Beata Przymuszała

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej, Ebook | Beata Przymuszała
  okładka Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej, Ebook | Beata Przymuszała

  Książka stanowi próbę całościowego spojrzenia na poezję powojenną poprzez kategorię ludzkiej cielesności. Lektura utworów Świrszczyńskiej, Miłosza, Różewicza, Kamieńskiej, Grochowiaka, Herberta, Pasierba, Poświatowskiej, Wojaczka, Barańczaka i Krynickiego pozwala ukazać ciągłość refleksji nad tożsamością jako istotnym problemem nowoczesnej i ponowoczesnej świadomości. Wyłaniający się z tych analiz obraz podmiotu opiera się przede wszystkim na relacji z drugą osobą (relac...

  Promocja
  okładka Smugi Zagłady książki przeoczone Borwicz i inni, Książka | Beata Przymuszała
  Promocja
  okładka Smugi Zagłady książki przeoczone Borwicz i inni, Książka | Beata Przymuszała

  Autorka przedstawia zmagania Borwicza z cenzurą oraz z trudnymi relacjami polsko-żydowskimi. Podejmuje ważkie kwestie często pomijane przez innych antologistów, bliskie jest jej też ujmowanie przez Borwicza literatury tworzonej in extremis jako formy przeżycia, samoobrony, wyrazu doświadczenia zarówno piszących, jak i bezpośrednich odbiorców – współwięźniów. „Czytanie Borwicza” służy tu wydobyciu z zapomnienia jego niedocenianych dokonań jako poety, redaktora, autora tekstów,...

  Promocja
  okładka Widma „przeklętego” Pisarki i pisarze w kulturze XX i XXI wieku, Książka | Grzegorz Pertek, Beata Przymuszała
  Promocja
  okładka Widma „przeklętego” Pisarki i pisarze w kulturze XX i XXI wieku, Książka | Grzegorz Pertek, Beata Przymuszała

  Czy kategoria „artysty przeklętego”, fenomen raczej socjologiczny niż estetyczny, pozostawała tak długo kategorią teoretycznie nietkniętą, gdyż ta, w sposób nieunikniony, gotowa była wystawić teorię (historię i krytykę również) na płycizny „biografizmu”? Nie chodzi tu wszak o bezkrytyczny powrót do korzeni, lecz o świadomość, że to wciąż żywe, fascynujące zagrożenie, niekoniecznie w wersji z początku dwudziestego stulecia, stanowi w sposób wcale dwuznaczny siłę napędową rozwo...

  Promocja
  okładka Smugi zagłady Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci, Książka | Beata Przymuszała
  Promocja
  okładka Smugi zagłady Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci, Książka | Beata Przymuszała

  Jednym z ważniejszych pojęć dyskursu o Zagładzie jest kategoria niewyrażalności. Monografia wpisuje się w dyskusję z jej radykalnym ujmowaniem, wprowadzając metaforę „smug Zagłady”, która zakłada paradoks jednoczesnej obecności i nieobecności tamtego Wydarzenia w dotyczących go tekstach. Autorka pokazuje, w jaki sposób problemy związane z ukrywaniem tożsamości przez Żydów oraz z pisaniem o przeżytej przez nich traumie (oba oparte na ich równoczesnym zasłanianiu i ujawnianiu) ...