Daria Danecka

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Nowość
  okładka Ustawa o odpadach. Komentarz (pdf), Ebook | Daria Danecka, Wojciech Radecki

  W komentarzu zostały omówione obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej, w tym m.in.:– problematyka klasyfikacji odpadów i ich magazynowania,– tryb zwyczajny i nadzwyczajny usuwania odpadów,– kwestie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów oraz zabezpieczenia roszczeń,– tematyka opłat oraz administracyjnych kar pieniężnych uregulowanych w praw...

  okładka Odpowiedzialność za szkody łowieckie (pdf), Ebook | Daria Danecka, Wojciech Radecki

  W książce przedstawiono procedury postępowania w sprawach odpowiedzialności za szkody łowieckie, czyli powodowane wykonywaniem polowania oraz wyrządzane przez określone gatunki zwierząt łownych. Autorzy szczególną uwagę zwracają na to, kiedy otwiera się droga sądowa dochodzenia roszczeń w tych sprawach oraz jak oszacować takie szkody.Celem opracowania jest odpowiedź na następujące pytania: kto powinien odpowiadać za szkody łowieckie, na jakiej podstawie prawnej, w jakim zakre...

  okładka Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Komentarz (pdf), Ebook | Daria Danecka, Wojciech Radecki

  Książka stanowi kolejne, zaktualizowane wydanie komentarza do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prezentujące najnowsze zmiany prawa. Treść publikacji została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich zawiera wprowadzenie, w którym przedstawiono rozwój przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w Polsce – z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji wprowadzonych od poprzedniego wydania – oraz wskazano miejsce analizowanej ustawy w systemie prawnym. W drugiej części...

  okładka Ustawa o lasach. Komentarz (pdf), Ebook | Daria Danecka, Wojciech Radecki

  W komentarzu szczegółowo, ale zarazem bardzo praktycznie, omówiono przepisy ustawy o lasach, na możliwie szerokim tle prawnym, zwłaszcza zwracając uwagę na ustawę o ochronie przyrody i ustawę – Prawo ochrony środowiska. Autorzy, uwzględniając orzecznictwo sądów, dorobek piśmiennictwa i swoje doświadczenia, wyczerpująco objaśniają przepisy ustawy, ze wskazaniem różnej ich wykładni, jeżeli przepis jest niejasny i dopuszcza rozmaite interpretacje. Publikacja, oprócz komenta...