Wolters Kluwer

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Zarządzanie uczelnią Koncepcje i współczesne wyzwania, Książka | Leja Krzysztof
  Promocja
  okładka Zarządzanie uczelnią Koncepcje i współczesne wyzwania, Książka | Leja Krzysztof

  Tematem książki jest analiza wybranych koncepcji zarządzania uczelnią oraz propozycje rozwiązań, które byłyby najlepsze w dynamicznym, niepewnym i nieprzewidywalnym współczesnym otoczeniu. Autor opiera się na wynikach własnych badań przeprowadzonych w polskich publicznych uczelniach technicznych oraz na wybranych statystykach dotyczących szkolnictwa wyższego. Rozważania te stanowią inspirację do zaprezentowania dwóch nowych koncepcji: uniwersytetu podporządkowanego wiedzy ora...

  Promocja
  okładka Organizacje i archetypy, Książka | Monika Kostera
  Promocja
  okładka Organizacje i archetypy, Książka | Monika Kostera

  „Organizacje, twory ludzkie i dla ludzi, składają się nie tylko z bytów materialnych, lecz również pochodzących ze sfery ducha. Jak poradzili sobie z tą sferą, jakie postawy może i powinno przyjąć wobec nich zarządzanie? Duchowość jest potrzebą ludzką, coraz częściej rozpoznawaną i docenianą także w zarządzaniu I...1. Sposobem na dostrzeżenie i zrozumienie relacji ludzi z ich duchową stroną jest refleksja nad archetypami, czyli budzącymi głęboki oddźwięk obrazami, które łączą...

  Promocja
  okładka Marketing terytorialny Miasto i region na rynku, Książka | Andrzej Szromnik
  Promocja
  okładka Marketing terytorialny Miasto i region na rynku, Książka | Andrzej Szromnik

  W książce w sposób systematyczny przedstawiono problematykę marketingu jednostek przestrzenno-administracyjnych oraz zakres i sposoby wykorzystania koncepcji marketingowych w odniesieniu do strategii rozwoju miast i regionów. Autor kompleksowo omawia specyfikę marketingu jednostki osadniczej i marketingowe podejście w zarządzaniu miastami i regionami, a także główne problemy funkcjonowania współczesnych miast konkurujących z innymi o dostęp do deficytowych czynników rozwojo...

  Promocja
  okładka Pokolenia Co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Książka | Justyna Kliombka-Jarzyna, Magdalena Kuba, Aleksandra Stankiewicz, Ewa Staszewska, Izabela Warwas
  Promocja
  okładka Pokolenia Co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Książka | Justyna Kliombka-Jarzyna, Magdalena Kuba, Aleksandra Stankiewicz, Ewa Staszewska, Izabela Warwas

  Istotną trudność nastręcza praktykom biznesu zrozumienie specyfki potrzeb i podejmowanie decyzji personalnych w stosunku do pracowników, różniących się znacząco tak pod względem kompetencyjnym, jak również społecznym i kulturowym. Przygotowana publikacja odpowiada na te wyzwania. Jej wielkim walorem jest możliwość bezpośredniego wykorzystania w procesie zarządzania proponowanych działań, praktycznych rozwiązań. Istotną wartość wnoszą fragmenty zatytułowane ‹‹Działania››, ‹‹Ok...

  Promocja
  okładka Przedsiębiorczość, Książka | Beata Glinka, Svetlana Gudkova
  Promocja
  okładka Przedsiębiorczość, Książka | Beata Glinka, Svetlana Gudkova

  Glinka i Gudkova traktują przedsiębiorczość jako proces równoległy do cyklu życia firmy. Jest to podejście amerykańskie, wypracowane w grupie Babson College i rozpropagowane przez takich autorów, jak Timrnons czy Churchill. Jest to pierwszy w literaturze polskiej podręcznik należący do tego nurtu. Książka wyraźnie nawiązuje do pionierskich prac Profesora Stefana Kwiatkowskiego, który jako pierwszy spośród polskich uczonych zwrócił uwagę na ten „procesowy" aspekt przedsiębiorc...

  Promocja
  okładka Zasady zarządzania, Książka | Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak
  Promocja
  okładka Zasady zarządzania, Książka | Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak

  Podręcznik Zasady zarządzania przygotowany został przez grono naukowców i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, z jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich uczonych z zakresu nauk o zarządzaniu, profesorem Andrzejem K. Koźmińskim na czele. Podejmowane w książce zagadnienia są równie silnie osadzone w praktyce, jak i w teorii. Gwarantuje to przyjęta w niej koncepcja metodyczna - każdy rozdział zbudowany jest według tej samej konwencji, która ułatwia nie tylko swobo...

  Promocja
  okładka Projektowanie systemów premiowych, Książka | Manikowski Robert
  Promocja
  okładka Projektowanie systemów premiowych, Książka | Manikowski Robert

  Nie ma drugiego takiego narzędzia w obszarze HR, które byłoby tak ważnym elementem oddziaływania na pracownika, a z drugiej strony użyte niewłaściwie lub niewłaściwie zaprojektowane mogłoby przynieść duże szkody i niepowetowane straty dla organizacji. Celem publikacji jest zaprezentowanie schematu pozwalającego na samodzielne skonstruowanie lub przynajmniej świadome uczestnictwo w projektowaniu systemu premiowego. Ma ona za zadanie pomóc czytelnikom w zrozumieniu, jak dział...

  Promocja
  okładka Zarządzanie szkoleniami Jak skutecznie realizować politykę szkoleniową w firmie, Książka | Kopijer Paweł
  Promocja
  okładka Zarządzanie szkoleniami Jak skutecznie realizować politykę szkoleniową w firmie, Książka | Kopijer Paweł

  Praktyczny przewodnik krok po kroku po planowaniu i realizacji projektów szkoleniowych, zawierający narzędzia i komentarz wdrożeniowy. Polityka szkoleniowa wielu organizacji nadal jest nastawiona na sprawną realizację szkoleń, tymczasem chodzi o to, by była efektywnym narzędziem biznesowym pozwalającym firmie rentownie inwestować w coraz istotniejszy element przewagi konkurencyjnej, jakim są ludzie. Kierunek transformacji zarządzania szkoleniami jest więc oczywisty - maksyma...

  Promocja
  okładka Kompetencje społeczne Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Książka | Smółka Paweł
  Promocja
  okładka Kompetencje społeczne Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Książka | Smółka Paweł

  Kompetencje interpersonalne to jedne z ważniejszych kompetencji zawodowych. Pomagają pracownikowi odnaleźć się na rynku pracy, a organizacji zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną. Książka stanowi praktyczne wprowadzenie w zagadnienia pomiaru i doskonalenia kompetencji społecznych ujmowanych jako umiejętności interpersonalne. Nacisk położono w niej na podstawowe kwestie związane z doborem i konstruowaniem narzędzi pomocnych w oszacowaniu umiejętności interpersonalnych kandy...

  Promocja
  okładka Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Książka | Jadwiga Suchecka
  Promocja
  okładka Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Książka | Jadwiga Suchecka

  Opracowanie poświęcone jest zastosowaniom teorii ekonomicznych do analiz problemów występujących we współczesnych systemach zdrowotnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na: - specyfikę proponowanych ujęć teoretycznych i praktycznych odnoszących się np. do takich kategorii jak podaż i popyt na opiekę zdrowotną i ich wpływu na równowagę ekonomiczną, - wykorzystanie metod ewaluacji ekonomicznej i ich zastosowanie w analizie efektywności kosztów, - problemy i metody analiz rynku u...

  Promocja
  okładka Przewodnik po e-learningu, Książka | Hyla Marek
  Promocja
  okładka Przewodnik po e-learningu, Książka | Hyla Marek

  Mechanizmy e-learningowe są już w Polsce powszechnie stosowane zarówno w edukacji, jak i w świecie biznesu. Mimo to e-learning wciąż w wielu środowiskach pozostaje nieujarzmiony, a trudności związane z efektywnym wykorzystaniem skutecznie ograniczają jego potencjał biznesowy. W książce kompleksowo omówiono mechanizmy e-learningu i procesy jego wdrażania, a także dobre i złe praktyki, sukcesy i porażki w zastosowaniach nowych technologii wspierających rozwój kompetencji. Szc...

  Promocja
  okładka Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Książka | Sidor-Rządkowska Małgorzata
  Promocja
  okładka Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Książka | Sidor-Rządkowska Małgorzata

  Książka jest piątym wydaniem klasycznej już pracy Małgorzaty Sidor-Rządkowskiej na temat systemów ocen okresowych. Publikacja ta łączy solidne podstawy teoretyczne z przeglądem rozwiązań stosowanych w praktyce. Kompleksowo omówiono w niej zagadnienia, z którymi należy się zapoznać przed wprowadzeniem systemu ocen sprzyjającego otwartej polityce informacyjnej i wzmacniającego motywację pracowników, takie jak: - powiązanie sposobów oceny z typem działalności i celami strategicz...

  Promocja
  okładka Zapraszam do gabinetu inwestora giełdowego Przewodnik po inwestowaniu na giełdzie, Książka | Elder Alexander
  Promocja
  okładka Zapraszam do gabinetu inwestora giełdowego Przewodnik po inwestowaniu na giełdzie, Książka | Elder Alexander

  Dr Alexander Elder uczy strategii inwestowania giełdowego, które pozwolą czytelnikowi wejść na rynek ze spokojem i wyjść z niego z zyskiem. Ta niezwykle przydatna książka dostarcza niezbędnej wiedzy i zapewnia większe możliwości osiągnięcia sukcesu, oferuje bowiem fachowe wskazówki, opis sprawdzonych metod inwestowania i coś naprawdę wyjątkowego - wizytę w gabinecie inwestorskim samego autora. Zdradza on przebieg kilku prawdziwych operacji i sposoby otwierania i zamykania poz...

  Promocja
  okładka Współczesne monitorowanie pracy Podstawy teoretyczne i metody zastosowania, Książka | Jacek Woźniak
  Promocja
  okładka Współczesne monitorowanie pracy Podstawy teoretyczne i metody zastosowania, Książka | Jacek Woźniak

  Publikacja dotyczy monitorowania pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Pandemia koronawirusa, w efekcie której na masową skalę wprowadzono pracę zdalną, znacząco zwiększyła potrzeby weryfikowania wykonywania obowiązków przez pracowników. Podstawowym założeniem współczesnego monitorowania jest możliwość nieinwazyjnego zbierania informacji o działaniu pracownika w celu oceny, czy występują problemy warte interwencji zarządczych. W książce przedstawiono m.in.: - p...

  Promocja
  okładka Kształtowanie przestrzeni pracy Praca w biurze, praca zdalna, coworking, Książka | Sidor-Rządkowska Małgorzata
  Promocja
  okładka Kształtowanie przestrzeni pracy Praca w biurze, praca zdalna, coworking, Książka | Sidor-Rządkowska Małgorzata

  Praca zdalna, model hybrydowy czy coworking to jedne z najpopularniejszych obecnie tematów dyskusji podejmowanych w wielu organizacjach. Zmiana miejsca i sposobu świadczenia pracy w dobie epidemii sprawia, że organizacja przestrzeni pracy w nowych warunkach wymaga ponownego przemyślenia koncepcji funkcjonowania jednostek i zespołów. Autorka omawia szczegółowo w książce następujące zagadnienia: - warunki efektywnej i bezpiecznej pracy w biurze; - szanse i zagrożenia związane ...

  Promocja
  okładka Benefity Jak budować atrakcyjną ofertę dla pracowników, Książka |
  Promocja
  okładka Benefity Jak budować atrakcyjną ofertę dla pracowników, Książka |

  Publikacja prezentuje wszystkie najistotniejsze zagadnienia związane ze świadczeniami pozapłacowymi oferowanymi przez pracodawców. Niezwykle dynamiczna sytuacja na rynku wymaga od organizacji elastycznego podejścia do wypracowanych przez ostatnie lata schematów działania. Jednocześnie może być szansą dla HR na stworzenie nowoczesnych, profesjonalnych polityk w zakresie wynagradzania i motywowania pracowników. W książce przedstawiono m.in.: - plan budowy i wdrożenia spójnej s...

  Promocja
  okładka Optymalizacja zatrudnienia Właściwe praktyki w czasie zmian, Książka | Marciniak Jarosław
  Promocja
  okładka Optymalizacja zatrudnienia Właściwe praktyki w czasie zmian, Książka | Marciniak Jarosław

  Publikacja dotyczy problematyki efektywności zatrudnienia w firmie. Informacje zawarte w książce mogą być pomocne do samodzielnego przeprowadzenia przeglądu zatrudnienia oraz do optymalizacji podziału pracy w organizacji. Czytelnik znajdzie tutaj: - informacje, jak powinna wyglądać analiza zasobów pracy, - porady, jak krok po kroku wdrażać procedury niezbędne w procesie restrukturyzacji, - przykładowe narzędzia ułatwiające przeprowadzenie procesu optymalizacji (m.in. listy ko...

  Promocja
  okładka Zarządzanie talentami w polskich organizacjach Architektura systemu, Książka | Miś Alicja
  Promocja
  okładka Zarządzanie talentami w polskich organizacjach Architektura systemu, Książka | Miś Alicja

  W publikacji omówiono kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem talentami. W organizacjach, które dbają o swój kapitał ludzki, rozwija się praktyki personalne mające na celu identyfikowanie pracowników utalentowanych, ich utrzymanie w firmie oraz właściwe wkomponowanie ich w zespół pracowniczy. Autorzy książki wprowadzają nowe pojęcie – architekturę zarządzania talentami – łączące organizacyjne procesy i narzędzia z kontekstem zewnętrznym organizacji. Problematyka zarządz...

  Promocja
  okładka Zarządzanie pracownikami w dobie Internetu, Książka | Jacek Woźniak
  Promocja
  okładka Zarządzanie pracownikami w dobie Internetu, Książka | Jacek Woźniak

  Jest to pierwsza na polskim rynku publikacja, w której kompleksowo opisano wykorzystywanie Internetu w zarządzaniu pracownikami. Wskazano, jak nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) umożliwiają uzyskanie przez organizację przewagi konkurencyjnej w postaci zindywidualizowanej relacji między firmą a jej kapitałem ludzkim. W książce opisano zagadnienia, takie jak: - wykorzystanie sieci społecznościowych, - stosowanie gier komputerowych w obszarze rekrutacji, sel...

  Promocja
  okładka Mocniejsze efekty szkoleń 7 zasad utrwalania nowej wiedzy i umiejętności, Książka | Anthonie Wurth, Kees Wurth
  Promocja
  okładka Mocniejsze efekty szkoleń 7 zasad utrwalania nowej wiedzy i umiejętności, Książka | Anthonie Wurth, Kees Wurth

  W książce przedstawiono sprawdzone rozwiązania i narzędzia, dzięki którym można efektywnie przyswoić i później zastosować w praktyce nowo nabytą wiedzę i umiejętności. Opisana przez Autorów – mistrzów judo – sprawdzona metodologia wzmacniania efektów szkoleń, bazująca na motywacji i regularnym monitorowaniu postępów, łączy w sobie naukę i praktyczną wiedzę i może być stosowana z powodzeniem zarówno w sportach walki, jak i w zakresie szkolenia pracowników. Autorzy odpowiadają ...

  okładka Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Audiobook | Blajer Paweł
  okładka Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Audiobook | Blajer Paweł

  Audiobook stanowi kompleksowe omówienie nowego rozwiązania prawnego, jakim jest zarząd sukcesyjny dla przedsiębiorców, którzy troszczą się o los swojej działalności gospodarczej po ich śmierci. W przystępny sposób przedstawiono tu zagadnienia wynikające z przepisów ustawy z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, a także z realiów, w jakich osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podejmują decyzje związane z określeniem losów przedsię...

  okładka Wędrowanie po wyspach pamięci, Audiobook | Waltoś Stanisław
  okładka Wędrowanie po wyspach pamięci, Audiobook | Waltoś Stanisław

  Gdy inwencja się kurczy, a napinanie mięśni staje się coraz bardziej żałosne, myśl coraz chętniej biegnie ku przeszłości. Zaczyna się wspominanie – wędrowanie po wyspach pamięci na morzu zapominania i niekiedy nadaremnie ponawianych prób rekonstrukcji faktów. Takie są zatem i te wspomnienia. Spisywane po latach, głównie na podstawie tego, co pamięć zachowała, choć często konfrontowane z zachowanymi dokumentami oraz pamięcią rodziny i przyjaciół. Sporo jednak w nich przemilcz...

  okładka Sztuka manipulacji, Audiobook | Jerzy Stelmach
  okładka Sztuka manipulacji, Audiobook | Jerzy Stelmach

  Zająłem się manipulacją zarówno dlatego, że uważam problem manipulacji za niezwykle ważny i niestety wciąż bardzo aktualny, jak i z poczucia winy, bo przecież nie tylko byłem manipulowany, lecz również sam manipulowałem. Piszę o manipulacji także z konieczności postawienia pewnej kropki nad „i”, bo […] o pozytywnych sposobach perswazji sporo już napisałem.

  Promocja
  okładka Superwizja Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia, Książka | Mańkowska Beata
  Promocja
  okładka Superwizja Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia, Książka | Mańkowska Beata

  Superwizja własnej pracy zawodowej stanowi formę profesjonalnego wsparcia i rozwoju w miejscu pracy poprzez systematyczny proces konsultacyjny. Ma na celu pomóc pracownikom poznać źródła osobistych trudności oraz znaleźć optymalne rozwiązania dla problemów rodzących się i rozwijających w środowisku pracy. Takie działania mogą zapobiec wypaleniu zawodowemu, które jest obecnie bardzo powszechnym zjawiskiem i zagraża potencjalnie każdej osobie aktywnej zawodowo. Z książki można ...