Monika Marcinkowska

Monika Marcinkowska

Magister, 1996, Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, dr habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Źródło (tekst i zdjęcie): http://www.ifbu.uni.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=48:prof-monika-marcinkowska&catid=14:zakad-finansow-i-rachunkowoci-bankow&Itemid=22

okładka Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy. Ebook | PDF | Monika Marcinkowska, Iwa Kuchciak, Marika Świeszczak, Krzysztof Świeszczak

Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy

Monika Marcinkowska, Iwa Kuchciak, Marika Świeszczak, Krzysztof Świeszczak

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

0,0 (brak ocen)

Książka dotyczy najważniejszych mechanizmów i uwarunkowań procesu włączania w system bankowy poprzez podnoszenie świadomości finansowej społeczeństwa. Ze względu na prognozowane trendy demograficzne, prowadzące do zjawiska...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:37,80

Kupuj z kodem od: 27,80 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora