Melchior Wańkowicz

Melchior Wańkowicz był polskim dziennikarzem, reportażystą, publicystą oraz pisarzem. Pracował jako korespondent wojenny przy 2. Korpusie Polskim gen. Władysława Andersa podczas II wojny światowej. Na doświadczeniach tego czasu oparta jest najbardziej znana jego książką – “Bitwa o Monte Cassino”. Melchior Wańkowicz uważany jest za jednego z największych polskich reportażystów literackich.

Dzieciństwo Melchiora Wańkowicza

Melchior Wańkowicz urodził się 10 stycznia 1892 roku w Kałużycach w pobliżu Mińska. Jego charakterystyczne imię zostało mu nadane po ojcu, który był zesłanym na Syberię powstańcem styczniowym i zmarł w tym samym roku, w którym urodził się jego syn. Melchior był najmłodszym z czwórki rodzeństwa – miał jeszcze dwóch braci, Czesława i Witolda, oraz siostrę – Reginę. Matka pisarza, Maria ze Szwoynickich, odeszła zaledwie trzy lata później, w roku 1895. Młody Melchior opuścił więc dom rodzinny dość szybko, dzieciństwo spędził u babki w Nowotrzebach, który to czas opisał potem w „Szczenięcych latach”, książce poświęconej schyłkowi ziemiańskiego życia w Polsce. Ukazały się one w całości w 1934 roku, wcześniej publikowane były w numerach wileńskiego czasopisma „Słowo”.

Zaledwie dziewięcioletniego Melchiora wysłano do Zakopanego, gdzie rozpoczął naukę, kontynuowaną potem od 1903 roku w Warszawie. W czasie nauki w tamtejszym gimnazjum gen. Chrzanowskiego zaangażował się w działalność konspiracyjną. W 1907 roku wstąpił do Organizacji Młodzieży Szkół Średnich “Przyszłość” (Pet), by trzy lata później zostać jej sekretarzem generalnym na Królestwo Polskie. Redagował także nielegalne pismo młodzieżowe „Wici”, gdzie używał pseudonimu Jerzy Łużyc.

Okres I i II wojny światowej

W 1911 roku Melchior Wańkowicz zdał maturę i przeniósł się do Krakowa, gdzie studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także był słuchaczem Szkoły Nauk Politycznych. Nadal aktywnie angażował się w działalność konspiracyjną – wstąpił między innymi do Polskiego Związku Strzeleckiego, gdzie uzyskał stopień podoficera. 1914 przyniósł Wańkowiczowi nie tylko ukończenie Szkoły Nauk Politycznych, ale także powołanie do wojska. Został umieszczony w Kołomieńskim Pułku Piechoty, który stacjonował w Mińsku. Dość szybko udało mu się zwolnić z tego obowiązku na podstawie sfałszowanego świadectwa o stanie zdrowia. I wojnę światową obserwował więc z perspektywy cywila, a także jako pełnomocnik Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego udzielającego pomocy Polakom przebywającym w czasie wojny w Rosji. Czas wojny przyniósł jednak i dobre wydarzenia – 8 lutego 1916 Melchior ożenił się z Zofią z Małagowskich, którą pieszczotliwie nazywał „Królikiem” i opisywał na kartach wielu swoich późniejszych dzieł. Rok później przyłączył się do Pierwszego Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego i na początku 1918 roku walczył z bolszewikami, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Okres powojenny, lata 1918-1920, spędził na Ukrainie, a następnie powrócił do Warszawy i został kierownikiem Działu Prasy i Propagandy Towarzystwa Straży Kresowej. Od 1919 roku Melchior Wańkowicz był korespondentem wojennym „Gazety Warszawskiej”. Kontynuował także w tym czasie przerwane studia prawnicze i w 1923 roku uzyskał tytuł magistra praw na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu nauki został naczelnikiem Wydziału Prasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a w 1924 roku założył Towarzystwo Wydawnicze „Rój”. Był jego współwłaścicielem i redaktorem naczelnym aż do wybuchu II wojny światowej. Wraz z wydawnictwem Arcta oraz Domem Książki Polskiej „Rój” zaczął publikować serię pod nazwą Biblioteczka Historyczno-Geograficzna. Po jakimś czasie czasopismo to przekształciło się w niezależne wydawnictwo, a jego właścicielami do 1926 roku byli Wańkowicz oraz Marian Kister. W międzywojniu „Rój” był jedną z najważniejszych i największych oficyn wydawniczych w Polsce. Jego nakładem ukazywała się zarówno krajowa literatura poważna i popularna (między innymi „Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza”, „Kariera Nikodema Dyzmy” Tadeusza Dołęgi Mostowicza czy „Ład serca” Jerzego Andrzejewskiego), jak i literatura obca. Dzięki „Rojowi” Polacy mogli po raz pierwszy przeczytać dzieła takich pisarzy jak Thomas Mann, Marcel Proust, Erich Maria Remarque czy Bertrand Russell.

