Patryk Piotr Smęda

Prawnik, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent studiów podyplomowych z egzekucji administracyjnej na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Trener, autor publikacji podatkowych. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin na inspektora kontroli skarbowej, wpisany na listę doradców podatkowych. Źródło: http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/patryk-piotr-smeda-1458

Fani tego autora