okładka Obrót wierzytelnościami (pdf)ebook | pdf | Jan Mojak

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Obrót wierzytelnościami (pdf) Wydanie: 4 ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

W książce omówiono wszystkie zmiany legislacyjne wprowadzone na przestrzeni lat 2014–2021, w tym zmiany prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

W publikacji zwięźle i w usystematyzowany sposób przedstawiono instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami.

Samo określenie „obrót wierzytelnościami” występuje w bardzo szerokim znaczeniu i obejmuje środki prawne powodujące:

• umowne przejście wierzytelności na osobę trzecią (przeniesienie wierzytelności),

• przejście wierzytelności na określoną osobę ipso iure albo na podstawie czynności prawnych innych niż umowy,

• obciążenie wierzytelności.


 Autor, uwzględniając wszystkie zmiany legislacyjne wprowadzone na przestrzeni lat 2014–2021, w tym zmiany prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, omawia:

• pojęcia wierzytelności i roszczeń oraz ich zbywalności,

• ograniczenia zbywalności wierzytelności,

• instytucję prawną przelewu (cesji) wierzytelności, w tym szczególne rodzaje cesji występujące w polskim prawie cywilnym i handlowym (również umowy faktoringu i forfaitingu),

• przenoszenie wierzytelności wynikających z papierów wartościowych (weksli, czeków, obligacji, listów zastawnych, bonów skarbowych),

• obrót wierzytelnościami w związku z ustanowieniem na nich prawa zastawu,

• skutki niewypłacalności dłużnika zbywanej wierzytelności.


 Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje również pracowników sektora bankowego i instytucji finansowych.

Szczegółowe informacje na temat ebooka Obrót wierzytelnościami (pdf)

Opinie i oceny ebooka Obrót wierzytelnościami (pdf)

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Obrót wierzytelnościami (pdf)

Obrót wierzytelnościami (pdf)

Jan Mojak,

Moja ocena:
full