Jürgen Habermas

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Faktyczność i obowiązywanie Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Książka | Jürgen Habermas
  Promocja
  okładka Faktyczność i obowiązywanie Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Książka | Jürgen Habermas

  Teoria polityki i prawa, rozdarta dzisiaj między faktycznością i obowiązywaniem, rozpada się na odrębne dyscypliny, które nie mają już sobie prawie nic do powiedzenia. Napięcie między podejściem normatywistycznym, któremu stale grozi utrata kontaktu z rzeczywistością społeczną, a podejściem obiektywis-tycznym, które wycisza wszelkie aspekty normatywne, można postrzegać jako przestrogę przed przywiązaniem się do spojrzenia ukierunkowanego na jedną dyscyplinę i zachętę do otwar...

  Promocja
  okładka Między naturalizmem a religią, Książka | Jürgen Habermas
  Promocja
  okładka Między naturalizmem a religią, Książka | Jürgen Habermas

  Między naturalizmem a religią to w dorobku Habermasa książka wyjątkowa. Dotyczy bowiem religii, tematu, którego autor dotąd nie podejmował. W serii tekstów zebranych w tym tomie filozof próbuje rozpoznać miejsce religii we współczesności, jej nowe funkcje, nieznane wcześniej uwikłania w inne sfery życia społecznego. Zgodnie z diagnozą Habermasa, światopogląd religijny i świecki coraz bardziej się dziś od siebie oddalają. Prowadzi go to do postawienia pytania o rolę i miejsce ...

  Promocja
  okładka Teoria działania komunikacyjnego Tom 2 Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, Książka | Jürgen Habermas
  Promocja
  okładka Teoria działania komunikacyjnego Tom 2 Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, Książka | Jürgen Habermas

  Przedstawiona w tej pracy analiza ma w zamierzeniu być wprowadzeniem do teorii działania komunikacyjnego wyjaśniającym normatywne podstawy krytycznej teorii społeczeństwa. Teoria działania komunikacyjnego ma stanowić alternatywę dla nie dającej się już utrzymać filozofii dziejów, z której nie mogła się wyzwolić dawniejsza teoria krytyczna: teoria działania komunikacyjnego dostarcza stosownych ram, w których ponownie mogą zostać podjęte interdyscyplinarnie zakrojone badania na...

  Promocja
  okładka Teoria działania komunikacyjnego Tom 1 Racjonalność działania a racjonalność społeczna, Książka | Jürgen Habermas
  Promocja
  okładka Teoria działania komunikacyjnego Tom 1 Racjonalność działania a racjonalność społeczna, Książka | Jürgen Habermas

  Książka bazuje na wykładach jakie miał autor na Uniwersytecie we Frankfurcie, w University of Pennsylwania w Filadelfii oraz University of California w Berkeley.

  okładka Rzecz o kondycji i ustroju Europy, Ebook | Jürgen Habermas
  okładka Rzecz o kondycji i ustroju Europy, Ebook | Jürgen Habermas

  Autor należy do najwybitniejszych współczesnych filozofów piszących o Unii Europejskiej i jej przyszłości. Jako jeden z niewielu, nie zamyka procesu integracji w kategoriach państw narodowych, lecz szuka alternatywnych i wielopoziomowych źródeł legitymizacji transnarodowego procesu podejmowania decyzji, przypisując szczególną wartość europejskim normom konstytucyjnym i prawnym, również jako tym siłom, które pozwalają stawić czoła globalizacji. Kryzys gospodarczy, prowadząc do...