Włodzimierz Anioł

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Europa socjalna, Ebook | Włodzimierz Anioł, Piotr Zawadzki, Maciej Duszczyk
  okładka Europa socjalna, Ebook | Włodzimierz Anioł, Piotr Zawadzki, Maciej Duszczyk

  Niniejsza praca zbiorowa jest plonem indywidualnych badań prowadzonych w ostatnich latach w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Międzynarodowa i porównawcza polityka społeczna stanowi od dawna, właściwie w całym już blisko 35-letnim okresie istnienia tej placówki, jeden z głównych kierunków aktywności naukowej. Jej pracownicy opublikowali na ten temat liczne książki i artykuły, uczestniczyli w wielu projektach badawczych z udziałem partnerów zagraniczny...

  okładka Trzecia Rzeczpospolita w trzech opowieściach Wokół polskich przemian 1989-2019, Książka | Włodzimierz Anioł
  okładka Trzecia Rzeczpospolita w trzech opowieściach Wokół polskich przemian 1989-2019, Książka | Włodzimierz Anioł

  Celem książki jest próba spojrzenia na proces modernizacji (społecznej, ekonomicznej, politycznej), jakiej doświadczała Polska po upadku komunizmu w 1989 roku, z uwzględnieniem głównych narracji obecnych w świadomości zbiorowej i życiu publicznym. Różne orientacje ideowe i szkoły myślenia inaczej rozkładają akcenty, jeśli chodzi nie tylko o preferowane wartości, cele i kierunek działań w politykach publicznych, ale i o tryb, metody i tempo ich prowadzenia. Autor przygląda si...

  okładka Bezład warszawski O erozji i odnowie przestrzeni publicznych, Książka | Włodzimierz Anioł
  okładka Bezład warszawski O erozji i odnowie przestrzeni publicznych, Książka | Włodzimierz Anioł

  Czy rewitalizacja przestrzeni miejskich musi prowadzić do gentryfikacji i napięć tożsamościowych? Analogicznie, czy ogólnokrajowym i lokalnym projektom modernizacyjnym musi nieuchronnie towarzyszyć wzrost nierówności i podziałów społecznych, bałagan mentalny i erozja domeny publicznej? Aż nadto widoczny w dzisiejszej Warszawie zamęt i rozgardiasz architektoniczno-urbanistyczny, a także mieszane rezultaty różnych działań renowacyjnych autor traktuje jako metaforę realizowanej ...

  okładka Szlak Norden Modernizacja po skandynawsku, Książka | Włodzimierz Anioł
  okładka Szlak Norden Modernizacja po skandynawsku, Książka | Włodzimierz Anioł

  okładka Nowa opiekuńczość Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej, Książka | Włodzimierz Anioł, Rafał Bakalarczyk, Frysztacki Krzysztof, Krzysztof Piątek
  okładka Nowa opiekuńczość Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej, Książka | Włodzimierz Anioł, Rafał Bakalarczyk, Frysztacki Krzysztof, Krzysztof Piątek

  Zasadniczym celem książki jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Czy możemy mówić o kształtowaniu się we współczesnym świecie tzw. nowej opiekuńczości? W pierwszych dwóch rozdziałach przedstawione zostały amerykańskie i skandynawskie przykłady uprawiania polityki społecznej, jako dwa różne (liberalne, czyli konserwatywne w amerykańskiej nomenklaturze oraz socjaldemokratyczne) podejścia do rozwiązywania kwestii socjalnych. Przywołano historyczne oraz aktualne tendencje...