Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Zarządzanie reputacją firm rodzinnych, Książka | Zdzisława Dacko-Pikiewicz

  Celem głównym pracy jest opracowanie koncepcji zarządzania reputacją firm rodzinnych. Dla zapewnienia właściwej realizacji powyższego celu głównego, ustalono również następujące cele szczegółowe: - Przedstawienie poglądów na temat rozumienia pojęcia reputacji i jej roli w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, wyznaczników reputacji, a także relacji do pojęć powiązanych, jakimi są tożsamość i wizerunek w świetle literatury przedmiotu, różnych podejść i nurtów badawczych; - Id...

  okładka Innowacje i przedsiębiorczość w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, Ebook | Vanda Marakova, Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Roman Niestrój

  Wśród licznych kategorii pojęciowych współtworzących współczesną wiedzę w dziedzinie ekonomii i zarządzania niewątpliwie poczesne miejsce zajmu¬ją, ściśle związane z sobą, przedsiębiorczość i innowacyjność. W teorii wysoką rangę zapewniły im przede wszystkim publikacje A. Schumpetera i P. Druckera, wskazujące na znaczenie twórczej inwencji wynalazców i przedsiębiorczej kreatywności menedżerów w poszerzaniu zakresu i doskonaleniu sposobów zaspokajania ludzkich po...

  okładka Determinanty oraz instrumenty podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw, Ebook | Vanda Marakova, Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marcin Lis

  W warunkach globalnej konkurencji, szybko zachodzących zmian i wyczerpujących się trwałych źródeł rozwoju, innowacje, a przede wszystkim ich komercjalizacja są tym, w czym upatrują przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje, korporacje, spółki skutecznego rozwiązania dla budowy długoterminowej, globalnej przewagi konkurencyjnej. Należy wskazać, iż dynamiczne zmiany rynkowe, postępujące procesy globalizacyjne, rosnące wymagania klientów sprawiają, że nadrzędnym ...