Wirtualne Targi

Prawo konstytucyjne

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce (pdf), Ebook | Marek Chmaj

  W opracowaniu omówiono zagadnienia wolności i praw człowieka zagwarantowanych w przepisach Konstytucji RP.W ujęciu konstytucyjno-ustrojowym, w sposób przekrojowy szczegółowo zaprezentowano m.in.:• pojęcie, istotę oraz genezę wolności i praw człowieka,• problematykę systemu Rady Europy, ochronę praw podstawowych w Unii Europejskiej, system Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.• godność jako źródło wolności i praw człowieka,• kwestię równości wobec prawa,• status o...

  Promocja
  okładka Niezmieniony Kodeks karny, Ebook | Mikołaj Małecki

  Czy bezprawnie ustanowione przepisy uzyskują moc obowiązującą? Wielka nowelizacja prawa karnego z 7 lipca 2022 r., przedstawiana przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako przełom w walce z przestępczością, miała zacząć obowiązywać 1 października 2023 r. Jednak uchwalenie przepisu określającego dzień jej wejścia w życie odbyło się w procedurze rażąco sprzecznej z Konstytucją. Autor omawia znaczenie instytucji vacatio legis w prawie karnym, bada losy przepisów o wejściu w życ...

  Promocja
  okładka Wykładnia in favorem libertatis jako wymóg konstytucyjny w świetle orzecznictwa (pdf), Ebook | Janusz Roszkiewicz

  W publikacji przedstawiona została konstrukcja wykładni in favorem libertatis (z łac. na korzyść wolności), czyli interpretacji przepisów w sposób przyjazny dla obywatela. Autor stawia tezę, że wykładnia na korzyść wolności jest nie tylko teoretycznym postulatem, lecz także obowiązkiem organów władzy publicznejwynikającym z Konstytucji RP.Rozważania w niniejszej książce obejmują:• wyjaśnienie konstrukcji wykładni in favorem libertatis oraz omówienie wchodz...

  Promocja
  okładka Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu (pdf), Ebook | Leszek Garlicki

  W podręczniku przedstawiono wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego:• zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej,• pozycję jednostki,• system źródeł prawa,• poszczególne konstytucyjne organy władzy publicznej,• stany nadzwyczajne,• konstytucyjne aspekty integracji z Unią Europejską.Prezentowane zagadnienia autor omawia w nawiązaniu do obecnych przemian polskiego porządku prawnego, a także obrazuje je orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów.O...

  Promocja
  okładka Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Audiobook | kluwer Wolters

  • Aktualny tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Omówienie wybranych polskich konstytucji, od Konstytucjia 3 Maja 1791 r. aż do obecnie obowiązującej Konstytucji.
  • Porównanie ustaw zasadniczych Stanów Zjednoczonych Ameryki, Królestwa Norwegii, Królestwa Hiszpanii, Republiki Czeskiej i Republiki Francuskiej.
  • Analiza najważniejszych treści, które powinna zawierać konstytucja państwa.