Tomasz Zalega

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Mikroekonomia, Ebook | Tomasz Zalega
  okładka Mikroekonomia, Ebook | Tomasz Zalega

  „Proponowany podręcznik spełnia wszelkie naukowe i merytoryczne standardy, jakich wymagamy od książek. Autor wykazał się tu pełnym profesjonalizmem i kompetencją…”. prof. dr hab. Marek Garbicz (Szkoła Główna Handlowa) „…książka ma charakter podręcznika akademickiego z zakresu mikroekonomii, przeznaczonego dla studentów uniwersyteckich studiów ekonomicznych […] …nie odbiega od międzynarodowych standardów podręczników z zakresu ekonomii, zw...

  okładka Segment osób w wieku 65+ w Polsce Jakość życia – Konsumpcja– Zachowania konsumenckie, Ebook | Tomasz Zalega
  okładka Segment osób w wieku 65+ w Polsce Jakość życia – Konsumpcja– Zachowania konsumenckie, Ebook | Tomasz Zalega

  Niniejsza publikacja ma na celu uchwycenie procesu starzenia się populacji w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Jej aplikacyjnym walorem jest analiza ciekawych informacji uzyskanych od badanych seniorów będących słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) oraz uczestniczących we wspólnotach parafialnych. Badanie osób w wieku 65+ zrealizowane zostało przez autora monografii w ramach badań statutowych Konsumpcja i zachowania konsumenckie osób w starszym wieku ...

  okładka Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego, Ebook | Tomasz Zalega
  okładka Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego, Ebook | Tomasz Zalega

  Analiza teorii dotyczących zarówno konsumpcji, jak i wyniki badań własnych, wykorzystujących metodę wywiadów bezpośrednich wśród konsumentów wybranych miast Polski, miały istotny wpływ na całokształt problematyki tej monografii, która dotyczy kształtowania się konsumpcji w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego. W pracy starano się przedstawić tendencje ogólne, najbardziej typowe dla procesu przystosowania się ...

  Promocja
  okładka Konsumpcja Determinanty, teorie i modele, Książka | Tomasz Zalega
  Promocja
  okładka Konsumpcja Determinanty, teorie i modele, Książka | Tomasz Zalega

  Promocja
  okładka Makroekonomia, Książka | Alojzy Nowak, Tomasz Zalega
  Promocja
  okładka Makroekonomia, Książka | Alojzy Nowak, Tomasz Zalega