Czytaj PL wystartowało!

Marta Postuła

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Finanse firm w decyzjach menedżerskich, Ebook | Marta Postuła
  okładka Finanse firm w decyzjach menedżerskich, Ebook | Marta Postuła

  Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej wymaga odpowiedniego finasowania. Aby tak się stało, menedżerowie odpowiedzialni za finanse w przedsiębiorstwach powinni podejmować właściwe decyzje finansowe, operacyjne i inwestycyjne. Celem tej publikacji jest przybliżenie studentom oraz obecnym i przyszłym kadrom menedżerskim problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstw zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Zawarte w niej instrumentari...

  okładka Instrumenty zarządzania finansami publicznymi, Ebook | Marta Postuła
  okładka Instrumenty zarządzania finansami publicznymi, Ebook | Marta Postuła

  Główne elementy polityki finansowej państwa to polityka monetarna i polityka fiskalna. W zwyczajowym podziale kompetencji funkcjonującym w systemie demokratycznym odpowiedzialność za politykę monetarną ponosi bardziej lub mniej niezależny bank centralny. Natomiast polityka fiskalna, jedna z najważniejszych prerogatyw władzy wykonawczej, należy do zakresu działania rządu, a w jego ramach do resortu odpowiadającego za finanse publiczne. Monografia składa się z pięciu rozd...

  Promocja
  okładka Polityka społeczno-gospodarcza w UE Finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym, Książka | Marta Postuła
  Promocja
  okładka Polityka społeczno-gospodarcza w UE Finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym, Książka | Marta Postuła

  Publikacja wpisuje się w toczącą się w środowisku praktyków i teoretyków dyskusję na temat słabości działania instytucji ponadnarodowych, jak i krajowych, które uwidocznił kryzys finansowy. Czy wyciągnęliśmy właściwe wnioski i jesteśmy lepiej przygotowani na nadejście ewentualnych kolejnych kryzysów? Czy warto realizować inicjatywy o horyzoncie ponadnarodowym czy też lepiej skupić się na działaniach podejmowanych w ramach nurtu nowego nacjonalizmu? Autorka szukając odpowiedzi...

  Promocja
  okładka Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki, Książka | Marta Postuła
  Promocja
  okładka Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki, Książka | Marta Postuła

  Współczesna gospodarka do swojego rozwoju w wielu aspektach wykorzystuje sektor finansów publicznych. Doświadczenia Polski w różnych okresach transformacji jasno w skazują na redystrybucyjną funkcję finansów publicznych. W tym celu wykorzystywane były różne rozwiązania instytucjonalne oraz instrumenty redystrybucyjne. W książce przedstawiona została skala transferów publicznych i złożoność tego procesu. Czytelnicy będą mieli okazję poznać opinie najważniejszych osób w kraju o...

  Promocja
  okładka Projekty inwestycyjne Finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności, Książka | Marta Postuła, Rafał redakcja naukowa Cieślik
  Promocja
  okładka Projekty inwestycyjne Finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności, Książka | Marta Postuła, Rafał redakcja naukowa Cieślik

  Projekty rozwojowe w skali makroekonomicznej są motorem postępu cywilizacyjnego poszczególnych państw. Ich racjonalna realizacja prowadzi do rozwoju gospodarki jako całości, a także jest elementem zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej krajów bądź związków państw. Działalność rozwojowa jest równie ważna na poziomie przedsiębiorstw. Książka zawiera kompleksową i empirycznie zweryfikowaną wiedzę z zakresu modelowania finansowego przedsięwzięć rozwojowych, która odpow...