okładka Życie we własnym rytmie. Socjologiczne studium slow life w dobie społecznego przyspieszenia ebook | pdf | Kramarczyk Justyna

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Życie we własnym rytmie. Socjologiczne studium slow life w dobie społecznego przyspieszenia ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Jaką rolę pełni czas w codzienności jednostki? W jakim stopniu (od)zyskanie poczucia sprawczości w „grze” o czas wpływa na indywidualną tożsamość? Czy trafne są tezy mówiące, że slow life jest prostą odpowiedzią na zintensyfikowane tempo życia? Co tak naprawdę kryje się pod często powtarzanym hasłem „żyj we własnym rytmie”?

 Autorka prezentowanej książki podejmuje próbę znalezienia odpowiedzi na te i inne pytania, dając pierwszą na polskim rynku wydawniczym propozycję analitycznego ujęcia zjawiska slow life z perspektywy socjologii czasu. Treść publikacji wpisuje się w liczne rozważania nad wartością czasu we współczesnych społeczeństwach. Stanowi ona nawiązanie do podejmowanych w Polsce – głównie w latach 70. i 80. – socjologicznych badań nad temporalnością, a także do studiów międzynarodowych realizowanych obecnie w ramach nurtu time use studies. Dzięki zastosowaniu zasady kontrastu (przyspieszenie – spowolnienie), przedstawiona analiza obejmuje też zagadnienia związane z funkcjonowaniem imperatywu akceleracyjnego, który nakazuje jednostce podporządkować się regule „robić więcej w tym samym czasie = robić szybciej”.

 Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli szerokiego nurtu nauk społecznych, badaczy i studentów oraz osób zainteresowanych temporalnymi aspektami życia społecznego, w tym metodami badania czasu.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Społeczne przyspieszenie: uwarunkowania, zróżnicowanie, strategie przystosowawcze

1.1. Pomiędzy czasem nowoczesnym a ponowoczesnym: kilka elementarnych uwag o akceleracji

1.2. Ekonomiczne ramy technologicznego przyspieszenia

1.3. Intensyfikacja zmian społecznych

1.4. Obiektywne i subiektywne aspekty przyspieszenia tempa życia

1.5. Akceleracja w świetle empirii

1.6. Temporalna dyferencjacja i „białe plamy” na mapie przyspieszenia

1.7. Strategie przystosowawcze

1.7.1. Pierwsza strategia: wprowadzenie elementów paradygmatu spowolnienia

1.7.2. Druga strategia: zwrot ku temporalnej autonomii i „wzbogacaniu” czasu

Rozdział 2. Slow life w Polsce i na świecie. Różne przejawy

paradygmatu spowolnienia oraz ich interpretacje

2.1. Oblicza spowolnienia na świecie

2.2. Podróże, moda i rodzina jako wybrane egzemplifikacje slow life w codzienności

2.3. Idea spowolnienia w Polsce. Specyfika zjawiska

2.4. Slow life a pokrewne style życia

2.5. Dyskusja o fenomenie spowolnienia: rekonstrukcja wybranych wątków

Rozdział 3. Metodologia badań własnych

3.1. Warsztat i cele badawcze

3.2. Przebieg procesu badawczego

3.2.1. Respondenci: trudności, kryteria doboru, ostateczny kształt próby

3.2.2. Pierwszy etap: wywiady narracyjne

3.2.3. Drugi etap: dzienniki czasu, kwestionariusze presji czasu, fotografie

3.2.4. Trzeci etap: wywiady pogłębione

3.2.5. Metody analizy i opracowania wyników

Rozdział 4. Imperatyw przyspieszenia: główne akceleratory, skutki i schemat funkcjonowania

4.1. Skąd się wzięło przyspieszenie?

4.2. Podstawowe akceleratory życia społecznego

4.2.1. Akcelerator nr 1: ekonomia

4.2.2. Akcelerator nr 2: praca

4.2.3. Akcelerator nr 3: konsumpcjonizm

4.2.4. Akcelerator nr 4: media i technologie

4.2.5. Miasto: soczewka procesów przyspieszenia

4.3. Jednostkowe i społeczne konsekwencje intensyfikacji tempa życia

4.4. Specyfika funkcjonowania reguły akceleracyjnej

Rozdział 5. Slow life jako narzędzie „wzbogacania” czasu

5.1. Mity na temat spowolnienia

5.2. Sześć aspektów temporalnego bogactwa przedstawicieli nurtu slow life

5.2.1. Mieć czas – aspekt chronometryczny

5.2.2. Synchronizacja – aspekt chronologiczny

5.2.3. Poczucie temporalnej sprawczości – aspekt indywidualny

5.2.4. Realizacja temporalnej sprawczości – aspekt społeczny

5.2.5. Polirytmiczność – aspekt pluralistyczny

5.2.6. Celebrować czas – aspekt przyjemnościowy

5.3. „Wzbogacony” czas = „wzbogacone” życie

Zakończenie

Living in your own rhythm: a sociological study of slow life in an era of social acceleration (summary)

Bibliografia

Aneks

Charakterystyka uczestników badania

Drugi etap badań: instrukcja dla respondentów zawierająca formularz opisu zdjęć, kwestionariusz presji czasu, metryczkę oraz przykład wypełnionego dziennika czasu

Instrukcja do części pierwszej – wykonanie zdjęć

Formularz opisu zdjęć

Instrukcja do części drugiej – kwestionariusz presji czasu

Instrukcja do części trzeciej – jak uzupełnić dziennik czasu krok po kroku

Metryczka

Przykład wypełnionego dziennika

Spis tabel

Spis wykresów

Indeks osobowy

Szczegółowe informacje na temat ebooka Życie we własnym rytmie. Socjologiczne studium slow life w dobie społecznego przyspieszenia

Opinie i oceny ebooka Życie we własnym rytmie. Socjologiczne studium slow life w dobie społecznego przyspieszenia

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Życie we własnym rytmie. Socjologiczne studium slow life w dobie społecznego przyspieszenia

Życie we własnym rytmie. Socjologiczne studium slow life w dobie społecznego przyspieszenia

Kramarczyk Justyna,

Moja ocena: