Prawo konstytucyjne

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
    Nowość
    okładka SŁUŻBY SPECJALNE W REALIZACJI INTERESÓW NARODOWYCH RP Pakiet 2 książki, Ebook | Monika Nowikowska, Patryk Dobrzycki, Izabela Stańczuk

    e-book SŁUŻBY SPECJALNE W REALIZACJI INTERESÓW NARODOWYCH RPPakiet 2 książki1) REALIZACJA INTERESÓW JEDNOSTEK GRUP SPOŁECZNYCH I INTERESÓW NARODOWYCH W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RPMonografia „Realizacja interesów jednostek, grup społecznych i interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP” jest opracowaniem poprawnym pod względem metodologiczno-warsztatowym, odznaczającym się walorami teoretycznymi, lecz także posiadającym istotne znaczenie dla prak...

    okładka SŁUŻBY SPECJALNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Pakiet 2 książki, Ebook | Waldemar Kitler, Patryk Dobrzycki

    SŁUŻBY SPECJALNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO - Pakiet 2 książki1) BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE. TEORIA I PRAKTYKANajnowsza książka profesora Waldemara Kitlera to z pewnością jego opus vitae. Być może spośród wielu znakomitych monografii naukowych, które napisał, podsumowuje jego wielki dorobek naukowy w zakresie polskiej myśli o bezpieczeństwie. Struktura monografii odzwierciedla bardzo zorganizowany charakter systemowego myślenia Autora o bezpieczeństwie. U szczytu karie...

    okładka Niezmieniony Kodeks karny, Ebook | Mikołaj Małecki

    Czy bezprawnie ustanowione przepisy uzyskują moc obowiązującą? Wielka nowelizacja prawa karnego z 7 lipca 2022 r., przedstawiana przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako przełom w walce z przestępczością, miała zacząć obowiązywać 1 października 2023 r. Jednak uchwalenie przepisu określającego dzień jej wejścia w życie odbyło się w procedurze rażąco sprzecznej z Konstytucją. Autor omawia znaczenie instytucji vacatio legis w prawie karnym, bada losy przepisów o wejściu w życ...

    okładka Wykładnia in favorem libertatis jako wymóg konstytucyjny w świetle orzecznictwa (pdf), Ebook | Janusz Roszkiewicz

    W publikacji przedstawiona została konstrukcja wykładni in favorem libertatis (z łac. na korzyść wolności), czyli interpretacji przepisów w sposób przyjazny dla obywatela. Autor stawia tezę, że wykładnia na korzyść wolności jest nie tylko teoretycznym postulatem, lecz także obowiązkiem organów władzy publicznejwynikającym z Konstytucji RP.Rozważania w niniejszej książce obejmują:• wyjaśnienie konstrukcji wykładni in favorem libertatis oraz omówienie wchodz...

    okładka Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu (pdf), Ebook | Leszek Garlicki

    W podręczniku przedstawiono wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego:• zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej,• pozycję jednostki,• system źródeł prawa,• poszczególne konstytucyjne organy władzy publicznej,• stany nadzwyczajne,• konstytucyjne aspekty integracji z Unią Europejską.Prezentowane zagadnienia autor omawia w nawiązaniu do obecnych przemian polskiego porządku prawnego, a także obrazuje je orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów.O...

    okładka Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce (pdf), Ebook | Marek Chmaj

    W opracowaniu omówiono zagadnienia wolności i praw człowieka zagwarantowanych w przepisach Konstytucji RP.W ujęciu konstytucyjno-ustrojowym, w sposób przekrojowy szczegółowo zaprezentowano m.in.:• pojęcie, istotę oraz genezę wolności i praw człowieka,• problematykę systemu Rady Europy, ochronę praw podstawowych w Unii Europejskiej, system Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.• godność jako źródło wolności i praw człowieka,• kwestię równości wobec prawa,• status o...

    okładka Rozkwit i upadek rodu Sobieskich, Ebook | Aleksandra Skrzypietz

    Książka poświęcona jest dziejom Jana III i Marii Kazimiery oraz ich dzieci. Przedstawia przede wszystkim prywatne życie rodziny Sobieskich, poprzedzone długoletnim romansem Jana i Marii Kazimiery, którzy na potrzeby swej korespondencji przyjęli pseudonimy Celadona i Astrei. Autorka zrywa z dotychczasową wizją zgodnie, z którą to Jan Sobieski zainicjował związek tych dwojga ludzi, a kochał „jedyną serca i duszy pociechę” od pierwszego wejrzenia. Również pełne uczuć listy boha...

    okładka Konflikty narodowe i wewnętrzne w II Rzeczypospolitej, Ebook | Lech Wyszczelski

    Dzieje II Rzeczypospolitej zostały dokładnie opisane przez polskich historyków. Z reguły badania dotyczą spraw politycznych, gospodarczych czy wojskowych. Dominuje opis dokonań, sukcesów, natomiast unika się ukazywania "mroczniejszych" obszarów dziejów II RP. Czy nie jest to zacieranie prawdy historycznej? Przecież w dwudziestoleciu międzywojennym odnotowywano nie tylko sukcesy, ale zachodziła też wydarzenia prowadzące do osłabienia bezpieczeństwa Polski, zarówno zewnętrzneg...

    okładka Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Audiobook | kluwer Wolters

    • Aktualny tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
    • Omówienie wybranych polskich konstytucji, od Konstytucjia 3 Maja 1791 r. aż do obecnie obowiązującej Konstytucji.
    • Porównanie ustaw zasadniczych Stanów Zjednoczonych Ameryki, Królestwa Norwegii, Królestwa Hiszpanii, Republiki Czeskiej i Republiki Francuskiej.
    • Analiza najważniejszych treści, które powinna zawierać konstytucja państwa.