okładka Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego ebook | pdf | Izabela Motowilczuk

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego Izabela Motowilczuk ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 oraz najnowszego Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczystego. Całość ilustrują liczne przykłady z praktyki.

W części I i II omówione są zagadnienia będące przedmiotem standaryzacji, dotyczące ujmowania środków trwałych oraz ich amortyzowania do celów bilansowych. Praktyczne zastosowanie tych reguł przedstawiono na przykładach operacji występujących w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Z książki można m.in. dowiedzieć się:

● jakie są zasady uznawania składnika majątkowego za środek trwały, z zastosowaniem kryteriów: postaci środka trwałego, okresu ekonomicznej użyteczności, kompletności i zdatności do użytkowania, przeznaczenia na własne potrzeby jednostki, wartości istotnej,

● jak tworzy się obiekty inwentarzowe środków trwałych,

● jak prawidłowo ustala się wartość początkową środków trwałych w cenie nabycia, kosztach wytworzenia, wartości szacowanej,

● w jaki sposób dokonywać zmian wartości początkowej i granic obiektów środków trwałych w trakcie ich użytkowania,

● jak rozliczać nakłady ponoszone na środki trwałe w trakcie ich użytkowania,

● kiedy należy zaprzestać ujmowania środków trwałych w ewidencji księgowej,

● jakie są zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych metodami spisu z natury i weryfikacji zapisów księgowych z dokumentacją źródłową,

● czym różnią się pojęcia: amortyzacja i umorzenie, a także – amortyzacja bilansowa i podatkowa,

● jaka wartość podlega amortyzacji,

● jakie są podstawowe metody amortyzacji,

● w jaki sposób ustala się indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych,

● jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od zbiorczych obiektów inwentarzowych środków trwałych,

● jakie są dozwolone uproszczenia w zakresie amortyzacji,

● na jakich zasadach następuje wznowienie amortyzacji całkowicie umorzonych środków trwałych,

● jakie są zasady dokonywania weryfikacji okresów i stawek amortyzacyjnych.

W części III zostały natomiast omówione – krok po kroku – zasady przeprowadzania, dokumentowania i ujmowania w ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych, charakterystycznych dla różnych typów jednostek organizacyjnych sektora publicznego. Z tej części można dowiedzieć się m.in.:

● w jaki sposób należy prawidłowo wyposażać w mienie nieruchome jednostki sektora finansów publicznych i jak dokumentować przeprowadzane w tym zakresie operacje, które dotyczą środków trwałych będących nieruchomościami (w szczególności omówione zostały sposoby ewidencjonowania oddania nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste),

● jak prawidłowo ujmować środki trwałe jednostek obsługujących i obsługiwanych w razie zorganizowania CUW,

● jakich czynności należy dokonać, aby doprowadzić ewidencję księgową środków trwałych stanowiących nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) do stanu zgodnego ze stanem faktycznym,

● jak właściwie ujmować nakłady na ulepszenie obcych środków trwałych,

● jak ustalić procedury kontroli zarządczej w zakresie ustalania planów finansowych jednostek, aby uniknąć błędów dotyczących nieprawidłowego klasyfikowania wydatków na nabycie, ulepszenie, bieżące utrzymanie i remonty środków trwałych,

● jak przeprowadzać i dokumentować spis z natury środków trwałych zgodnie z zaleceniami KSR 11,

● na co należy zwrócić szczególną uwagę w jednostkach, które zdecydują się na przyjęcie Stanowiska KSR dotyczącego użytkowania wieczystego i dokonywanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości od gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Dla omawianych przypadków są przedstawione wzory wypełnionych dokumentów księgowych oraz sposoby korygowania najczęstszych nieprawidłowości spotykanych w ewidencji środków trwałych w jednostkach tego sektora.

Dopełnieniem całości są: tekst KSR 11 wraz z jego omówieniem, tekst Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, wyciąg KSR nr 7 wraz z jego omówieniem, a także dodatek specjalny zawierający zestaw testów kontrolnych. Za ich pomocą można samodzielnie skontrolować prawidłowość najważniejszych aspektów związanych z dokumentowaniem obrotu, ewidencją środków trwałych i środków trwałych w budowie, a także ich amortyzowaniem i wyeliminować stwierdzone błędy. Dołączony jest także dodatkowy formularz kontrolny – dla urzędów obsługujących organy jednostek samorządu terytorialnego, które przyjmą do stosowania Stanowisko KSR dotyczące użytkowania wieczystego. Może on służyć zarówno jako lista czynności do wykonania, związanych z pierwszym zastosowaniem Stanowiska, jak i jako formularz kontrolny, wykorzystywany w kolejnych latach po przyjęciu Stanowiska przy wykonywaniu czynności przygotowawczych do zamknięcia ksiąg rachunkowych.


 

„Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego”, Izabela Motowilczuk – jak czytać ebook?

Ebooka „Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego”, tak jak pozostałe książki w formacie elektronicznym przeczytacie w aplikacji mobilnej Woblink na Android lub iOS lub na innym urządzeniu obsługującym format epub lub mobi - czytnik ebooków (Pocketbook, Kindle, inkBook itd.), tablet, komputer etc. Czytaj tak, jak lubisz!

Zanim zdecydujesz się na zakup, możesz również przeczytać u nas darmowy fragment ebooka. A jeśli wolisz słuchać, sprawdź, czy książka jest dostępna w Woblink także jako audiobook (mp3).

Szczegółowe informacje na temat ebooka Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego

Opinie i oceny ebooka Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego

Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego

Izabela Motowilczuk,

Moja ocena: