Redakcja naukowa: Mateusz Pilich - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Ukraińsko-polska umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. Komentarz do przepisów o sprawach cywilnych (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Mateusz Pilich, Jarosław Turłukowski

  Książka stanowi systematyczne omówienie przepisów części cywilnej dwustronnej umowy polsko-ukraińskiej o pomocy prawnej i obrocie prawnym między Polską a Ukrainą.Komentowana materia dotyczy m.in.:• jurysdykcji sądów i organów oraz prawa właściwego w sprawach z zakresu prawa cywilnego między obu państwami,• pomocy prawnej,• toku czynności procesowych w postępowaniach z udziałem obywateli ukraińskich w Polsce lub obywateli polskich w Ukrainie,• zagadnień z zakresu prawa pracy, ...

  okładka Prawo oświatowe. Komentarz (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Mateusz Pilich, Mateusz Pilich, Artur Olszewski

  W komentarzu szczegółowo omówiono przepisy ustawy – Prawo oświatowe, w tym zagadnienia organizacji i funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych, dotyczące m.in.:• wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,• zarządzania szkołami i placówkami publicznymi,• organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych,• przyjmowania do publicznych przedszkoli i szkół,• działalności szkół i placówek niepublicznych.Zawarte w opraco...

  okładka Prawo oświatowe. Komentarz (pdf), Ebook | Adam Olszewski, Mateusz Pilich

  W komentarzu omówiono przepisy „konstytucji polskiej oświaty”, jaką stanowi ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe. Zaprezentowano je z perspektywy dokonywanej fragmentarycznie reformy prawa oświatowego, powodującej trudności interpretacyjne oraz niesprzyjającej zrozumieniu prawa przez jego adresatów. Autorzy, wyjaśniając problemy powstające podczas stosowania prawa, przywołują dorobek orzecznictwa i doktryny.W drugim wydaniu publikacji uwzględniono nowe wyzwania, które sta...