Stanisław Piłaszewicz

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Religie i mitologia Czarnej Afryki. Przegląd encyklopedyczny, Ebook | Stanisław Piłaszewicz
  Promocja
  okładka Religie i mitologia Czarnej Afryki. Przegląd encyklopedyczny, Ebook | Stanisław Piłaszewicz

  Niniejszy przegląd encyklopedyczny, liczący blisko 900 haseł, ma na celu przypomnienie i zdefiniowanie pojęć z dziedziny mitologii i religii Czarnej Afryki, które już weszły do obiegu czytelniczego w Polsce. Większość z nich trudno by było jednak znaleźć w istniejących encyklopediach i leksykonach. Jego trzon stanowią hasła i artykuły hasłowe z zakresu etnicznych wierzeń rodzimych, ciągle jeszcze ważnego składnika życia religijnego tej części świata. Słown...

  Promocja
  okładka Egzotyczny świat sawanny Kultura i cywilizacja ludu Hausa, Książka | Stanisław Piłaszewicz
  Promocja
  okładka Egzotyczny świat sawanny Kultura i cywilizacja ludu Hausa, Książka | Stanisław Piłaszewicz

  W kulturze afrykańskiej bajki zajmują miejsce szczególne. Są typowym przejawem ustnej tradycji literackiej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Stąd wynika ich autentyzm, który jest źródłem wiedzy nie tylko o twórczości literackiej, ale również o społeczeństwie. Książka składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi obszerny wstęp, przedstawiający etnogenezę i krótką historię ludu Hausa. Jest to w istocie mała rozprawa naukowa prezentująca najnowsze osiągnięcia w badaniach na...

  okładka Egzotyczny świat sawanny. Kultura i cywilizacja ludu Hausa, Ebook | Stanisław Piłaszewicz
  okładka Egzotyczny świat sawanny. Kultura i cywilizacja ludu Hausa, Ebook | Stanisław Piłaszewicz

  W kulturze afrykańskiej bajki zajmują miejsce szczególne. Są typowym przejawem ustnej tradycji literackiej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Stąd wynika ich autentyzm, który jest źródłem wiedzy nie tylko o twórczości literackiej, ale również o społeczeństwie. Książka składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi obszerny wstęp, przedstawiający entogenezę i krótką historię ludu Hausa. Jest to w istocie mała rozprawa naukowa prezentująca najnowsze osiągnięcia w...

  Promocja
  okładka Wstęp do afrykanistyki, Książka | Stanisław Piłaszewicz, Eugeniusz Rzewuski
  Promocja
  okładka Wstęp do afrykanistyki, Książka | Stanisław Piłaszewicz, Eugeniusz Rzewuski

  Podręcznik przeznaczony głównie dla studentów, ale także dziennikarzy, misjonarzy, polityków, ekspertów i czytelników interesujących się problemami Czarnej Afryki. Stanowi przede wszystkim wprowadzenie do filologii afrykańskiej rozumianej jako nauka humanistyczna, zajmująca się badaniem języków, literatur i kultur Afryki, zarówno na podstawie analizy zabytków jej piśmiennictwa, jak też dzięki zastosowaniu różnych metod pracy terenowej. Dużo miejsca w książce poświęcono sytuac...