Igor Witkowski

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Kolonia Godność niemieckie imperium w Andach, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Kolonia Godność niemieckie imperium w Andach, Książka | Igor Witkowski

  Jest to druga książka tego autora (po pozycji "Odessa i Hitler w Argentynie") opisująca nieznaną działalność diaspory niemieckiej w Ameryce Południowej po II wojnie światowej. O ile jednak ta poprzednia poświęcona była głównie Argentynie, to niniejsza opisuje kraj traktowany „po macoszemu”, choć w rzeczywistości mający nie mniejsze znaczenie – Chile. A działy się tam rzeczy naprawdę niesamowite, ale też bardziej przerażające niż w Argentynie. Tam np. rezydował człowiek uważan...

  Promocja
  okładka Cywilizacja światła, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Cywilizacja światła, Książka | Igor Witkowski

  Jest to książka poświęcona przede wszystkim pozytywnym, konstruktywnym aspektom dokonujących się na Ziemi przemian. Nie powiela ona jednak wiążących się z tym wątków zawartych we wcześniejszych książkach. Najważniejsze w niej są: informacje na temat nowej duchowości i ścisłe powiązanie tej duchowości z przewartościowaniami (będzie ona ideową podbudową zmian na innych polach), jak również obszerny opis czynników, które będą wymuszać inny rozwój człowieka - jednak innych, niż o...

  Promocja
  okładka Prawdziwe cele ludzkości, Książka | Igor Witkowski, Mirosław Grudzień
  Promocja
  okładka Prawdziwe cele ludzkości, Książka | Igor Witkowski, Mirosław Grudzień

  Książka ta przedstawia wyzwania stojące przed obecną cywilizacją - przewartościowania, jakie zostaną wymuszone przez zapaść gospodarczą i inne wydarzenia - na tle kontekstu historycznego. Jest on czymś nowym, ale przez to dającym zupełnie nowe spojrzenie na obecną transformację. Ukazuje mianowicie obecne przewartościowania jako kontynuację trwającego od tysięcy lat starcia nurtu rozwojowego (związanego ze świadomością) z nurtem cofającym ludzkość (związanym z archaizmami i po...

  Promocja
  okładka Nazistowskie poszukiwania wiedzy tajemnej i pogoń za mroczną utopią, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Nazistowskie poszukiwania wiedzy tajemnej i pogoń za mroczną utopią, Książka | Igor Witkowski

  Jest to kolejna (po książce "Wewelsburg - nazistowski okultyzm i nowa religia") odsłona ezoterycznej historii Trzeciej Rzeszy. Autor opisał poszukiwania tybetańskich manuskryptów, Graala, Arki Przymierza, Włóczni Przeznaczenia, Szambali, ale również niekonwencjonalnej technologii czy dojść do legendarnego świata podziemnego. Wszystko to było przez nazistów traktowane jako ezoteryczne klucze do władzy nad światem! Ważny jest również rozdział poświęcony Viktorowi Schaubergerowi...

  Promocja
  okładka Siedem spojrzeń na srebrną relikwię, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Siedem spojrzeń na srebrną relikwię, Książka | Igor Witkowski

  Najnowsza powieść Witkowskiego w intrygujący, niemal sensacyjny sposób przedstawia punkty zwrotne w rozwoju ziemskiej cywilizacji. Jest to ciąg zdarzeń, ukazany jako przejaw Wielkiego Planu, którego kulminacją staje się transformacja cywilizacji dokonująca się w czasach współczesnych - będąca najbardziej brzemiennym w skutki wydarzeniem w całej naszej historii. Sensacyjne tło ułatwia ukazanie ponadczasowych mechanizmów rozwoju ludzkości, będących przejawem działania inteligen...

  Promocja
  okładka Wewelsburg Nazistowski okultyzm i nowa religia, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Wewelsburg Nazistowski okultyzm i nowa religia, Książka | Igor Witkowski

  Książka poświęcona jest ezoterycznym nurtom funkcjonującym w III Rzeszy, a zwłaszcza w SS. Wiązały się one z planowaną przebudową świata i zastąpieniem chrześcijaństwa przez nową religię, obficie czerpiącą z inspiracji dawnymi wierzeniami germańskimi i okultyzmem. Ośrodkiem tych działań był tytułowy zamek Wewelsburg, docelowo mający być centrum nazistowskiego Watykanu. Opisano jednak także inne, konkurencyjne nurty niemieckie, które również próbowały stworzyć nowe religie. Ni...

