Henryk Domański

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Społeczeństwa europejskie Stratyfikacja i systemy wartości, Książka | Henryk Domański
  Promocja
  okładka Społeczeństwa europejskie Stratyfikacja i systemy wartości, Książka | Henryk Domański

  Społeczeństwa, podobnie jak ludzie, mają tendencję do podkreślania własnej wyjątkowości. Przykładem może być przekonanie o religijności Polaków. Celem tej książki jest uchwycenie różnych prawidłowości ujawniających się na poziomie porównań między krajami. Im więcej jest porównywanych krajów, tym łatwiej uniknąć błędu przeceniania wyjątkowej sytuacji jakiegoś jednego. Podstawowym materiałem empirycznym, do którego odwołuję się Autor, są dane z dużych badań międzynarodowych, p...

  Promocja
  okładka Sprawiedliwe nierówności zarobków w odczuciu społecznym, Książka | Henryk Domański
  Promocja
  okładka Sprawiedliwe nierówności zarobków w odczuciu społecznym, Książka | Henryk Domański

  Naruszanie norm sprawiedliwości zazwyczaj napotyka sprzeciw, który może przerodzić się w napięcia społeczne. Przedstawione w tej książce wyniki analiz dotyczą preferowanych przez ludzi norm sprawiedliwej dystrybucji zarobków. Normy te wywierają pewien wpływ na postawy jednostek. Przykładowo, im bardziej nierówności zarobków odbiegają – zdaniem ludzi – od norm sprawiedliwości społecznej, tym bardziej skłonni jesteśmy negatywnie oceniać funkcjonowanie demokracji i rządu. Jedno ...

  Promocja
  okładka Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną, Książka | Henryk Domański, Zbigniew Karpiński, Artur i inni Pokropek
  Promocja
  okładka Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną, Książka | Henryk Domański, Zbigniew Karpiński, Artur i inni Pokropek

  Struktura społeczna to układ relacji między kategoriami społecznymi, instytucjami i ludźmi, przy czym dominującym aspektem tego układu jest jego wymiar hierarchiczny, który można określić mianem stratyfikacji społecznej. W książce tej przedstawiamy: • standardowe wskaźniki pozycji społecznej i przynależności klasowej, możliwości ich wykorzystania i problemy, które badacz powinien brać pod uwagę, dokonując wyboru między wskaźnikami; • sposoby mierzenia nierówności, które są...

  Promocja
  okładka Podziały terytorialne globalizacja a nierówności społeczne, Książka | Henryk Domański, Artur Pokropek
  Promocja
  okładka Podziały terytorialne globalizacja a nierówności społeczne, Książka | Henryk Domański, Artur Pokropek

  Celem książki jest prezentacja modeli wielopoziomowych i możliwości ich wykorzystania do analizy stratyfikacji społecznej. Analiza wielopoziomowa stosowana jest w odniesieniu do zjawisk funkcjonujących na różnych poziomach rzeczywistości - gdy rozpatrywane są łącznie cechy ludzi, szkół, placówek zdrowotnych, zakładów pracy, różnych jednostek terytorialnych i krajów. Gdy jest to element rzeczywistości, któremu trudno zaprzeczyć, modele wielopoziomowe stały się standardowym sc...

  Promocja
  okładka Czy są w Polsce klasy społeczne?, Książka | Henryk Domański
  Promocja
  okładka Czy są w Polsce klasy społeczne?, Książka | Henryk Domański

  Czy istnieją w Polsce podziały klasowe? A jeśli istnieją, to w jakiej postaci? Czy są ważnym aspektem rzeczywistości? Jak wpływają na politykę, gospodarkę i stosunki społeczne? Książka opiera się na analizie danych z ogólnokrajowych badań prowadzonych w latach 1988–2012. Autor pokazuje, że klasy społeczne są realnymi bytami, choć funkcjonują na ogół w „słabej postaci”: jako zbiorowości jednostek podobnych do siebie pod względem posiadania, stylu życia i innych cech położeni...

  Promocja
  okładka Wzory jedzenia a struktura społeczna, Książka | Henryk Domański, Zbigniew Karpiński, Dariusz Przybysz, Justyna Straczuk
  Promocja
  okładka Wzory jedzenia a struktura społeczna, Książka | Henryk Domański, Zbigniew Karpiński, Dariusz Przybysz, Justyna Straczuk

  Głównym celem tej książki jest analiza zwyczajów żywieniowych w Polsce. Interesujemy się tym, co, gdzie, kiedy, z kim i w jakich warunkach ludzie jedzą, z jakim nastawieniem spożywają codzienne posiłki. Czy nawyki żywieniowe odzwierciedlają istotne różnice i nierówności społeczne? Czy robotnicy i urzędnicy jadają to samo? Kto częściej chodzi do restauracji: inteligencja czy przedstawiciele biznesu? Czy obiad jada się w domu, czy w pracy? Podstawą naszych ustaleń są dane z ogó...

  Promocja
  okładka Stratyfikacja społeczna a zachowania polityczne Kraje europejskie w latach 2002-2012, Książka | Henryk Domański, Artur Pokropek, Tomasz Żółtak
  Promocja
  okładka Stratyfikacja społeczna a zachowania polityczne Kraje europejskie w latach 2002-2012, Książka | Henryk Domański, Artur Pokropek, Tomasz Żółtak

  Zależność zachowań politycznych od miejsca w hierarchii społecznej zawsze była przedmiotem analiz dotyczących demokracji i społeczeństw rynkowych. Nasuwa się pytanie, co może motywować do podjęcia tej kwestii w pierwszych latach XXI wieku? Sądzimy, że są dwa takie tematy. Pierwszym z nich było rozszerzenie Unii Europejskiej na społeczeństwa postkomunistyczne, drugim – lata kryzysu ekonomicznego zapoczątkowanego w 2008 roku na rynku kredytów hipotecznych i w sektorze bankowym....