okładka Pakiet medyczny dla pracowników - rozliczenie podatkowe, składkowe i ewidencja rachunkowa. Ebook | PDF | Paweł Muż, Tomasz Krywan, Agata Pinzuł

Pakiet medyczny dla pracowników - rozliczenie podatkowe, składkowe i ewidencja rachunkowa

Paweł Muż, Tomasz Krywan, Agata Pinzuł

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Pakiet medyczny obejmuje zazwyczaj prawo do skorzystania z usług dowolnego lekarza (ze specjalności wskazanej w pakiecie), zabiegów i procedur medycznych oraz diagnostyki. Zakres usług „w pakiecie” zależy od rodzaju pakietu...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
okładka Działalność sezonowa – rozliczenia podatkowe na przykładach. Ebook | PDF | Tomasz Krywan

Działalność sezonowa – rozliczenia podatkowe na przykładach

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Nie wszystkie rodzaje działalności gospodarczej mogą być prowadzone przez cały rok. Specyfika niektórych rodzajów działalności gospodarczej powoduje, że mogą być one prowadzone tylko przez część roku, tj. w sezonie. W...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90

Vat 2017. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów

Rafał Kuciński, Tomasz Krywan

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie duże zmiany w ustawie o VAT. Najważniejsze zmiany dotyczą: podwyższenia kwoty limitu zwolnienia podmiotowego, dodania całego rozdziału o sankcjach administracyjnych, objęcia odwrotnym...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:79,00

Kupuj z kodem od: 69,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Podatki 2017. Praktyczny komentarz do zmian. Ebook | PDF | Katarzyna Czajkowska-Matosiuk, Bogdan  Świąder, Rafał  Kuciński, Tomasz Krywan

Podatki 2017. Praktyczny komentarz do zmian

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk, Bogdan Świąder, Rafał Kuciński, Tomasz Krywan

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Rok 2017 można uznać za rewolucyjny. Zmianom uległy wszystkie ustawy podatkowe, a to jeszcze nie koniec modyfikacji przewidzianych na ten rok. Pierwsze nowelizacje weszły w życie 1 stycznia 2017 r. i dotyczyły najważniejszych...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:99,00

Kupuj z kodem od: 89,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka ŚWIADCZENIE USŁUG Kiedy miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług. Ebook | PDF | Tomasz Krywan

ŚWIADCZENIE USŁUG Kiedy miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług, a tym samym miejsce ich opodatkowania w przypadku usług związanych z nieruchomościami. Ustalenie tego w praktyce sprawia wiele problemów. Dlatego ustawodawca...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
okładka ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNE NA RZECZ PRACOWNIKÓW koszty, przychody, VAT. Ebook | PDF | Tomasz Krywan

ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNE NA RZECZ PRACOWNIKÓW koszty, przychody, VAT

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Wielu pracodawców przekazuje swoim pracownikom nieodpłatnie różnego rodzaju świadczenia. Jest to najpopularniejszy z pozapłacowych elementów wynagradzania pracowników. W związku z tym pracodawcy mają liczne wątpliwości...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
okładka Co grozi podatnikom za błędy w rozliczaniu VAT w 2017 r.. Ebook | PDF | Tomasz Krywan

Co grozi podatnikom za błędy w rozliczaniu VAT w 2017 r.

Poradnik Gazety Prawnej 3/2017

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Podatnicy VAT narażeni są na wiele sankcji i kar. Część z nich wynika z błędów w rozliczaniu VAT. W takich przypadkach podatnikom grozi utrata prawa do odliczenia lub stosowania obniżonej stawki VAT. Ponadto od 1 stycznia 2017 r....

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:23,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Koszty 2017 – po zmianach. Ebook | PDF | Tomasz Krywan

Koszty 2017 – po zmianach

Poradnik Gazety Prawnej 1/2017

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku należnego do zapłaty. Koszty zmniejszają podstawę opodatkowania i sprawiają że podatek należny do zapłaty jest niższy....

