Krzysztof W. Baran

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Krzysztof W. Baran
  Promocja
  okładka Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Krzysztof W. Baran

  Komentowana ustawa w szerokim zakresie reguluje stosunki pracy w korpusie służby cywilnej, odnosząc się zarówno do pracowników mianowanych, jak i kontraktowych. Celem opracowania jest nie tylko przedstawienie wykładni obowiązujących przepisów, lecz także udzielenie odpowiedzi na pytania prawne dotyczące ich stosowania. Książka uwzględnia starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz literaturę prawa pracy. Czytelnik może zapoznać się z oryginalną argumentacją prawniczą, któ...

  Promocja
  okładka Status prawny działaczy związkowych i innych przedstawicieli zatrudnionych (pdf), Ebook | Krzysztof W. Baran
  Promocja
  okładka Status prawny działaczy związkowych i innych przedstawicieli zatrudnionych (pdf), Ebook | Krzysztof W. Baran

  Książka prezentuje zagadnienia statusu prawnego przedstawicieli zatrudnionych w stosunkach pracy. Jej tematyka odnosi się do mechanizmów ochronnych, które przysługują:• działaczom związkowym,• członkom rad pracowników,• społecznym inspektorom pracy,• członkom organów przedstawicielskich europejskich struktur partycypacyjnych, np. europejskich rad zakładowych. Książka jest przeznaczona dla prawników zajmujących się obsługą pracodawców oraz osób reprezentujących zatru...

  Promocja
  okładka System prawa pracy. Tom XIV. Historia polskiego prawa pracy (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Krzysztof W. Baran
  Promocja
  okładka System prawa pracy. Tom XIV. Historia polskiego prawa pracy (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Krzysztof W. Baran

  Tom XIV "Systemu prawa pracy" zawiera kompleksową prezentację rozwoju i historii fundamentalnych instytucji indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Umożliwia poznanie aksjologii, która legła u podstaw ich konstrukcji.Dotychczas na polskim rynku wydawniczym nie było pozycji, która tak szeroko i systemowo traktowała o tych zagadnieniach. W publikacji Czytelnicy odnajdą opracowania dotyczące historii prawa pracy i jego poszczególnych instytucji, w tym dotyczące w szcz...

  Promocja
  okładka System prawa pracy. Tom III. Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Krzysztof W. Baran
  Promocja
  okładka System prawa pracy. Tom III. Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Krzysztof W. Baran

  Tom III "Systemu prawa pracy", jako publikacja komplementarna do tomu II Systemu, dotyczy problematyki indywidualnego prawa pracy w aspekcie przedmiotowym. Szczegółowej analizie poddano w nim uprawnienia i obowiązki pracownika i pracodawcy, z zastosowaniem w przeważającej mierze systematyki Kodeksu pracy. Dodatkowo przedstawiona została pozycja prawna osób wyróżnionych podmiotowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji w stosunkach pracy: osób młodocianych,pra...

  Promocja
  okładka Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  Promocja
  okładka Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa w zakresie, w jakim odnoszą się do prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Uwzględnia rozwiązania wynikające ze specustaw: Tarcza 1.0, Tarcza 2.0 oraz – obowiązująca od 16 maja 2020 r. – Tarcza 3.0.Kryzys wywołany przez SARS-CoV-2 w znaczący sposób wpłynął na sytuację podmiotów zatrudniających i zatrudnianych. Uchwalone w związku z nim regulacje prawne objęły ...

  Promocja
  okładka Tarcza antykryzysowa 1.0−4.0. Ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  Promocja
  okładka Tarcza antykryzysowa 1.0−4.0. Ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa w zakresie, w jakim odnoszą się do prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Uwzględnia ona rozwiązania wynikające ze specustaw: Tarczy 1.0, Tarczy 2.0, Tarczy 3.0 oraz − uchwalonych 19 czerwca br. − Tarczy 4.0 i ustawy o dodatku solidarnościowym.Kryzys wywołany przez SARS-CoV-2 w znaczący sposób wpłynął na sytuację podmiotów zatrudniających i zatrudnianych. Uch...

  Promocja
  okładka System prawa pracy. TOM XI. Pragmatyki pracownicze (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  Promocja
  okładka System prawa pracy. TOM XI. Pragmatyki pracownicze (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Tom XI Systemu prawa pracy prezentuje problematykę pragmatyk pracowniczych. W płaszczyźnie dogmatycznej stanowi uzupełnienie ogólnoteoretycznych analiz przeprowadzonych w tomie IV. Rozważania w nim zamieszczone odnoszą się do statusu prawnego pracowników zatrudnionych w rozmaitych sektorach, w tym:administracji publicznej, np. pracowników służby cywilnej, urzędów państwowych i samorządowych;wymiaru sprawiedliwości, np. pracowników sądów i prokuratury;inspekcji ...

  Promocja
  okładka Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Krzysztof W. Baran
  Promocja
  okładka Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Krzysztof W. Baran

  W publikacji w sposób kompleksowy przedstawiono teoretyczne i praktyczne zagadnienia postępowania przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy oraz postępowania przedsądowego. Autorzy szeroko prezentują stanowisko judykatury i poglądy doktryny dotyczące rozumienia procedury cywilnej w tym aspekcie, uwzględniają również wielką nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r.Książka obejmuje rozwiązania proceduralne, które odnoszą się m.in. do:• polubown...

  Promocja
  okładka Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Krzysztof W. Baran
  Promocja
  okładka Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Krzysztof W. Baran

  Komentowana ustawa w szerokim zakresie reguluje stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, odnosząc się do licznych grup pracowników zarówno kontraktowych, jak i pozaumownych.Celem opracowania jest nie tylko przedstawienie interpretacji obowiązujących przepisów, lecz także próba odpowiedzi na często pojawiające się w praktyce wątpliwości dotyczące jej stosowania.Książka uwzględnia starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz literaturę prawa pracy. Czytelni...