Wirtualne Targi

Prawo karne

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Wspieranie i resocjalizacja nieletnich. Komentarz (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Violetta Konarska-Wrzosek, Piotr Górecki, Paweł Kobes

  W komentarzu szczegółowo i przystępnie omówiono przepisy nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która zastąpiła dotychczasową ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.Nowe przepisy wprowadzają m.in. następujące zmiany:- nieletni, którzy popełnili najpoważniejsze przestępstwa, np. gwałt czy zabójstwo, są obligatoryjnie umieszczani w zakładach poprawczych;- sąd będzie mógł objąć nadzorem kuratorskim każdego, która opuszcza zakład poprawczy, w przypadku wątpli...

  Promocja
  okładka Kodeks postępowania karnego, Ebook | Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło

  Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz dla studiujących jest adresowany do studentów prawa uczących się na temat postępowania karnego na poziomie podstawowym (jednolite studia magisterskie) lub wyższym (seminaria magisterskie i doktorskie z zakresu prawa karnego). Z Komentarza będą mogli skorzystać również aplikanci. W Komentarzu wyjaśniono treści przepisów procesowych, które nie zawsze są dla czytającego jasne. Autorzy kładą szczególny nacisk na wskaza...

  PromocjaNowość
  okładka CYWILNE SŁUŻBY SPECJALNE CBA ABW AW, Ebook | Patryk Dobrzycki

  Patryk Dobrzycki – doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół organizacji i funkcjonowania służb specjalnych w państwach demokratycznych. Autor artykułów naukowych związanych z powyższą tematyką.Książka Patryka Dobrzyckiego wpisuje się w szerzej prowadzoną debatę o roli, funkcjach i perspektywach polskich służb specjalnych. Autor rzetelnie scharakteryzował obecny stan organizacji tych służb oraz...

  PromocjaNowość
  okładka Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę majątkową w procesie karnym, Ebook | dr Mateusz Szurman

  Prezentowana praca to pierwsze monograficzne opracowanie obowiązku naprawienia szkody po istotnej nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. i do dziś kształtuje system polskiego prawa karnego. Autor kompleksowo analizuje obowiązek naprawienia szkody w procesie karnym, zwracając uwagę na istotę, cele i przesłanki zastosowania tej formy reakcji na popełniony czyn zabroniony. Wielość spraw, w których orzekany jest obowiązek naprawienia szkody powoduje, że...

  Promocja
  okładka Tymczasowe aresztowanie, Ebook | autor zbiorowy

  Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce odbiega od podstawowych standardów wyznaczonych przez polską Konstytucję i umowy międzynarodowe. Reforma środków zapobiegawczych jest niezbędna i powinna przebiegać trzytorowo: ich katalog musi ulec poszerzeniu, należy zmodyfikować przepisy dotyczące orzekania i stosowania tymczasowego aresztowania, niezbędna jest zmiana praktyki stosowania prawa. Autorzy prezentują dane statystyczne, analizują przepisy i orzeczenia, przedstawia...

  Promocja
  okładka Kodeks wykroczeń, Ebook | Agnieszka Kaszok

  Kodeks Wykroczeń stanowi fundament prawny regulujący postępowanie w przypadkach naruszeń prawa, które nie kwalifikują się jako przestępstwa. Kodeks ten służy jako podstawa dla egzekwowania porządku publicznego oraz utrzymania spokoju społecznego. Wprowadza klarowne zasady, normy i sankcje dla osób dopuszczających się wykroczeń, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochronę interesów społeczności lokalnej. Poprzez Kodeks Wykroczeń społeczeństwo określa granice akceptow...

  Promocja
  okładka Kodeks Karny, Ebook | Agnieszka Kaszok

  Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks karny wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: wrzesień 2023 r.

  Promocja
  okładka Kazusy.Prawo karne, Ebook | Olga Sitarz

  Ze wstepu.Kazusy z prawa karnego to nic innego jak - nieco uproszczone - prawo w działaniu. To właśnie mniej lub bardziej rozbudowane stany faktyczne wymuszają - dla ich karnoprawnej oceny - prawne poruszanie się w całym obszarze prawa karnego. Zazwyczaj kazus to opis zdarzenia, wobec którego należy zastosować określone przepisy decydujące o tym, czy i jaką dpowiedzialność w obszarze prawa karnego ponieść może uczestnik (uczestnicy) zdarzenia. Z reguły historia opow...

  Promocja
  okładka Prawo w diagramach. Proces Karny, Ebook | Bogusław Gąszcz, Piotr Karlik, Michal Rusinek, Krzysztof Nowicki, Marcin Warchoł

  Prawo w diagramach to innowacyjna seria charakteryzującasię przejrzystą formą i zwięzłym przedstawieniemwszystkich potrzebnych informacji. Doświadczony zespółautorów i zastosowana formuła sprawią, że przygotowaniado egzaminu będą szybsze i skuteczniejsze, i to nie tylkodla osób o pamięci wzrokowej.Aktualny stan prawny i liczne odwołania do konkretnychwyroków i postanowień sprawiają, że w oparciuo książkę można dowolnie pogłębiać swoją wiedzę. Nakońcu rozdziałów zamieszczono t...

  Promocja
  okładka Last minute.Prawo karne, Ebook | Bogusław Gąszcz

  Wierzymy, że na cztery dni przed egzaminem jeszcze wszystko może się zdarzyć - zwłaszcza jeżeli wybierzesz opcję Last minute i wyruszysz z nami w podróż po prawie karnym. Nasza formuła All Inclusive łączy w sobie zalety syntetycznego opracowania - zawiera tylko niezbędne informacje:przedstawione w niezwykle przejrzystej formie;z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów;z licznymi przykładami ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie informacji;z pytaniami kon...

  Promocja
  okładka Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne, Ebook | Mikołaj Iwański

  Monografia jest najobszerniejszym we współczesnej literaturze karnistycznej kompendium wiedzy o przestępstwach korupcyjnych. W książce poddano analizie regulacje Kodeksu karnego i pozakodeksowe przepisy karne, służące zwalczaniu korupcji. Zrelacjonowano spory interpretacyjne związane ze stosowaniem obowiązujących przepisów oraz ustosunkowano się do argumentów formułowanych w nauce prawa karnego i orzecznictwie. Autor nie unika powoływania się na funkcjonalne reguły wykładn...

  Promocja
  okładka Niezmieniony Kodeks karny, Ebook | Mikołaj Małecki

  Czy bezprawnie ustanowione przepisy uzyskują moc obowiązującą? Wielka nowelizacja prawa karnego z 7 lipca 2022 r., przedstawiana przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako przełom w walce z przestępczością, miała zacząć obowiązywać 1 października 2023 r. Jednak uchwalenie przepisu określającego dzień jej wejścia w życie odbyło się w procedurze rażąco sprzecznej z Konstytucją. Autor omawia znaczenie instytucji vacatio legis w prawie karnym, bada losy przepisów o wejściu w życ...

  Promocja
  okładka Przypisanie sprawstwa skutku w sensie dynamicznym w polskim prawie karnym, Ebook | Szymon Tarapata

  W monografii przedstawiono kompleksową analizę przesłanek przypisania skutku. Liczne przykłady oraz uwzględnienie bogatego orzecznictwa i piśmiennictwa krajów anglosaskich sprawiają, że książka zainteresuje zarówno naukowców, jak i przedstawicieli zawodów prawniczych. Przyda się m.in. w sprawach związanych z niewłaściwym leczeniem i wypadkami drogowymi.

  Promocja
  okładka Prawo karne. Zarys problematyki (pdf), Ebook | Andrzej Marek, Jerzy Lachowski

  Podręcznik w sposób zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze instytucje części ogólnej prawa karnego oraz wybrane typy przestępstw. Uregulowania te zostały poddane do głębnej analizie, wskazano również na praktyczne implikacje ich zastosowania oraz zaproponowano konkretne rozwiązania kwestii problemowych.W szóstym wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone do Kodeksu karnego ustawą z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw i wchodz...

  Promocja
  okładka Prawnokarna ochrona przed nieuczciwą konkurencją w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (pdf), Ebook | Anna Zientara

  Publikacja jest pierwszym od wielu lat tak obszernym opracowaniem problematyki prawnokarnej ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Zawiera bogate omówienie wielu spornych problemów o istotnym znaczeniu dla praktyki z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i piśmiennictwa.Oprócz szczegółowej analizy znamion przepisów penalnych (karnych i wykroczeniowych) zawartych w ustawie z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w pracy omówiono także problematykę:- wpływu przep...

  Promocja
  okładka Kodeks postępowania karnego. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 16. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający m.in. ostatnie zmiany wynikające z ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1860).Uwzględniono nowe regulacje dotyczące:- wprowadzono możliwość kontynuowania rozprawy w sprawie rozpatrywanej w składzie kolegialnym w razie z...

  Promocja
  okładka Kodeks karny. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  KODEKS KARNY13 maja 2023 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 818)18 maja 2023 r. – ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)20 maja 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 852)14 lipca 2023 r. – ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U....

  Promocja
  okładka Meritum Postępowanie karne (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Dariusz Świecki

  „MERITUM Postępowanie karne”, podobnie jak wszystkie publikacje tej serii wydawniczej, ma charakter ściśle praktyczny.Konstrukcja opracowania odzwierciedla układ materii w Kodeksie postępowania karnego. Sposób jej prezentacji umożliwia czytelnikowi wygodne korzystanie, zawiera bowiem liczne przykłady, schematy, tabele, a materiał jest podzielony na stosunkowo niewielkie fragmenty opisujące poszczególne instytucje. System numerów bocznych, do którego odwołują się hasła szczegó...

  Promocja
  okładka Współczesne oblicza prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Violetcie Konarskiej-Wrzosek (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Janusz Czesław Bojarski, Natalia Daśko, Jerzy Lachowski, Tomasz Oczkowski, Agata Ziółkowska

  Opracowanie zatytułowane „Współczesne oblicze prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii i polityki kryminalnej” dedykowane Pani Profesor Violetcie Konarskiej-Wrzosek zostało przygotowane z inicjatywy najbliższych Jej współpracowników, zatrudnionych w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stanowi ono wyraz uznania środowiska polskich karnistów oraz kryminologów dla wielkiego dorobku Jubilatki i zasług dla roz...

  Promocja
  okładka Przeciwdziałanie przemocy domowej. Komentarz (pdf), Ebook | Sylwia Spurek

  W publikacji szczegółowo przedstawione zostały m.in. następujące zagadnienia:• procedura "Niebieskie Karty" oraz działanie zespołów interdyscyplinarnych;• zapewnienie dziecku ochrony przez pracownika socjalnego;• instrumenty izolacji sprawcy od ofiary - nakaz opuszczenia lokalu, zakaz zbliżania się i kontaktowania oraz zakaz wstępu do określonych miejsc.W opracowaniu omówiono także wprowadzone do porządku prawnego w 2020 r. i w 2023 r. zmiany kluczowe z punktu widzenia bezpie...

  Promocja
  okładka Kodeks Karny. Przepisy stosowane w sprawach medycznych. Komentarz. art. 150-152, 155-157a, 160-162, 192, 228, 271 k.k. (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Radosław Tymiński

  Komentarz omawia wyłącznie regulacje kodeksu karnego, dotyczące osób wykonujących zawody medyczne. Przepisy wyselekcjonowano na podstawie analizy 300 orzeczeń sądowych w sprawach karnych medycznych, autorzy przedstawili interpretacje, uwzględniając stany faktyczne stanowiące podstawy formułowania zarzutów wobec lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Odnieśli się również do kwestii praktycznych, m.in. takich jak przedawnienie czy zbieg z innymi przepisami.Publikacja, n...

  Promocja
  okładka Kradzież szczególnie zuchwała (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Marek Mozgawa

  W książce szczegółowo omówione zostały m.in.:• ustawowe znamiona kradzieży szczególnie zuchwałej (z uwzględnieniem wątpliwości dotyczących definicji legalnej zawartej w art. 115 § 9a k.k. oraz próbą określenia przedmiotu czynności wykonawczej analizowanego przestępstwa);• zbieg przepisów;• rozumienie kradzieży szczególnie zuchwałej w orzecznictwie SN;• problematyka wymiaru kary.Poruszono także kwestie historyczne, prawnoporównawcze, kryminalistyczne, psychologiczne i statysty...

  Promocja
  okładka Opiniowanie w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Piotr Krzemień, Kazimierz Pawelec

  W publikacji przedstawiono problematykę opiniowania zdarzeń drogowych, w tym rekonstrukcji zderzeń pojazdów, potrąceń pieszych, identyfikacji sytuacji zagrożenia, a także ujawniania zdarzeń pozorowanych. Opracowanie omawia zarówno analizę przypadków zaczerpniętych z badań empirycznych autorów, jak i prowadzonych oraz opiniowanych przez nich spraw. Przedstawiono w nim różne rodzaje opinii, w tym: biologiczną, kryminalistyczną, medyczną, psychologiczną i tok...

  Promocja
  okładka Kryminalistyka (pdf), Ebook | Brunon Hołyst

  Nowoczesny podręcznik, jakim jest Kryminalistyka, analizuje nie tylko bieżące zmiany w zakresie metod śledztwa, lecz także inspiruje nowe koncepcje dotyczące represji i profilaktyki. Uzupełnieniem treści wykładu są okienka problemowe, które ilustrują aktualne problemy kryminalistyki. Szybki rozwój nauk technicznych i przyrodniczych wpływa na powstawanie nowych metod identyfikacji osób i rzeczy, które zostały poddane naukowej analizie. Dotyczy to w szczególności...