  Promocja
  okładka Instrukcje przebudzenia Tom 12 Nowa Kultura, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Instrukcje przebudzenia Tom 12 Nowa Kultura, Książka | Igor Witkowski

  Książka stanowi opis przewartościowań kulturowych, jakie będą odpowiedzią na systemowy kryzys obecnej cywilizacji. Są to zarówno nieznane ludziom drogi rozwoju osobistego (np. poszerzanie percepcji poprzez integrację świadomości z podświadomością - tworzenie osobowości pełnej, nowe podejścia do kreatywności), jak i sprawdzone w historii recepty edukacyjne. Ważną częścią książki jest też ostrzeżenie poprzez pokazanie jakie niebezpieczeństwa wiążą się z budową społeczeństw nie ...

  Promocja
  okładka Instrukcje przebudzenia Tom 11 Megality - duchowość natury i religia kosmosu, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Instrukcje przebudzenia Tom 11 Megality - duchowość natury i religia kosmosu, Książka | Igor Witkowski

  Jest to pierwsza w Polsce publikacja kompleksowo opisująca religię megalityczną, stanowiąc tym samym uzupełnienie tomów 2, 8 i 10 tej serii. Informacje te stawiają kulturę megalitów w zupełnie nowym świetle. Ich uzupełnieniem są opisy najnowszych odkryć związanych z megalitami, w tym nie publikowane dotychczas wyniki pionierskich badań naukowych megalitów polskich. Dowodzą one, że kultura megalityczna najdłużej w Europie przetrwała właśnie na ziemiach polskich, stanowiąc praw...

  Promocja
  okładka Instrukcje przebudzenia Tom 10 Ukrywane korzenie chrześcijaństwa, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Instrukcje przebudzenia Tom 10 Ukrywane korzenie chrześcijaństwa, Książka | Igor Witkowski

  Książka ta ukazuje zupełnie inne korzenie chrześcijaństwa, niż powszechnie znane. Opisano m.in. przymusowe wprowadzanie tej wiary przez pierwszych cesarzy - związane nawet z ludobójstwem, nieznane patologie mentalne w rozwoju teologii (prowadzące do kuriozalnych, wzgl. ponurych następstw), nieznane źródła kultu Matki Boskiej (będącej spadkobierczynią pewnych bogiń), religię Mitry jako najważniejsze źródło zapożyczeń dla chrześcijaństwa (ale też niezwykle ciekawą drogę ewolucj...

  Promocja
  okładka Instrukcje przebudzenia Tom 2 Przekłamane przekazy chrześcijaństwa, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Instrukcje przebudzenia Tom 2 Przekłamane przekazy chrześcijaństwa, Książka | Igor Witkowski

  Książka ukazuje głównie zapożyczenia pogańskie przyswojone przez chrześcijaństwo. Dotyczą one zarówno Starego Testamentu, Nowego (nauk Chrystusa), ale też zwyczajów i liturgii. W sumie, daje to obraz religii w 90% składającej się z elementów obcych, co niewątpliwie jest faktem ludziom nieznanym. Najbardziej uderzające są przy tym przekłamania dotyczące przekazów Chrystusa, co autor wykazuje w oparciu o liczne odkrycia naukowców.

  Promocja
  okładka Antyduchowość Przestroga na czas wielkich przemian, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Antyduchowość Przestroga na czas wielkich przemian, Książka | Igor Witkowski

  Jest to powieść z obszernymi załącznikami faktograficznymi/dokumentacyjnymi ukazująca KOMPLETNIE dotychczas nieznaną kartę z historii Kościoła - kartę krwawą i nieludzką, która usuwa w cień nawet działalność świętej inkwizycji (związaną głównie z funkcjonowaniem tzw. Państwa Kościelnego). Autor nie skupił się jednak na okrucieństwie, lecz na przybliżeniu umysłowości za tym stojącej, co jednak wywołuje jeszcze większy szok, bo pokazuje rzeczywistość dzisiaj zupełnie niepojętą....

  Promocja
  okładka Instrukcje przebudzenia Tom 3 Zakodowane przesłania Starożytnych, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Instrukcje przebudzenia Tom 3 Zakodowane przesłania Starożytnych, Książka | Igor Witkowski

  Książka ukazuje głównie starożytną wiedzę zakodowaną dla przyszłych pokoleń - w postaci wymiarów budowli, odległości pomiędzy nimi, stałych matematycznych itp. Wiele miejsca poświęcono metodom obróbki i budowy, które niejednokrotnie są niemożliwe do powtórzenia nawet dzisiaj. Pod tym względem książka jest prawdziwym ewenementem, opierając się w części na własnych badaniach autora. Nie mniej ważna jest też zawarta w niej bardzo szczegółowa analiza danych zawartych w piramidach...

  Promocja
  okładka Instrukcje przebudzenia Tom 8 Nieznane korzenie religii na Ziemi, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Instrukcje przebudzenia Tom 8 Nieznane korzenie religii na Ziemi, Książka | Igor Witkowski

  Książka stanowi kontynuację tomu 2 serii. Opisano w niej nieznane źródła religii starożytnych, jednak ogromna większość poświęcona została ukrywanym korzeniom chrześcijaństwa. Ukazano nieznaną prawdę o tworzeniu kanonu tej religii w czasach cesarza Konstantyna, prezentując wiele szokujących faktów. Podobną wymowę ma rozdział dotyczący zapożyczeń pogańskich włączonych do chrześcijaństwa. Niezwykle ciekawy jest też rozdział prezentujący historie innych niż Chrystus zbawicieli, ...

  Promocja
  okładka Instrukcje przebudzenia Tom 7 Otwarcie trzeciego oka, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Instrukcje przebudzenia Tom 7 Otwarcie trzeciego oka, Książka | Igor Witkowski

  Kolejny tom serii poświęcony został nieznanym technikom rozwijania zdolności pozazmysłowych - wynikającym z badań prowadzonych przez amerykańskie i radzieckie, a następnie rosyjskie, służby specjalne. Są one zupełnie inne niż to, co ludzie znają i opierają się też na innych zasadach, niż wykorzystywanych przez tzw. jasnowidzów naturalnych. Z tych względów książka jest też nieznaną odsłoną zimnej wojny - rywalizacji mocarstw na polu parapsychicznym, co usuwa w cień filmowe "Ar...

  Promocja
  okładka Antyduchowość Przestroga na czas wielkich przemian, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Antyduchowość Przestroga na czas wielkich przemian, Książka | Igor Witkowski

  Książka ta stanowi uzupełnienie serii "Instrukcje przebudzenia", a zwłaszcza tomów poświęconych ukrywanej historii chrześcijaństwa (2, 8, 10). Jest to powieść oparta na autentycznych wydarzeniach z XVIII w. opisująca zupełnie nieznaną czarną kartę z historii Kościoła, a mianowicie masowe okaleczenia dzieci motywowane sfałszowaną teologią. Wątek ten nakładał się na inny, również opisany, jakim była ekspansja masonerii w Watykanie, wprowadzenie do niego tajnych kultów i pojawie...

  Promocja
  okładka Instrukcje przebudzenia Tom 6 2020 - budowa cywilizacji światła, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Instrukcje przebudzenia Tom 6 2020 - budowa cywilizacji światła, Książka | Igor Witkowski

  Kolejna publikacja poświęcona przemianom na świecie, tym razem poświęcona scenariuszowi wydarzeń w perspektywie najbliższych kilku lat i ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Z tego względu jest to przede wszystkim uzupełnienie pierwszego tomu "Instrukcji przebudzenia".

  Promocja
  okładka ODESSA i Hitler w Argentynie, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka ODESSA i Hitler w Argentynie, Książka | Igor Witkowski

  Jest to jedyna w naszym kraju książka kompleksowo opisująca zagadnienie niemieckich ewakuacji ludzi, kapitałów i dóbr do Ameryki Południowej pod koniec II wojny światowej i krótko po jej zakończeniu. Została ona oparta nie tylko na wieloletnich poszukiwaniach archiwalnych w różnych krajach, ale i na badaniach autora w samej Ameryce Południowej oraz na wiedzy tamtejszych tropicieli nazistów z autorem współpracujących. Jej dodatkowym atutem jest gratisowo dołączony film dokumen...

  Promocja
  okładka Uzbrojenie i wyposażenie Waffen-SS, Książka | Stanisław M. Łukasik, Igor Witkowski, Maciej Wyszkowski
  Promocja
  okładka Uzbrojenie i wyposażenie Waffen-SS, Książka | Stanisław M. Łukasik, Igor Witkowski, Maciej Wyszkowski

  Książka poświęcona jest temu, co stanowiło specyfikę "wojsk Himmlera", i odróżniało je od Wehrmachtu. Przede wszystkim opisano mało znane typy uzbrojenia opracowane przez Waffen-SS (od samobieżnych zestawów przeciwlotniczych, a skończywszy na własnych rakietach) lub tylko przez nie używane. Wiele miejsca poświęcono specyficznej dla tej formacji broni strzeleckiej oraz umundurowaniu. Niewątpliwą zaletą publikacji są unikalne memorabilia Waffen-SS - całość jest zilustrowana....

  Promocja
  okładka Antyduchowość Przestroga na czas wielkich przemian, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Antyduchowość Przestroga na czas wielkich przemian, Książka | Igor Witkowski

  Jest to książka ukazująca najbardziej nieludzką kartę w historii Kościoła, która – chociaż niedawna – pozostaje zupełnie nieznana. Jest to rzeczywistość odsłaniająca głębię ciemności w umysłach kościelnych hierarchów na skalę zupełnie nieporównywalną ze skandalami obecnymi – jest to nieznane ludziom zjawisko nasuwające raczej skojarzenia z inną planetą! Książka ta opisuje kastrowanie dzieci dla Kościoła, które trwało aż do pierwszych lat XX wieku. Był to krwawy proceder, prz...

  Promocja
  okładka Mroczny geniusz Raimondo di Sangro i przełomy wynikające z badania wiedzy tajemnej, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Mroczny geniusz Raimondo di Sangro i przełomy wynikające z badania wiedzy tajemnej, Książka | Igor Witkowski

  Jest to biografia jednego z najwybitniejszych okultystów w historii, a zarazem wynalazcy, który swymi dokonaniami usunął w cień Leonarda da Vinci - włoskiego księcia Raimondo di Sangro. Jego wynalazki były o tyle wyjątkowe, że natury wielu z nich do dzisiaj nie jesteśmy w stanie pojąć i nie udałoby się nam ich odtworzyć (mimo, że niektóre można oglądać). Był to człowiek nieprzeciętny, choć niemal kompletnie zapomniany. Jego osoba wprowadza jednak czytelnika także w zawiłości ...

  Promocja
  okładka Prawdziwe źródła Polski, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Prawdziwe źródła Polski, Książka | Igor Witkowski

  Książka ta opisuje najnowsze ustalenia naukowców, które stawiają nasze wyobrażenia źródeł Polski na głowie. Według dotychczasowej, podręcznikowej wersji, Polska powstała dzięki temu, że plemię Mieszka w jakiś niejasny sposób łagodnie „scaliło” liczne plemiona zamieszkujące ogromny obszar. Okazało się to z czasem wersją absurdalną, tym bardziej, że niewiele naprawdę wskazuje, że ludzie ci zasługiwali w ogóle na miano plemienia. Rzeczywistość była taka, że ta grupa zaczęła pory...

  Promocja
  okładka Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości, Książka | Igor Witkowski

  Książka ta opisuje dalsze fazy załamania świata po epidemii. To, czego należy się spodziewać, częściowo nie będzie dla ludzi zaskoczeniem, jednak największą rolę będą odgrywać procesy i zjawiska zupełnie nowe, które będą ludzi zaskakiwać i szokować. Chodzi tu przede wszystkim o charakter nowych, destrukcyjnych ruchów społecznych, jakie zniszczą wręcz wiele krajów. Ujawnią one proces działający na bardzo głębokim poziomie psychologicznym, ale ludziom kompletnie nieznany - ten ...

  Promocja
  okładka Przebłyski nowego świata, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Przebłyski nowego świata, Książka | Igor Witkowski

  Jest to powieść ukazująca czytelniej niż w przypadku publikacji popularnonaukowej to, w jaki sposób ludzie będą odbierali przemianę świata i w jaki sposób ona będzie na nich wpływać. Wiele miejsca poświęcono też roli Polski w tym, co się będzie działo oraz wyjaśnieniu z czego ta rola się wzięła. Książka ta jest uzupełnieniem znacznie obszerniejszej, popularnonaukowej książki na temat przemian, która wkrótce się ukaże: "Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości".

  Promocja
  okładka Podróże szlakiem wielkich tajemnic, Książka | Igor Witkowski
  Promocja
  okładka Podróże szlakiem wielkich tajemnic, Książka | Igor Witkowski

  Książka ta opisuje w formie reportażowej podążanie autora szlakiem największych tajemnic historii - najciekawsze a niekoniecznie znane odkrycia, a czasem też wątki sensacyjne (np. dotyczące najstarszych cywilizacji w Ameryce Południowej, odkrycia komory w egipskiej piramidzie, legendarnego labiryntu). Książka ta stanowi uzupełnienie i kontynuację poszukiwanej książki "Oś świata" tego samego autora oraz tomu 3 "Instrukcji przebudzenia". Jej dodatkowym atutem są starannie dobra...