Grzegorz Krzywiec

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Analizować nienawiść, Ebook | Paweł Kuciński, Grzegorz Krzywiec
  okładka Analizować nienawiść, Ebook | Paweł Kuciński, Grzegorz Krzywiec

  Tom wzbogaca w sposób znaczący polskie studia nad dyskursem antysemickim, a zebrane w nim szkice przynoszą próbę wielostronnego opisu zjawiska. Odznaczając się nowoczesnym warsztatem badawczym i szerokimi kontekstami interpretacyjnymi, ma on szansę trafić do kilku kręgów czytelników:literaturoznawców i kulturoznawców, historyków oraz odbiorców zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką żydowską.Eugenia Prokop-Janiec

  okładka Polska bez Żydów Studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku, Książka | Grzegorz Krzywiec
  okładka Polska bez Żydów Studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku, Książka | Grzegorz Krzywiec

  „To próba wskazania i zarazem interpretacji, a czasem też reinterpretacji tego, jak pewne idee, wyobrażenia i fantazmaty kulturowe, a także określone subkultury przesuwały się z marginesów w samo centrum życia publicznego, by potem tworzyć zręby i ramy pojęciowe dla całej wspólnoty, nadając kształt jej kulturze masowej”. (ze Wstępu) „Książka jest nowatorska na gruncie polskim”. (Prof. Szymon Rudnicki, z recenzji wydawniczej) „[Praca] stanowi istotny wkład nie tylko w rozumi...

  okładka Szowinizm po polsku Przypadek Romana Dmowskiego 1886-1905, Książka | Grzegorz Krzywiec
  okładka Szowinizm po polsku Przypadek Romana Dmowskiego 1886-1905, Książka | Grzegorz Krzywiec

  Praca prezentuje kształtowanie się projektu światopoglądowego Narodowej Demokracji i, przede wszystkim, jej czołowego ideologa Romana Dmowskiego na tle przełomu wieków. Autor przedstawia sylwetkę postaci, konfrontując ją z głównymi nurtami myśli polskiej i europejskiej tego czasu. Główny akcent w monografii został położony na obecność, rolę i funkcję nowoczesnego antysemityzmu w ideologii nacjonalistycznej. Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk...