Monika Kaczurak-Kozak

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Rachunkowość jednostek oświatowych, Książka | Monika Kaczurak-Kozak

  Publikacja omawia zagadnienia organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych, pozwalającej na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej. Pomaga opracować plan kont dostosowany do potrzeb jednostki oświatowej, a także: • przedstawia sposoby ewidencji typowych zdarzeń zachodzących w jednostkach oświatowych, umożliwiające szybkie rozwiązanie wątpliwości ewidencyjnej; • zawiera przykładowy plan kont jednostki oś...

  okładka Rachunkowość jednostek oświatowych (pdf), Ebook | Monika Kaczurak-Kozak

  Publikacja omawia zagadnienia organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych, pozwalającej na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej.Pomaga opracować plan kont dostosowany do potrzeb jednostki oświatowej, a także:• przedstawia sposoby ewidencji typowych zdarzeń zachodzących w jednostkach oświatowych, umożliwiające szybkie rozwiązanie wątpliwości ewidencyjnej;• zawiera przykładowy plan kont jednostki oświat...

  okładka Rachunkowość budżetowa (pdf), Ebook | Monika Kaczurak-Kozak

  Książka zawiera omówienie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, koncentrując się na ich rachunkowości. Będzie stanowić użyteczne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru:• funkcjonowania sektora finansów publicznych,• jego organizacji,• zasad gospodarki finansowej,• sporządzania planów finansowych,• zastosowania klasyfikacji budżetowej, a w szczególności wiedzy dotyczącej rachunkowości i sprawozdawczości typowych podmiot...

  okładka Rachunkowość jednostek oświatowych (pdf), Ebook | Monika Kaczurak-Kozak

  W książce przybliżono i usystematyzowano zagadnienia dotyczące organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych, pozwalającej na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej.Publikacja pomaga opracować plan kont dostosowany do potrzeb jednostki oświatowej, a także:przedstawia sposoby ewidencji typowych zdarzeń zachodzących w jednostkach oświatowych umożliwiające szybkie rozwiązanie wątpliwości ewidencyjnej;zawier...

  Promocja
  okładka Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentami nadzorującymi racjonalność działań, Książka | Marcin Kaczmarek, Monika Kaczurak-Kozak, Strąk Tomasz, Kazimiera Winiarska

  W książce zaprezentowano regulacje prawne audytu wewnętrznego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, co może stanowić podstawę do dyskusji nad zakresem obowiązujących uregulowań. Ograniczenie audytu wewnętrznego w Polsce do sektora finansów publicznych powoduje, że powstała propozycja wykorzystania informacji zawartych w sprawozdawczości budżetowej do monitorowania i kontroli wykonania budżetu państwa na bazie Jednolitego Pliku Kontrolnego Rachunkowości Budżetowej (JPK...

  Promocja
  okładka Rachunkowość jednostek oświatowych, Książka | Monika Kaczurak-Kozak

  Książka przybliża i systematyzuje zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek oświatowych, w tym w szczególności ich rachunkowości. Autorka omawia wytyczne w zakresie organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych pozwalające na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej. Publikacja pomoże w opracowaniu planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki oświatowej, a także: - przedstawia sposoby ewiden...

  Promocja
  okładka Rachunkowość jednostek oświatowych, Książka | Monika Kaczurak-Kozak

  Książka Rachunkowość jednostek oświatowych zapewnia szybką pomoc w rozwiązywaniu problemów, z jakimi stykają się księgowi jednostek oświatowych podczas wykonywania codziennych obowiązków. Zawiera wytyczne z zakresu organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych pozwalające na prawidłowe, sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej (samodzielnie lub przez zespół obsługi). Publikacja pomaga opracować plan kont dostosowany do ...

  Promocja
  okładka Rachunkowość budżetowa, Książka | Monika Kaczurak-Kozak, Kazimiera Winiarska

  Rachunkowość budżetowa uwzględnia szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach zaliczanych do sfery finansów publicznych: jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Książka powstała głównie z myślą o pracownikach służb księgowych tych jednostek. Ma im pomóc w zrozumieniu specyfiki finansów publicznych, ułatwić księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. Omówiono w niej miedzy innymi: - teoretyczne zagadnienia f...