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:23,92

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka 70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe. Ebook | PDF | Paweł Muż, Tomasz Krywan, Mariusz  Pigulski

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Paweł Muż, Tomasz Krywan, Mariusz Pigulski

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
okładka Dowóz pracowników do pracy - w podatkach i rachunkowości. Ebook | PDF | Tomasz Krywan, Paweł Muż

Dowóz pracowników do pracy - w podatkach i rachunkowości

Tomasz Krywan, Paweł Muż

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Pracodawcy nie mają obowiązku zapewniania pracownikom dowozu do i z miejsca pracy. Mimo tego część z nich decyduje się na organizowanie dla swoich pracowników takiego dowozu. Zazwyczaj ma to na celu pozyskanie pracowników z...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
okładka Jak rozliczyć wypłatę dywidendy - w podatkach i rachunkowości. Ebook | PDF | Sławomir Biliński, Tomasz Krywan, Paweł Muż

Jak rozliczyć wypłatę dywidendy - w podatkach i rachunkowości

Sławomir Biliński, Tomasz Krywan, Paweł Muż

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określają szczególne zasady opodatkowania dywidend, w tym obowiązek pobierania podatku od dywidend przez płatników, czyli spółki wypłacające dywidendy. Powoduje to, że na...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
okładka Zmiany w odliczaniu VAT od 1 stycznia 2016 r.  jak przygotować się do stosowania preproporcji. Ebook | PDF | Tomasz Krywan

Zmiany w odliczaniu VAT od 1 stycznia 2016 r. jak przygotować się do stosowania preproporcji

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja pokazuje jak krok po kroku przygotować się do stosowania preproporcji w 2016 roku:

Krok 1 Ustalenie czy będziemy mieli obowiązek stosować preproporcję
Krok 2 Ustalenie jaką metodę określania...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
okładka Podatkowe skutki dziedziczenia − prawa i obowiązki spadkobiercy. Ebook | PDF | Tomasz Krywan

Podatkowe skutki dziedziczenia − prawa i obowiązki spadkobiercy

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Dziedziczenie majątku może oznaczać konieczność zapłaty przez spadkobierców podatku od spadków i darowizn. Co prawda spadkobiercy będący członkami najbliższej rodziny spadkodawcy mogą być zwolnieni z obowiązku zapłaty...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Koszty 2016 po zmianach. Ebook | PDF | Tomasz Krywan

Koszty 2016 po zmianach

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Z początkiem 2016 r. w ustawach o podatkach dochodowych wprowadzono kilka istotnych zmian dotyczących kosztów uzyskania przychodów. Z publikacji Czytelnik dowie się m.in., jak od 2016 roku:
- rozliczać dla celów KUP...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:23,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Wierzytelności nieściągalne – w rozliczeniach podatkowych i ewidencji wierzyciela i dłużnika. Ebook | PDF | Tomasz Krywan, Paweł Muż

Wierzytelności nieściągalne – w rozliczeniach podatkowych i ewidencji wierzyciela i dłużnika

Tomasz Krywan, Paweł Muż

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Wierzyciele mogą rozliczać wierzytelności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów oraz korygować podstawę opodatkowania VAT i podatek należny. W tym celu muszą spełnić warunki określone przepisami. Przepisy podatkowe...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Jak stosować zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży - odpowiedzi na pytania. Ebook | PDF | Tomasz Krywan

Jak stosować zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży - odpowiedzi na pytania

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Przepisy VAT zwalniają od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których jej wartość nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). W przypadku podatników...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
okładka Zwolnienia podmiotowe z VAT. Ebook | PDF | Tomasz Krywan

Zwolnienia podmiotowe z VAT

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Przepisy VAT zwalniają od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Jest to popularne „zwolnienie podmiotowe z VAT”....

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
okładka VAT 2017. Komentarz. Ebook | EPUB,MOBI | Tomasz Krywan

VAT 2017. Komentarz

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

VAT 2017. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. czyli tzw. dużą nowelizację, oraz 1 marca i 1 września 2017 r.

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:319,20

Kupuj z kodem od: 309,20 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora