Akcja Czytaj na okrągło
okładka Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – zatwierdzanie, składanie, przechowywanie i odpowiedzialność ebook | pdf | Irena Pazio

Pobierz za darmo fragment ebooka

Promocja -15%

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – zatwierdzanie, składanie, przechowywanie i odpowiedzialność ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści


Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację przez organ zatwierdzający (tj. właścicieli jednostki) prawdziwości zawartych w nim danych o stanie majątkowym, finansowym i wyniku działalności jednostki w minionym roku obrotowym. Zaakceptowanie sprawozdania finansowego musi zostać poprzedzone:

• zbadaniem sprawozdania przez biegłego rewidenta, o ile jednostka podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego na podstawie art. 64 uor lub została podjęta decyzja przez jednostkę o dobrowolnym poddaniu sprawozdania badaniu,

• udostępnieniem sprawozdania finansowego radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli w jednostce istnieją takie organa nadzorcze,

• przekazaniem sprawozdania finansowego właścicielom jednostki w celu zapoznania się z jego treścią.

Dopiero potem właściciele mogą wydać decyzje w postaci oddzielnych uchwał o:

• zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,

• zatwierdzeniu sprawozdania z działalności (jeśli takie sprawozdanie wymagało sporządzenia),

• sposobie podziału zysku lub pokrycia straty,

• udzieleniu absolutorium (tzw. pokwitowania) jedno- lub wieloosobowemu kierownikowi jednostki.

Co istotne, przedmiotem zatwierdzenia jest zawsze ostateczna postać sprawozdania finansowego. Dlatego też, gdy właściciele kwestionują go, a:

• podlegało ono badaniu przez biegłego rewidenta - mogą żądać sporządzenia jego nowej wersji; przy czym poprawki powinny wynikać z opinii ekspertów (np. komisji rewizyjnej lub biegłego rewidenta),

• podlegało ono badaniu - mogą nie przyjąć sprawozdania z badania sporządzonego przez biegłego rewidenta, rozwiązać z nim umowę i powołać nową firmę audytorską, która ponownie zbada sprawozdanie finansowe.

Z publikacji dowiesz się:

o Jaki jest termin na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego

o Kto i kiedy powinien udostępnić sprawozdanie finansowe wewnątrz jednostki przed jego zatwierdzeniem

o Kto jest „organem zatwierdzającym” sprawozdanie finansowe

o Jaka powinna być forma sprawozdania finansowego przekazywana wewnątrz jednostki

o Jak zorganizować zgromadzenie właścicieli przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

o Jaka powinna być forma zatwierdzenia sprawozdania finansowego i innych dokumentów związanych z jego zatwierdzeniem

o Kto i kiedy powinien złożyć sprawozdanie finansowe do KRS i co należy złożyć

o Jak złożyć sprawozdanie finansowe w KRS

o Kto i kiedy składa sprawozdanie finansowe do Szefa KAS i co należy złożyć

o Jak złożyć sprawozdanie finansowe do opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

o W jaki sposób archiwizuje się i przechowuje sprawozdanie finansowe

o Jak zapewnić ochronę sprawozdania finansowego


o Gdzie przechowywać zarchiwizowane sprawozdanie finansowe

o Jak długo należy przechowywać zatwierdzone sprawozdanie finansowe

o Jakie sankcje grożą za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego w terminie

o Jakie sankcje grożą za niezłożenie sprawozdania w KRS

o Jakie sankcje grożą za niezłożenie sprawozdania do Szefa KAS

o Jakie sankcje grożą za niezłożenie sprawozdania w MSiG

Szczegółowe informacje na temat ebooka Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – zatwierdzanie, składanie, przechowywanie i odpowiedzialność

    • Sprawozdanie finansowe...

      Ebook

      14,90 zł  

Opinie i oceny ebooka Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – zatwierdzanie, składanie, przechowywanie i odpowiedzialność

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – zatwierdzanie, składanie, przechowywanie i odpowiedzialność

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – zatwierdzanie, składanie, przechowywanie i odpowiedzialność

Irena Pazio,

Moja ocena: