja
  okładka Rozwój gospodarczy Chin Od roku 1978 do kryzysu globalnego, Książka | Ewa Cieślik
  Promocja
  okładka Rozwój gospodarczy Chin Od roku 1978 do kryzysu globalnego, Książka | Ewa Cieślik

  Analiza przebiegu przekształceń gospodarki Chińskiej Republiki Ludo­wej od roku 1978 do kryzysu globalnego przeprowadzona na podstawie szczegółowych danych statystycznych. Temat książki został ujęty w trzech rozdziałach: 1. Charakterystyka zmian systemowo-instytucjonalnych i polityka rozwojowa ChRL w latach 1978–2008. Analiza koncentruje się na przekształceniach własnościowych oraz reformach instytucjonalnych na obszarach wiejskich i miejskich, reformie administracji państwow...

  Promocja
  okładka Ekonomia dla licealistów, Książka | Mieczysław Nasiłowski
  Promocja
  okładka Ekonomia dla licealistów, Książka | Mieczysław Nasiłowski

  Podręcznik z dziedziny mikro- i makroekonomii napisany dla uczniów szkoł średnich. Przy pisaniu podręcznika autor uwzględnił sugestie nauczycieli wykładających od lat przedmioty ekonomiczne w szkołach średnich. W efekcie powstał przystępnie napisany podręcznik z ekonomii nawiązujący do doświadczeń budowy gospodarki rynkowej w Polsce. Autor nie ograniczył się w nim do wyjaśnienia podstawowych pojęć, terminów i definicji z mikro- i makroekonomii, lecz przedstawił je w kontekści...

  Promocja
  okładka Ekonomiści czytani ale nie słuchani Działalność organów doradczych przy Radzie Ministrów w Polsce w latach 1957–2006, Książka | Tomasz Sobczak
  Promocja
  okładka Ekonomiści czytani ale nie słuchani Działalność organów doradczych przy Radzie Ministrów w Polsce w latach 1957–2006, Książka | Tomasz Sobczak

  Autor na podstawie prezentacji Rad Ekonomicznych przy Prezesie Rady Ministrów, dzięki świetnie dobranym wypowiedziom zarówno członków tych Rad, jak i obserwatorów zewnętrznych, stworzył kronikarski rys ówczesnego środowiska polskich ekonomistów. Podstawowym źródłem licznych cytatów są artykuły i wywiady z czasopism i prasy społeczno-politycznej. Książka o roli ekonomicznego doradztwa instytucjonalnego. Przedstawia dorobek i ocenę pracy czterech ciał doradczych powoływanych pr...

  Promocja
  okładka Zarys historii myśli ekonomicznej Od XVIII do końca XX wieku, Książka | Mieczysław Nasiłowski
  Promocja
  okładka Zarys historii myśli ekonomicznej Od XVIII do końca XX wieku, Książka | Mieczysław Nasiłowski

  Podręcznik w sposób przystępny i syntetyczny przedstawia podstawowe informacje o dorobku głównych szkół i nurtów w ekonomii od jej narodzin aż po czasy najnowsze. Pewne uproszczenie w prezentacji szczegółów różnych, często przestarzałych już koncepcji, pozwala na jasne przedstawienie głównej drogi dojrzewania teorii ekonomii. Małe objętościowo opracowanie jest adresowane do tych studentów, którzy ze względu na czasochłonność w opanowaniu obszernych podręczników z zakresu myśl...

  Promocja
  okładka Wzgórze wiosny, Książka | Bolesława Wdzięczna
  Promocja
  okładka Wzgórze wiosny, Książka | Bolesława Wdzięczna

  Powieść o realiach życia Polaków pochodzenia żydowskiego, którzy w latach 60. wyemigrowali do Izraela. Wzgórze Wiosny to po hebrajsku Tel Awiw, nazwa izraelskiego miasta położonego nad Morzem Śródziemnym, w którym Autorka, jako pracownik ataszatu handlowego znalazła się po kilkunastu latach od proklamowania państwa Izrael. W Tel Awiwie zamieszkała u polskiej rodziny żydowskiej, poznając ich przeżycia okupacyjne i codzienne trudności, z jakimi się zmierzyli w kraju przodków. D...

  Promocja
  okładka Strategiczne zarządzanie marketingiem, Książka | Penc-Pietrzak Ilona Ilona
  Promocja
  okładka Strategiczne zarządzanie marketingiem, Książka | Penc-Pietrzak Ilona Ilona

  Książka jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem podstaw zarządzania strategicznego: studentów, konsultantów i menedżerów oraz tych, którzy pragną zaktualizować swoją wiedzę i budować przyszłość swoich firm z większa precyzją i wyobraźnią. Tworzenie i wdrażanie strategii marketingowych stanowi podstawę zarządzania strategicznego, które jest powszechnie uznaną filozofią nowoczesnego zarządzania. Kształtowanie przyszłości firmy wymaga bowiem myślenia strat...

  Promocja
  okładka Słownik rymowanek potocznego języka polskiego O naszym stosunku do ludzi, języka i realiów codzienności, Książka | Maria Nagajowa
  Promocja
  okładka Słownik rymowanek potocznego języka polskiego O naszym stosunku do ludzi, języka i realiów codzienności, Książka | Maria Nagajowa

  Zbiór przeszło 1000 rymowanek potocznego języka polskiego z komentarzem autorki. Maria Nagajowa - doktor nauk humanistycznych, autorka podręczników do nauczania języka polskiego, zbieraniem rymowanek potocznych zdań zajmowała się od początku swojej pracy naukowej. Z czasem stało się to jej językowym hobby. Tematem rymowanek są najzwyklejsze, codzienne kontakty między ludźmi, ich wygląd i zamiłowania, osobowość, niekiedy żartobliwie sposób bycia, a także ujemne cechy charakter...

  Promocja
  okładka Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania Na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Książka | Milena Kabza
  Promocja
  okładka Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania Na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Książka | Milena Kabza

  Kryzys zapoczątkowany w 2007 na międzynarodowych rynkach finansowych unaocznił, jak wielkie jest znaczenie zjawiska ryzyka systemowego w generowaniu i rozprzestrzenianiu się niestabilności finansowej, i jak poważne mogą być skutki materializacji tego ryzyka dla sfery realnej gospodarki. Jedną z lekcji, jakie wynieśliśmy jest lepsze poznanie i zrozumienie znaczenia ryzyka systemowego w funkcjonowaniu współczesnych systemów finansowych, które mają bardzo złożony charakter i wym...

  Promocja
  okładka Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki, Książka | Leszek Jerzy Jasiński
  Promocja
  okładka Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki, Książka | Leszek Jerzy Jasiński

  Sektor wiedzy (informatyka, telekomunikacja, usługi profesjonalne, sfera B+R, a niekiedy finanse i reklama) dostarcza zaawansowaną informację podmiotom gospodarczym. Publikacja analizuje jego rolę w gospodarce. Przedstawia argumenty wskazujące na wpływ tego sektora na wzrost gospodarczy. Oddziaływanie to nie przekłada się bezpośrednio na rozwój w gospodarce i najczęściej nie uzewnętrznia się w formach łatwych do obserwacji i analizy statystycznej. Na treść pracy składa się: -...

  Promocja
  okładka Ryzyko w eksporcie Metody i sposoby ograniczania, Książka | Iwona Gorzeń-Mitka
  Promocja
  okładka Ryzyko w eksporcie Metody i sposoby ograniczania, Książka | Iwona Gorzeń-Mitka

  Książka jest poświęcona istocie, źródłom i sposobom ograniczania ryzyka w działalności eksportowej. Składa się z pięciu rozdziałów: 1. Istota ryzyka w działalności międzynarodowej 2. Zabezpieczenie przed ryzykiem w eksporcie 3. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym 4. Działalność eksportowa w obszarach o podwyższonym stopniu ryzyka 5. Skuteczność zabezpieczenia eksportu na rynkach o podwyższonym stopniu ryzyka.

  Promocja
  okładka Rymowanki potocznego języka Tamto, siamto i owamto. O naszym stosunku do ludzi, porozumiewania się z nimi i realiów codzienności, Książka | Maria Nagajowa
  Promocja
  okładka Rymowanki potocznego języka Tamto, siamto i owamto. O naszym stosunku do ludzi, porozumiewania się z nimi i realiów codzienności, Książka | Maria Nagajowa

  Tematem rymowanek są sprawy codzienne, dotyczące relacji między ludźmi, wyglądu i osobowości. Dzięki swojej wyjątkowej, zrytmizowanej formie i dużemu ładunkowi dowcipu zwiększają ekspresję i wzmagają atrakcyjność mówienia.

  Promocja
  okładka Rezerwy kapitału trwałego w Polsce, Książka | Paweł Glikman, Joanna Kotowicz-Jawor, Zbigniew Żółkiewski
  Promocja
  okładka Rezerwy kapitału trwałego w Polsce, Książka | Paweł Glikman, Joanna Kotowicz-Jawor, Zbigniew Żółkiewski

  Książka naukowa stanowiąca analizę przeprowadzonych przez autorów badań na temat wykorzystania zdolności produkcyjnych w Polsce. - Tematyka książki obejmuje następujące problemy: rezerwy kapitału trwałego a rentowność produkcji; - wykorzystanie zdolności produkcyjnych; wpływ na ceny i koszty oraz metody badania; - ocena rezerw kapitału trwałego w Polsce; - gospodarka majątkiem trwałym przedsiębiorstw w okresie transformacji (wyniki badań empirycznych); - ocena środków trwałyc...

  Promocja
  okładka Problemy organizacji Materiały do studiowania, Książka | Adam Oleksiuk
  Promocja
  okładka Problemy organizacji Materiały do studiowania, Książka | Adam Oleksiuk

  Książka przybliżająca, głównie praktycznie, problematykę z zakresu funkcjonowania organizacji. Treść została skoncentrowana wokół ośmiu zagadnień wyszczególnionych w rozdziałach poświęconych: - Organizacji jako dyscyplinie naukowej, - Strategii w organizacji i zarządzaniu strategicznym, - Źródłom innowacji i procesom innowacyjnym w przedsiębiorstwie, - Podejmowaniu decyzji w organizacji, - Interpersonalnemu charakterowi organizacji, - Kulturze w kontekście organizacji, - Etyc...

  Promocja
  okładka Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej, Książka | Bochenek Mirosław
  Promocja
  okładka Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej, Książka | Bochenek Mirosław

  Autor przedstawił ewolucję poglądów na temat racjonalności w polskiej teorii ekonomii od drugiej połowy XVIII w. do ostatniej dekady wieku XX. Ponieważ tradycyjne ujęcie racjonalności, wg autora, nie odpowiada wyzwaniom współczesnej gospodarki, zaproponował nową koncepcję, w której uwzględnił kwestie zaspokojenia potrzeb podstawowych, pełnego zatrudnienia, równowagi ekologicznej, liberalizacji handlu światowego, redukcji wydatków zbrojeniowych, zmiany struktury konsumpcji ora...