Dwudziestolecie międzywojenne było dla Wańkowicza czasem wzmożonej pracy literackiej. Wtedy też zadebiutował on na rynku wydawniczym dziełem „Opowiadanie legionisty Władysława Pasika”, które ukazało się na łamach czasopisma „Rząd i Wojsko”. Intensywnie pracował także dziennikarsko, a jego teksty ukazywały się w „Kurierze Warszawskim”, „Wiadomościach Literackich” czy „Kurierze Porannym”. To jego pomysłem, który znają do dziś wszyscy (choć mało kto zna jego autora) jest hasło: „cukier krzepi”, które stworzył w ramach pracy jako doradca reklamowy Związku Cukrowników Polskich. Za swoją relacje z podróży oraz reportaże w 1936 roku Melchior Wańkowicz został odznaczony Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. Ostatnie lata przed wojną pisarz spędził wraz z żoną i dwiema córkami, Krystyną i Martą, na warszawskim Żoliborzu.

Emigracja

Początek wojny Melchior Wańkowicz spędził w Polsce, gdzie pracował jako korespondent wojenny z terenów lubelszczyzny. Jednak w obawie przed aresztowaniem przez Niemców poszukujących autora książki „Na tropach Smętka” wyemigrował do Rumunii. Książka ta ukazywała życie mniejszości polskiej w Niemczech, w tym narastające w tym czasie konflikty między ludnością niemiecką i polską, a to wszystko okraszone rozważaniami politycznymi oraz historycznymi „Na tropach Smętka” spotkało się z żywą reakcją polskich czytelników, książka została jednak zakazana w Niemczech i stała się przyczyną poszukiwań Wańkowicza przez Gestapo. Pisarz zbiegł zatem do Bukaresztu, gdzie zaangażował się w pracę w środowisku polskiej emigracji powrześniowej – pisał artykuły, wygłaszał odczyty, publikował pod pseudonimami w „Kurierze Polskim” czy „Dzienniku Polskim”. Wydawał też wtedy książkę pod pseudonimem Jerzy Łużyc zatytułowaną „Te pierwsze walki”. Po jakimś czasie dołączyła do niego w Rumunii córka Marta, a żona wraz z Krystyną pozostały w Warszawie. W lecie 1940 roku Wańkowicz dostał się na południe Europy, a we wrześniu został ewakuowany na Cypr przez Anglików, by następnie w 1941 roku pojechać do Palestyny. Nadal publikował pod pseudonimem Łużyca, między innymi w „Dzienniku Żołnierza”, „Wiadomościach Polskich” lub „Głosie Polski”. Korespondentem wojennym 2. Korpusu gen. Władysława Andersa był od 1943 roku, podróżował z żołnierzami po Bliskim Wschodzie, a potem brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Trzytomowa „Bitwa pod Monte Cassino” spotkała się z uznaniem zarówno czytelników w kraju, jak i zwykłych żołnierzy i do dziś pozostaje najpopularniejszą pozycją autorstwa Melchiora Wańkowicza.

Zakończenie wojny nie oznaczało dla Wańkowicza radosnego powrotu do Polski. Jego starsza córka Krystyna była żołnierką batalionu „Parasol” i zginęła w powstaniu warszawskim. Ukochany „Domeczek” na Żoliborzu został zburzony, tak jak zresztą cała Warszawa. Pisarz zamieszkał więc w 1947 roku w Londynie, gdzie współpracował z „Wiadomościami” oraz „Dziennikiem Polskim”. Swoje reportaże i felietony podpisywał pseudonimem Adolf Czybygdyby. Relacje Wańkowicza z polską emigracją w Londynie nie układały się najlepiej. Autor nierzadko wypominał jej błędy, przez co po publikacji zbioru felietonów zatytułowanych „Kundlizm” w roku 1947 kilka polskich czasopism emigracyjnych zerwało z nim współpracę. Czas powojenny to także początek pracy nad największą i najbardziej znaną książką Melchiora Wańkowicza, „Bitwa o Monte Cassino”. Ostatecznie osiągnęła ona rozmiary trzech romów, które ukazywały się w Rzymie kolejno w latach 1945-1947. W tym czasi pisarz współpracował także z polskim „Przekrojem” i „Nowinami literackimi”, co trwało do roku 1949. Wtedy bowiem Wańkowicz przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkał u córki Marty i jej męża, Jana Erdmana. Pracował tam nie tylko jako pisarz, ale także nauczyciel języka rosyjskiego czy pracownik fizyczny na farmie. Córkom poświęcone jest znane dzieło Wańkowicza, „Ziele na kraterze”.

Powrót do Polski

W 1956 roku Melchior Wańkowicz otrzymał obywatelstwo amerykańskie i po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej na kilka miesięcy przyjechał do Polski. Zaczął rozważać możliwość powrotu z emigracji – od 1957 roku współpracował regularnie z prasą w Polsce. Jego teksty ukazywały się na łamach „Przeglądu kulturalnego”, „Kierunków” oraz „Tygodnika Powszechnego”. Ostatecznie Melchior Wańkowicz zdecydował się na powrót do kraju w maju 1958 roku. Kontynuował pracę literacką, wygłaszał odczyty, a także brał udział w licznych audycjach radiowych i programach telewizyjnych. Na początku lat 60. przez rok podróżował wraz z żoną po kontynencie amerykańskim, zbierając materiały do kolejnej trylogii – „W ślady Kolumba”.

W 1964 Melchior Wańkowicz był jednym z sygnatariuszy tzw. Listu 34 sprzeciwiającego się polityce kulturalnej władz PRL. Od tego czasu stał się obiektem nagonki – oskarżano go o przekazywanie za granicę materiałów szkalujących Polskę, a także o współpracę z Radiem Wolna Europa. Po procesie skazano go na trzy lata więzienia, z których pisarz spędził w areszcie pięć tygodni. Władze chciały zmusić go do starania się o ułaskawienie, gdy jednak do tego nie doszło, wykonanie wyroku zostało wstrzymane. Ostatecznie Wańkowicz nie trafił do więzienia. Po wielu latach starań udało się mu odzyskać polskie obywatelstwo – stało się to w roku 1970. Cztery lata później, 10 września 1974 roku, pisarz zmarł. Został pochowany na warszawskich Powązkach.

Książki Melchiora Wańkowicza w księgarni Woblink

Obok „Bitwy pod Monte Cassino”, „Na tropach Smętka” oraz „Ziela na kraterze” ważnymi książkami autorstwa Melchiora Wańkowicza pozostają „Tędy i owędy", „Hubalczycy” czy „Anoda i katoda”. Znajdziecie je na Woblink jako książki papierowe, ebooki (epub, mobi) oraz audiobooki.

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Monte Cassino, Książka | Melchior Wańkowicz
  okładka Monte Cassino, Książka | Melchior Wańkowicz

  Wydanie Monte Cassino kompletne bez skrótów i cięć w treści, w pełni zgodne z oryginalnym tekstem autora - bez zmian wprowadzonych przez ingerencję cenzury. W tym wydaniu znajdziesz naukowe omówienie, ułatwiające pracę z tekstem, pozwalające na pełne zrozumienie przedstawionych wydarzeń i kontekstu polityczno-historycznego oraz usystematyzowanie wiadomości o gatunku literackim, jaki reprezentuje utwór. Przedstawiamy jedno z największych dzieł w historii polskiego reportażu -...

  okładka Tędy i owędy pełne wydanie bez skrótów, Książka | Melchior Wańkowicz
  okładka Tędy i owędy pełne wydanie bez skrótów, Książka | Melchior Wańkowicz

  Wydanie Tędy i owędy kompletne bez skrótów i cięć w treści, w pełni zgodne z oryginalnym tekstem autora. W tym wydaniu znajdziesz naukowe omówienie, ułatwiające pracę z tekstem, pozwalające na pełne zrozumienie przedstawionych wydarzeń i kontekstu społeczno-historycznego oraz usystematyzowanie wiadomości o gatunku literackim, jaki reprezentuje utwór. Tędy i owędy to zbiór gawęd wspomnieniowych autorstwa Melchiora Wańkowicza - twórcy uważanego za niekwestionowanego mistrza fo...

  okładka Tędy i owędy, Książka | Melchior Wańkowicz
  okładka Tędy i owędy, Książka | Melchior Wańkowicz

  Wydanie Tędy i owędy kompletne bez skrótów i cięć w treści, w pełni zgodne z oryginalnym tekstem autora. W tym wydaniu znajdziesz naukowe omówienie, ułatwiające pracę z tekstem, pozwalające na pełne zrozumienie przedstawionych wydarzeń i kontekstu społeczno-historycznego oraz usystematyzowanie wiadomości o gatunku literackim, jaki reprezentuje utwór. Tędy i owędy to zbiór gawęd wspomnieniowych, napisanych ze swadą i mistrzostwem językowym przez Melchiora Wańkowicza - autora ...

  okładka Ziele na kraterze, Książka | Melchior Wańkowicz
  okładka Ziele na kraterze, Książka | Melchior Wańkowicz

  Wydanie Ziela na kraterze kompletne bez skrótów i cięć w treści, w pełni zgodne z oryginalnym tekstem autora - bez późniejszych zmian i poprawek redakcyjnych. W tym wydaniu znajdziesz naukowe omówienie, ułatwiające pracę z tekstem, pozwalające na pełne zrozumienie przedstawionych wydarzeń i kontekstu społeczno-historycznego oraz usystematyzowanie wiadomości o Autorze i jego rodzinie przedstawionej na kartach utworu. Przedstawiamy jedną z najlepszych książek autorstwa Melchio...

  okładka Ziele na kraterze, Książka | Melchior Wańkowicz
  okładka Ziele na kraterze, Książka | Melchior Wańkowicz

  Ziele na kraterze w serii Kolorowa Klasyka to najpiękniejsze kolorowe wydanie tej powieści na rynku! Książka zawiera wspaniałe archiwalne fotografie, jej atutem jest duża, ułatwiająca szybkie czytanie czcionka. Edycja na szlachetnym papierze, bardzo trwała i estetyczna. Przedstawiamy jedną z najbardziej znanych książek autorstwa Melchiora Wańkowicza - Ziele na kraterze. Utwór ten stanowi zbeletryzowany zapis historii rodziny autora na tle czasów, w jakich przyszło jej żyć. ...

  okładka Ziele na kraterze, Książka | Melchior Wańkowicz
  okładka Ziele na kraterze, Książka | Melchior Wańkowicz

  Ziele na kraterze w serii Kolorowa Klasyka to najpiękniejsze kolorowe wydanie tej powieści na rynku! Książka zawiera wspaniałe, barwne ilustracje, jej atutem jest duża, ułatwiająca szybkie czytanie czcionka. Edycja na szlachetnym papierze, bardzo trwała i estetyczna. Przedstawiamy jedną z najbardziej poczytnych książek autorstwa Melchiora Wańkowicza - Ziele na kraterze. Utwór ten stanowi zbeletryzowany zapis historii rodziny autora na tle czasów, w jakich przyszło jej żyć. ...

  okładka Ziele na kraterze, Książka | Melchior Wańkowicz
  okładka Ziele na kraterze, Książka | Melchior Wańkowicz

  Wydanie Ziela na kraterze kompletne bez skrótów i cięć w treści, w pełni zgodne z oryginalnym tekstem autora - bez późniejszych zmian i poprawek redakcyjnych. W tym wydaniu znajdziesz naukowe omówienie, ułatwiające pracę z tekstem, pozwalające na pełne zrozumienie przedstawionych wydarzeń i kontekstu społeczno-historycznego oraz usystematyzowanie wiadomości o Autorze i jego rodzinie przedstawionej na kartach utworu. Przedstawiamy jedną z najbardziej znanych książek autorstwa...

