Zazdrość

Jacek Jaworski

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Postępowanie sądowoadministracyjne (pdf), Ebook | Jacek Jaworski, Redakcja naukowa: Małgorzata Jaśkowska, Dagmara Gut, Konrad Łuczak, Martyna Wilbrandt-Gotowicz
  okładka Postępowanie sądowoadministracyjne (pdf), Ebook | Jacek Jaworski, Redakcja naukowa: Małgorzata Jaśkowska, Dagmara Gut, Konrad Łuczak, Martyna Wilbrandt-Gotowicz

  W książce kompleksowo i przystępnie omówiono problematykę postępowania sądowoadministracyjnego.W sposób zwięzły i usystematyzowany przedstawiono w niej zagadnienia związane z:• modelem, organizacją i konstytucyjnymi podstawami sądowej kontroli administracji publicznej w Polsce,• zakresem kontroli sądów administracyjnych i ich właściwością,• zasadami postępowania sądowoadministracyjnego,• wszczęciem postępowania, stronami i uczestnikami postępowania sądowoadministracyjneg...

  okładka Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw Sprawozdawczość finansowa i ewidencja operacji gospodarczych w przykładach i zadaniach, Książka | Gmińska Renata, Jacek Jaworski
  okładka Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw Sprawozdawczość finansowa i ewidencja operacji gospodarczych w przykładach i zadaniach, Książka | Gmińska Renata, Jacek Jaworski

  Współczesna rachunkowość to system dostarczania informacji finansowej dotyczącej działalności przedsiębiorstwa dla bardzo zróżnicowanej grupy odbiorców. Jako jedna z najstarszych dziedzin ekonomii rachunkowość rozwinęła i w dalszym ciągu doskonali wiele metod identyfikacji, pomiaru i prezentacji różnorakich kategorii finansowych. Niniejsza książka przygotowana została jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu przedmiotów z zakresu podstaw rachunkowości. Polecana jest uczniom, stud...

  okładka Żołnierze spod znaku wyklętej swastyki, Książka | Jacek Jaworski
  okładka Żołnierze spod znaku wyklętej swastyki, Książka | Jacek Jaworski

  Swastyka kojarzy się źle, budzi grozę i kontrowersje. Trudno otrząsnąć się z przygnębiającej aury tego symbolu. Emocje związane są przede wszystkim z hitlerowskimi Niemcami, II wojną światową oraz największymi zbrodniami ludzkości popełnionymi w XX wieku. Nie to jednak jest przedmiotem zainteresowań autora. Dowodzi, że znak został jedynie bezceremonialnie zawłaszczony przez nazistów, a jego historia jest znacznie dłuższa i bogatsza Mało kto dziś wie, że natura swastyki, w pr...

  okładka Żołnierze spod znaku trupiej główki, Książka | Jacek Jaworski
  okładka Żołnierze spod znaku trupiej główki, Książka | Jacek Jaworski

  To książka, która stanowi rodzaj wyczerpującego leksykonu o wszystkich jednostkach wojskowych, a także policyjnych całego świata, ruchów narodowo-wyzwoleńczych itp., które wyróżniały się znakiem trupiej czaszki. Choć wojskowa oznaka w postaci czaszki kojarzy się na ogół z okresem II wojny światowej i przypisywana jest złowieszczej symbolice SS, to jednak trzeba wiedzieć, że niemal wszystkie europejskie armie, z wyjątkiem szwajcarskiej i norweskiej, posługiwały się nim od wiel...

  okładka Litewski kontekst wojny polsko rosyjskiej 1831 roku, Książka | Jacek Jaworski
  okładka Litewski kontekst wojny polsko rosyjskiej 1831 roku, Książka | Jacek Jaworski

  Prezentowany materiał jest podsumowaniem wystąpień autora na konferencjach poświęconych problematyce Powstania Listopadowego organizowanych w ostatnim czasie na Litwie i w Polsce - w Muzeum Regionalnym Litewskich w Keleme, w Muzeum Wojska im. ks. Witolda Wielkiego w Kownie, w Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Muzeum Miejskim w Brodnicy, a także zawiera fragmenty przygotowywanej do druku jego pracy pt. Księga Żołnierzy Nieznanych.
  Fragment Wstępu

  okładka Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem Potrzeby - źródła - wykorzystanie, Książka | Jacek Jaworski
  okładka Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem Potrzeby - źródła - wykorzystanie, Książka | Jacek Jaworski

  Istotą gospodarki kapitalistycznej jest rodzenie się nowych przedsiębiorstw na gruzach tych, które upadły". Teza ta sformułowana przez J. Schumpetera leży u podstaw tworzenia się oraz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cytując za P. Druckerem stanowią one "sól gospodarki rynkowej oraz bazę demokratycznego porządku społecznoekonomicznego". Zatem tematyka oddawanej do rąk Czytelników rozprawy dotyczy jednego z najważniejszych sektorów współczesnej gospodarki, ma...

  okładka Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, Książka | Jacek Jaworski
  okładka Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, Książka | Jacek Jaworski

  Oddawana do rąk Czytelników książka adresowana jest głównie do studentów kierunków ekonomicznych i pokrewnych, jako podręcznik z przedmiotów związanych z problematyką zarządzania finansami przedsiębiorstw. Może też być cennym przewodnikiem dla praktyków gospodarczych - przede wszystkim dla dyrektorów finansowych, księgowych, specjalistów ds. analiz, controllingu, inwestycji itp. Można w niej znaleźć zarówno teoretyczne podstawy omawianych zagadnień, jak i praktyczne rozwiązan...

  okładka Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw Sprawozdawczość finansowa i ewidencja operacji gospodarczych w przykładach i zadaniach, Książka | Gmińska Renata, Jacek Jaworski
  okładka Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw Sprawozdawczość finansowa i ewidencja operacji gospodarczych w przykładach i zadaniach, Książka | Gmińska Renata, Jacek Jaworski

  Współczesna rachunkowość to system dostarczania informacji finansowej dotyczącej działalności przedsiębiorstwa dla bardzo zróżnicowanej grupy odbiorców. Jako jedna z najstarszych dziedzin ekonomii rachunkowość rozwinęła i w dalszym ciągu doskonali wiele metod identyfikacji, pomiaru i prezentacji różnorakich kategorii finansowych. Niniejsza książka przygotowana została jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu przedmiotów z zakresu podstaw rachunkowości. Polecana jest uczniom, stude...

  okładka Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, Książka | Jacek Jaworski
  okładka Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, Książka | Jacek Jaworski

  Książka adresowana jest głównie do studentów kierunków ekonomicznych i pokrewnych, jako podręcznik z przedmiotów związanych z problematyką zarządzania finansami przedsiębiorstw. Może też być cennym przewodnikiem dla praktyków gospodarczych - przede wszystkim dla dyrektorów finansowych, księgowych, specjalistów ds.. Analiz, controllingu, inwestycji. Można w niej znaleźć zarówno teoretyczne podstawy omawianych zagadnień, jak i praktyczne rozwiązania konkretnych problemów dotycz...

  okładka Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw, Książka | Jacek Jaworski
  okładka Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw, Książka | Jacek Jaworski

  Niniejsza książka to zaktualizowane o najnowsze uregulowania normatywne trzecie wydanie popularnego podręcznika adresowanego do studentów kierunków ekonomicznych i pokrewnych, poświęconego podstawom rachunkowości. Może być on także przydatny praktykom, w tym przede wszystkim księgowym, specjalistom ds. finansów, analiz, controllingu itp., służąc jako przewodnik po rozdrożach klasycznej rachunkowości. Książka zawiera treści teoretyczne oraz zadania praktyczne. Każdy podrozdzia...

  okładka Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku Tom 5, Książka | Jacek Jaworski
  okładka Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku Tom 5, Książka | Jacek Jaworski

  Koniec pierwszej dekady XXI w. mija pod znakiem głębokiego i niespodziewanego kryzysu finansowego oraz poważnego spowolnienia światowej gospodarki. Wydarzenia te dowiodły, że współczesna gospodarka posiada swoje niedoskonałości, a nowoczesne metody gospodarowania finansami nie tylko, że nie chronią jej przed gwałtownymi zawirowaniami, ale mogą być, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, ich bezpośrednią przyczyną. Tom piąty Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku pośw...