Wydawnictwo WAM Psychologia, Społeczeństwo, Polityka

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Psychoanaliza i religia w XXI wieku Współzawodnictwo czy współpraca?, Książka | David M. Black
  Promocja
  okładka Psychoanaliza i religia w XXI wieku Współzawodnictwo czy współpraca?, Książka | David M. Black

  David M. Black, przygotowując Psychoanalizę i religię w XXI wieku, zaprosił do współpracy wybitnych przedstawicieli różnych szkół i nurtów psychoanalizy zajmujących się problematyką religii i duchowości. Wnieśli oni do książki świeżą perspektywę teoretyczno-badawczą w psychoanalitycznym spojrzeniu na kwestię wiary i duchowości, odpowiadając na kilka ważnych w tym kontekście pytań: - W jaki sposób religijne narracje przenoszą bądź zniekształcają psychologiczną prawdę? - W jak...

  Promocja
  okładka ABC psychologii komunikacji, Książka | Sujak Elżbieta
  Promocja
  okładka ABC psychologii komunikacji, Książka | Sujak Elżbieta

  Zadbaj o dobre relacje w codziennym życiu Pragniemy, by nasze znajomości były wartościowe – zarówno w pracy, jak i prywatnie. Zależy nam na kontaktach pełnych przyjaźni i zaufania. A jednak bardzo często mierzymy się z sytuacjami takimi jak brak akceptacji, umiejętnego słuchania czy okazywania uczuć. Dajemy sobą manipulować i zderzamy się z rozmaitymi blokadami, które przeszkadzają nam w podejmowaniu naturalnej oraz satysfakcjonującej komunikacji. Jak umiejętnie nawiązywać re...

  Promocja
  okładka Seksualność w relacjach społecznych, Książka | Andrzej Zwoliński
  Promocja
  okładka Seksualność w relacjach społecznych, Książka | Andrzej Zwoliński

  Dynamiczny rozwój cywilizacji przyniósł ze sobą także pewne zagubienie prawdy o człowieku, co jest współcześnie przejawem kryzysu jego tożsamości. Refleksja nad ciałem człowieka została sprowadzona do twierdzeń nauk przyrodniczych. Sfera duchowa często pozostaje jedynie na marginesie codziennej troski ludzi. Zjawiska zagubienia własnej płci, tzw. "miłość wirtualna", aseksualność jako nowa "orientacja", świadoma ucieczka w samotność, urzeczowienie spotkania seksualnego, bezwst...

  Promocja
  okładka Suwerenność Wybrane aspekty, Książka |
  Promocja
  okładka Suwerenność Wybrane aspekty, Książka |

  Problem suwerenności jest historycznie i teoretycznie centralnym problemem teorii państwa, teorii ustroju, teorii konstytucji, a szerzej centralnym problemem myśli polityczno-prawnej. Można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że pisząc historię pojmowania suwerenności, historię debat jej dotyczących, można napisać historię państwa, nowożytnego ładu politycznego od wieku XVI do dziś (…). Prezentowana praca zbiorowa jest ewenementem w polskiej literaturze przedmiotu, ewenementem...

  Promocja
  okładka Wprowadzenie do psychologii, Książka | Francoise Parot, Marc Richelle
  Promocja
  okładka Wprowadzenie do psychologii, Książka | Francoise Parot, Marc Richelle

  WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII Autor: Françoise Parot Marc Richelle klasyfikacja: naukowe kategoria: Psychologia, Część pierwsza "Historia", autorstwa Françoise Parot, zawiera 7 rozdziałów, których treść odwołuje się do szerokiego kontekstu, który tworzy filozofia, ruchy religijne, zjawiska społeczne, literatura, przemiany polityczne, ustrojowe i mentalne. Identyfikacja i określenie pochodzenia ważnych kwestii psychologicznych dokonuje się głównie poprzez odwołania do ont...

  Promocja
  okładka Starość Jak ją widzi psychologia, Książka |
  Promocja
  okładka Starość Jak ją widzi psychologia, Książka |

  To zbiorowe opracowanie daje przegląd podejmowanych zagadnień oraz ujawnia zróżnicowanie metodologiczne (wywiady, ankiety, skale, testy, listy) w badaniach nad okresem późnej dorosłości. Na przełomie XX i XXI wieku ukazało się wiele opracowań dotyczących wieku senioralnego, zwykle prezentujących głosy specjalistów z różnych dziedzin, a mianowicie z medycyny, socjologii, pedagogiki, filozofii. Niniejsza monografia jest pierwszym całościowym, a zarazem analitycznym ujęciem prob...

  Promocja
  okładka Pole decyzyjne ustawodawcy, Książka | Pękala Mateusz
  Promocja
  okładka Pole decyzyjne ustawodawcy, Książka | Pękala Mateusz

  Recenzowana praca jest ambitnym, ciekawym, a w wielu wątkach nowatorskim opracowaniem zagadnienia tworzenia prawa, w szczególności jego stanowienia rozumianego jako proces decyzyjny. Publikacja stanowi nowy głos w dyskusji nad zagadnieniem konstrukcji modelu tworzenia prawa, głos oryginalny i ważny. (...) Jej doniosłość polega w moim przekonaniu na konsekwentnym, przejrzystym opisie procesu tworzenia prawa wraz z niezbędnymi ustaleniami pojęciowymi oraz zbudowaniu na tej pods...

  Promocja
  okładka Psychologiczne konteksty internetu, Książka |
  Promocja
  okładka Psychologiczne konteksty internetu, Książka |

  Przedstawiając czytelnikom różne konteksty badań i analiz psychologicznych internetu chcemy pokazać, że jest to zjawisko niejednorodne, a w związku z tym nie ma prostych i jednoznacznych odpowiedzi na pytanie o wpływ internetu na człowieka. Z psychologicznego punktu widzenia wpływ ten zależy bowiem od tego kto, w jakim celu i w jaki sposób z niego korzysta. Autorzy tekstów empirycznych zawartych w tej monografii podkreślają, że konsekwencji korzystania z internetu nie da się ...

  Promocja
  okładka Poznać siebie i dbać o rozwój w drodze do sukcesu, Książka | Joanna Małgorzata Łukasik
  Promocja
  okładka Poznać siebie i dbać o rozwój w drodze do sukcesu, Książka | Joanna Małgorzata Łukasik

  Niniejsza książka, pomyślana jako zbiór metod oraz ćwiczeń dla nauczycieli w celu ułatwienia im pracy nad sobą (poznanie siebie i planowanie rozwoju), może się stać inspiracją do odkrywania siebie, uświadamiania sobie własnych zachowań, działań, decyzji, poszukiwania ich przyczyn, odkrywania mocnych i słabych stron, obszarów wymagających pracy nad sobą oraz motywowania siebie do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Propozycje zawarte w książce są skonstruowane w ten sposób,...

  Promocja
  okładka Kościół i nauka wobec ekologicznych wyzwań, Książka | Jacek Poznański, Stanisław Jaromi
  Promocja
  okładka Kościół i nauka wobec ekologicznych wyzwań, Książka | Jacek Poznański, Stanisław Jaromi

  W encyklice Laudato si’ papież Franciszek dokonuje cennej i długo oczekiwanej aktualizacji społecznej nauki Kościoła. W kontekście kryzysu ekologicznego proponuje m.in. przewartościowanie roli ekonomii, gospodarki i polityki w taki sposób, aby wyraźnie były nakierowane na służbę ludziom, współpracę narodów na rzecz pokoju i sprawiedliwego podziału dóbr, bardziej zdecydowaną troskę o stworzenie oraz obronę Matki Ziemi. Papież wskazuje także, że ochrony stworzenia i dbałości o ...

  Promocja
  okładka Ponowoczesne przestrzenie oddziaływań wychowawczo-formacyjnych kościoła i "ziemie niczyje", Książka | Praca Zbiorowa
  Promocja
  okładka Ponowoczesne przestrzenie oddziaływań wychowawczo-formacyjnych kościoła i "ziemie niczyje", Książka | Praca Zbiorowa

  Pomiędzy dwoma biegunami: "zaniku religii" i "powrotu sacrum", rozciąga się bogate spektrum zróżnicowanych postaw wobec religii i Kościoła, aż po zindywidualizowane formy życia religijnego według własnych potrzeb i zainteresowań. Religia utraciła swój status "oczywistości kulturowej", w nowoczesnych i ponowoczesnych społeczeństwach musi konkurować na rynku różnych ofert światopoglądowych. Janusz Mariański, Sekularyzacja albo desekularyzacja... W budowaniu tożsamości niezbęd...

  Promocja
  okładka Czechy Kościół i państwo, Książka | Kaczmarek Hieronim
  Promocja
  okładka Czechy Kościół i państwo, Książka | Kaczmarek Hieronim

  KSIĄŻKA PRZEDSTAWIA RELACJE MIĘDZY KOŚCIOŁEM A PAŃSTWEM W REPUBLICE CZESKIEJ OD XVII WIEKU DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYDARZEŃ POLITYCZNYCH PO 1989 ROKU. O zasadniczej odmienności tych relacji w porównaniu z Polską świadczy brak ratyfikacji konkordatu przez Republikę Czeską oraz długi proces legislacyjny związany z uchwaleniem ustawy o zwrocie majątku kościelnego. Książka opisuje również procesy sekularyzacyjne zachodzące w czeskim społeczeństwie....

  Promocja
  okładka W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczpospolitej Główne nurty myśli politycznej Sejmu Czteroletniego, Książka | Rafał Lis
  Promocja
  okładka W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczpospolitej Główne nurty myśli politycznej Sejmu Czteroletniego, Książka | Rafał Lis

  Nowe spojrzenie na ostatnie wielkie świadectwa myśli politycznej dawnej Rzeczypospolitej Myśl polityczna Sejmu Czteroletniego przedstawia imponujący dorobek intelektualny. Świadczy on dobitnie o dokonującym się w polskiej kulturze przewrocie umysłowym, wyrażającym także pragnienie budowy nowej, lepiej urządzonej, bardziej zgodnej z ideałami epoki rzeczypospolitej. Dystansując się od wielu ustaleń polskiej historiografii, krytycznej zwłaszcza wobec tzw. szlacheckiego republi...

  Promocja
  okładka Świat moralnych lęków, Książka | Wacław Królikowski SJ
  Promocja
  okładka Świat moralnych lęków, Książka | Wacław Królikowski SJ

  Promocja
  okładka Sztuka modlitwy. Życie duchowe w praktyce, Książka | Józef Augustyn SJ
  Promocja
  okładka Sztuka modlitwy. Życie duchowe w praktyce, Książka | Józef Augustyn SJ

  Promocja
  okładka Krok za krokiem. Z alkoholizmem można wygrać, Książka | Meszuge
  Promocja
  okładka Krok za krokiem. Z alkoholizmem można wygrać, Książka | Meszuge

  Alkoholizm jest chorobą chroniczną, postępującą, trwałą oraz potencjalnie śmiertelną. Świadomość, że jest rozwiązanie, wielu alkoholikom może uratować życie. Anonimowi Alkoholicy znaleźli skuteczne rozwiązanie problemu alkoholizmu, którym jest Program Dwunastu Kroków Wspólnoty AA, Program zmiany jakości życia, która następuje dzięki duchowemu doświadczeniu i z pomocą Siły, która jest większa niż nasza własna; Siłę przez wierzących nazywaną Bogiem. "Krok za Krokiem" to zbiór...

  Promocja
  okładka Inteligencja emocjonalna a kompetencje społeczne osób o psychopatycznej strukturze osobowości., Książka | Nowakowski Krzysztof
  Promocja
  okładka Inteligencja emocjonalna a kompetencje społeczne osób o psychopatycznej strukturze osobowości., Książka | Nowakowski Krzysztof

  Promocja
  okładka Profilaktyka społeczna Kontekst teoretyczny i dobre praktyki, Książka | Karolina Kmiecik-Jusięga, Ed Laurman-Jarząbek
  Promocja
  okładka Profilaktyka społeczna Kontekst teoretyczny i dobre praktyki, Książka | Karolina Kmiecik-Jusięga, Ed Laurman-Jarząbek

  Przedłożony materiał uważam za niezwykle cenny, bowiem w ostatnich latach niewiele się pojawiło publikacji uwzględniających perspektywę badawczą profilaktyki społecznej. Zakres problemów jest tak szeroki, że zawarte zagadnienia nie powielają się, a w tym przypadku uzupełniają i poszerzają dotychczasowe obszary. Eksponowane problemy oraz wynikające z nich zadania i czynności profilaktyczne znajdują swoje miejsce w mikrosystemie społecznym i określonych procedurach profilaktycz...

  Promocja
  okładka Polityka 2.0, Książka | Mirosław Lakomy, Leszek Porębski, Nata Szybut
  Promocja
  okładka Polityka 2.0, Książka | Mirosław Lakomy, Leszek Porębski, Nata Szybut

  Rywalizacja podmiotów politycznych o władzę toczy się dzisiaj na kilku płaszczyznach równolegle. W tym kontekście, w porównaniu z innymi mediami, rola odgrywana przez Internet rośnie w ostatnich latach lawinowo. Globalna sieć stała się narzędziem walki o elektorat, ale także ważnym instrumentem rywalizacji propagandowej, programowej i aksjologicznej. Polityka przeniknęła do cyberprzestrzeni, a cyberprzestrzeń zaczyna pełnić funkcję coraz istotniejszej areny dla procesów polit...

  Promocja
  okładka Problemy demokracji. Dyskurs politologiczny, Książka | Praca Zbiorowa
  Promocja
  okładka Problemy demokracji. Dyskurs politologiczny, Książka | Praca Zbiorowa

  Rok 2014 uznać można za jubileuszowy przynajmniej z trzech ważkich powodów. Po pierwsze ze względu na setną rocznicą wybuchu I wojny światowej, w wyniku której na mapie tego regionu pojawiły się nowe państwa narodowe. Po drugie, jest to dwudziesta piąta rocznica początku transformacji ustrojowej w Polsce, dzięki której doświadczyliśmy pokojowej ewolucji od systemu totalitarnego do demokratycznego, i w końcu po trzecie, rok 2014 stanowi dziesiątą rocznicę wejścia Polski do Uni...

  Promocja
  okładka Psychologia modlitwy. Spojrzenie naukowe, Książka | Bernard Spilka, L Kevin Ladd
  Promocja
  okładka Psychologia modlitwy. Spojrzenie naukowe, Książka | Bernard Spilka, L Kevin Ladd

  Promocja
  okładka Psychologia i katolicyzm, Książka | Robert Kugelmann
  Promocja
  okładka Psychologia i katolicyzm, Książka | Robert Kugelmann

  Promocja
  okładka Osobowościowe uwarunkowania przeżycia religijnego młodzieży studiującej, Książka | Głaz Stanisław
  Promocja
  okładka Osobowościowe uwarunkowania przeżycia religijnego młodzieży studiującej, Książka | Głaz Stanisław

  Promocja
  okładka ABC psychologii komunikacji, Książka | Sujak Elżbieta
  Promocja
  okładka ABC psychologii komunikacji, Książka | Sujak Elżbieta

  Książka zwięźle prezentuje podstawy i założenia psychologii komunikacji. Chociaż Autorka zdaje się zakładać, iż najbardziej praktyczna jest dobra teoria, na teorii jednak nie poprzestaje, dotyka bowiem praktycznego wymiaru komunikacji, tzn. potrzeby codziennego kształtowania i pielęgnowania kontaktów międzyludzkich, by na trwale stały się one autentyczne i owocne. Co jednak ważniejsze, czyni to w sposób bardzo przystępny, odwołując się do konkretnych zadań życiowych i aspektó...

Co znajdziesz w kategorii: Psychologia, Społeczeństwo, Polityka

Kategoria „Psychologia / Społeczeństwo / Polityka” zawiera przede wszystkim pozycje, w których autorzy badają zachowania człowieka i mechanizmy, które pozwalają na zrozumienie tych zachowań, a także przedstawiają zmiany zachodzące w świadomości społecznej. W księgarni internetowej Woblink.com odnaleźć możemy pozycje będące poradnikami w zakresie psychologii, takie jak dwa najpopularniejsze skandynawskie poradniki ostatnich lat napisane przez Thomasa Eriksona: „Otoczeni przez idiotów” oraz „Otoczeni przez psychopatów”. Pierwszy z nich uczy identyfikować cztery różne typy osobowości i na tej podstawie lepiej rozumieć i współpracować z ludźmi, drugi pokazuje, jak radzić sobie z psychopatami, których jest wśród nas więcej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Wśród oferowanych przez serwis Woblink.com pozycji znajduje się wiele książek przeznaczonych dla rodziców, pomagających w wychowaniu i komunikacji z dziećmi, np. „Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być” Elaine Mazlish i Adele Faber czy „Ty, Twoje dziecko i szkoła” Kena Robinsona. Coś dla siebie znajdą tu też czytelnicy szukający kontrowersji, lubiący tematy uznane przez społeczeństwo za tabu. Zainteresować ich może „Żałując macierzyństwa” Orny Donath, czyli dzieło będące efektem długoletnich badań i rozmów z kobietami, które wolałyby nigdy nie urodzić dzieci, czy też monografia „Współczesne spojrzenie na seksualność człowieka” starająca się we wszechstronny sposób przedstawić temat seksualności, od normy do patologii. W kategorii „Psychologia / Społeczeństwo / Polityka” odnaleźć też możemy książki na takie tematy jak rozważania na temat wszechobecności i różnorodności kłamstw i oszustw w relacjach międzyludzkich („Homo falsus” Jana Borkowskiego) czy opis sposobów przeżywania przez zwierzęta żalu po stracie swoich towarzyszy, partnerów i przyjaciół („Jak zwierzęta przeżywają żałobę?” Barbary King).