okładka Zwolnienia grupowe pracowników – procedura postępowaniaebook | pdf | praca zbiorowa

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Zwolnienia grupowe pracowników – procedura postępowania (ebook)

0 ocen, 0 opinii

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn nieleżących po stronie pracownika podlegają szczególnym przepisom prawnym. Są one uregulowane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Ustawa ta nakłada na pracodawcę wiele obowiązków o charakterze formalnym, od których spełnienia zależy poprawność dokonanych zwolnień. Jednak nie każdy pracodawca, który zwalnia pracownika z przyczyn od niego niezależnych, ma obowiązek stosować przepisy powyższej ustawy. Ma ona bowiem zastosowanie do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, jeżeli zachodzi konieczność rozwiązania przez pracodawcę stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nieprzekraczającym 30 dni, i zwolnienie obejmuje określoną w przepisach grupę osób.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą najistotniejszy jest jednak fakt, że ustawę o zwolnieniach grupowych stosuje się niekiedy nawet w przypadku zwolnienia jednej osoby. Dzieje się tak w sytuacji, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników rozwiązuje z zatrudnionym umowę o pracę z przyczyn, które nie dotyczą tego pracownika.

Pracownikowi zwolnionemu na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych należy wypłacić odprawę pieniężną. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Obowiązek wypłaty odprawy został złagodzony przez ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa ta stanowi, że podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, wysokość odprawy nie może przekroczyć 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, w zakresie określonym przez tę ustawę.

W naszej publikacji szczegółowo omawiamy tryb i zasady zwolnień grupowych – z uwzględnieniem praktycznych aspektów prezentowanej problematyki

Szczegółowe informacje na temat ebooka Zwolnienia grupowe pracowników – procedura postępowania

Opinie i oceny ebooka Zwolnienia grupowe pracowników – procedura postępowania

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Zwolnienia grupowe pracowników – procedura postępowania

Zwolnienia grupowe pracowników – procedura postępowania

Ebook

Oceń i podziel się swoją opinią

Zero

full