Praca Zbiorowa

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Trafność wyszukiwania
  okładka 17 zmian w VAT w 2018 roku, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka 17 zmian w VAT w 2018 roku, Ebook | Praca Zbiorowa

  W tej publikacji Czytelnik znajdzie omówienie najważniejszych zmian w VAT, które obowiązują (lub zaczną obowiązywać) w 2018 roku.

  okładka Post. Uzdrowienie duszy i ciała, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Post. Uzdrowienie duszy i ciała, Ebook | Praca Zbiorowa

  Kiedyś po obiedzie odprawiałem egzorcyzm. Szatan mówi: Z pełnym brzuchem mnie nie wyrzucisz! Post jest umartwieniem siebie i jest potężna siła, bo jest mocą Krzyża.A to przecież moc Krzyża powstrzymuje działanie Złego w tym świecie, bo Chrystus zbawił nas i zniszczył dzieło złego ducha właśnie na Krzyżu. Ta moc pokonała Złego. Asceza zawsze prowadzi do miłości, bo jest mocą krzyża i umieraniem dla innych. Kto wytrwa, otrzyma wielkie dary od Boga.” O. Marcin Ciechanowski OSSPE...

  okładka Zmiany w VAT 2018. Split payment – kompleksowe omówienie, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Zmiany w VAT 2018. Split payment – kompleksowe omówienie, Ebook | Praca Zbiorowa

  Nadchodzi kolejna rewolucja w VAT. Nowe przepisy dotyczące split payment zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2017 r. Poznaj szczegóły!

  okładka Pismo Święte Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Pismo Święte Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament, Ebook | Praca Zbiorowa

  Pismo Święte Nowego Testamentu, w przekładzie Jakuba Wujka zawiera następujące Księgi: Ewangelia św. Mateusza, Ewangelia św. Marka, Ewangelia św. Łukasza, Ewangelia św. Jana, Dzieje Apostolskie, List św. Pawła do Rzymian, List pierwszy św. Pawła do Korynthów, List wtóry św. Pawła do Korynthów, List św. Pawła do Galatów, List św. Pawła do Ephezów, List św. Pawła do Philippensów, List św. Pawła do Kolossan, List pierwszy św. Pawła do Thessaloniczan, List w...

  okładka Pismo Święte Starego i Nowego testamentu tzw. Biblia Gdańska, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Pismo Święte Starego i Nowego testamentu tzw. Biblia Gdańska, Ebook | Praca Zbiorowa

  Biblia Gdańska to przekład Biblii na język polski jaki w roku 1632 wspólnie przygotowali bracia czescy i kalwiniści. Mimo upływu lat i archaicznego języka przez środowiska protestanckie nadal uważany jest za najlepszy polski przekład Pisma Świętego. Po dziś dzień jest to jedno z najpopularniejszych polskich tłumaczeń protestanckich. Od Pisma Świętego w redakcjach katolickiej i prawosławnej różni się tym, że nie posiada tzw. ksiąg deuterokanonicznych, ...

  okładka Rozmowy o rynku książki 14, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Rozmowy o rynku książki 14, Ebook | Praca Zbiorowa

  "Czternasty tom rozmów, które pierwotnie drukowane były przez cały 2014 rok w dwutygodniku „Biblioteka Analiz”, przynosi wywiady z wydawcami, księgarzami, papiernikami, drukarzami, a także osobami kierującymi ważnymi instytucjami kultury jak ZaiKS, Copyright Polska czy Polska Sekcja IBBY. Rozmowy z przedstawicielami firm małych i dużych, a także wielkich międzynarodowych koncernów jak Heidelberg czy Stora Enso. Także z przedstawicielami sklepów internetowych, firm związanych ...

  okładka Wypracowania - Oświecenie „Charakterystyka epoki”, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Wypracowania - Oświecenie „Charakterystyka epoki”, Ebook | Praca Zbiorowa

  Wypracowania - Oświecenie „Charakterystyka epoki”Opisy wypracowań:Najważniejsze terminy literackie i pojęcia. . Poniższe wypracowanie zawiera najważniejsze terminy literackie i pojęcia związane z epoką oświecenia. Wyjaśniono następujące terminy: bajka, bajka narracyjna, bajka epigramatyczna, satyra, poemat heroikomiczny, sielanka, powieść utopijna, powieść epistolarna, powiastka filozoficzna, paszkwil, komedia obyczajowa, komedia polityczna, poemat opisowy, racjona...

  okładka Wypracowania - Skamandryci „Wiersze wybranych przedstawicieli grupy”, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Wypracowania - Skamandryci „Wiersze wybranych przedstawicieli grupy”, Ebook | Praca Zbiorowa

  Wypracowania - Skamandryci „Wiersze wybranych przedstawicieli grupy”Opisy wypracowań:Kazimierz Wierzyński „Jestem jak szampan” analiza. Poniższe wypracowanie stanowi gotowa analizę i interpretacje wiersza Kazimierza Wierzyńskiego pod tytułem „ Jestem jak szampan”. Utwór stanowi pochwałę radosnego życia. Poniższe wypracowanie dokładnie omawia całość utworu, wskazana jest jego budowa oraz środki artystyczne użyte przez autora. Wypracowanie zawiera 316 słów.Kazimierz W...

  okładka Wypracowania Sofokles "Antygona", Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Wypracowania Sofokles "Antygona", Ebook | Praca Zbiorowa

  Wypracowania Sofokles "Antygona"Opisy wypracowań:Motyw buntu i pogodzenia się z losem. Wypracowanie omawia dwa motywy literackie: buntu i pogodzenia się z losem ,na postawie zestawienia postaw dwóch bohaterek antycznej tragedii Sofoklesa pod tytułem „Antygona”. Wypracowanie zawiera 407 słów.Kobieta jako bohater literacki. Analiza dokładnie przedstawia obraz kobiety jako bohatera literackiego, stworzony przez Sofoklesa w tragedii greckiej zatytułowanej Antygona. Temat zo...

  okładka Wypracowania - Tadeusz Różewicz „Wybór wierszy - część II”, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Wypracowania - Tadeusz Różewicz „Wybór wierszy - część II”, Ebook | Praca Zbiorowa

  Wypracowania - Tadeusz Różewicz „Wybór wierszy - część II”Opisy wypracowań:„Ocalony” – analiza i interpretacja.  Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretacje wiersza Tadeusza Różewicza pod tytułem „Ocalony”. Utwór ten powstał na podstawie prawdziwych odczuć i przeżyć poety, jest wyrazem poszukiwania nowych wartości w świecie chaosu, który pozostawiła po sobie II wojna światowa. Wypracowanie omawia całość utworu. Wyjaśnione zostaje znaczenie tytu...

  okładka Wypracowania - Witold Gombrowicz „Ferdydurke”, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Wypracowania - Witold Gombrowicz „Ferdydurke”, Ebook | Praca Zbiorowa

  Wypracowania - Witold Gombrowicz „Ferdydurke”Opisy wypracowań:Charakterystyki bohaterów.  Wypracowanie stanowi charakterystyki głównych postaci występujących w powieści Witolda Gombrowicza „Ferdydurke”. Omówiono postać: Miętusa, Profesora Pimko, Biadaczki, syfona. Całość zawiera 379 słów.Teoria formy ukazana w lekturze.  Poniższe wypracowanie dokładnie omawia tematykę lektury „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Kluczowym zagadnieniem ukazanym w powieści...

  okładka Urlopy 2013 przykłady, wyliczenia, wzory, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Urlopy 2013 przykłady, wyliczenia, wzory, Ebook | Praca Zbiorowa

  Książka Urlopy 2013 to komentarz do całego działu VII Kodeksu pracy, w którym każdy artykuł omawiamy osobno, podając nie tylko jego objaśnienie, ale także liczne przykłady, a niekiedy także wzory zapisów oraz wyroki i stanowiska urzędowe. Tak, aby można było łatwo i prawidłowo zastosować go w każdej sytuacji.

  okładka Rażąco niska cena. Wnioski z orzecznictwa, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Rażąco niska cena. Wnioski z orzecznictwa, Ebook | Praca Zbiorowa

  Sięgnij po e-poradnik, a otrzymasz wiele praktycznych wskazówek wynikających z orzecznictwa KIO.

  okładka Obowiązek zatrudnia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Obowiązek zatrudnia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych, Ebook | Praca Zbiorowa

  Wymóg zamawiającego dotyczący zatrudnienia na umowę o pracę osób przez cały okres realizacji zamówienia podlega zakwestionowaniu. Poznaj, jakie stanowisko w tego typu sprawach zajmowała KIO.

  okładka Instrukcja bhp obsługi noża krojczego, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Instrukcja bhp obsługi noża krojczego, Ebook | Praca Zbiorowa

  Przeczytaj jak bezpiecznie korzystać z noża krojczego, kto może wykonywać takie czynności, co należy wykonać przed przystąpieniem do pracy i jakie są zasady bezpiecznej pracy

  okładka Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, Ebook | Praca Zbiorowa

  Publikacja jest kontynuacją rozważań podjętych w dwóch poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej. W przygotowaniu znajduje się kolejny tom - Kreatywność językowa w literaturze i mediach. Poszczególne zagadnienia przedstawione przez badaczy zostały zgrupowane w pięciu częściach, z których każda ściśle wiąże się z kreatywnością na płaszczyźnie języ...

  okładka Rynek książki w Polsce 2017. Dystrybucja, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Rynek książki w Polsce 2017. Dystrybucja, Ebook | Praca Zbiorowa

  Dwudziesta edycja sztandarowej publikacji Biblioteki Analiz. W pięciu tomach omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania polskiej branży wydawniczo-księgarskiej. Tom "Dystrybucja" zawiera analizę rynku dystrybucyjnego.
  Spis treści: 1. Księgarstwo hurtowe 2. Księgarstwo detaliczne 3. Sprzedaż bezpośrednia 4. Import i eksport książek 5. Wykaz tekstów źródłowych

  okładka Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym, Ebook | Praca Zbiorowa

  Publikacja Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym powstała we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym_x000D_ _x000D_ Spis treści_x000D_ _x000D_ Rafał T. Prinke, Krzysztof Wisłocki_x000D_ Cyfryzacja bibliotek: początki i teraźniejszość . 7_x000D_ Grzegorz Gmiterek_x000D_ Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu_x000D_ i interaktywnych technologii (w 2017 r.) . 27_x000D_ Marek Konstankiewicz_x000D_ Status prawny narodowego zasobu archiw...

  okładka Sprawozdanie finansowe w firmie, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Sprawozdanie finansowe w firmie, Ebook | Praca Zbiorowa

  Stan prawny 20 listopada 2018 r. 20 listopada 2018 r. Opis publikacji Roczne sprawozdanie finansowe powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Publikacja „Sprawozdanie finansowe w firmie” omawia podatkowe i bilansowe aspekty związane z zamknięciem roku 2018. Ten niezbędnik każdego księgowego w bardzo przystępny sposób opisuje zagadnienia związane z weryfikacją i aktualizacją aktywów i pasywów (wycena) oraz ...

  okładka Czego chce współczesna kobieta? Problematyka kobieca na łamach polskiej prasy w Łodzi przełomu XIX i XX wieku, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Czego chce współczesna kobieta? Problematyka kobieca na łamach polskiej prasy w Łodzi przełomu XIX i XX wieku, Ebook | Praca Zbiorowa

  Antologii tekstów poświęconych problematyce kobiecej z przełomu XIX i XX wieku, za tytuł posłużyło pytanie, które nigdy nie straci na aktualności: „Czego chce współczesna kobieta?” - artykuł, w którym próbowano rozstrzygnąć to zagadnienie ukazał się w „Kurierze Łódzkim” z 1908 r. Próbowano w nim rozstrzygnąć to zagadnienie na łamach „Kuriera Łódzkiego” z 1908 r. Podkreślano w nim, że kobiety są twórcami kultury i bez nich nie dokonają się przemiany cywilizacyjne...

  okładka Zmiany umów o zamówienie publiczne. Wnioski z orzecznictwa, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Zmiany umów o zamówienie publiczne. Wnioski z orzecznictwa, Ebook | Praca Zbiorowa

  Pobierz e-poradnik, a dowiesz się, kiedy i w jakim stopniu można zmieniać już zawarte umowy o zamówienie publiczne.

  okładka Instrukcja przy udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zagrażających życiu, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Instrukcja przy udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zagrażających życiu, Ebook | Praca Zbiorowa

  Pierwsza pomoc - minimum wiadomości i dobrej woli ze strony przypadkowego ratownika może uratować życie._x000D_ Dowiedz się co robić w trudnych sytuacjach.

  okładka Wypracowania - Adam Mickiewicz wybór wierszy - opracowanie i analiza, interpretacja, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Wypracowania - Adam Mickiewicz wybór wierszy - opracowanie i analiza, interpretacja, Ebook | Praca Zbiorowa

  Wypracowania - Adam Mickiewicz wybór wierszy, analiza i interpretacja. Opisy wypracowań: „Sonety krymskie” – analiza i interpretacja.  Poniższe wypracowanie stanowi analizę „Sonetów krymskich” autorstwa Adama Mickiewicza. Całość wskazuje na wybitne połączeni ze sobą w jedną całość romantycznych zainteresowań orientalizmem i egzotyzmem w które wplata historię romantyczną o mistycznych znamionach. W tekście podano wszystkie najważniejsze wątki i motywy. Cało...

  okładka Wypracowania - Barok „Charakterystyka epoki”, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Wypracowania - Barok „Charakterystyka epoki”, Ebook | Praca Zbiorowa

  Wypracowania - Barok „Charakterystyka epoki”Opisy wypracowań:Najważniejsze terminy literackie i pojęcia. Poniższe wypracowanie zawiera najważniejsze terminy literackie i pojęcia związane z epoka baroku. Wyjaśniono następujące terminy: alegoria, anafora, antyteza, elipsa, epifora, gawęda, gongoryzm, gradacja, hiperbola, inwersja, konceptyzm, kontrast, marinizm, oksymoron, pamiętnik, peryfraza, poezja sowizdrzalska, sarmatyzm, vanitas. Całość może posłużyć jako gotow...