Grzegorz Kucharczyk

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła, Ebook | Grzegorz Kucharczyk
  okładka Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła, Ebook | Grzegorz Kucharczyk

  Czy nazizm, komunizm i faszyzm są przyrodnim rodzeństwem liberalizmu? Czy korzenie XX-wiecznych obozów zagłady można wyprowadzać z francuskiej rewolucyjnej Wandei? Kto upomni się o ofiary rewolucji i religijnych prześladowań, wyciągnie na światło dzienne pudrowaną prawdę o ich katach i zbrodniczych ideologiach? Panorama historii nieznanej i skazanej na niepamięć politycznej poprawności: prześladowania Kościoła w Europie: od reformacji, poprzez rewolucję francusk...

  Promocja
  okładka Chrystofobia 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła, Książka | Grzegorz Kucharczyk
  Promocja
  okładka Chrystofobia 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła, Książka | Grzegorz Kucharczyk

  Czy nazizm, komunizm i faszyzm są przyrodnim rodzeństwem liberalizmu? Czy korzenie XX-wiecznych obozów zagłady można wyprowadzać z francuskiej rewolucyjnej Wandei? Kto upomni się o ofiary rewolucji i religijnych prześladowań, wyciągnie na światło dzienne pudrowaną prawdę o ich katach i zbrodniczych ideologiach? Panorama historii nieznanej i skazanej na niepamięć politycznej poprawności: prześladowania Kościoła w Europie: od reformacji, poprzez rewolucję francuską i XIX–wiec...

  Promocja
  okładka Przez tysiąclecia i wieki 3 Historia Podręcznik gimnazjum, Książka | Grzegorz Kucharczyk, Paweł Milcarek, Ma Robak
  Promocja
  okładka Przez tysiąclecia i wieki 3 Historia Podręcznik gimnazjum, Książka | Grzegorz Kucharczyk, Paweł Milcarek, Ma Robak

  Cykl do historii dla gimnazjum przygotowany do nowej podstawy programowej.
  Podręczniki i zeszyty ćwiczeń:
  - w przystępny sposób, w układzie chronologicznym ukazują dzieje Polski
  - uczą analizy różnorodnych źródeł historycznych
  - ułatwiają powtarzanie i utrwalanie wiadomości dzięki rozmaitym ćwiczeniom oraz podsumowaniom
  - pomagają skutecznie przygotować się do egzaminu na zakończenie gimnazjum.

  Promocja
  okładka Christianitas między Niemcami i Rosją, Książka | Grzegorz Kucharczyk
  Promocja
  okładka Christianitas między Niemcami i Rosją, Książka | Grzegorz Kucharczyk

  Zbiór tekstów znakomitego historyka jest kontynuacją, ale i dopełnieniem poprzedniego zbioru zatytułowanego: Christianitas. Od rozwkitu do kryzysu. W tym wyborze rzecz dotyczy tego samego zagadnienia, ale w odniesieniu do Polski. Tysiąc pięćdziesiąta rocznica chrztu Polski w naturalny sposób skłania do refleksji nad znaczeniem tego wydarzenia dla dziejów narodu i państwa polskiego, ale również znaczenia pamięci o tym wydarzeniu i szerszej oceny stanu civitas christiana w nasz...

  Promocja
  okładka Hohenzollernowie, Książka | Grzegorz Kucharczyk
  Promocja
  okładka Hohenzollernowie, Książka | Grzegorz Kucharczyk

  Hohenzollernowie to niemiecka dynastia, która w krótkim czasie zrobiła niezwykłą karierę i jako ród władców Prus a potem zjednoczonych Niemiec w sposób niezwykle istotny zapisała się w historii Europy. Opowieść o tym rodzie rozpoczyna się od Wielkiego Elektora, który królem wprawdzie nie był, ale bez jego osiągnięć trudno sobie wyobrazić rozkwit tej dynastii, poprzez kolejne postaci władców XVIII i XIX wieku z Fryderykiem Wielkim na czele, a kończąc na ich współczesnych poto...

  Promocja
  okładka Kryzys i destrukcja Szkice o protestanckiej reformacji, Książka | Grzegorz Kucharczyk
  Promocja
  okładka Kryzys i destrukcja Szkice o protestanckiej reformacji, Książka | Grzegorz Kucharczyk

  Pan Profesor Grzegorz Kucharczyk z fachowością, sumiennością i jasnością intelektualną historyka przedkłada czytelnikowi gruntowną i opartą na najnowszych badaniach naukowych analizę reformacji Marcina Lutra i jego zwolenników. Pozwala upewnić się, względnie wyrobić sobie zdanie nie tylko o teologiczno-religijnym i eklezjalnym dramacie reformacji, lecz także o istotnie negatywnych kulturowych, tzn. naukowych, prawno-moralnych, politycznych czy historycznych skutkach protestan...

  Promocja
  okładka Christianitas od rozkwitu do kryzysu, Książka | Grzegorz Kucharczyk
  Promocja
  okładka Christianitas od rozkwitu do kryzysu, Książka | Grzegorz Kucharczyk

  Promocja
  okładka Hohenzollernowie, Ebook | Grzegorz Kucharczyk
  Promocja
  okładka Hohenzollernowie, Ebook | Grzegorz Kucharczyk

  Hohenzollernowie to niemiecka dynastia, która w krótkim czasie zrobiła niezwykłą karierę i jako ród władców Prus, a potem zjednoczonych Niemiec, w sposób niezwykle istotny zapisała się w historii Europy. Opowieść o nich rozpoczyna się od Wielkiego Elektora, który królem wprawdzie nie był, ale bez jego osiągnięć trudno sobie wyobrazić rozkwit tej dynastii, poprzez kolejne postaci władców XVIII i XIX wieku z Fryderykiem Wielkim na czele, a kończąc na ich współczesnych potomkac...

  Promocja
  okładka Wersal 1919 Nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy, Książka | Grzegorz Kucharczyk
  Promocja
  okładka Wersal 1919 Nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy, Książka | Grzegorz Kucharczyk

  Wielka Wojna, jak do 1939 r. nazywano pierwszą wojnę światowa, była konfliktem, który pod względem zasięgu geograficznego, wysiłku militarnego oraz oddziaływania na społeczeństwa i gospodarkę zaangażowanych w nią państw, a przede wszystkim wielomilionową liczbę ofiar przekroczył wszelkie ówczesne wyobrażenia. Oczekiwano zatem, że toczący się w Paryżu od stycznia do czerwca 1919 r. proces pokojowy przyniesie rozstrzygnięcia, które na trwale położą kres dalszym wojnom. Prezen...

  Promocja
  okładka Prusy w Rzeszy Niemieckiej (1871-1947) Historia Prus Narodziny mocarstwowość obumieranie tom 4, Książka | Grzegorz Kucharczyk
  Promocja
  okładka Prusy w Rzeszy Niemieckiej (1871-1947) Historia Prus Narodziny mocarstwowość obumieranie tom 4, Książka | Grzegorz Kucharczyk

  SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Grzegorz Kucharczyk) / 11 CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ I LITERATURY (Grzegorz Kucharczyk) / 15 CZĘŚĆ I PRUSY W RZESZY NIEMIECKIEJ DO KOŃCA I WOJNY ŚWIATOWEJ ROZDZIAŁ I POZYCJA USTROJOWA PRUS W RZESZY NIEMIECKIEJ (1871-1918) (Grzegorz Kucharczyk) / 27 1. Prusy jako państwo hegemonialne w Rzeszy Niemieckiej / 27 2. Prusy a Rzesza (do 1918 r.) / 36 3. Przemiany ustrojowe i administracyjne Prus po 1871 r. / 49 4. Armia pruska po 1871 r. / 64 ROZDZI...

  Promocja
  okładka Russell Kirk 1918-1994 Myśl polityczna amerykańskiego konserwatysty, Książka | Grzegorz Kucharczyk
  Promocja
  okładka Russell Kirk 1918-1994 Myśl polityczna amerykańskiego konserwatysty, Książka | Grzegorz Kucharczyk

  Russell Kirk (1918-1994) - Myśl polityczna amerykańskiego konserwatysty Pierwsza w Polsce monografia poświęcona jednemu z najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych przedstawicieli amerykańskiej myśli konserwatywnej. Grzegorz Kucharczyk (ur. 1969) – dr hab., prof. IH PAN, kierownik Pracowni Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich IH PAN, członek Rady Naukowej Instytutu Historii PAN; wykłada historię polskiej myśli politycznej, historię propagandy oraz dzieje Polsk...

  Promocja
  okładka Mity i fakty Zeszyty historii Kościoła 1-2, Książka | Grzegorz Kucharczyk
  Promocja
  okładka Mity i fakty Zeszyty historii Kościoła 1-2, Książka | Grzegorz Kucharczyk

  Czy średniowiecze było zacofane? Dlaczego organizowano krucjaty? Jak działały sądy inkwizycyjne? Czy katolicy palili na stosach czarownice i prześladowali żydów? Czy relacje o barbarzyńskim okrucieństwie Hiszpanów w trakcie podbijania przez nich Nowego Świata są wiarygodne? Jak wyglądała tolerancja religijna w Imperium Brytyjskim w XVI-XVIII w. Z czego wynikało ubóstwo Irlandczyków? Odpowiedzi na te pytania udziela dr Grzegorz Kucharczyk w pierwszym tomie serii „Zeszytów His...

  Promocja
  okładka Mity i fakty Zeszyty historii Kościoła Zeszyt 3 Od Woltera do objawień w Fatimie, Książka | Grzegorz Kucharczyk
  Promocja
  okładka Mity i fakty Zeszyty historii Kościoła Zeszyt 3 Od Woltera do objawień w Fatimie, Książka | Grzegorz Kucharczyk

  Niniejszy tom jest kontynuacją cyklu rozpoczętego w 2012 roku publikacją pierwszej części Mitów i faktów dotyczących dziejów Kościoła katolickiego, rozumianego nie jako hierarchia duchowna (księża, biskupi i papieże), ale przede wszystkim jako wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa. Obecnie chcielibyśmy zainteresować Czytelników ciągiem zjawisk/procesów historycznych oraz kulturowych, których początkiem była epoka oświecenia w XVIII wieku, a zakończeniem – cały łańcuch „wojen...

  Promocja
  okładka Chrześcijańsko-narodowi Szkice z historii idei, Książka | Grzegorz Kucharczyk
  Promocja
  okładka Chrześcijańsko-narodowi Szkice z historii idei, Książka | Grzegorz Kucharczyk