Akcja Czytaj na okrągło

Zygmunt Krasiński Książki

Zygmunt Krasiński był jednym z największych poetów polskiego romantyzmu, uznawanym za jednego z „trzech wieszczów”, obok Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego. Krasiński był nie tylko poetą, ale także prozaikiem, dramatopisarzem oraz filozofem. Jego „Nie-Boska Komedia” pozostaje jednym z najbardziej znanych tekstów polskiego romantyzmu. Niemniej ważną pozycją w twórczości Zygmunta Krasińskiego są dramat „Irydion” czy „Agaj-Han”.

Młodość Zygmunta Krasińskiego

Napoleon Stanisław Adam Feliks Zygmunt Krasiński urodził się 19 lutego 1812 roku w Paryżu, w domu przy Boulevard Montmartre 10. Był hrabią, potomkiem magnackiej rodziny Krasińskich herbu Ślepowron. Jego rodzicami byli Maria Radziwiłłówna oraz generał Wincenty Krasiński. Zygmunt był II Ordynatem na Opinogórze, zaraz po swoim ojcu. Młody poeta kształcił się w rzeczonej Opinogórze pod kierunkiem pisarza Józefa Korzeniowskiego oraz Piotra Chlebowskiego. Później rozpoczął naukę w Liceum Warszawskim, by następnie uczęszczać na wydział prawa Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak Zygmunt Krasiński nie przebywał tam bardzo długo, ponieważ ojciec wysłał go do Szwajcarii po serii przewinień.

Ojciec miał zresztą największy wpływ na poglądy oraz życie Zygmunta Krasińskiego. Wincenty, generał napoleoński, był później lojalnym poddanym cara Rosji. Matka Zygmunta zmarła już w 1833 roku. Młody poeta buntował się przeciwko dyscyplinującemu podejściu ojca, jednak nie udało mu się wyrwać spod jego wpływu. Wincenty mieszał się zarówno w jego życie osobiste (między innymi wymusił na synu małżeństwo z Elizą z Branickich, pomimo uczucia Zygmunta do Delfiny Potockiej), jak i ingerował w jego poglądy polityczne. Zygmunt nie wziął udziału w powstaniu listopadowym i demonstracjach patriotycznych właśnie pod wpływem ojca. Jego nieobecność i brak aktywności wywołały odrzucenie ze strony kolegów, przez co pisarz musiał przerwać studia. Po tych wydarzeniach przebywał głównie w Niemczech, Francji oraz we Włoszech.

Dorosłe życie

Zygmunt Krasiński przeżył ciężki okres po roku 1831. Napięta relacja z ojcem, dla którego pozostawał jednak uległym synem potęgowała jego rozstrój nerwowy. Zygmunt cierpiał także na chorobę oczu, która groziła ślepotą i wymuszała jego długie, samotne chwile, spędzane w ciemnym pokoju. Pisarz przebywał wraz z ojcem w Petersburgu od jesieni 1832 do wiosny 1833. Wincenty starał się nakłonić go do służby dla dworu rosyjskiego, ale tym razem Zygmunt zdecydowanie przeciwstawił się temu żądaniu. Następnie wyruszył do Krakowa i Wiednia, by przenieść się do Włoch. To tam nawiązał romans z Joanną Bobrową-Piotrowicką, a także spotkał i zaprzyjaźnił się z Juliuszem Słowackim (Rzym, 1836). To właśnie lata 30. XIX wieku były czasem powstania najważniejszych dramatów Zygmunta Krasińskiego, „Nie-Boskiej komedii” oraz „Irydiona”.

W Neapolu w grudniu 1838 roku Zygmunt nawiązał niezwykle ważny dla niego romans z Delfiną Potocką. Było to najsilniejsze z zauroczeń poety, uczucia zresztą były odwzajemnione. Romans ten trwał do roku 1846, by przekształcić się w przyjaźń. Relacja z Delfiną Potocką wywarła duży wpływ na twórczość Krasińskiego. Niemniej ważna była także przyjaźń z Augustem Cieszkowskim, którego poznał w Mediolanie w roku 1839. Ojciec wymusił na Zygmuncie ślub z Elizą z Branickich, malarką, w roku 1843. Małżeństwo doczekało się czwórki dzieci: Władysława Wincentego, Zygmunta Jerzego, Marii Beatryczy oraz Elizy, która niestety wkrótce zmarła.

Zygmunt Krasiński zachorował na gruźlicę i zmarł 23 lutego 1859 roku w Paryżu. Jego ciało zostało przetransportowane do Opinogóry.

Twórczość Zygmunta Krasińskiego – „Nie-Boska komedia”

Zygmunt Krasiński prowadził ogromną ilość korespondencji, dzięki której wyrażał i wymieniał myśli z wieloma bliskimi mu osobami, w tym ojcem Wincentym, Konstantym Gaszyńskim, Henrym Reeve, Adamem Sołtanem, Augustem Cieszkowskim czy Delfiną Potocką. Wybory tych listów znajdziecie na Woblink, między innymi w tomach „Listy do Jerzego Lubomirskiego”, „Listy do Konstantego Gaszyńskiego” czy „Wybór listów politycznych”.

Zygmunt Krasiński podjął pierwsze próby literackie jeszcze w Warszawie, a najwybitniejsze dzieła napisał jednak na emigracji. „Nie-Boska komedia” powstała w roku 1835 i stanowi mistrzowski przykład romantycznego dramatu metafizycznego. Historia łączy się tu moralitetem, a rzeczywistość ziemska z sakralną. Pierwsze dwa akty opowiadają historię życia rodzinnego hrabiego Henryka, poety, a także męża i ojca, który zapomina o swoich obowiązkach rodzinnych i zaniedbuje żonę oraz małego synka, za co przychodzi mu srogo zapłacić. Dwa kolejne akty skupiają się na służbie publicznej, a także na kwestii rewolucji, która ma moc doprowadzić do upadku starego porządku społecznego i wywołać zmiany. Henryk swoim postępowaniem doprowadza do obłędu i śmierci swoją żonę. Jest pełen pychy, egoizmu, fałszywie natchnionej poetyckości, która w realnych cierpieniach widzi głównie źródło dla twórczości. Jego działania zostają ukarane rodzinną tragedią, a sam Henryk skierowany na drogę służby bliźnim i miłości ewangelicznej. Jednak Henryk nadal popełnia błędy. Wizja rewolucji Krasińskiego w „Nie-Boskiej komedii” to starcie obozu arystokratycznego i tradycyjnego oraz demokratycznego i ateistycznego, przy czym obydwie strony wydają się być niezdolne do dalszego kształtowania rzeczywistości. W kulminacyjnej scenie dramatu obecna jest wielka polemika dwóch postaci przedstawiających dwie różne wizje – Hrabiego, obrońcy starego porządku, oraz Pankracego, przywódcy rewolucjonistów. Na koniec jednak wszyscy ponoszą klęskę. „Nie-Boską komedię” Zygmunta Krasińskiego znajdziecie na Woblink jako ebook, audiobook lub książkę papierową.

Inne książki Zygmunta Krasińskiego w księgarni internetowej Woblink

„Nie-Boska komedia” nie jest jedynym dziełem Zygmunta Krasińskiego, które na stałe weszło do klasyki polskiej literatury. Są wśród nich także z pewnością takie tytuły jak: „Irydion”, „Agaj-Han”, „Grób rodziny Reichstalów” czy „Władysław Herman i dwór jego”. Czekają one na Was na Woblink w formie książek papierowych, ebooków lub audiobooków.

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Duchy Nocy Kupały, Książka | Oscar Wilde, Gift Theo, Yong Jin, Barszczewski, Jan, Zmorski Roman, Zygmunt Krasiński, Wood Henry, Straszim

  Opowieść o duchach, upiorach, wiedźmakach i demonach Antologii patronują obrzędy nocy świętojańskiej zwanej też kupałą. Część pierwszą stanowią opowiadania polskich autorów: Romana Zmorskiego, Jana Barszczewskiego oraz Zygmunta Krasińskiego. Duchy i demony, wiedźmy i wiedźmaki, leśniaki i rusałki przewijają się w opowieściach rozgrywających się od Pomorza, Mazowsza i Śląska po Białoruś. Część druga to opowiadanie Jin Yonga, zwanego chińskim Tolkienem, oraz opowieść Antona Str...

  Promocja
  okładka Nie-Boska Komedia Lektura z opracowaniem, Książka | Zygmunt Krasiński

  Arystokracja kontra rewolucjoniści, stary świat kontra nowy, który jednak wciąż pozostaje w marzeniach przyszłych panów świata, to podstawowy problem dramatu artysty, który krytycznie podchodził do przewrotów wszelkiego rodzaju. Rewolucjoniści pragną zburzenia starego porządku i budowania na gruzach. Henryk już wie, że to niemożliwe, bo istnieją wartości, których unicestwienie zniszczy zarazem. Jakby na potwierdzenie tych poglądów na scenę świata zalanego przez rewolucję wkra...

  Promocja
  okładka Nie-Boska komedia, Książka | Zygmunt Krasiński

  Nie-Boska komedia jest dramatem romantycznym należącym do kanonu literatury polskiej. Dzieło powstało w 1835 roku i porusza wielkie problemy swojego czasu. Autor rozważa w nim kwestię roli poety romantycznego, pyta o ostatecznego sprawcę historii – czy jest nim człowiek czy Bóg, a także zastanawia się nad konfliktem polityczno-społecznym pomiędzy arystokracją a resztą społeczeństwa. Bohater dramatu hrabia Henryk reprezentuje zarazem poetę romantycznego, którego poezja staje s...

  Promocja
  okładka Nie-Boska komedia, Książka | Zygmunt Krasiński

  Nie-Boska komedia to dramat opowiadający historię hrabiego Henryka. W dwóch pierwszych aktach autor przedstawia sytuację rodzinną hrabiego oraz dokonuje rozrachunku z poezją romantyczną – to ona właśnie powoduje, że poeta, będący również mężem i ojcem, zatraca się w akcie twórczym i zaniedbuje rodzinę, to za jej sprawą ucieka w świat fantazji i złudnych marzeń, za które przyjdzie mu drogo zapłacić. W aktach trzecim i czwartym natomiast Krasiński porusza problem rewolucji mają...

  Promocja
  okładka Nie-boska komedia Lektura z opracowaniem, Książka | Zygmunt Krasiński

  Lektura z opracowaniem to znakomita pomoc i inspiracja dla uczniów oraz nauczycieli. Tekst opatrzono wskazówkami interpretacyjnymi i hasłami ułatwiającymi nawigację po książce – dzięki nim łatwo znaleźć potrzebny w trakcie omawiania lektury fragment, zgromadzić materiały do wypracowań i ustnych wypowiedzi, zapamiętać najważniejsze informacje i utrwalić znajomość lektury. Zamieszczone na końcu książki opracowanie podporządkowano podstawie programowej. Zawiera ono ciekawy biogr...

  Promocja
  okładka Nie-boska komedia, Książka | Zygmunt Krasiński

  Klasyka literatury polskiej i światowej w starannym wydaniu z przypisami – to książka, którą warto mieć w swojej domowej biblioteczce i do której warto wracać. Tekst opatrzono wskazówkami interpretacyjnymi i hasłami ułatwiającymi nawigację po książce – dzięki nim łatwo znaleźć potrzebny w trakcie omawiania lektury fragment, zgromadzić materiały do wypracowań i ustnych wypowiedzi, zapamiętać najważniejsze informacje i utrwalić znajomość lektury.

  Promocja
  okładka Nie-Boska komedia, Książka | Zygmunt Krasiński

  Jeden z najwybitniejszych utworów polskiego romantyzmu. Bohater "Nie-boskiej komedii", hrabia Henryk, ponosi klęskę w życiu osobistym, gdyż uwiedziony pokusami fałszywej poezji, staje się przyczyną nieszczęść, które spadają na jego żonę i syna. W walce starego i nowego świata hrabia staje na czele obozu arystokracji przeciw zbuntowanym masom. Głęboko przeżywa jednak tragiczny konflikt historii. Jak prawdziwy bohater romantyczny - cierpi, buntuje się, szuka sensu życia.

  Promocja
  okładka Władysław Herman i dwór jego, Książka | Zygmunt Krasiński

  Opracowanie edytorskie – Bartłomiej Kuczkowski Młody Zygmunt Krasiński tworzył opowieści osadzone w scenerii pełnej grobów, sztyletów, czar z trucizną i szubienic, gdzie trup ściele się gęsto, bezustannie słychać tętent koni i wojenny zgiełk, a śmierć spotyka niemal każdego, zarówno zbrodniarzy, jak i niewinne dziewczęta. To prawdziwe opowieści przygodowe, awanturnicze, obfitujące w wątki sensacyjne. Władysław Herman i dwór jego to jedna z ciekawszych realizacji romantycznej...

  Promocja
  okładka Mściwy karzeł i inne opowieści, Książka | Zygmunt Krasiński

  Opracowanie edytorskie – Bartłomiej Kuczkowski Na kartach opowieści Zygmunta Krasińskiego spotkamy wyrazistych bohaterów (m.in. Williama Wallasa, Joannę d’Arc, hrabiego Wallensteina, karła Gondę, Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”), wartką narrację, wątki pełne grozy i fantastyki, co jest cechą charakterystyczną twórczości tego pisarza. Tajemniczy, mroczni, nieraz upiorni mściciele, skłóceni ze światem samotnicy, brutalni zabójcy, a nawet szalona rozpustnica o per...

  Promocja
  okładka Nie-Boska komedia Wydanie krytyczne pierwodruku z 1835 roku, Książka | Zygmunt Krasiński

  Zygmunt Krasiński stworzył tak naprawdę dwie Nie-Boskie komedie: pierwszą, romantyczną, młodzieńczą, wydaną w 1835 roku po raz pierwszy i dwa lata później po raz drugi oraz późniejszą, poprawioną (czy też „zepsutą”?), wydaną rok przed śmiercią, którą znamy także współcześnie. Kolejni edytorzy dramatu za podstawę tekstową przyjmowali bowiem zawsze trzecie wydanie. Od ponad stu pięćdziesięciu lat czytamy zatem Nie-Boską komedię jako arcydzieło genialnego, dwudziestojednoletnieg...

  Promocja
  okładka Nie-Boska komedia, Książka | Zygmunt Krasiński

  Nie-Boska komedia jest dramatem romantycznym należącym do kanonu literatury polskiej. Dzieło powstało w 1835 roku i porusza wielkie problemy swojego czasu. Autor rozważa w nim kwestię roli poety romantycznego, pyta o ostatecznego sprawcę historii – czy jest nim człowiek czy Bóg, a także zastanawia się nad konfliktem polityczno-społecznym pomiędzy arystokracją a resztą społeczeństwa. Bohater dramatu hrabia Henryk reprezentuje zarazem poetę romantycznego, którego poezja staje s...

  Promocja
  okładka Wybór listów politycznych, Książka | Zygmunt Krasiński

  Zebrane w tomie listy Zygmunta Krasińskiego zostały podzielone na części zatytułowane kolejno: Polska, Rosja, Europa, rewolucja, demokracja, historiozofia. Wybór obrazuje złożoność i rozległość horyzontów politycznych i filozoficznych autora Nie-boskiej komedii i problemów, jakie go zajmowały. Całość poprzedza obszerne wprowadzenie autorstwa Marcina Króla. Krasiński zajmował szczególne miejsce w ramach polskiej myśli konserwatywnej pierwszej połowy XIX w. Polska myśl konserw...

  Promocja
  okładka Wieszcze wieszczą. Najpiękniejsze wiersze dla dzieci, Książka | Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński

  Tato nie wraca; ranki i wieczory We łzach go czekam i trwodze; Rozlały rzeki, pełne zwierza bory I pełno zbójców na drodze. Nie ma w polskiej literaturze bardziej przejmujących, głęboko przez nas zapamiętanych w dzieciństwie strof. Słuchaliśmy ich z wypiekami na twarzy, gdy rodzice czy dziadkowie czytali nam „Powrót taty”. Wróćmy do samych źródeł, do największych skarbów naszej literatury - czytajmy dzieciom poezję najwyższych lotów, to ładunek piękna i dobra na całe życie...

Co to jest książka?

Książka jest dokumentem piśmienniczym, obszernym zazwyczaj zapisem wszelkiej ludzkiej myśli. Występuje w postaci wielostronicowej publikacji o określonej liczbie stron i trwałym charakterze.

Postać dzisiejszej książki drukowanej ma formę kodeksu będącego zbiorem kartek połączonych grzbietem. Taki sposób utrwalania zapisu w momencie upowszechnienia pergaminu zastąpił wcześniejszą formę dokumentu piśmienniczego, jakim był zwój.

Według definicji Słownika języka polskiego PWN książka jest złożonym oraz oprawionym arkuszem papieru zadrukowanym tekstem o charakterze literackim, użytkowym bądź naukowym. Jednak współcześnie definicja ta powinna zostać poszerzona o książki elektroniczne będące cyfrowym odpowiednikiem tych drukowanych. Do książek elektronicznych zaliczane są zarówno ebooki, jak i audiobooki. Treść utrwaloną w formie elektronicznej można odczytać za pomocą odpowiedniego oprogramowania na laptopach, tabletach, smartfonach, a przede wszystkim na przeznaczonych do tego celu czytnikach.

E-książki odgrywają bardzo dużą rolę. Podjęty jakiś czas temu proces digitalizacji książek umożliwia dostęp do światowych zasobów wiedzy znacznie większej liczbie osób. Zbiory ksiąg to niepodważalne światowe dziedzictwo kultury, jednak ze względu na ograniczoną możliwość szybkiego dostępu do przechowywanych w księgozbiorach publikacji, a także brak możliwości jakiegokolwiek dostępu do dzieł o znacznej wartości historycznej proces digitalizacji daje szansę na udostępnianie światowych dzieł szerokiej masie odbiorców.

Czym wyróżnia się dana okładka (oprawa)?

Okładka to wszystko, co zostało od zewnątrz trwale złączone ze znajdującym się w środku wkładem. Składa się z przedniej i tylnej okładziny (potocznie zwanej okładką), a także z grzbietu okładki. To właśnie okładka definiuje i określa ostateczny wygląd książki, gdyż determinuje między innymi sposób, w jaki łączą się ze sobą wszystkie kartki i jaka jest wewnętrzna budowa książki. Oprawy mogą być miękkie, twarde czy też zintegrowane – różnią się przede wszystkim wielkością, wagą, wytrzymałością oraz ceną. Przykładowo książki w twardej oprawie są większe, cięższe, bardziej wytrzymałe i droższe od tych w miękkiej.