Wojciech Załuski

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Przeciw rozpaczy. O tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężania, Ebook | Wojciech Załuski
  Promocja
  okładka Przeciw rozpaczy. O tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężania, Ebook | Wojciech Załuski

  Uważna refleksja nad kondycją człowieka doprowadziła wielu myślicieli do smutnego wniosku, że jej najbardziej charakterystycznym rysem jest tragiczność. Poczucie tragiczności egzystencji było szczególnie intensywne wśród starożytnych Greków epoki przedklasycznej, którzy dali mu ponadczasowy wyraz w poematach Homeryckich, zwłaszcza w Iliadzie. Czy jednak przekonanie o tragiczności ludzkiego życia jest uzasadnione? Czy rzeczywiście istnieją przekonywujące racje za tak gorzką o...

  Promocja
  okładka Etyka pamięci, Ebook | Wojciech Załuski
  Promocja
  okładka Etyka pamięci, Ebook | Wojciech Załuski

  Pamięć jest jednym z największych darów, jakie człowiek otrzymał od Boga lub przyrody. To właśnie dzięki pamięci człowiek może niejako powracać do przeszłości, przywołując i powtórnie przeżywając ważne dla niego wydarzenia – w odróżnieniu od zwierząt, których życie toczy się w wąskim horyzoncie teraźniejszości. Ten bezcenny dar, nadający ludzkiej egzystencji wymiar głębi, rodzi jednak szczególną odpowiedzialność: pamięcią bowiem można posługiwać się niewłaściwie. Niniejs...

  Promocja
  okładka Game Theory in Jurisprudence, Ebook | Wojciech Załuski
  Promocja
  okładka Game Theory in Jurisprudence, Ebook | Wojciech Załuski

  Game theory is a branch of mathematics which studies strategic interactions, i.e., interactions which involve more than one agent and in which each agent makes her decision while striving to predict the decisions of other agents. Game theory has been successfully applied in many areas of both the natural and social sciences, and it is the belief of this book’s author – Wojciech Załuski – that it can also be gainfully invoked in the area of legal philosophy. In this book, Zał...

  Promocja
  okładka Etyczne aspekty doświadczenia czasu, Książka | Wojciech Załuski
  Promocja
  okładka Etyczne aspekty doświadczenia czasu, Książka | Wojciech Załuski

  Celem książki jest wyróżnienie i analiza problemów etycznych wynikających z samego czasowego charakteru ludzkiego życia, tzn. z samego faktu, iż życie ludzkie toczy się w czasie. Problemy tego rodzaju, analizowane w książce, są następujące: (1) zagadnienia etyki pamięci, obejmujące m.in. moralność/niemoralność zapominania; relacje między zapominaniem i przebaczaniem; wierność pamięci; realizm pamięci; etyczny wymiar Proustowskiej pamięci mimowolnej; (2) wpisana w ludzką kondy...

  Promocja
  okładka Przeciw rozpaczy O tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężania, Książka | Wojciech Załuski
  Promocja
  okładka Przeciw rozpaczy O tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężania, Książka | Wojciech Załuski

  Uważna refleksja nad kondycją człowieka doprowadziła wielu myślicieli do smutnego wniosku, że jej najbardziej charakterystycznym rysem jest tragiczność. Poczucie tragiczności egzystencji było szczególnie intensywne wśród starożytnych Greków epoki przedklasycznej, którzy dali mu ponadczasowy wyraz w poematach Homeryckich, zwłaszcza w Iliadzie. Czy jednak przekonanie o tragiczności ludzkiego życia jest uzasadnione? Czy rzeczywiście istnieją przekonywujące racje za tak gorzką oc...