okładka Prawo oświatowe. Komentarz (pdf) ebook | pdf | Redakcja naukowa: Mateusz Pilich, Mateusz Pilich, Artur Olszewski

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Prawo oświatowe. Komentarz (pdf) Wydanie: 3 ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

W komentarzu szczegółowo omówiono przepisy ustawy – Prawo oświatowe, w tym zagadnienia organizacji i funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych.

W komentarzu szczegółowo omówiono przepisy ustawy – Prawo oświatowe, w tym zagadnienia organizacji i funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych, dotyczące m.in.:

• wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

• zarządzania szkołami i placówkami publicznymi,

• organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych,

• przyjmowania do publicznych przedszkoli i szkół,

• działalności szkół i placówek niepublicznych.


Zawarte w opracowaniu tezy zostały poparte poglądami doktryny i orzecznictwem sądowym.


W trzecim wydaniu uwzględniono zmiany, które weszły w życie na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, m.in. wprowadzające szczególne warunki zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego na stanowisku pomocy nauczyciela oraz dodatkowe środki finansowe w celu wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny i opieką nad nimi.


Autorzy odnieśli się również do zmian dotyczących:

• standardów prawnych dla szkół publicznych i niepublicznych (obowiązki dyrektora, kwalifikacje nauczycieli, zasady przyjmowania uczniów, podstawy programowe dla poszczególnych etapów edukacji),

• monitorowania karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych,

• powoływania ministerialnych zespołów ekspercko­doradczych w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy na potrzeby Ministra Edukacji i Nauki,

• zniesienia wymogu przyjęcia dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej na terenie tego samego województwa, gdzie ono zamieszkuje,

• nowych zasad przechodzenia do i ze szkół artystycznych.


Książka przeznaczona jest dla osób poszukujących aktualnych informacji z zakresu prawa oświatowego, w tym przede wszystkim: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego, urzędów wojewódzkich, osób prowadzących szkoły i placówki niepubliczne oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Zainteresuje także adwokatów, radców prawnych i sędziów sądów administracyjnych.

Szczegółowe informacje na temat ebooka Prawo oświatowe. Komentarz (pdf)

Opinie i oceny ebooka Prawo oświatowe. Komentarz (pdf)

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Prawo oświatowe. Komentarz (pdf)

Prawo oświatowe. Komentarz (pdf)

Redakcja naukowa: Mateusz Pilich, Mateusz Pilich, Artur Olszewski,

Moja ocena: