Tadeusz Marszał - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
    okładka Struktura funkcjonalna małych miast, Ebook | Tadeusz Marszał

    Struktura funkcjonalna miast jest od dawna przedmiotem badań geograficznych, jednak większość publikacji poświęcona jest analizie dużych ośrodków, natomiast małe miasta budzą mniejsze zainteresowanie. Przyczyna tego stanu rzeczy wynika niewątpliwie z faktu odmiennej roli ośrodków usytuowanych na różnych poziomach hierarchicznych sieci osadniczej kraju i ich znaczenia dla procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. Struktury przestrzenno-funkcjonalne wielkich ...

    Promocja
    okładka Mniejszość niemiecka w Polsce Środkowej Geneza, rozmieszczenie i struktura [od końca XVIII w. do II wojny światowej], Książka | Tadeusz Marszał

    Książka jest poświęcona mniejszości niemieckiej w Polsce Środkowej. Mieści się w nurcie badawczym geografii historycznej. Autor podejmuje w niej analizę uwarunkowań osadnictwa niemieckiego i omawia pochodzenie terytorialne, rozkład przestrzenny, przemieszczenia oraz struktury demograficzno-społeczne ludności niemieckiej napływającej do regionu łódzkiego. Druga część publikacji dotyczy problematyki obecności mniejszości niemieckiej rozpatrywanej na płaszczyźnie społecznej i w ...