  okładka Ziele na kraterze Tędy i owędy Wybór, Książka | Melchior Wańkowicz
  okładka Ziele na kraterze Tędy i owędy Wybór, Książka | Melchior Wańkowicz

  Melchior Wańkowicz był jednym z najwybitniejszych polskich reportażystów XX wieku. Jego Ziele na kraterze oraz Tędy i owędy to książki wielokrotnie wznawiane i wciąż chętnie czytane. Wydawnictwo Polarny Lis proponuje lekturowy wybór tekstów z obu tych dzieł. Fragmenty zostały starannie dobrane przez dr hab. Beatę Nowacką, tak aby – szanując styl i zamysł autora – stworzyć spójną opowieść o domu i rodzinie. Opowieść, która będzie przystępna dla młodego czytelnika i inspirująca...

  okładka Na tropach Smętka, Audiobook | Melchior Wańkowicz
  okładka Na tropach Smętka, Audiobook | Melchior Wańkowicz

  Reportaż Melchiora Wańkowicza o jego podróży po Prusach Wschodnich i spływie kajakiem „Kuwaka”.Towarzyszką w tej wyprawie jest czternastoletnia córka autora. Jest to niezwykle barwny opis przygód i rozmów, które pisarz odbył w drodze. Tekst ma również charakter polityczno – historyczny. „Nikomu nie udało się napisać tak popularnego reportażu o Mazurach i Warmii, jak Wańkowiczowi. Rzadko zdarza się, by reporterska opowieść przez dziesięciolecia tak mocno wpływała na sposób p...

  okładka Hubalczycy, Audiobook | Melchior Wańkowicz
  okładka Hubalczycy, Audiobook | Melchior Wańkowicz

  Reportaż o Oddziale Wydzielonym Wojska Polskiego. To m.in. dzięki temu utworowi rozpowszechnił i utrwalił się mit majora Henryka Dobrzańskiego, ps. „Hubal”. W 1945 roku we Włoszech Melchior Wańkowicz spotkał jednego z hubalczyków, który opowiedział mu dzieje oddziału. Tym żołnierzem był Romuald Rodziewicz, ps. „Roman”. Jego relacja doczekała się kilku wydań. I jest na wagę złota – obejmuje nie tylko działania jednego z pierwszych oddziałów partyzanckich i losy jego członków,...

  okładka W ślady Kolumba Królik i oceany Tom 2, Książka | Melchior Wańkowicz
  okładka W ślady Kolumba Królik i oceany Tom 2, Książka | Melchior Wańkowicz

  Druga część trylogii to świetny literacko materiał reporterski o Ameryce przełomu lat 50. I 60. XX wieku. Autor BITWY O MONTE CASSINO pędzi z żoną po Stanach Zjednoczonych autem - czarnym, czterodrzwiowym De Soto - z którym to Wańkowicz, niczym prawdziwy obywatel USA, jest złączony niemal organicznie - nazywa go swoim przyjacielem, a rozłąka z maszyną równa się wręcz amputacji fizycznej.

  okładka Anoda i katoda Tom 1, Książka | Melchior Wańkowicz
  okładka Anoda i katoda Tom 1, Książka | Melchior Wańkowicz

  Pierwszy z dwóch tomów wyboru tekstów Melchiora Wańkowicza, który to wybór wedle zamierzeń samego autora ma stanowić przegląd całej jego twórczości reporterskiej i publicystycznej od czasów najwcześniejszych (jeszcze sprzed I wojny światowej) po ostatnie lata życia. Obecna edycja „Anody i katody” została rozszerzona o wiele tekstów dodatkowych – pierwszy tom poprzedza wstęp Agaty Szwedowicz, a zamyka odnaleziona w archiwum Autora „Brygada Świętokrzyska”. W skład drugiego tomu...

  okładka Karafka La Fontaine'a. Tom 1, Książka | Melchior Wańkowicz
  okładka Karafka La Fontaine'a. Tom 1, Książka | Melchior Wańkowicz

  Karafka La Fontaine'a to prawdziwe opus magnum Melchiora Wańkowicza. Jest to ostatnie dzieło pisarza wydane za jego życia, o którym sam autor napisał, iż traktuje " o sztuce pisania - ku wstępującym w szranki reportażu młodym adeptom dziennikarstwa". To dwutomowe dzieło jest dowcipną i erudycyjną rozprawą o korzeniach oraz gatunkach wszelkiego pisarstwa, które wzięło się z najbardziej pierwotnej ludzkiej potrzeby opowiadania innym o swoich przeżyciach i uczuciach....

  okładka W ślady Kolumba Atlantyk-Pacyfik. Tom 1, Książka | Melchior Wańkowicz
  okładka W ślady Kolumba Atlantyk-Pacyfik. Tom 1, Książka | Melchior Wańkowicz

  To pierwszy tom amerykańskiego tryptyku Melchiora Wańkowicza pt. W ślady Kolumba.
  Pierwsza część trylogii to historia dziesięciu miesięcy, które autor spędził z żoną w podróży po Kalifornii i Meksyku. Wańkowicz był zafascynowany Ameryką - do końca życia lubił wtrącać słowa, porównania, żarty i powiedzonka, będące reminiscencją jego licznych amerykańskich peregrynacji, spisanych w większości w trylogii W ŚLADY KOLUMBA.

  okładka Dzieje rodziny Korzeniewskich. Drogą do Urzędowa. Reportaże z Wołynia. Od Stołpców po Kair, Książka | Melchior Wańkowicz
  okładka Dzieje rodziny Korzeniewskich. Drogą do Urzędowa. Reportaże z Wołynia. Od Stołpców po Kair, Książka | Melchior Wańkowicz

  W VIII tomie dzieł Melchiora Wańkowicza znalazły się utwory, w których autor reporterskiego arcydzieła „Bitwy o Monte Cassino” kreśli „panoramę losu polskiego” („Dzieje rodziny Korzeniewskich”, „Drogą do Urzędowa”, „Od Stołpców po Kair”). Niewątpliwym atutem tego zbioru są po raz pierwszy publikowane materiały z archiwum autora: „Reportaże z Wołynia” (o konflikcie polsko-ukraińskim z pierwszej połowy XX wieku). Wańkowicz (…) chce zrobić wielki cykl powieści pt. „Panorama los...

  okładka Karafka La Fontaine'a. Tom 2, Książka | Melchior Wańkowicz
  okładka Karafka La Fontaine'a. Tom 2, Książka | Melchior Wańkowicz

  Karafka La Fontaine'a to prawdziwe opus magnum Melchiora Wańkowicza. Jest to ostatnie dzieło pisarza wydane za jego życia, o którym sam autor napisał, iż traktuje " o sztuce pisania - ku wstępującym w szranki reportażu młodym adeptom dziennikarstwa". To dwutomowe dzieło jest dowcipną i erudycyjną rozprawą o korzeniach oraz gatunkach wszelkiego pisarstwa, które wzięło się z najbardziej pierwotnej ludzkiej potrzeby opowiadania innym o swoich przeżyciach i uczuciach....

  okładka W ślady Kolumba. W pępku Ameryki. Tom 3, Książka | Melchior Wańkowicz
  okładka W ślady Kolumba. W pępku Ameryki. Tom 3, Książka | Melchior Wańkowicz

  W reporterskich zapiskach autor opisuje swoją podróż na wschód - przez mormoński Utah, skaliste Kolorado, stepowe i pszeniczne Kansas oraz Missouri, czyli przez sam "pępek Ameryki". Wańkowicz, jak rasowy reporter, jest dociekliwy i spostrzegawczy - wiele w jego opowieściach ciekawych obserwacji na temat fanatycznego społeczeństwa mormonów, życia farmerów, wielonarodowego Chicago, stołecznego Waszyngtonu, pojawiają się również wątki rodzinne i pożegnalne.

  okładka Anoda i katoda. Tom 2, Książka | Melchior Wańkowicz
  okładka Anoda i katoda. Tom 2, Książka | Melchior Wańkowicz

  Obecna edycja została rozszerzona o wiele tekstów dodatkowych.
  W skład drugiego tomu jako teksty dodatkowe wchodzą: legendarny utwór o sztuce pisania reportaży PROSTO OD KROWY oraz wybór publicystyki PRZEZ CZTERY KLIMATY 1912-1972, całość zamyka zaś posłowie Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm.