Zazdrość

Leszek Kołakowski

Leszek Kołakowski był polskim filozofem, publicystą, eseistą i prozaikiem, jednym z najbardziej znanych polskich współczesnych filozofów. W swoich dziełach zajmował się przede wszystkim historią filozofii, historią idei oraz filozofią religii. Kołakowski był autorem wielu książek naukowych, popularnonaukowych, esejów czy bajek filozoficznych.

Początki kariery Kołakowskiego

Leszek Kołakowski urodził się 23 października 1927 roku w Radomiu. Jego matka zmarła, gdy chłopiec miał trzy lata. Ojciec, Jerzy Julian Kołakowski, był działaczem społecznym i oświatowym – jego pisma ukazywały się pod pseudonimem Jerzy Karon. Do wybuchu II wojny światowej Leszek Kołakowski żył i uczył się w Radomiu oraz w Łodzi. W trakcie wojny, do roku 1942, przebywał we wsi Skórnice, następnie w Garbatce koło Kozienic, a później (1943 r.) także w Warszawie. W tym czasie mieszkał także z ocalonymi przez Irenę Sendlerową Żydami. Jerzy Julian Kołakowski został aresztowany przez Gestapo w 1943 roku i stracony na Pawiaku. Po jego śmierci Leszkiem opiekowała się mieszkająca na Żoliborzu ciotka – potem filozof przeniósł się na Saską Kempę, do Kazimierza Błeszyńskiego. Kołakowskiemu udało się pod koniec okupacji zdać maturę, a z końcem 1945 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Łódzkim. Tam stał się członkiem komunistycznego Akademickiego Związku Walki Młodych „Życie”, a potem także Polskiej Partii Robotniczej. Leszek Kołakowski wrócił do Warszawy w 1949 roku wraz z żoną Tamarą – zamieszkali najpierw w domu studenckim, a potem, już we własnym mieszkaniu, na Mokotowie. Filozof kontynuował studia – był asystentem profesora Tadeusza Kotarbińskiego, a potem profesora Adama Schaffa. Był również pracownikiem Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR.

Leszek Kołakowski był jednym z ośmiu studentów – członków PZPR – którzy byli autorami listu otwartego atakującego Władysława Tatarkiewicza i protestującego przeciwko pozwalaniu na polityczne wystąpienia w trakcie jego wykładów. W efekcie kilka miesięcy później Tatarkiewicz stracił prawo do wykładania oraz prowadzenia zajęć.

1953 rok zaznaczył się w życiu Kołakowskiego obroną doktoratu – rozprawa dotyczyła filozofii Barucha Spinozy. Został on profesorem, a także jednym ze współtwórców warszawskiej szkoły historyków idei, a następnie – w latach 1956-1968 – kierownikiem katedry historii filozofii nowożytnej na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 1957 był także redaktorem naczelnym czasopisma „Studia Filozoficzne”. W tym samym czasie wskazuje się na przemianę Kołakowskiego z gorliwego zwolennika komunizmu w jego krytyka.

Za niezwykle ważną datę w życiu Leszka Kołakowskiego uznawany jest 21 października 1966 roku. Wtedy to wygłosił on wykład zatytułowany „Rozwój kultury polskiej w ostatnim 10-leciu” na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Nie był to początek filozoficznej kariery Kołakowskiego, ale raczej symboliczna kulminacja jego wieloletnich rozważań na temat zależności pomiędzy marksizmem a religią. Sześć dni później, 27 października 1966 roku, filozof został wydalony z partii za wykładanie studentom marksizmu w wersji niezgodnej z oficjalnym, ustalonym kanonem oraz za zbyt dalece radykalną krytykę władz. Pod listem do KC PZPR, domagającym się przywrócenia Kołakowskiego jako członka partii, podpisało się piętnastu literatów i intelektualistów, w tym Jacek Bocheński, Tadeusz Konwicki, Wiktor Woroszylski czy Igor Newerly. Rok 1968 przyniósł jednak dalsze ograniczenia – w związku z udziałem w wydarzeniach Marca ’68 filozof otrzymał zakaz wykładania i publikowania, przez co musiał emigrować z Polski.

Emigracja

Po wyjeździe z Polski Leszek Kołakowski najpierw przebywał w Paryżu, a następnie w Montrealu, gdzie w roku akademickim 1967/1969 wykładał na Uniwersytecie McGilla. Potem przeniósł się do Kalifornii, jednak po roku wykładania na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley ostatecznie osiadł w Anglii, gdzie mieszkał aż do śmieci. Tam związał się z Uniwersytetem Oksfordzkim, gdzie był wykładowcą (Senior Research Fellow) w All Souls College w latach 1972-1991, aż do przejścia na emeryturę. Poza Oksfordem Kołakowski wykładał także na Uniwersytecie Yale’a, Uniwersytecie New Haven czy Uniwersytecie Chicagowskim.

Jeden z najsłynniejszych esejów Kołakowskiego, „Tezy o nadziei i beznadziejności”, który ukazał się w paryskiej „Kulturze” w 1971 roku, stał się inspiracją do powstania Komitetu Obrony Robotników i Uniwersytetu Latającego, a także jedną z podstaw intelektualnych dla opozycji antykomunistycznej. Kołakowski był także jednym z sygnatariuszy protestu przeciwko zmianom w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w roku 1975. To jemu przypisuje się pomysł stworzenia w PRL-u wolnych związków zawodowych. Między 1977 a 1980 rokiem był oficjalnym przedstawicielem KOR-u za granicą oraz odpowiadał za komunikację pomiędzy KOR-em a polską emigracją.

Już w czasie III Rzeczypospolitej, w 1991 roku, został członkiem Polskiej Akademii Nauk. Był także członkiem Fundacji im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zmarł 17 lipca 2009 roku w Oksfordzie. 29 lipca został pochowany na cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Nagrody

Wśród licznych wyróżnień i nagród, jakie w swoim życiu otrzymał Leszek Kołakowski, z pewnością wymienić należy przede wszystkim Order Orła Białego, przyznany mu roku 1997. Filozof był także pierwszym laureatem Nagrody Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych im. Johna Klugego (2003). Oprócz tego otrzymał między innymi nagrodę Polskiego Pen Clubu im. Jana Parandowskiego (1988), Medal Świętego Jerzego (2006), Nagrodę Jerozolimską (2007) oraz liczne doktoraty honoris causa – wśród nich Uniwersytetu Gdańskiego, Łódzkiego, Szczecińskiego, Wrocławskiego oraz Central European University.

Twórczość Leszka Kołakowskiego

Przede wszystkim na początku swojej kariery filozoficznej, w latach młodości, ważną kwestią w rozważaniach Leszka Kołakowskiego była filozofia marksistowska – wraz z upływem czasu coraz bardziej przez niego krytykowana i rozliczana. Myśli te znaleźć można przede wszystkim w trzech tomach składających się na „Główne nurty marksizmu”, które są swoistym podręcznikiem historii tej doktryny.

Marksizm nie był jednak, rzecz jasna, jedynym nurtem filozoficznym, nad którym pochylał się Leszek Kołakowski. Tematy związane z filozofią kultury, religii, mitem czy historią filozofii znaleźć można między innymi w takich dziełach jak: „Kultura i fetysze”, „Obecność mitu”, „Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny” czy „Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy”. Kołakowski był jednak znany przede wszystkim jako popularyzator kwestii filozoficznych – w tym w formie opowiastek dla dzieci i dorosłych, takich jak „13 bajek z Królestwa Lailonii” czy „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca”. Jedna z najbardziej znanych serii jego autorstwa to „Mini wykłady o maxi sprawach”, dostępna zarówno w formie książek papierowych, jak i audiobooków na Woblinku. W 1996 roku w Telewizji Polskiej emitowany był program pod tym samym tytułem, w ramach którego w kilkuminutowych wykładach Kołakowski rozważał tak fundamentalne kwestie jak cnota, Bóg, zawiść czy sprawiedliwość. Z kolei od 2004 roku przybliżał głównych filozofów i ich idee w ramach programów „O co nas pytają wielcy filozofowie”, na podstawie których wydana została później książka pod tym samym tytułem.

Te i wiele innych książek autorstwa Leszka Kołakowskiego, w tym „Ułamki filozofii”, „Chrześcijaństwo”, „Wejście i wyjście oraz inne utwory ku przestrodze i dla zabawy” czy „13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych oraz inne bajki” znajdziecie na Woblink w formie książek papierowych, audiobooków oraz ebooków (epub, mobi).

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, Ebook | Leszek Kołakowski
  Promocja
  okładka Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, Ebook | Leszek Kołakowski

  "Postać Jezusa przez stulecia fascynowała myślicieli i artystów. Ale w czasach nam bliższych owoców tej fascynacji jest coraz mniej i na ogół nie są one interesujące. Esej Leszka Kołakowskiego jest na tym tle wyjątkiem: to piękne wyznanie wiary filozofa przekonanego, że kiedy mówimy o Jezusie, mówimy o kimś, kto „dzieje ludzkie pchnął na nowe, nieoczekiwane tory”. Nie spierając się o Jezusa ani z historykami, ani z teologami, Kołakowski występuje w obronie ośmieszanego i na r...

  Promocja
  okładka 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych oraz inne bajki, Ebook | Leszek Kołakowski
  Promocja
  okładka 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych oraz inne bajki, Ebook | Leszek Kołakowski

  „Trzynaście bajek z królestwa Lailonii (plus jedna zdjęta pierwotnie przez cenzurę)” to naprawdę bajki „dla dużych i małych” – przedziwne, zaskakujące historyjki podane z niezwykłym humorem. Fascynują i bawią, a mówią w istocie o sprawach ważnych i budzą różnorakie pytania i refleksje. Z kolei tytułowe „inne bajki” przedstawiają, w zabawnej, kpiącej formie, filozoficzne dyskusje i modne teorie. „Kiedy w Lailonii wybuchł wielki głód, arcykapłan tego kraju kończył właśnie śniad...

  Promocja
  okładka Wejście i wyjście oraz inne utwory ku przestrodze i dla zabawy, Ebook | Leszek Kołakowski
  Promocja
  okładka Wejście i wyjście oraz inne utwory ku przestrodze i dla zabawy, Ebook | Leszek Kołakowski

  Dramaty, scenariusze filmowe, satyry, wiersze, limeryki, bajki... – nie bez powodu wybitny filozof debiutował jako poeta. Niezwykłe poczucie humoru, językowa wirtuozeria i zabawa słowem pokazują, że owa twórczość – uznawana za życia Kołakowskiego przez niego samego i przez krytyków za pomysłowy i zabawny dodatek do twórczości poważniejszej – odkrywa kolejne, nie znane dotąd oblicze autora Mini wykładów o maxi sprawach. Leszek Kołakowski (1927–2009) – histo...

  okładka Wejście i wyjście oraz inne utwory ku przestrodze i dla zabawy, Książka | Leszek Kołakowski
  okładka Wejście i wyjście oraz inne utwory ku przestrodze i dla zabawy, Książka | Leszek Kołakowski

  Od Fausta do autoparodii – Wejście i wyjście to pierwszy zbiór mniej znanych i nigdy nie publikowanych tekstów literackich Leszka Kołakowskiego. Dramaty, scenariusze filmowe, satyry, wiersze, limeryki, bajki... – nie bez powodu wybitny filozof debiutował jako poeta. Niezwykłe poczucie humoru, językowa wirtuozeria i zabawa słowem pokazują, że owa twórczość – uznawana za życia Kołakowskiego przez niego samego i przez krytyków za pomysłowy i zabawny dodatek do twórczości poważ...

  okładka Ułamki filozofii, Książka | Leszek Kołakowski
  okładka Ułamki filozofii, Książka | Leszek Kołakowski

  Najwybitniejszy polski filozof komentuje słynne cytaty filozoficzne. Od „Wiem, że nic nie wiem” Sokratesa, przez „Myślę, więc jestem” Kartezjusza, aż po „Rzeczywistość nie istnieje” Baudrillarda – „Ułamki filozofii” to wybór kilkudziesięciu znanych myśli wielkich filozofów, od antyku po współczesność, uzupełnionych refleksjami Leszka Kołakowskiego. Poruszają najważniejsze kwestie filozoficzne: problem poznania i prawdy, istnienia świata i istnienia Boga, dobra i zła, świado...

  okładka Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca, Książka | Leszek Kołakowski
  okładka Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca, Książka | Leszek Kołakowski

  Bajka o nosorożcu, który chciał nauczyć się latać. Szukał więc pomocy u wróbla. Niestety rady wróbla były poczciwe, ale nie były mądre... Profesor Leszk Kołakowski napisał ją w 1966 roku dla córki Agnieszki, ale cenzura PRL nie dopuściła do jej wydania, Muchomor wydał ją z pięknymi ilustracjami Doroty Łoskot Cichockiej LEKTURA DLA klas 1-3.

  okładka Kultura i fetysze, Książka | Leszek Kołakowski
  okładka Kultura i fetysze, Książka | Leszek Kołakowski

  Zbiór esejów z przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Rozważania dotyczą klasycznych problemów filozoficznych i podstawowych pojęć, wokół których organizuje się specyficznie ludzka działalność człowieka - ów naddatek ludzkich sił i energii dający w efekcie tzw. kulturę. Istota filozofii, natura prawdy, mechanizmy i typy osobowości, problem decyzji, autorytetu, religii, wreszcie pytanie, w jakimś sensie autoironiczne, o znaczenie humanistyki i humanis...

  okładka Główne nurty marksizmu Tom 1, Książka | Leszek Kołakowski
  okładka Główne nurty marksizmu Tom 1, Książka | Leszek Kołakowski

  Nowe wydanie najważniejszego i największego dzieła Autora. Książka została opatrzona wstępem Krzysztofa Pomiana, przyjaciela i ucznia Profesora. Tom 1 klasycznego już 3-tomowego dzieła o charakterze podręcznikowym. Jest uporządkowaną i bogatą w informacje prezentacją historii marksizmu. Autor śledzi źródła konstytutywnych pojęć marksizmu, ukazując wszystkie konteksty od starożytnych po współczesne. Zakorzenia myśl marksowską i marksistowską w europejskiej kulturze i filozofi...

  Promocja
  okładka Chrześcijaństwo, Ebook | Leszek Kołakowski
  Promocja
  okładka Chrześcijaństwo, Ebook | Leszek Kołakowski

  Leszek Kołakowski nie był filozofem chrześcijańskim. Nigdy nie zadeklarował się jako członek żadnego z Kościołów chrześcijańskich i nie praktykował rytuałów religijnych. A jednak chrześcijaństwo jest w samym centrum zainteresowań polskiego filozofa od samego początku jego intelektualnej biografii i to właśnie problematyce chrześcijaństwa poświęci gros swoich tekstów na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Najpierw jako surowy krytyk, później „życzliwy adwersarz” , a w końcu przyj...

  okładka Chrześcijaństwo, Książka | Leszek Kołakowski
  okładka Chrześcijaństwo, Książka | Leszek Kołakowski

  Leszek Kołakowski nie był filozofem chrześcijańskim. Nigdy nie zadeklarował się jako członek żadnego z Kościołów chrześcijańskich i nie praktykował rytuałów religijnych. A jednak chrześcijaństwo jest w samym centrum zainteresowań polskiego filozofa od samego początku jego intelektualnej biografii i to właśnie problematyce chrześcijaństwa poświęci gros swoich tekstów na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Najpierw jako surowy krytyk, później „życzliwy adwersarz”, a w końcu przyja...

  okładka Główne nurty marksizmu Tom 3, Książka | Leszek Kołakowski
  okładka Główne nurty marksizmu Tom 3, Książka | Leszek Kołakowski

  Tom 3 klasycznego już 3-tomowego dzieła o charakterze podręcznikowym. Jest uporządkowaną i bogatą w informacje prezentacją historii marksizmu. Autor śledzi źródła konstytutywnych pojęć marksizmu, ukazując wszystkie konteksty od starożytnych po współczesne. Zakorzenia myśl marksowską i marksistowską w europejskiej kulturze i filozofii, w zależności od potrzeb przechodzi od perspektywy ogólnej do interesujących szczegółów. Analizuje poszczególne odłamy i doktrynalne niuanse mar...

  okładka Główne nurty marksizmu Tom 2, Książka | Leszek Kołakowski
  okładka Główne nurty marksizmu Tom 2, Książka | Leszek Kołakowski

  Tom 2 klasycznego już 3-tomowego dzieła o charakterze podręcznikowym. Jest uporządkowaną i bogatą w informacje prezentacją historii marksizmu. Autor śledzi źródła konstytutywnych pojęć marksizmu, ukazując wszystkie konteksty od starożytnych po współczesne. Zakorzenia myśl marksowską i marksistowską w europejskiej kulturze i filozofii, w zależności od potrzeb przechodzi od perspektywy ogólnej do interesujących szczegółów. Analizuje poszczególne odłamy i doktrynalne niuanse mar...

  okładka Mini wykłady o maxi sprawach. Część 3, Audiobook | Leszek Kołakowski
  okładka Mini wykłady o maxi sprawach. Część 3, Audiobook | Leszek Kołakowski

  O długach - O wybaczeniu - O rekordach - O posiadaniu samego siebie - O przeszłości i o przyszłości - O zawiści - O sprawiedliwości - O pogrzebach - O maskach - O wrogu i o przyjacielu - Demokracja jest przeciwna naturze - Moje wróżby w sprawie przyszłości religii i filozofii

  okładka Mini wykłady o maxi sprawach. Część 2, Audiobook | Leszek Kołakowski
  okładka Mini wykłady o maxi sprawach. Część 2, Audiobook | Leszek Kołakowski

  O Bogu - O szacunku dla natury - O zabobonach - O śmiechu - O świętych - O terroryzmie - O sprawie seksu - O młodości - O nicnierobieniu - O sumieniu - O tym, co dobre i co prawdziwe - O karze głównej - O stereotypach narodowych - Udręczenie

  okładka Mini wykłady o maxi sprawach. Część 1, Audiobook | Leszek Kołakowski
  okładka Mini wykłady o maxi sprawach. Część 1, Audiobook | Leszek Kołakowski

  O władzy - O sławie - O równości - O kłamstwie - O tolerancji - O podróżach - O cnocie - O odpowiedzialności zbiorowej - O kole fortuny - O wielkiej zdradzie - O przemocy - O wolności - O luksusie - O nudzie - Matematyk i mistyk

  okładka Jednostka i nieskończoność Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy, Książka | Leszek Kołakowski
  okładka Jednostka i nieskończoność Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy, Książka | Leszek Kołakowski

  Jednostka i nieskończoność to opowieść o Baruchu Spinozie, pierwszy wyraz fascynacji Leszka Kołakowskiego wiekiem XVII. Pasji tej Profesor pozostał wierny do końca życia, a do książki o Spinozie wrócił niedługo przed śmiercią, dyktując poprawki i uzupełnienia. Spinoza był dla niego od początku najważniejszym filozofem i główną inspiracją. Niewznawiana przez pół wieku pierwsza – i zarazem ostatnia, nad którą pracował – książka to nie tylko pamiątka po „wczesnym Kołakowskim”, a...

  okładka Filozofia pozytywistyczna, Książka | Leszek Kołakowski
  okładka Filozofia pozytywistyczna, Książka | Leszek Kołakowski

  Znakomity podręcznik dla studentów filozofii i kierunków humanistycznych! Podstawowe kompendium z dziejów europejskiej filozofii XIX i XX wieku! Filozofia pozytywistyczna nie jest zwykłym podręcznikiem ani zbiorem suchych informacji, lecz raczej bogatym i żywym wykładem o perypetiach ludzkiego umysłu poznającego swój własny świat. Jak rozwijało się podejście do filozofii poznania, co i dlaczego uczone umysły były skłonne uznać za wiedzę, czemu poświęcać wysiłek badawczy, a c...

  okładka Ułamki filozofii, Ebook | Leszek Kołakowski
  okładka Ułamki filozofii, Ebook | Leszek Kołakowski

  Najwybitniejszy polski filozof komentuje słynne cytaty filozoficzne.  Od „Wiem, że nic nie wiem” Sokratesa, przez „Myślę, więc jestem” Kartezjusza, aż po „Rzeczywistość nie istnieje” Baudrillarda – „Ułamki filozofii” to wybór kilkudziesięciu znanych myśli wielkich filozofów, od antyku po współczesność, uzupełnionych refleksjami Leszka Kołakowskiego. Poruszają najważniejsze kwestie filozoficzne: problem poznania i prawdy, istnienia świata i istnienia Boga, dobra i zła, św...

  okładka Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, Książka | Leszek Kołakowski
  okładka Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, Książka | Leszek Kołakowski

  Francuski rękopis o prowokacyjnym tytule „Jésus ridicule. Un essai apologétique et sceptique” został odnaleziony w archiwum Leszka Kołakowskiego. Ten napisany w połowie lat osiemdziesiątych i nieukończony esej jest refleksją o znaczeniu Jezusa, Jego przesłaniu i odbiorze tego przesłania w naszej kulturze. Myślę o Jezusie prawdziwym, a to znaczy: prawdziwie, rzeczywiście i niezbywalnie obecnym w naszej historii. Czy nasza kultura przeżyje, jeśli zapomni Jezusa? (......

  Promocja
  okładka Kołakowski [pytania]. Minibook, Ebook | Leszek Kołakowski
  Promocja
  okładka Kołakowski [pytania]. Minibook, Ebook | Leszek Kołakowski

  Wybór najlepszych tekstów z ponad 60 letniej historii miesięcznika „Znak” z okazji wydania 700.numeru! O przemocy | Uwaga o modernizmie | Prawda i wolność, co pierwsze? | Gdzie jest miejsce dzieci w filozofii liberalnej | Wybór tekstów Leszka Kołakowskiego z okazji 700 wydania miesięcznika "Znak"

  okładka Jerzy Giedroyc Leszek Kołakowski Listy 1957-2000, Książka | Jerzy Giedroyc, Leszek Kołakowski
  okładka Jerzy Giedroyc Leszek Kołakowski Listy 1957-2000, Książka | Jerzy Giedroyc, Leszek Kołakowski

  Tom jest kontynuacją serii wydawniczej Archiwum „Kultury” upowszechniającej źródłowe badania związane z dziejami paryskiej „Kultury” oraz Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte. Ta niezwykle żywa i przykuwająca uwagę wymiana osobistych poglądów obu korespondentów jest źródłem informacji na temat ewolucji poglądów, starć ideowych i klimatu opinii dominujących w niezwykle ważnej części polskiej elity intelektualnej, daje nam możliwość spojrzenia niejako za kulisy wielu klucz...

  okładka Świadomość religijna i więź kościelna, Książka | Leszek Kołakowski
  okładka Świadomość religijna i więź kościelna, Książka | Leszek Kołakowski

  Leszka Kołakowskiego zawsze pasjonował problem Boga i religii. Niniejsza książka jest nie tylko wyrazem tej pasji, ale efektem systematycznego przedzierania się przez tę problematykę przez 7 lat, jedynym bodaj systematycznym ujęciem przez Profesora dziejów i spraw religii. Autor nie byłby sobą, gdyby obok perspektywy historycznej i filozoficznej nie nadał swemu wykładowi charakteru osobistego. Sympatie i antypatie, a często wręcz irytacje, widać tu jak na dłoni, dlatego czyte...

  okładka Listy 1957-2007 Leszek Kołakowski Andrzej Walicki, Książka | Leszek Kołakowski, Andrzej Walicki
  okładka Listy 1957-2007 Leszek Kołakowski Andrzej Walicki, Książka | Leszek Kołakowski, Andrzej Walicki

  Książka jest częścią dość licznych już zrealizowanych projektów edycji listów wybitnych przedstawicieli polskiej inteligencji z epoki PRL. Listy takie są znakomitym źródłem do ukazania myśli i opinii autorów w sprawach różnych – poglądów dotyczących zagadnień kultury, twórczości, jak też stanowiska zajmowanego na bieżąco w sprawach politycznych. Są zatem ważnym źródłem historycznym. Zawarty w tomie materiał poszerza wiedzę o postawach i poglądach polskich intelektualistów, zr...

  okładka Myśli wyszukane, Książka | Leszek Kołakowski
  okładka Myśli wyszukane, Książka | Leszek Kołakowski

  Najbardziej błyskotliwe, zabawne i frapujące cytaty wybrane z pism i wypowiedzi Leszka Kołakowskiego.